EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:065:TOC

Uradni list Evropske unije, C 65, 18. februar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 65

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
18. februar 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 65/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2019/C 65/02

Združeni zadevi C-138/17 P in C-146/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2018 – Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije/Gascogne Sack Deutschland GmbH, nekdanja Sachsa Verpackung GmbH, Gascogne SA, Evropska komisija (C-138/17), Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne SA/Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, Evropska komisija (C-146/17) (Pritožba – Odškodninska tožba – Člen 340, drugi odstavek, PDEU – Predolgo trajanje postopka v dveh zadevah pred Splošnim sodiščem Evropske unije – Povrnitev škode, ki je domnevno nastala pritožnicama – Premoženjska škoda – Stroški bančne garancije – Vzročna zveza – Zamudne obresti – Nepremoženjska škoda)

2

2019/C 65/03

Zadeva C-150/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2018 – Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije/Kendrion NV, Evropska komisija (Pritožba – Odškodninska tožba – Člen 340, drugi odstavek, PDEU – Predolgo trajanje postopka v zadevi pred Splošnim sodiščem Evropske unije – Povrnitev škode, ki je domnevno nastala tožeči stranki – Premoženjska škoda – Stroški bančne garancije – Vzročna zveza – Zamudne obresti – Nepremoženjska škoda)

3

2019/C 65/04

Združeni zadevi C-174/17 P in C-222/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2018 – Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije/Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA, Evropska komisija (C-174/17 P), Plásticos Españoles, SA (ASPLA), Armando Álvarez, SA/Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, Evropska komisija (C-222/17 P) (Pritožba – Odškodninska tožba – Člen 340, drugi odstavek, PDEU – Predolgo trajanje postopka v dveh zadevah pred Splošnim sodiščem Evropske unije – Povrnitev škode, ki je domnevno nastala pritožnicama – Premoženjska škoda – Stroški bančne garancije – Vzročna zveza – Zamudne obresti)

4

2019/C 65/05

Zadeva C-216/17: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato – Italija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST) (Predhodno odločanje – Direktiva 2004/18/ES – Člen 1(5) – Člen 32(2) – Oddaja javnih naročil gradenj, blaga in storitev – Okvirni sporazumi – Klavzula o razširitvi okvirnega sporazuma na druge naročnike – Načeli preglednosti in enakega obravnavanja gospodarskih subjektov – Nedoločitev količine prihodnjih javnih naročil ali določitev s sklicevanjem na običajne potrebe naročnikov, ki niso podpisniki okvirnega sporazuma – Prepoved)

5

2019/C 65/06

Zadeva C-219/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Silvio Berlusconi, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest)/Banca d'Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS) („Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Pridobitev kvalificiranega deleža v kreditni instituciji – Postopek, urejen z Direktivo 2013/36/EU ter z uredbama (EU) št. 1024/2013 in št. 468/2014 – Sestavljeni upravni postopek – Izključna pristojnost Evropske centralne banke (ECB) za odločanje – Tožba, vložena zoper pripravljalne akte, ki jih je sprejel pristojni nacionalni organ – Zatrjevanje kršitve pravnomočnosti nacionalne odločbe)

6

2019/C 65/07

Zadeva C-298/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (Predhodno odločanje – Direktiva 2002/22/ES – Elektronska komunikacijska omrežja in storitve – Univerzalna storitev in pravice uporabnikov – Podjetje, ki zagotavlja elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se uporablja za distribucijo radijskih ali televizijskih oddaj v javnosti – Podjetje, ki ponuja ogled televizijskih programov pretočno in v živo po internetu – Obveznosti prenosa)

7

2019/C 65/08

Zadeva C-367/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundespatentgericht – Nemčija) – S/EA, EB, EC (Predhodno odločanje – Kmetijstvo – Uredba (ES) št. 510/2006 – Člen 4(2)(e) – Uredba (EU) št. 1151/2012 – Člen 7(1)(e) – Zaščita geografskih označb in označb porekla – Zahteva za spremembo specifikacije proizvoda – Šunka iz pokrajine Schwarzwald, Nemčija („Schwarzwälder Schinken“) – Določbe o pakiranju na območju proizvodnje – Uporaba Uredbe (ES) št. 510/2006 ali Uredbe (EU) št. 1151/2012)

7

2019/C 65/09

Zadeva C-374/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt B/A-Brauerei (Predhodno odločanje – Državne pomoči – Člen 107(1) PDEU – Davek na promet nepremičnin – Oprostitev – Prenos lastništva nepremičnine, do katerega pride zaradi postopkov preoblikovanja znotraj nekaterih skupin družb – Pojem „državna pomoč“ – Pogoj v zvezi s selektivnostjo – Utemeljitev)

8

2019/C 65/10

Zadeva C-375/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Predhodno odločanje – Člena 49 in 56 PDEU – Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev – Igre na srečo – Koncesija za upravljanje storitve avtomatizirane igre loto in drugih številčnih iger s fiksno kvoto v skladu z modelom enega koncesionarja – Omejitev – Nujni razlogi v javnem interesu – Sorazmernost)

9

2019/C 65/11

Zadeva C-385/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Arbeitsgericht Verden – Nemčija) – Torsten Hein/Albert Holzkamm GmbH & Co. (Predhodno odločanje – Socialna politika – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Pravica do plačanega letnega dopusta – Člen 7(1) – Ureditev države članice, v skladu s katero se lahko v kolektivnih pogodbah določi, da se pri izračunu plačila za letni dopust upošteva obdobja dela s skrajšanim delovnim časom – Časovni učinki razlagalnih sodb)

10

2019/C 65/12

Združeni zadevi C-412/17 in C-474/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Zvezna republika Nemčija/Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17) (Predhodno odločanje – Področje svobode, varnosti in pravice – Uredba (ES) št. 562/2006 – Zakonik Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) – Člena 20 in 21 – Odprava kontrol na notranjih mejah schengenskega območja – Kontrole znotraj ozemlja države članice – Ukrepi, ki imajo enakovreden učinek kot mejna kontrola – Zakonodaja države članice, ki avtobusnemu prevozniku pri prehajanju notranjih meja schengenskega območja nalaga kontrolo potnih listov in dovoljenj za prebivanje potnikov – Kazen – Zagrožena denarna kazen)

11

2019/C 65/13

Zadeva C-414/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – AREX CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2(1)(b)(i) in (iii) – Člen 3(1) – Pridobitve trošarinskega blaga znotraj Skupnosti – Člen 138(1) in (2)(b) – Dobave znotraj Skupnosti – Verižne transakcije z enotnim prevozom – Pripis prevoza – Prevoz pod režimom odloga plačila trošarine – Vpliv na opredelitev za pridobitev znotraj Skupnosti)

11

2019/C 65/14

Zadeva C-422/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Skarpa Travel sp. z o.o. (Predhodno odločanje – Usklajevanje davčne zakonodaje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Obdavčljivi dogodek – Posebna ureditev za potovalne agencije – Člena 65 in 308 – Marža, ki jo ustvari potovalna agencija – Določitev marže – Izvedba predplačil, preden so opravljene potovalne storitve, ki jih opravi potovalna agencija – Dejanski stroški potovalne agencije)

12

2019/C 65/15

Zadeva C-492/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Tübingen – Nemčija) – Südwestrundfunk/Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte (Predhodno odločanje – Pomoči, ki jih dodelijo države – Člen 107(1) PDEU – Člen 108(3) PDEU – Javni zavodi za radiotelevizijo – Financiranje – Zakonodaja države članice, ki vse polnoletne osebe, ki imajo v posesti stanovanje na nacionalnem ozemlju, zavezuje k plačilu naročnine javnim radiotelevizijam)

13

2019/C 65/16

Zadeva C-493/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 11. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverfassungsgericht – Nemčija) – postopek, ki so ga začeli Heinrich Weiss in drugi (Predhodno odločanje – Ekonomska in monetarna politika – Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/774 – Veljavnost – Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih – Člena 119 in 127 PDEU – Pristojnosti ECB in Evropskega sistema centralnih bank – Ohranjanje stabilnosti cen – Sorazmernost – Člen 123 PDEU – Prepoved monetarnega financiranja držav članic euroobmočja)

14

2019/C 65/17

Zadeva C-514/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Liège – Belgija) – postopek v zvezi z izvršitvijo evropskega naloga za prijetje, izdanega zoper Marina-Simiona Suta (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Evropski nalog za prijetje – Člen 4, točka 6 – Razlog za fakultativno neizvršitev evropskega naloga za prijetje – Kaznivo dejanje, ki je podlaga za obsodbo na kazen odvzema prostosti v odreditveni državi članici, se v izvršitveni državi članici kaznuje zgolj z denarno kaznijo)

14

2019/C 65/18

Zadeva C-530/17 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. decembra 2018 – Mykola Yanovych Azarov/Svet Evropske unije (Pritožba – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Vključitev imena pritožnika – Odločba organa tretje države – Obveznost Sveta, da preveri, da je bila ta odločba sprejeta ob spoštovanju pravice do obrambe in učinkovitega sodnega varstva)

15

2019/C 65/19

Zadeva C-552/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof – Nemčija) – Alpenchalets Resorts GmbH/Finanzamt München Abteilung Körperschaften (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Harmonizacija davčnih zakonodaj – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Posebna ureditev za potovalne agencije – Zagotavljanje počitniških nastanitev v objektu, najetem pri drugih davčnih zavezancih – Dodatne storitve – Glavna ali pomožna storitev – Nižje stopnje davka – Nastanitev, ki jo da na razpolago potovalna agencija v lastnem imenu)

16

2019/C 65/20

Zadeva C-572/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen – Švedska) – kazenski postopek zoper Imrana Syeda (Predhodno odločanje – Avtorska in sorodne pravice – Direktiva 2001/29/ES – Člen 4(1) – Pravica distribuiranja – Kršitev – Blago z motivom, ki je varovan z avtorsko pravico, namenjeno prodaji – Skladiščenje v komercialne namene – Skladišče, ločeno od prodajnega mesta)

16

2019/C 65/21

Zadeva C-667/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Italie) – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro – Italija) (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 1083/2006 – Člen 2, točka 4 – Pojem „upravičenec“ – Člen 80 – Prepoved odbitka ali odtegljaja v zvezi z izplačanimi zneski – Druga posebna dajatev ali druga dajatev z enakovrednim učinkom – Pojem – Štipendija, ki jo sofinancira Evropski socialni sklad – Izenačitev z dohodkom iz delovnega razmerja – Odtegljaj kot akontacija dohodnine, povečan za dodatni deželni in občinski davek)

17

2019/C 65/22

Zadeva C-17/18: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 19. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Mureş – Romunija) – kazenski postopek zoper Virgila Mailata, Delio Eleno Mailat, Apcom Select SA (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Členi 19, 29 in 135(1)(l) – Prenos celotnih sredstev ali dela sredstev podjetja – Oprostitev dajanja nepremičnin v najem – Najemna pogodba, ki se nanaša na nepremičnino, namenjeno opravljanju gospodarske dejavnosti, in na premičnine, potrebne za to opravljanje – Storitve, ki se nanašajo na nepremičnino, v zvezi s katero je bil odbit DDV – Popravek)

18

2019/C 65/23

Zadeva C-51/18: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 19. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija (Neizpolnitev obveznosti države – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2(1) – Upravna praksa, v skladu s katero je nadomestilo, ki se iz naslova sledne pravice dolguje avtorju izvirnega umetniškega dela, obdavčeno z DDV)

18

2019/C 65/24

Zadeva C-621/18: Sodba Sodišča (občna seja) z dne 10. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Session (Scotland), Edinburgh – Združeno kraljestvo) – Andy Wightman in drugi/Secretary of State for Exiting the European Union (Predhodno odločanje – Člen 50 PEU – Uradno obvestilo države članice o svoji nameri za izstop iz Evropske unije – Posledice uradnega obvestila – Pravica do enostranskega preklica uradnega obvestila – Pogoji)

19

2019/C 65/25

Zadeva C-370/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi (Romunija) 5. junija 2018 – Uniunea Naţională a Barourilor din România/Marcel – Vasile Holunga

20

2019/C 65/26

Zadeva C-408/18 P: Pritožba, ki jo je Senetic S.A. vložila 21. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 24. aprila 2018 v zadevi T-207/17, Senetic/EUIPO

20

2019/C 65/27

Zadeva C-409/18 P: Pritožba, ki jo je Senetic S.A. vložila 21. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 24. aprila 2018 v zadevi T-208/17, Senetic/EUIPO

20

2019/C 65/28

Zadeva C-533/18 P: Pritožba, ki jo je Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH vložila 14. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. junija 2018 v zadevi T-165/18, Emcur/EUIPO

21

2019/C 65/29

Zadeva C-634/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Słupsku (Poljska) 11. oktobra 2018 – kazenski postopek zoper JI

21

2019/C 65/30

Zadeva C-671/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Chełmnie (Poljska) 29. oktobra 2018 – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie/ZP

22

2019/C 65/31

Zadeva C-708/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 6. novembra 2018 – TK/Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

23

2019/C 65/32

Zadeva C-716/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Timişoara (Romunija) 14. novembra 2018 – CT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

24

2019/C 65/33

Zadeva C-731/18 P: Pritožba, ki jo je Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vhesheconombank) vložila 23. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-737/14, Vnesheconombank (VEB)/Svet

25

2019/C 65/34

Zadeva C-753/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 30. novembra 2018 – Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)/Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

26

2019/C 65/35

Zadeva C-759/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Judecătoria Rădăuţi (Romunija) 3. decembra 2018 – OF/PG

26

2019/C 65/36

Zadeva C-792/18 P: Pritožba, ki jo je Jean-François Jalkh vložil 17. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 17. oktobra 2018 v zadevi Jalkh/Parlament, T-26/17

27

2019/C 65/37

Zadeva C-793/18 P: Pritožba, ki jo je Jean-François Jalkh vložil 17. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 17. oktobra 2018 v zadevi Jalkh/Parlament, T-27/17

29

2019/C 65/38

Zadeva C-831/18 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 24. oktobra 2018 v zadevi T-29/17, RQ/Komisija

30

 

Splošno sodišče

2019/C 65/39

Zadeva T-531/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2018 – Coveris Rigid France/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg živilske embalaže za prodajo na drobno – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Načelo osebne odgovornosti – Neobstoj gospodarske kontinuitete – Enako obravnavanje)

32

2019/C 65/40

Zadeva T-115/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2018 – Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije KINDERPRAMS – Prejšnje figurativne nacionalne znamke Kinder – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Enakost ali podobnost proizvodov in storitev – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

32

2019/C 65/41

Zadeva T-539/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – GM in drugi/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Sprememba Kadrovskih prepisov – Uredba (EU, Euratom) št. 1023/2013 – Vrste delovnih mest – Prehodne določbe v zvezi z uvrstitvijo v vrste delovnih mest – Člen 31 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Strokovno-tehnični uslužbenci v prehodnem obdobju – Napredovanje na podlagi člena 45 Kadrovskih predpisov, ki je dovoljeno le pri poklicni poti, ki ustreza zasedeni vrsti delovnega mesta – Izključitev uradnikov AST 9 iz postopka napredovanja – Neobstoj akta, ki posega v položaj – Potrdilni akt – Litispendenca – Očitna nedopustnost – Člen 129 Poslovnika – Ugovor nedopustnosti – Člen 130 Poslovnika)

33

2019/C 65/42

Zadeva T-834/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2018 – QC/Evropski svet (Ničnostna tožba – Izjava EU-Turčija z dne 18. marca 2016 – Sporočilo za javnost – Pojem „mednarodni sporazum“ – Opredelitev izdajatelja akta – Obseg akta – Seja Evropskega sveta – Srečanje voditeljev držav ali vlad držav članic Evropske unije v prostorih Sveta Evropske unije – Status predstavnikov držav članic Unije na srečanju s predstavniki tretje države – Člen 263, prvi odstavek, PDEU – Nepristojnost)

34

2019/C 65/43

Zadeva T-890/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija (Ničnostna tožba – Državne pomoči – Javno financiranje fiksne železniške povezave v ožini Fehmarn – Individualne pomoči – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Izključno potrditveni akt – Pripravljalni akt – Nedopustnost)

34

2019/C 65/44

Zadeva T-891/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Scandlines Danmark in Scandlines Deutschland/Komisija (Tožba zaradi nedelovanja – Državne pomoči – Javno financiranje fiksne povezave železnica-cesta v morski ožini Fehmarn – Posamične pomoči – Sprejetje stališča Komisije – Nedopustnost)

35

2019/C 65/45

Zadeva T-447/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Bowles/ECB (Javni uslužbenci – Osebje ECB – Odločba o imenovanju na delovno mesto svetovalca predsednika in koordinatorja Sveta pri Izvršilnem odboru – Neobstoj akta, ki posega v položaj – Neobstoj pravnega interesa – Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage)

36

2019/C 65/46

Zadeva T-565/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2018 – CheapFlights International/EUIPO – Momondo Group (Cheapflights) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Cheapflights – Vrnitev prijave znamke preizkuševalcu, da preizkusi absolutne razloge za zavrnitev – Izpodbijanje imetnika prejšnje znamke – Obrazložitev izpodbijane odločbe, ki vsebuje presojo o veljavnosti prejšnje znamke – Izpodbijanje imetnika prejšnje znamke – Delna nedopustnost – Vmesni predlogi, podani na podlagi člena 8(3) Uredbe (ES) št. 216/96 – Umik pritožbe pred odborom za pritožbe – Delna ustavitev postopka)

36

2019/C 65/47

Zadeva T-739/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Euracoal in drugi/Komisija (Ničnostna tožba – Okolje – Direktiva 2010/75/EU – Zaključki o najboljših razpoložljivih tehnologijah – Izvedbeni sklep (EU) 2017/1442 – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

37

2019/C 65/48

Zadeva T-5/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije Hamburg BEER COMPANY – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (ES)št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001] – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

38

2019/C 65/49

Zadeva T-6/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije Hamburg Beer Company – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001] – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

39

2019/C 65/50

Zadeva T-70/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 – Sonova Holding/EUIPO (HEAR THE WORLD) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije HEAR THE WORLD – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

39

2019/C 65/51

Zadeva T-702/18: Tožba, vložena 26. novembra 2018 – Durand in drugi/Parlament

40

2019/C 65/52

Zadeva T-720/18: Tožba, vložena 10. decembra 2018 – AMVAC Netherlands/EFSA

40

2019/C 65/53

Zadeva T-725/18: Tožba, vložena 7. decembra 2018 – Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT)

41

2019/C 65/54

Zadeva T-726/18: Tožba, vložena 7. decembra 2018 – Melin/Parlament

42

2019/C 65/55

Zadeva T-736/18: Tožba, vložena 14. decembra 2018 – Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger)

43

2019/C 65/56

Zadeva T-738/18: Tožba, vložena 11. decembra 2018 – Dragnea/Komisija

43

2019/C 65/57

Zadeva T-743/18: Tožba, vložena 18. decembra 2018 – Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)

44

2019/C 65/58

Zadeva T-744/18: Tožba, vložena 20. decembra 2018 – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Representación de una elipse discontinua Upodobitev prekinjene elipse)

45

2019/C 65/59

Zadeva T-749/18: Tožba, vložena 21. decembra 2018 – Daimler/EUIPO (ROAD EFFICIENCY)

45

2019/C 65/60

Zadeva T-753/18: Tožba, vložena 26. decembra 2018 – C&A/EUIPO (#BESTDEAL)

46

2019/C 65/61

Zadeva T-116/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Darmanin/EASO

47

2019/C 65/62

Zadeva T-122/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO)

47

2019/C 65/63

Zadeva T-520/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS)

47

2019/C 65/64

Zadeva T-521/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGC BROKERAGE)

47

2019/C 65/65

Zadeva T-522/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC)

48

2019/C 65/66

Zadeva T-523/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – BGC Partners/EUIPO – Bankgirocentralen BGC (BGCPRO)

48


SL

 

Top