EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:082:TOC

Uradni list Evropske unije, C 82, 4. marec 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 82

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
4. marec 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 82/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2019/C 82/02

Zadeva C-415/18 P: Pritožba, ki jo je CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH vložila 22. junija 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 19. aprila 2018 v zadevi T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Evropska komisija

2

2019/C 82/03

Zadeva C-682/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 6. novembra 2018 – LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Zadeva C-683/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 6. novembra 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

4

2019/C 82/05

Zadeva C-693/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) 29. oktobra 2018 – Procureur de la République/X

5

2019/C 82/06

Zadeva C-702/18 P: Pritožba, ki jo je Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz vložilo 9. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 12. septembra 2018 v zadevi T-584/17, Primart/EUIPO

6

2019/C 82/07

Zadeva C-714/18 P: Pritožba, ki jo je ACTC GmbH vložila 14. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-94/17, ACTC/EUIPO

8

2019/C 82/08

Zadeva C-715/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 15. novembra 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Zadeva C-751/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 3. decembra 2018 – Totalmédia — Marketing Directo e Publicidade, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Zadeva C-761/18 P: Pritožba, ki jo je Päivi Leino-Sandberg vložila 3. decembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 20. septembra 2018 v zadevi Leino-Sandberg/Parlament, T-421/17

10

2019/C 82/11

Zadeva C-766/18 P: Pritožba, ki jo je Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vložila 5. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

11

2019/C 82/12

Zadeva C-767/18 P: Pritožba, ki jo je Republika Ciper vložila 5. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-384/17, Ciper/EUIPO

12

2019/C 82/13

Zadeva C-776/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Erding (Nemčija) 10. decembra 2018 – U.B. in T.V./Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Zadeva C-801/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. decembra 2018 – EU/Caisse pour l'avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Zadeva C-802/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. decembra 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants/FV, GW

15

2019/C 82/16

Zadeva C-803/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 20. decembra 2018 – AAS BALTA/UAB GRIFS AG

15

2019/C 82/17

Zadeva C-810/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd Trnava (Slovaška) 21. decembra 2018 – DHL Logistics (Slovaška), spol. s r.o./Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Zadeva C-817/18 P: Pritožba, ki so jo Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland in drugi vložili 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. oktobra 2018 v zadevi T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters in drugi/Komisija

17

2019/C 82/19

Zadeva C-828/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de commerce de Paris (Francija) 24. decembra 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

18

2019/C 82/20

Zadeva C-829/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de grande instance de Paris (Francija) 27. decembra 2018 – Crédit Logement SA/OE

18

2019/C 82/21

Zadeva C-833/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgija) 31. decembra 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech / Get2Get

19

2019/C 82/22

Zadeva C-12/19 P: Pritožba, ki jo je Mylène Troszczynski vložila 7. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 8. novembra 2018 v zadevi T-550/17, Troszczynski/Parlament

20

2019/C 82/23

Zadeva C-38/19 P: Pritožba, ki jo je Marion Le Pen vložila 21. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 28. novembra 2018 v zadevi Le Pen/Parlament, T-161/17

21

 

Splošno sodišče

2019/C 82/24

Zadeva T-167/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Comune di Milano/Komisija (Državne pomoči – Storitve zemeljske oskrbe – Kapitalski vložek družbe SEA v družbo Sea Handling – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo – Pojem pomoči – Pripisovanje odgovornosti državi – Merilo zasebnega vlagatelja – Načelo kontradiktornosti – Pravica do obrambe – Pravica do dobrega upravljanja – Legitimno pričakovanje)

23

2019/C 82/25

Zadeva T-498/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Deutsche Umwelthilfe/Komisija (Dostop do dokumentov – Dokumenti v zvezi s korespondenco, izmenjano med Komisijo in podjetji oziroma proizvajalci avtomobilov glede hladilnega sredstva R1234yf, uporabljenega v motornih vozilih – Neregistrirani dokumenti – Nov tožbeni razlog, naveden med postopkom – Nedopustnost – Pripravljalni ukrep, s katerim se naloži predložitev spornih dokumentov v skladu s členom 104 Poslovnika – Odstopanje od načela kontradiktornosti – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov – Javni interes za razkritje – Tehtanje – Uredba (ES) št. 1367/2006 – Člen 6(1) – Prevladujoč javni interes za razkritje informacij o okolju oziroma informacij, ki se nanašajo na emisije v okolje – Splošna domneva – Delna zavrnitev dostopa – Ustavitev postopka)

23

2019/C 82/26

Zadeva T-677/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Biogaran/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, to je zdravila, namenjenega zdravljenju srčno-žilnih bolezni, v originalni in generičnih različicah – Sklep o ugotovitvi kršitve členov 101 in 102 PDEU – Sporazumi, katerih namen je odložiti ali celo preprečiti vstop generičnih različic perindoprila na trg – Udeležba hčerinske družbe pri kršitvi, ki jo je storila njena matična družba – Pripis kršitve – Solidarna odgovornost – Zgornja meja globe)

24

2019/C 82/27

Zadeva T-679/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Teva UK in drugi/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, ki je zdravilo, namenjeno zdravljenju kardiovaskularnih bolezni, v svoji originalni in generični različici – Sklep, s katerim je ugotovljena kršitev člena 101 PDEU – Načelo nepristranskosti – Posvetovanje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje – Patentna poravnava in poravnava glede izključne nabave – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Ravnovesje med pravom konkurence in patentnim pravom – Pogoji za izjemo iz člena 101(3) PDEU – Globe)

25

2019/C 82/28

Zadeva T-680/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Lupin/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, v originalni in generični različici – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o poravnavi patentnih sporov – Sporazum o nakupu tehnologije – Omejevanje konkurence kot cilj – Usklajevanje konkurenčnega in patentnega prava – Globe)

26

2019/C 82/29

Zadeva T-682/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Mylan Laboratories in Mylan/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v izvirnih in generičnih različicah – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Potencialna konkurenca – Omejitve konkurence zaradi cilja – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pripis kršitvenega ravnanja – Globe)

26

2019/C 82/30

Zadeva T-684/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Krka/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, ki je zdravilo, namenjeno zdravljenju kardiovaskularnih bolezni, v svoji originalni in generični različici – Sklep, s katerim je ugotovljena kršitev člena 101 PDEU – Patentna poravnava – Licenčna pogodba – Pogodba o prevzemu tehnologije – Omejitev konkurence zaradi cilja – Omejitev konkurence zaradi posledic – Ravnovesje med pravom konkurence in patentnim pravom)

27

2019/C 82/31

Zadeva T-691/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Servier in drugi/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Zloraba prevladujočega položaja – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje bolezni srca n ožilja, v originalni in generični različici – Sklep o ugotovitvi kršitve členov 101 in 102 PDEU – Načelo nepristranskosti – Posvetovanje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Kratek čas za vložitev pravnega sredstva glede na dolžino izpodbijane odločbe – Poravnave v sporih, ki se nanašajo na patente – Licenčne pogodbe – Pogodbe o pridobitvi tehnologije – Pogodba o izključnem nakupu – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence kot cilj – Omejitev konkurence kot posledica – Uravnoteženje konkurenčnega prava in patentnega prava – Opredelitev za različne kršitve ali za enotno kršitev – Opredelitev upoštevnega trga na molekularnem nivoju zadevnega zdravila – Globe – Kumuliranje glob na podlagi členov 101 in 102 PDEU – Načelo zakonitosti v kaznovalnem pravu – Vrednost prodaj – Način izračuna v primeru kumulacije kršitev na istih trgih)

28

2019/C 82/32

Zadeva T-701/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Niche Generics/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg perindoprila, zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni, v izvirnih in generičnih različicah – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Upravni postopek – Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Objektivna nujnost omejitve – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pogoji za izvzetje iz člena 101(3) PDEU – Globe – Zgornja meja 10 % – Pripis kršitvenega ravnanja)

29

2019/C 82/33

Zadeva T-705/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg zdravila perindoprila, ki je v svojih izvornih in generičnih različicah namenjeno zdravljenju srčno-žilnih bolezni – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Teritorialna pristojnost Komisije – Pripis odgovornosti za kršitveno ravnanje – Upravni postopek – Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Objektivna nujnost omejitve – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pogoji izjeme iz člena 101(3) PDEU – Globe)

30

2019/C 82/34

Zadeva T-827/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Deutsche Telekom/Komisija (Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Slovaški trg telekomunikacijskih storitev za visoke hitrosti – Dostop tretjih podjetij do „krajevne zanke“ prvotnega operaterja na tem trgu – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP – Enotna in trajajoča kršitev – Pojem „zloraba“ – Zavrnitev dostopa – Zbijanje marž – Izračun zbijanja marž – Merilo enako učinkovitega konkurenta – Pravica do obrambe – Pripis kršitve, ki jo stori hčerinska družba, matični družbi – Odločilni vpliv matične družbe na poslovno politiko hčerinske družbe – Učinkovito uresničevanje – Dokazno breme – Izračun zneska globe – Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 – Ločena globa, naložena samo matični družbi na podlagi ponovitve kršitve in uporabe množitelja za odvračanje)

30

2019/C 82/35

Zadeva T-851/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Slovak Telekom/Komisija (Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Slovaški trg telekomunikacijskih storitev za visoke hitrosti – Dostop tretjih podjetij do „krajevne zanke“ uveljavljenega operaterja na tem trgu – Odločba o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP – Enotna in trajajoča kršitev – Pojem „zloraba“ – Zavrnitev dostopa – Nižanje marž – izračun nižanja marž – Merilo enako učinkovitega konkurenta – Pravice do obrambe – Pripis kršitve, ki jo je storila hčerinska družba, matični družbi – Odločilen vpliv matične družbe na poslovno politiko hčerinske družbe – Dejansko izvajanje – Dokazno breme – Izračun globe – Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006)

32

2019/C 82/36

Zadeva T-111/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Sporazumi, ki jih je sklenil mešan sindikat letališč v departmaju Charente z družboRyanair in njeno podružnico Airport Marketing Services – Letališke storitve – Storitve marketinga – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega povračila – Pojem državne pomoči – Pripisljivost državi – Trgovinska in industrijska zbornica – Prednost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do vpogleda v spis – Pravica do izjave)

33

2019/C 82/37

Zadeva T-165/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Sporazumi med gospodarsko zbornico Pau-Béarn ter med družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services – letališke storitve – Storitve trženja – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega povračila – Pojem državne pomoči – Pripisljivost državi – Gospodarska zbornica – Prednost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do vpogleda v spis – Pravica do izjave)

34

2019/C 82/38

Zadeva T-284/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – AlzChem/Komisija (Državne pomoči – Kemična industrija – Odločitev o nadaljevanju poslovanja podjetja med stečajnim postopkom – Odločba o neobstoju državne pomoči – Ničnostna tožba – Posamično nanašanje – Dopustnost – Pojem državne pomoči – Prednost – Merilo zasebnega upnika – Pripisljivost državi – Obveznost obrazložitve)

34

2019/C 82/39

Zadeva T-558/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Iran Insurance/Svet (Nepogodbena odgovornost – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti Iranu – Zamrznitev sredstev – Vključitev in ohranitev imena tožeče stranke na seznamih oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi – Premoženjska škoda – Nepremoženjska škoda)

35

2019/C 82/40

Zadeva T-559/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Post Bank Iran/Svet (Nepogodbena odgovornost – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti Iranu – Zamrznitev sredstev – Vključitev in ohranitev imena tožeče stranke na seznamih oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi – Nepremoženjska škoda)

36

2019/C 82/41

Zadeva T-591/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisija (Državne pomoči – Pogodba o letaliških storitvah in o storitvah trženja – Pogodba, ki jo je gospodarska zbornica Pau-Béarn sklenila z družbo Transavia – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo – Pojem državne pomoči – Pripisovanje odgovornosti državi – Gospodarska zbornica – Ugodnost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do vpogleda v spis – Pravica do izjave)

37

2019/C 82/42

Zadeva T-630/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija (Državne pomoči – Javno financiranje stalne železniške in cestne povezave čez ožino Fehmarn – Posamezne pomoči – Sklep o nenasprotovanju – Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči in o razglasitvi pomoči za združljivo z notranjim trgom – Pojem državne pomoči – Oviranje konkurence in vpliv na trgovino med državami članicami – Pogoji za združljivost – Pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa – Nujnost pomoči – Spodbujevalni učinek – Sorazmernost pomoči – Resne težave, zaradi katerih je utemeljena uvedba formalnega postopka preiskave – Obveznost obrazložitve – Sporočilo o državnih pomočeh za pospeševanje izvedbe pomembnih projektov skupnega evropskega interesa)

37

2019/C 82/43

Zadeva T-631/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Stena Line Scandinavia/Komisija (Državne pomoči – Javno financiranje projekta fiksne železniško-cestne povezave v ožini Fehmarn – Individualne pomoči – Sklep o nenasprotovanju – Sklep, s katerim je ugotovljen neobstoj državne pomoči in pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom – Pojem državne pomoči – Izkrivljanje konkurence in prizadetje trgovine med državami članicami – Pogoji združljivosti – Pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa – Nujnost pomoči – in Spodbujevalni učinek – Sorazmernost pomoči – Resne težave, ki upravičujejo začetek formalnega postopka preiskave – Obveznosti obrazložitve – Sporočilo o državnih pomočeh za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa)

38

2019/C 82/44

Zadeva T-53/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Pogodbe, ki jih je gospodarska zbornica Nîmes-Uzès-Le Vigan sklenila z družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services – Letališke storitve – Storitve trženja – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo – Pojem državne pomoči – Pripisovanje odgovornosti državi – Gospodarska zbornica – Ugodnost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do vpogleda v spis – Pravica do izjave)

39

2019/C 82/45

Zadeva T-77/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Sporazumi, sklenjeni z letalsko družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services – Letališke storitve – Storitve trženja – Sklep, s katerim je državna pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom, in naloženo njeno vračilo – Pojem državne pomoči – Prednost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Selektivnost)

40

2019/C 82/46

Zadeva T-165/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija (Državne pomoči – Sporazumi, sklenjeni z letalsko družbo Ryanair in njeno hčerinsko družbo Airport Marketing Services – Letališke storitve – Storitve trženja – Sklep, s katerim je državna pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom, in naloženo njeno vračilo – Pojem državne pomoči – Prednost – Merilo zasebnega vlagatelja – Vračilo – Člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Vpogled v spis – Pravica do izjave)

41

2019/C 82/47

Zadeva T-290/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Fruits de Ponent/Komisija (Nepogodbena odgovornost – Kmetijstvo – Trg breskev in nektarin – Motnje v tržnem letu 2014 – Ruska prepoved uvoza – Začasni izredni podpornih ukrepi za proizvajalce – Delegirani uredbi (EU) št. 913/2014 in 923/2014 – Pravna pravila, katerih namen je podelitev pravic posameznikom – Dolžnost skrbnega ravnanja in načelo dobrega upravljanja – Dovolj resna kršitev – Vzročna zveza)

42

2019/C 82/48

Zadeva T-339/16, T-352/16 in T-391/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Komisija (Okolje – Uredba (EU) 2016/646 – Emisije onesnaževal iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) – Določitev vrednosti emisij dušikovih oksidov, ki se jih ne sme prekoračiti (NTE), med preizkusi v resničnih pogojih vožnje (RDE) – Ničnostna tožba – Pristojnosti občinskega organa na področju varstva okolja, da omeji promet nekaterih vozil – Neposredno nanašanje – Dopustnost – Nepristojnost Komisije – Spoštovanje višjih pravnih pravil – Sprememba časovnih učinkov razglasitve ničnosti – Nepogodbena odgovornost – Odškodnina za zatrjevano škodo, nastalo podobi in ugledu)

42

2019/C 82/49

Zadeva T-530/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Schubert in drugi/Komisija (Javni uslužbenci – Plačilo – Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev – Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 – Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin za leti 2011 in 2012 – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Legitimno pričakovanje – Pravila o socialnem dialogu)

43

2019/C 82/50

Združeni zadevi T-543/16 in T-544/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Carpenito in drugi/Svet (Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev – Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 – Prilagoditev plač in pokojnin za leti 2011 in 2012 – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Zaupanje v pravo – Pravila o socialnem dialogu)

44

2019/C 82/51

Zadeva T-591/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Wahlström/Frontex (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Frontex – Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas – Člen 8 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije – Dolžnost skrbnega ravnanja – Uporaba razveljavljenega ocenjevalnega poročila – Očitna napaka pri presoji – Odgovornost – Stroški – Pravičnost – Člen 135(1) Poslovnika)

45

2019/C 82/52

Zadeva T-632/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Haeberlen/ENISA (Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Letna prilagoditev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev – Uredbi (EU) št. 422/2014 in 423/2014 – Prilagoditev plač in pokojnin za leti 2011 in 2012 – Obveznost obrazložitve – Sorazmernost – Legitimno pričakovanje – Pravila o socialnem dialogu)

46

2019/C 82/53

Zadeva T-672/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore) (Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka C=commodore – Razglasitev ničnosti učinkov mednarodne registracije – Člen 158(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 198(2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj resne in dejanske uporabe, ki zadeva nekatere proizvode ali storitve, na katere se nanaša mednarodna registracija – Obstoj upravičenih razlogov za neuporabo)

47

2019/C 82/54

Zadeva T-689/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Pipiliagkas/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Razporeditev – Odločba z retroaktivnim učinkom – Člen 22a Kadrovskih predpisov – Nepristojen organ – Odgovornost – Povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode)

47

2019/C 82/55

Zadeva T-743/16 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CX/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Disciplinski ukrep – Odstranitev z delovnega mesta – Pravica do obrambe – Dolžnost skrbnega ravnanja – Člen 11(1) Priloge IX h Kadrovskim predpisom – Člena 41 in 52 Listine o temeljnih pravicah – Odgovornost – Resničnost zatrjevane škode – Vzročna zveza)

48

2019/C 82/56

Zadeva T-830/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije PLOMBIR – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Preverjanje dejstev – Člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 95(1) Uredbe 2017/1001) – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

49

2019/C 82/57

Zadeva T-247/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Azarov/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Lastninska pravica – Pravica do opravljanja gospodarske dejavnosti – Očitna napaka pri presoji)

50

2019/C 82/58

Zadeva T-274/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Monster Energy/EUIPO (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije MONSTER DIP – Prejšnje besedne in figurativne znamke Evropske unije in neregistrirani znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu, ki vsi vsebujejo besedni element „monster“ – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj nevarnosti zavajajoče povezave – Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001) – Neobstoj nevarnosti oslabitve prejšnje ugledne znamke – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001))

50

2019/C 82/59

Zadeva T-537/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – De Loecker/ESZD (Javni uslužbenci – ESZD – Začasni uslužbenci – Psihično nasilje – Prošnja za pomoč – Zavrnitev zahteve – Pravica do izjave – Odgovornost)

51

2019/C 82/60

Zadeva T-609/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Francija/Komisija (EKJS – Odhodki, izključeni iz financiranja – Odhodki Francije – Izvozna nadomestila za perutninsko meso – Pavšalni finančni popravki – Uredbi (ES) št. 1290/2005 in (EU) št. 1306/2013 – Neoporečna in zadovoljiva tržna kakovost – Pregledi – Sorazmernost)

52

2019/C 82/61

Zadeva T-706/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – UP/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Huda bolezen – Zahteva za delo s krajšim delovnim časom iz zdravstvenih razlogov – Zavrnitev zahteve – Načelo prepovedi diskriminacije na podlagi invalidnosti – Pravica do izjave – Načelo dobrega upravljanja – Dolžnost skrbnega ravnanja – Odgovornost)

52

2019/C 82/62

Zadeva T-743/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije CARACTÈRE – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neobstoj opisnosti – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001])

53

2019/C 82/63

Zadeva T-821/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije VITROMED Germany – Prejšnja besedna znamka Evropske unije Vitromed – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

53

2019/C 82/64

Zadeva T-76/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CN/Parlament (Javni uslužbenci – Akreditirani parlamentarni pomočniki – Člen 24 Statuta – Prošnja za pomoč – Člen 12a Statuta – Psihično nadlegovanje – Posvetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu – Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč – Pravica do izjave – Načelo kontradiktornosti – Zavrnitev posredovanja mnenja Posvetovalnega odbora in zapisnikov o zaslišanju prič – Nespoštovanje pripravljalnega ukrepa Splošnega sodišča s strani institucije, tožene stranke)

54

2019/C 82/65

Zadeva T-83/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – CH/Parlament (Javni uslužbenci – Akreditirani parlamentarni pomočniki – Člen 24 Statuta – Prošnja za pomoč – Člen 12a Statuta – Psihično nadlegovanje – Posvetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu – Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč – Pravica do izjave – Načelo kontradiktornosti – Zavrnitev posredovanja mnenja Posvetovalnega odbora in zapisnikov o zaslišanju prič – Nespoštovanje pripravljalnega ukrepa Splošnega sodišča s strani institucije, tožene stranke)

55

2019/C 82/66

Zadeva T-94/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (fit+fun) (Znaka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije fit+fun – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

55

2019/C 82/67

Zadeva T-98/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (MULTIFIT) (Znaka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije MULTIFIT – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

56

2019/C 82/68

Zadeva T-102/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije upgrade your personality – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Oglaševalski slogan – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

56

2019/C 82/69

Zadeva T-745/18: Tožba, vložena 20. decembra 2018 – Covestro Deutschland/Komisija

57

2019/C 82/70

Zadeva T-750/18: Tožba, vložena 21. decembra 2018 – Briois/Parlament

58

2019/C 82/71

Zadeva T-758/18: Tožba, vložena 21. decembra 2018 – ABLV bank/SRB

59

2019/C 82/72

Zadeva T-2/19: Tožba, vložena 4. januarja 2019 – Algebris (UK) in Anchorage Capital Group/SRB

60

2019/C 82/73

Zadeva T-5/19: Tožba, vložena 4. januarja 2019 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Zadeva T-19/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Fastweb/Komisija

61

2019/C 82/75

Zadeva T-20/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Zadeva T-21/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Zadeva T-22/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – Noguer Enríquez in drugi/Komisija

65

2019/C 82/78

Zadeva T-28/19: Tožba, vložena 15. januarja 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO — Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Zadeva T-30/19: Tožba, vložena 15. januarja 2019 – CRIA in CCCMC/Komisija

67

2019/C 82/80

Zadeva T-37/19: Tožba, vložena 21. januarja 2019 – Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Zadeva T-42/19: Tožba, vložena 23. januarja 2019 – Volkswagen/EUIPO (CROSS)

69


SL

 

Zaradi varstva osebnih in/ali zaupnih podatkov nekaterih informacij, ki jih je vsebovala ta izdaja, ni več dovoljeno posredovati, zato je bila objavljena njena nova avtentična različica.

Top