EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Uradni list Evropske unije, C 25, 21. januar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 25

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
21. januar 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 25/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2019/C 25/02

Združeni zadevi C-626/15 in C-659/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. novembra 2018 – Evropska komisija/Svet Evropske unije (C-626/15), – Evropska komisija/Svet Evropske unije C-659/16 (Ničnostna tožba – Sklep Odbora stalnih predstavnikov (Coreper) – Sklep o odobritvi predložitve dokumenta za razpravo mednarodnemu organu – Dopustnost – Izpodbojni akt – Izključna, deljena ali dopolnilna pristojnost Evropske unije – Samostojno nastopanje Unije v mednarodnem organu ali sodelovanje držav članic na strani Unije – Ohranjanje morskih bioloških virov – Ribištvo – Varstvo okolja – Raziskovanje – Zaščitena morska območja (ZMO) – Antarktični sporazum – Konvencija o ohranjanju antarktičnih živih morskih virov – Weddellovo morje in Rossovo morje)

2

2019/C 25/03

Zadeva C-648/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Italija) – Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 273 – Odmera davka – Metoda induktivnega ugotavljanja davčne osnove – Pravica do odbitka DDV – Domneva – Načeli nevtralnosti in sorazmernosti – Nacionalni zakon, ki določa, da se DDV izračuna na podlagi domnevnega prometa)

3

2019/C 25/04

Zadeva C-664/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Alba Iulia – Romunija) – Lucreţiu Hadrian Vădan/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Direktiva 2006/112/ES – Členi 167, 168, 178 in 273 – Obseg pravice do odbitka – Neobstoj računov – Pridobitev mnenja sodnega izvedenca – Dokazno breme v zvezi s pravico do odbitka – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti)

4

2019/C 25/05

Zadeva C-29/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Predhodno odločanje – Zdravila za uporabo v humani medicini – Direktiva 2001/83/ES – Člen 3, točka 1 – Člen 6 – Direktiva 89/105/EGS – Uredba (ES) št. 726/2004 – Členi 3, 25 in 26 – Prepakiranje zdravila za uporabo pri zdravljenju, ki ni zajeto z njegovim dovoljenjem za promet (nenamenska uporaba) – Kritje stroškov s strani nacionalnega sistema zdravstvenega zavarovanja)

4

2019/C 25/06

Zadeva C-147/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Constanţa – Romunija) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas in drugi/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Predhodno odločanje – Zaščita varnosti in zdravja delavcev – Organizacija delovnega časa – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 31 – Direktiva 2003/88/ES – Področje uporabe – Odstopanje – Člen 1(3) – Direktiva 89/391/EGS – Člen 2(2) – Dejavnost rejnika)

5

2019/C 25/07

Zadeva C-151/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)– Združeno kraljestvo) – Swedish Match AB/Secretary of State for Health (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov – Direktiva 2014/40/EU – Člen 1(c) in člen 17 – Prepoved dajanja tobačnih izdelkov za oralno uporabo na trg – Veljavnost)

6

2019/C 25/08

Zadeva C-245/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španija) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Predhodno odločanje – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP – Določba 4 – Načelo prepovedi diskriminacije – Nacionalna ureditev, ki omogoča prekinitev pogodb o zaposlitvi za določen čas, če je pogoj za zaposlitev prenehal – Profesorji, zaposleni za šolsko leto – Prekinitev delovnega razmerja ob koncu obdobja poučevanja – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES)

7

2019/C 25/09

Zadeva C-295/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Področje uporabe – Obdavčljive transakcije – Storitev, opravljena za plačilo – Razlika med neobdavčljivo odškodnino in obdavčljivimi storitvami, opravljenimi za plačilo „odškodnine“)

8

2019/C 25/10

Zadeva C-452/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de commerce de Liège – Belgija) – Zako SPRL/Sanidel SA (Predhodno odločanje – Samozaposleni trgovski zastopniki – Direktiva 86/653/EGS – Člen 1(2) – Pojem „trgovski zastopnik“ – Samozaposleni posrednik, ki opravlja svojo dejavnost v podjetju naročitelja – Opravljanje drugih nalog, ki niso povezane s posredovanjem pri prodaji ali nakupu izdelkov za naročitelja)

9

2019/C 25/11

Zadeva C-575/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA/Monistre de l'Action et des Comptes publics (Predhodno odločanje – Prosti pretok kapitala – Pri viru odtegnjeni davek od bruto zneska dividend, ki izvirajo iz domače države, izplačanih družbam nerezidentkam – Odlog obdavčitve dividend, izplačanih družbi rezidentki, če ta v davčnem obdobju zabeleži izgubo – Različno obravnavanje – Utemeljitev – Primerljivost – Uravnotežena porazdelitev davčne pristojnosti med državami članicami – Učinkovito pobiranje davkov – Sorazmernost – Diskriminacija)

10

2019/C 25/12

Zadeva C-619/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Ministerio de Defensa/Ana de Diego Porras (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP – Določba 4 – Načelo prepovedi diskriminacije – Utemeljitev – Določba 5 – Ukrepi za preprečitev zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij za določen čas – Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas iz objektivnega razloga – Neobstoj odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja)

10

2019/C 25/13

Zadeva C-625/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG/Finanzamt Feldkirch (Predhodno odločanje – Člena 56 in 63 PDEU – Svoboda opravljanja storitev in prosti pretok kapitala – Kreditne institucije – Pristojbina za stabilnost in poseben prispevek k tej pristojbini, ki sta določena na podlagi nekonsolidirane bilančne vsote kreditnih institucij s sedežem v Avstriji – Vključitev bančnih poslov, ki imajo čezmejno naravo – Izključitev poslov hčerinskih družb v drugi državi članici – Različno obravnavanje – Omejitev – Utemeljitev)

11

2019/C 25/14

Zadeva C-627/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 22. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Dunajská Streda – Slovaška) – ZSE Energia a.s./RG (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 861/2007 – Evropski postopek v sporih majhne vrednosti – Člen 2(1) in člen 3(1) – Področje uporabe – Pojem „stranke“ – Čezmejne zadeve)

12

2019/C 25/15

Zadeva C-679/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Vlaamse Gewest, représenté par le Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, représenté par le Vlaamse regering dans la personne du Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw/Johannes Huijbrechts (Predhodno odločanje – Prosti pretok kapitala – Omejitve – Davčna zakonodaja – Davek na dediščine – Trajnostno gospodarjenje z gozdovi – Oprostitev – Varstvo gozdne površine)

13

2019/C 25/16

Zadeva C-713/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Avstrija) – Ahmad Shah Ayubi/Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Predhodno odločanje – Direktiva 2011/95/EU – Standardi glede vsebine mednarodne zaščite – Status begunca – Člen 29 – Socialna zaščita – Različno obravnavanje – Begunci, ki so imetniki pravice do začasnega prebivanja)

13

2019/C 25/17

Zadeva C-490/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 26. julija 2018 – SD/Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Zadeva C-580/18 P: Pritožba, ki jo je Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH vložila 18. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-41/17, Lotte Co. Ltd/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

15

2019/C 25/19

Zadeva C-618/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di pace di L’Aquila (Italija) 1. oktobra 2018 – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Zadeva C-639/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Kiel (Nemčija) 12. oktobra 2018 – KH/Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Zadeva C-641/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Genova (Italija) 12. oktobra 2018 – LG in drugi/Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Zadeva C-646/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španija) 15. oktobra 2018 – OD/Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Zadeva C-648/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 17. oktobra 2018 – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Zadeva C-658/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di pace di Bologna (Italija) 22. oktobra 2018 – UX/Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Zadeva C-660/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin (Nemčija) 22. oktobra 2018 – Sundair GmbH/WV in drugi

21

2019/C 25/26

Zadeva C-661/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 22. oktobra 2018 – Correios de Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Zadeva C-667/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Nizozemska) 25. oktobra 2018 – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone/Ministerraad

22

2019/C 25/28

Zadeva C-670/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) 29. oktobra 2018 – CO/Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Zadeva C-672/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 29. oktobra 2018 – DN/Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Zadeva C-673/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Paris (Francija) 30. oktobra 2018 – Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Zadeva C-677/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 5. novembra 2018 – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Zadeva C-678/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 5. novembra 2018 – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Zadeva C-679/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresní soud v Ostravě (Češka republika) 5. novembra 2018 – OPR-Finance s.r.o./GK

26

2019/C 25/34

Zadeva C-687/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 7. novembra 2018 – SY/Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Zadeva C-688/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 6. novembra 2018 – kazenski postopek zoper TX in UW

28

2019/C 25/36

Zadeva C-689/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Dioikitiko Protodikeio Patron (Grčija) 5. novembra 2018 – XT/Elliniko Dimosio

28

2019/C 25/37

Zadeva C-703/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 12. novembra 2018 – Healthspan Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Zadeva C-704/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 12. novembra 2018 – Kazenski postopek zoper LD, ME, NF, OG, PH in RI

30

 

Splošno sodišče

2019/C 25/39

Združeni zadevi T-202/10 RENV II in T-203/10 RENV II: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Stichting Woonlinie in drugi/Komisija (Državne pomoči – Socialno stanovanje – Shema pomoči zadrugam za socialna stanovanja – Obstoječe pomoči – Zaveze države članice – Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom – Člen 17 Uredbe (ES) št. 659/1999 – Storitev splošnega gospodarskega pomena – Člen 106(2) PDEU – Opredelitev naloge javne službe)

31

2019/C 25/40

Zadeva T-207/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Deutsche Telekom/Komisija (Državne pomoči – Davčna shema, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogoča amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz posrednega prevzema deleža v podjetjih, ki imajo davčni domicil v tujini – Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in je bilo naloženo delno vračilo te pomoči – Določbe, ki omogočajo, da se shema še naprej delno uporablja – Predlog za ustavitev postopka – Nadaljnji obstoj pravnega interesa – Legitimna pričakovanja – Natančna zagotovila Komisije – Legitimnost pričakovanja – Časovna uporaba legitimnega pričakovanja)

32

2019/C 25/41

Zadeva T-219/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – World Duty Free Group/Komisija (Državne pomoči – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitev deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil v tujini – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega vračila – Pojem državne pomoči – Selektivnost – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Upravičenost različnega obravnavanja – Podjetja, ki so upravičenci do ukrepa – Legitimno pričakovanje)

33

2019/C 25/42

Zadeva T-227/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Banco Santander/Komisija (Državne pomoči – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitev deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil v tujini – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega vračila – Pojem državne pomoči – Selektivnost – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Upravičenost različnega obravnavanja – Podjetja, ki so upravičenci do ukrepa – Legitimno pričakovanje)

34

2019/C 25/43

Zadeva T-239/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Sigma Alimentos Exterior/Komisija (Državne pomoči – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitev deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil v tujini – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega vračila – Pojem državne pomoči – Selektivnost – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Upravičenost različnega obravnavanja)

34

2019/C 25/44

Zadeva T-399/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Banco Santander in Santusa/Komisija (Državne pomoči – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitev deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil v tujini – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega vračila – Pojem državne pomoči – Selektivnost – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Upravičenost različnega obravnavanja – Podjetja, ki so upravičenci do ukrepa – Legitimno pričakovanje)

35

2019/C 25/45

Zadeva T-405/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Axa Mediterranean/Komisija (Državne pomoči – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitev deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil v tujini – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi zagotovitve njenega vračila – Pojem državne pomoči – Selektivnost – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Upravičenost različnega obravnavanja – Podjetja, ki so upravičenci do ukrepa – Legitimno pričakovanje)

36

2019/C 25/46

Zadeva T-406/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Prosegur Compañía de Seguridad/Komisija (Državne pomoči – Določbe o davku od dohodkov pravnih oseb, ki podjetjem, ki imajo davčni domicil v Španiji, omogočajo amortizacijo dobrega imena, ki izhaja iz pridobitev deležev v podjetjih, ki imajo davčni domicil v tujini – Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom in o odreditvi njenega vračila – Pojem državne pomoči – Selektivnost – Referenčni sistem – Odstopanje – Različno obravnavanje – Upravičenost različnega obravnavanja – Podjetja, ki so upravičenci do ukrepa – Legitimno pričakovanje)

37

2019/C 25/47

Zadeva T-487/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – CHEMK in KF/Komisija (Damping – Uvoz fero-silicija s poreklom iz Rusije – Dokončna protidampinška dajatev – Pregled zaradi izteka ukrepa – Določitev izvozne cene – Enoten gospodarski subjekt – Vpliv protidampinške dajatve na cene nadaljnje prodaje v Uniji – Uporaba drugačne metodologije od tiste, ki je bila uporabljena v prvotni preiskavi – Nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode – Člen 2(9), člen 3 ter člen 11(9) in (10) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (postali člen 2(9), člen 3 ter člen 11(9) in (10) Uredbe Sveta (EU) 2016/1036))

37

2019/C 25/48

Zadeva T-113/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – RFA International/Komisija (Damping – Uvoz fero-silicija s poreklom iz Rusije – Zavrnitev prošenj za vračilo plačanih protidampinških dajatev – Določitev normalne vrednosti in izvozne cene – Enoten gospodarski subjekt – Vpliv protidampinške dajatve na cene nadaljnje prodaje v Uniji – Uporaba drugačne metodologije od tiste, ki je bila uporabljena v prvotni preiskavi – Člen 2(9) ter člen 11(9) in (10) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (postala člen 2(9) ter člen 11(9) in (10) Uredbe (EU) 2016/1036) – Člen 18.3.1 protidampinškega sporazuma STO)

38

2019/C 25/49

Zadeva T-854/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2018 – Barata/Parlament (Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2015 – Postopek certificiranja – Izključitev uradnikov, ki se jim dovoli izobraževanje, s dokončnega seznama – Člen 45a Kadrovskih predpisov – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Enakost obravnavanja – Pravica do obrambe)

39

2019/C 25/50

Zadeva T-546/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Haufe-Lexware/EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – prijava besedne znamke Evropske unije Leshare – Prejšnja besedna mednarodna znamka LEXWARE – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EUE) 2017/1001) – Podobnost znakov)

39

2019/C 25/51

Zadeva T-790/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2018 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije ST ANDREWS – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Geografski izvor – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001))

40

2019/C 25/52

Zadeva T-791/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2018 – St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije ST ANDREWS – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Geografski izvor – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001))

41

2019/C 25/53

Zadeva T-831/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil) („Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Figurativna znamka Evropske unije Flexagil – Resna in dejanska uporaba znamke – Člen 18(1), drugi pododstavek, točka (a), in člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001 – Oblika, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja“)

41

2019/C 25/54

Zadeva T-36/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2018 – Asahi Intecc/EUIPO – Celesio (Celeson) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka Celeson – Prejšnja mednarodna besedna znamka CELESIO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

42

2019/C 25/55

Zadeva T-646/18: Tožba, vložena 26. oktobra 2018 – Bonnafous/Komisija

42

2019/C 25/56

Zadeva T-653/18: Tožba, vložena 31. oktobra 2018 – Armani/EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Zadeva T-654/18: Tožba, vložena 31. oktobra 2018 – Armani/EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Zadeva T-655/18: Tožba, vložena 30. oktobra 2018 – Aupicon in drugi/ESZD

45

2019/C 25/59

Zadeva T-658/18: Tožba, vložena 31. oktobra 2018 – Hästens Sängar/EUIPO (Upodobitev vzorca kvadratkov)

46

2019/C 25/60

Zadeva T-661/18: Tožba, vložena 7. novembra 2018 – Securitec/Komisija

46

2019/C 25/61

Zadeva T-663/18: Tožba, vložena 9. novembra 2018 – Nissin Foods Holdings/EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Zadeva T-666/18: Tožba, vložena 6. novembra 2018 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Zadeva T-668/18: Tožba, vložena 6. novembra 2018 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Zadeva T-669/18: Tožba, vložena 13. novembra 2018 – Neoperl/EUIPO (upodobitev štirih zapolnjenih lukenj v običajni sliki luknje)

50

2019/C 25/65

Zadeva T-672/18: Tožba, vložena 13. novembra 2018 – Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Zadeva T-674/18: Tožba, vložena 14. novembra 2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy/Komisija

51

2019/C 25/67

Zadeva T-675/18: Tožba, vložena 19. novembra 2018 – Trifolio-M in drugi/EFSA

52

2019/C 25/68

Zadeva T-678/18: Tožba, vložena 13. novembra 2018 – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Zadeva T-679/18: Tožba, vložena 12. novembra 2018 – Showroom/EUIPO – E Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Zadeva T-680/18: Tožba, vložena 15. novembra 2018 – SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Zadeva T-681/18: Tožba, vložena 16. novembra 2018 – "Korporaciya „Masternet“/EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Zadeva T-682/18: Tožba, vložena 16. novembra 2018 – Twitter/EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Zadeva T-683/18: Tožba, vložena 20. novembra 2018 – Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Zadeva T-685/18: Tožba, vložena 16. novembra 2018 – Apple/EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Zadeva T-686/18: Tožba, vložena 19. novembra 2018 – LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Zadeva T-687/18: Tožba, vložena 20. novembra 2018 – Pilatus Bank/ECB

59

2019/C 25/77

Zadeva T-688/18: Tožba, vložena 21. novembra 2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Zadeva T-689/18: Tožba, vložena 21. novembra 2018 – Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Zadeva T-695/18: Tožba, vložena 26. novembra 2018 – Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Zadeva T-697/18: Tožba, vložena 26. novembra 2018 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Zadeva T-700/18: Tožba, vložena 26. novembra 2018 – Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


SL

 

Top