EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:213:TOC

Uradni list Evropske unije, C 213, 24. junij 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 213

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
24. junij 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

CDJ

2019/C 213/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

CDJ

2019/C 213/02

Zadeva C-768/18 P: Pritožba, ki jo je Michal Harvilik - HYDRA vložil 7. decembra 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-365/18, Michal Harvilik - HYDRA/Češka republika in Evropsko sodišče za človekove pravice

2

2019/C 213/03

Zadeva C-115/19 P: Pritožba, ki jo je China Construction Bank Corp. vložila 14. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 6. decembra 2018 v zadevi T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

2

2019/C 213/04

Zadeva C-116/19 P: Pritožba, ki jo je Gregor Schneider vložil 14. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 4. decembra 2018 v zadevi T-560/16, Gregor Schneider/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

4

2019/C 213/05

Zadeva C-190/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 27. februarja 2019 – MG, NH/Germanwings GmbH

5

2019/C 213/06

Zadeva C-220/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Španija) 11. marca 2019 – Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

6

2019/C 213/07

Zadeva C-227/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 14. marca 2019 – DX

7

2019/C 213/08

Zadeva C-245/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative (Luksemburg) 20. marca 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg/B

8

2019/C 213/09

Zadeva C-246/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative (Luksemburg) 20. marca 2019 – État du Grand-duché de Luxembourg/B, C, D, F.C.

9

2019/C 213/10

Zadeva C-248/19: Tožba, vložena 20. marca 2019 – Evropska komisija/Republika Ciper

10

2019/C 213/11

Zadeva C-256/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 26. marca 2019 – S.A.D. Maler und Anstreicher OG

11

2019/C 213/12

Zadeva C-284/19 P: Pritožba, ki jo je Andrew Clarke vložil 3. aprila 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 25. marca 2019 v zadevi T-731/18, Clarke/Komisija

13

2019/C 213/13

Zadeva C-290/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Trnave (Slovaška) 9. aprila 2019 – RN/Home Credit Slovakia a.s.

14

2019/C 213/14

Zadeva C-298/19: Tožba, vložena 11. aprila 2019 – Evropska komisija/Helenska republika

15

2019/C 213/15

Zadeva C-299/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Torino (Italija) 11. aprila 2019 – Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

16

2019/C 213/16

Zadeva C-305/19: Tožba, vložena 12. aprila 2019 – Evropska komisija/Češka republika

17

2019/C 213/17

Zadeva C-306/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 15. aprila 2019 – Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

18

2019/C 213/18

Zadeva C-311/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správni soud (Češka republika) 16. aprila 2019 – BONVER WIN, a. s./Ministerstvo financí

19

2019/C 213/19

Zadeva C-337/19 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 24. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 14. februarja 2019 v združenih zadevah T-131/16 in T-263/16, Belgija in Magnetrol International/Komisija

20

2019/C 213/20

Zadeva C-348/19 P: Pritožba, ki jo je Drex Technologies SA vložila 29. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2019 v zadevi T-414/16, Drex Technologies/Svet

21

2019/C 213/21

Zadeva C-349/19 P: Pritožba, ki jo je Almashreq Investment Fund vložila 29. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2019 v zadevi T-415/16, Almashreq Investment Fund/Svet

22

2019/C 213/22

Zadeva C-350/19 P: Pritožba, ki jo je Souruh SA vložila 29. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2019 v zadevi T-440/16, Souruh/Svet

23

2019/C 213/23

Zadeva C-371/19: Tožba, vložena 10. maja 2019 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

24

 

GCEU

2019/C 213/24

Zadeva T-748/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. maja 2019 – QH/Parlament (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Člen 24 Kadrovskih predpisov — Prošnja za pomoč — Člen 12a Kadrovskih predpisov — Psihično nadlegovanje — Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč — Načeli objektivnosti in nepristranskosti — Pravica do dobrega upravljanja — Pravica do izjave)

26

2019/C 213/25

Zadeva T-49/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. maja 2019 – Španija/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Finančni popravki — Pojem „proizvajalec“ — Naložbe, izvedene zunaj prostorov organizacije proizvajalcev — Pregledi pred odobritvijo operativnega programa — Pregled odobritve odhodkov — Enkratni finančni popravek — Pavšalni finančni popravek — Sorazmernost — Obveznost obrazložitve)

27

2019/C 213/26

Zadeva T-135/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. maja 2019 – Scor/Komisija (Državne pomoči — Trg pozavarovanja tveganj za naravne nesreče — Pomoč v obliki neomejenega državnega poroštva, ki je bilo dano CCR — Sklep, s katerim je po fazi predhodne preučitve pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom — Člen 107(3)(c) PDEU — Ničnostna tožba — Procesno upravičenje — Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj — Delna nedopustnost — Procesne pravice zadevnih strank — Status zadevne stranke — Neobstoj resnih težav)

27

2019/C 213/27

Zadeva T-239/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. maja 2019 – Nemčija/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Odhodki Nemčije — Pavšalni finančni popravek, ki se uporabi iz naslova nezadostne pogostosti ključnih kontrol — Obveznost letnega izračuna in knjiženja obresti — Člena 31 in 32 Uredbe (ES) št. 1290/2005 — Člen 6(h) Uredbe (ES) št. 885/2006 — Obveznost obrazložitve — Sorazmernost)

28

2019/C 213/28

Zadeva T-737/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – Wattiau/Parlament (Javni uslužbenci — Socialna varnost — SSZZ — Povračilo zdravstvenih stroškov — Sporazum, sklenjen med Unijo, Luksemburgom in Združenjem luksemburških bolnišnic o določanju cen za bolnišnično oskrbo, ki so jo deležni zavarovanci, vključeni v SSZZ — Ugovor nezakonitosti — Načelo prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva — Člen 18, prvi odstavek, PDEU — Člena 20 in 21 Listine o temeljnih pravicah — Člen 39 Skupnih pravil o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti)

29

2019/C 213/29

Zadeva T-136/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna zanamka Evropske unije K — Absolutni razlog za ničnost — Slaba vera — Člen 59(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

30

2019/C 213/30

Združene zadeve od T-152/18 do T-155/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. maja 2019 – Sona Nutrition/EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijave figurativne znamke Evropske unije SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Prejšnja besedna nacionalna znamka MULTIPLUS — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

31

2019/C 213/31

Zadeva T-214/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – Briois/Parlament (Privilegiji in imunitete — Član Evropskega parlamenta — Sklep o odvzemu poslanske imunitete — Povezava s poslanskimi funkcijami — Enako obravnavanje — Načelo dobrega upravljanja — Pravica do obrambe — Nepogodbena odgovornost)

32

2019/C 213/32

Zadeva T-271/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. maja 2019 – Mauritsch/INEA (Javni uslužbenci — Pogodbeni delavci — Pogodba za določen čas — Prvotna zavrnitev podaljšanja pogodbe, s strani tožeče stranke — Odpoved — Zavrnitev pravice do nadomestila za brezposelnost — Odgovornost)

32

2019/C 213/33

Zadeva T-407/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. maja 2019 – WP/EUIPO (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Pogodba za določen čas — Odločba o nepodaljšanju — Očitna napaka pri presoji — Dolžnost skrbnega ravnanja — Enako obravnavanje — Pravilo o skladnosti med tožbo in pritožbo)

33

2019/C 213/34

Zadeva T-423/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. maja 2019 – Fissler/EUIPO (vita) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije vita — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Opisnost — Pojem lastnosti — Ime barve — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)

34

2019/C 213/35

Zadeva T-558/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Djili DS — Prejšnja nacionalna besedna znamka DJILI — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2017/1001)

34

2019/C 213/36

Zadeva T-353/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – Promeco/EUIPO – Aerts (posode) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Umik zahteve za ugotovitev ničnosti — Ustavitev postopka)

35

2019/C 213/37

Zadeva T-381/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. aprila 2019 – Engel/EUIPO – F. Engel (ENGEL) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

36

2019/C 213/38

Zadeva T-495/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. aprila 2019 – Dermatest/EUIPO (DERMATEST) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije DERMATEST — Zavrnitev registracije — Umik prijave za registracijo — Ustavitev postopka)

37

2019/C 213/39

Zadeva T-530/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – Romunija/Komisija (Ničnostna tožba — EKJS in EKSRP — Izvedbeni sklep Komisije — Uradno obvestilo naslovniku — Objava sklepa v Uradnem listu Evropske unije — Rok za vložitev tožbe — Začetek — Zamuda — Nedopustnost)

37

2019/C 213/40

Zadeva T-145/19 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 2. maja 2019 – Jap Energéticas y Medioambientales/Komisija (Začasna odredba — Okolje — Finančni instrument za okolje (LIFE) - Projekt LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING — Izterjava izplačanih zneskov — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

38

2019/C 213/41

Zadeva T-114/19: Tožba, vložena 20. februarja 2019 – Pavel/EUIPO - bugatti (B)

39

2019/C 213/42

Zadeva T-190/19: Tožba, vložena 4. aprila 2019 – BF/Komisija

40

2019/C 213/43

Zadeva T-196/19: Tožba, vložena 4. aprila 2019 – AZ/Komisija

41

2019/C 213/44

Zadeva T-198/19: Tožba, vložena 4. aprila 2019 – BA/Komisija

42

2019/C 213/45

Zadeva T-200/19: Tožba, vložena 5. aprila 2019 – BB/Komisija

44

2019/C 213/46

Zadeva T-201/19: Tožba, vložena 5. aprila 2019 – BC/Komisija

45

2019/C 213/47

Zadeva T-205/19: Tožba, vložena 5. aprila 2019 – BD/Komisija

47

2019/C 213/48

Zadeva T-210/19: Tožba, vložena 5. aprila 2019 – Società Agricola Tenuta di Rimale in drugi/Komisija

48

2019/C 213/49

Zadeva T-231/19: Tožba, vložena 8. aprila 2019 – Klöckner Pentaplast/Komisija

49

2019/C 213/50

Zadeva T-232/19: Tožba, vložena 8. aprila 2019 – H&R Ölwerke Schindler/Komisija

50

2019/C 213/51

Zadeva T-233/19: Tožba, vložena 9. aprila 2019 – Infineon Technologies Dresden/Komisija

52

2019/C 213/52

Zadeva T-234/19: Tožba, vložena 9. aprila 2019 – Infineon Technologies/Komisija

53

2019/C 213/53

Zadeva T-237/19: Tožba, vložena 8. aprila 2019 – GTP/Komisija

54

2019/C 213/54

Zadeva T-238/19: Tožba, vložena 9. aprila 2019 – Wepa Hygieneprodukte in drugi/Komisija

55

2019/C 213/55

Zadeva T-240/19: Tožba, vložena 9. aprila 2019 – A9.com/EUIPO (Upodobitev ikone z zvoncem)

56

2019/C 213/56

Zadeva T-246/19: Tožba, vložena 10. aprila 2019 – Kambodža in CRF/Komisija

57

2019/C 213/57

Zadeva T-248/19: Tožba, vložena 12. aprila 2019 – Bilde/Parlament

58

2019/C 213/58

Zadeva T-251/19: Tožba, vložena 15. aprila 2019 – SJ/Komisija

59

2019/C 213/59

Zadeva T-252/19: Tožba, vložena 15. aprila 2019 – Pech/Svet

60

2019/C 213/60

Zadeva T-253/19: Tožba, vložena 15. aprila 2019 – BG/Parlament

62

2019/C 213/61

Zadeva T-260/19: Tožba, vložena 12. aprila 2019 – Al-Tarazi/Svet

62

2019/C 213/62

Zadeva T-268/19: Tožba, vložena 22. aprila 2019 – Imagina Media Audiovisual in drugi/Komisija

63

2019/C 213/63

Zadeva T-269/19: Tožba, vložena 22. aprila 2019 – Imagina Media Audiovisual/Komisija

65

2019/C 213/64

Zadeva T-270/19: Tožba, vložena 23. aprila 2019 – Amazon Technologies/EUIPO (ring)

66

2019/C 213/65

Zadeva T-272/19: Tožba, vložena 25. aprila 2019 – TO/ESZD

67

2019/C 213/66

Zadeva T-274/19: Tožba, vložena 24. aprila 2019 – Target Ventures Group/EUIPO – Target Partners (TARGET VENTURES)

68

2019/C 213/67

Zadeva T-275/19: Tožba, vložena 24. aprila 2019 – PNB Banka in drugi/ECB

69

2019/C 213/68

Zadeva T-277/19: Tožba, vložena 26. aprila 2019 – BK/Evropski azilni podporni urad

71

2019/C 213/69

Zadeva T-278/19: Tožba, vložena 26. aprila 2019 – Aurora/CPVO – SESVanderhave (M 02205)

71

2019/C 213/70

Zadeva T-280/19: Tožba, vložena 30. aprila 2019 – Highgate Capital Management/Komisija

73

2019/C 213/71

Zadeva T-281/19: Tožba, vložena 30. aprila 2019 – Ciper/EUIPO - Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

74

2019/C 213/72

Zadeva T-282/19: Tožba, vložena 30. aprila 2019 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO - Filotas Bellas & Yios (Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

75

2019/C 213/73

Zadeva T-285/19: Tožba, vložena 2. maja 2019 – SGI Studio Galli Ingegneria/Komisija

76

2019/C 213/74

Zadeva T-286/19: Tožba, vložena 3. maja 2019 – Azarov/Svet

78

2019/C 213/75

Zadeva T-288/19: Tožba, vložena 3. maja 2019 – Divaro/EUIPO - Grendene (IPANEMA)

79

2019/C 213/76

Zadeva T-290/19: Tožba, vložena 3. maja 2019 – Stada Arzneimittel/EUIPO (Upodobitev dveh druga nad drugo razporejenih upognjenih rdečih črt)

80

2019/C 213/77

Zadeva T-295/19: Tožba, vložena 3. maja 2019 – Klymenko/Svet

80

2019/C 213/78

Zadeva T-296/19: Tožba, vložena 6. maja 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO - Heretat Mont-Rubi (SUM011)

82

2019/C 213/79

Zadeva T-508/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – OLX/EUIPO – Stra (STRADIA)

83

2019/C 213/80

Zadeva T-543/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – XK/Komisija

83

2019/C 213/81

Zadeva T-546/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – XM in drugi/Komisija

83

2019/C 213/82

Zadeva T-570/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – YQ/Komisija

84

2019/C 213/83

Zadeva T-571/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – YR/Komisija

84

2019/C 213/84

Zadeva T-572/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – YS/Komisija

84

2019/C 213/85

Zadeva T-746/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. aprila 2019 – Bronckers/Komisija

85


SL

 

Zaradi varstva osebnih in/ali zaupnih podatkov nekaterih informacij, ki jih je vsebovala ta izdaja, ni več dovoljeno posredovati, zato je bila objavljena njena nova avtentična različica.

Top