EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:016:TOC

Uradni list Evropske unije, C 16, 14. januar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 16

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
14. januar 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 16/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2019/C 16/02

Združeni zadevi C-569/16 in C-570/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesarbeitsgericht – Nemčija) – Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, kot lastnik družbe TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK/Martina Broßonn (C-570/16) (Predhodno odločanje – Socialna politika – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Pravica do plačanega letnega dopusta – Delovno razmerje, ki preneha zaradi smrti delavca – Nacionalna ureditev, v skladu s katero delavčevim dedičem ni mogoče plačati denarnega nadomestila za plačani letni dopust, ki ga delavec ni izrabil – Obveznost skladne razlage nacionalnega prava – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 31(2) – Možnost sklicevanja v okviru spora med posamezniki)

2

2019/C 16/03

Zadeva C-619/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Nemčija) – Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin (Predhodno odločanje – Socialna politika – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Pravica do plačanega letnega dopusta – Nacionalna ureditev, ki določa izgubo neizrabljenega plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila za ta dopust, če delavec prošnje za dopust ni podal pred prenehanjem delovnega razmerja)

3

2019/C 16/04

Združene zadeve od C-622/16 do C- 624/16 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. novembra 2018 – Scuola Elementare Maria Montessori Srl/Evropska komisija, Italijanska republika (C-622/16 P), Evropska komisija/Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Italijanska republika (C-623/16 P), Evropska komisija/Pietro Ferracci, Italijanska republika (C-624/16 P) (Pritožba – Državne pomoči – Sklep, s katerim je bila razglašena nezmožnost zagotovitve vračila državne pomoči, ki ni združljiva z notranjim trgom – Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči – Ničnostna tožba, ki so jo vložili konkurenti upravičencev do državnih pomoči – Dopustnost – Predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov – Neposredno nanašanje – Pojem „absolutna nezmožnost“ zagotovitve vračila državne pomoči, ki ni združljiva z notranjim trgom – Pojem „državna pomoč“ – Pojma „podjetje“ in „gospodarska dejavnost“)

4

2019/C 16/05

Zadeva C-684/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesarbeitsgericht – Nemčija) – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu (Predhodno odločanje – Socialna politika – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Pravica do plačanega letnega dopusta – Nacionalna ureditev, ki določa izgubo neizrabljenega plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila za ta dopust, če delavec prošnje za dopust ni podal pred prenehanjem delovnega razmerja – Direktiva 2003/88/ES – Člen 7 – Obveznost skladne razlage nacionalnega prava – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 31(2) – Možnost sklicevanja v okviru spora med posamezniki)

5

2019/C 16/06

Zadeva C-18/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, in drugi/Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice (Predhodno odločanje – Pristop novih držav članic – Republika Hrvaška – Prehodni ukrepi – Svoboda opravljanja storitev – Direktiva 96/71/ES – Napotitev delavcev – Napotitev hrvaških državljanov in državljanov tretjih držav v Avstrijo prek podjetja s sedežem v Italiji)

6

2019/C 16/07

Zadeva C-33/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk – Avstrija) – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti (Predhodno odločanje – Člen 56 PDEU – Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Storitve na notranjem trgu – Direktiva 2006/123/ES – Delovno pravo – Napotitev delavcev za izvedbo gradbenih del – Prijava delavcev – Hramba in prevod plačilnih listov – Ustavitev plačil – Plačilo varščine s strani prejemnika storitev – Zavarovanje morebitne denarne kazni, ki bi bila naložena izvajalcu storitev)

7

2019/C 16/08

Združeni zadevi C-47/17 in C-48/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Den Haag – Nizozemska) – X (C-47/17), X (C-48/17)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 604/2013 – Uredba (ES) št. 1560/2003 – Določitev države članice, ki je odgovorna za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito – Merila in mehanizmi za določitev – Zahteva za sprejem ali ponovni sprejem prosilca za azil – Negativni odgovor zaprošene države članice – Prošnja za ponovno preučitev – Člen 5(2) Uredbe št. 1560/2003 – Rok za odgovor – Iztek – Učinki)

7

2019/C 16/09

Zadeva C-93/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. novembra 2018 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države – Državne pomoči – Pomoči, ki so bile razglašene za nezakonite in nezdružljive z notranjim trgom – Obveznost zagotovitve vračila – Sodba Sodišča, s katero je ugotovljena neizpolnitev obveznosti – Podjetje, ki opravlja tako civilne kot vojaške dejavnosti – Neizvršitev – Bistveni interesi varnosti države članice – Člen 346(1)(b) PDEU – Finančne sankcije – Denarna kazen – Pavšalni znesek – Zmožnost plačila – Faktor „n“ – Dejavniki, na katerih temelji presoja zmožnosti plačila – Bruto domači proizvod – Ponderiranje glasov držav članic v Svetu Evropske unije – Novo pravilo glasovanja v Svetu)

8

2019/C 16/10

Zadeva C-171/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. novembra 2018 – Evropska komisija/Madžarska (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2006/123/ES – Členi od 15 do 17 – Člen 49 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Člen 56 PDEU – Svoboda opravljanja storitev – Nacionalni sistem mobilnega plačevanja – Monopol)

9

2019/C 16/11

Zadeva C-215/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Slovenija (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Ponovna uporaba informacij javnega sektorja – Direktiva 2003/98/ES – Člen 1(2)(c), tretja alinea – Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja – Uredba (EU) št. 575/2013 – Informacije, ki jih morajo razkriti kreditne institucije in investicijska podjetja – Člen 432(2) – Izjeme od obveznosti javnega razkritja – Poslovne informacije, ki se štejejo za občutljive ali zaupne – Uporaba – Kreditne institucije, ki so v večinski državni lasti – Nacionalna ureditev, ki določa javni značaj nekaterih poslovnih informacij, ki jih hranijo navedene institucije)

10

2019/C 16/12

Zadeva C-238/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vilniaus miesto apylinkės teismas – Litva) – xxx/xxx (Predhodno odločanje – Direktiva 2009/72/ES – Člen 3(2), (6) in (15) ter člen 36(f) – Notranji trg električne energije – Hipotetična narava vprašanj za predhodno odločanje – Nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe)

10

2019/C 16/13

Zadeva C-247/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – postopek v zvezi z izročitvijo Denisa Raugeviciusa (Predhodno odločanje – Državljanstvo Evropske unije – Člena 18 in 21 PDEU – Prošnja tretje države, naslovljena na državo članico, za izročitev državljana Unije, ki je državljan druge države članice in je uresničeval pravico do prostega gibanja v prvonavedeni državi članici – Prošnja za izročitev, podana zaradi izvršitve kazni zapora, in ne zaradi kazenskega pregona – Prepoved izročitve, ki velja zgolj za lastne državljane – Omejitev prostega gibanja – Utemeljitev na podlagi preprečevanja nekaznovanosti – Sorazmernost)

11

2019/C 16/14

Zadeva C-257/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – C, A/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje – Pristojnost Sodišča – Direktiva 2003/86/ES – Pravica do združitve družine – Člen 15 – Zavrnitev izdaje nevezanega dovoljenja za prebivanje – Nacionalna zakonodaja, ki določa obveznost uspešno opraviti preizkus integracije tujcev v družbo)

12

2019/C 16/15

Združeni zadevi C-293/17 in 294/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-293/17), Stichting Werkgroep Behoud de Peel/College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (Predhodno odločanje – Direktiva 92/43/EGS – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Posebna ohranitvena območja – Člen 6 – Ustrezna presoja posledic načrta ali projekta za neko območje – Nacionalni program boja proti usedlinam dušika – Pojma „projekt“ in„ustrezna presoja“ – Predhodna splošna presoja posamičnih dovoljenj za kmetijska gospodarstva, ki povzročajo take usedline)

13

2019/C 16/16

Zadeva C-296/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven kasatsionen sad (Bolgarija)– Bolgarija) – Wiemer & Trachte GmbH, v stečaju/Zhan Oved Tadzher (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Postopki zaradi insolventnosti – Uredba (ES) št. 1346/2000 – Člen 3(1) – Mednarodna pristojnost – Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj – Izključna pristojnost sodišč države članice, na ozemlju katere je bil uveden postopek zaradi insolventnosti)

14

2019/C 16/17

Zadeva C-308/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Hellenische Republik/Leo Kuhn (Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah – Področje uporabe – Člen 1(1) – Pojem „civilne in gospodarske zadeve“ – Obveznice, ki jih je izdala država članica – Sodelovanje zasebnega sektorja pri prestrukturiranju javnega dolga te države – Enostranska in retroaktivna sprememba pogojev izdaje obveznic – Klavzule o skupnem ukrepanju – Tožba, ki so jo proti navedeni državi vložili zasebni upniki, ki so imetniki teh obveznic kot fizične osebe – Odgovornost države za dejanja in opustitve dejanj pri izvajanju javne oblasti)

15

2019/C 16/18

Zadeva C-310/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Nizozemska) – Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV (Predhodno odločanje – Intelektualna lastnina – Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Direktiva 2001/29/ES – Področje uporabe – Člen 2 – Pravice reproduciranja – Pojem „delo“ – Okus živila)

16

2019/C 16/19

Zadeva C-330/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 15. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Germanwings GmbH (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 1008/2008 – Člen 2, točka 18 – Člen 23(1) – Prevoz – Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov v Evropski uniji – Informacije – Navedba končne cene – Vključitev letalske prevoznine v končno ceno – Obveznost navedbe letalskih prevoznin v eurih ali lokalni valuti – Izbira ustrezne lokalne valute – Navezne okoliščine)

16

2019/C 16/20

Zadeva C-334/17 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 15. novembra 2018 – Republika Estonija/Evropska komisija, Republika Latvija (Pritožba – Skupna ureditev trgov – Znesek, ki se zaračuna za količine neizločenih presežkov sladkorja – Odločba 2006/776/CE – Predlog za spremembo končne odločbe Evropske komisije – Dopis o zavrnitvi – Tožba zoper ta dopis – Dopustnost)

17

2019/C 16/21

Zadeva C-342/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Italija) – Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia/Comune di Padova (Predhodno odločanje – Omejitve svobode ustanavljanja – Pristojnost Sodišča – Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe – Povsem notranji položaj – Nacionalna ureditev, s katero je prepovedana vsakršna pridobitna dejavnost, povezana s shranjevanjem mrliških žar – Test sorazmernosti – Doslednost nacionalne ureditve)

18

2019/C 16/22

Zadeva C-380/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – K, B/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje – Pristojnost Sodišča – Direktiva 2003/86/ES – Pravica do združitve družine – Člen 12 – Nespoštovanje trimesečnega roka po priznanju mednarodne zaščite – Upravičenec do statusa subsidiarne zaščite – Zavrnitev prošnje za izdajo vizuma)

18

2019/C 16/23

Zadeva C-432/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice, nekdanji Department for Constitutional Affairs (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 97/81/ES – Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom, sklenjen med UNICE, CEEP in ETUC – Določba 4 – Načelo prepovedi diskriminacije – Delavec, zaposlen s krajšim delovnim časom – Starostna pokojnina – Izračun zneska pokojnine – Upoštevanje delovne dobe, dopolnjene pred iztekom roka za prenos Direktive 97/81/ES – Takojšnja uporaba za prihodnje učinke položaja, nastalega med veljavo prejšnjega zakona)

19

2019/C 16/24

Zadeva C-457/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Heiko Jonny Maniero/Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Predhodno odločanje – Enako obravnavanje oseb ne glede na raso ali narodnost – Direktiva 2000/43/ES – Člen 3(1)(g) – Področje uporabe – Pojem ,„izobraževanje“ – Podeljevanje štipendij, katerih namen je spodbujanje raziskovalnih ali študijskih projektov v tujini, s strani zasebne ustanove – Člen 2(2)(b) – Posredna diskriminacija – Podeljevanje teh štipendij pod pogojem predhodne pridobitve prvega pravniškega državnega izpita (Erste Juristische Staatsprüfung) v Nemčiji)

20

2019/C 16/25

Zadeva C-461/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court – Irska) – Brian Holohan in drugi/An Bord Pleanála (Predhodno odločanje – Okolje – Direktiva 92/43/EGS – Ohranjanje naravnih habitatov – Ohranjanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Projekt gradnje ceste – Ustrezna presoja vplivov na okolje – Obseg obveznosti obrazložitve – Direktiva 2011/92/EU – Presoja vplivov določenih projektov – Priloga IV, točka 3 – Člen 5(3)(d) – Obseg pojma „glavne alternative“)

21

2019/C 16/26

Zadeva C-484/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje – Direktiva 2003/86/ES – Pravica do združitve družine – Člen 15 – Zavrnitev izdaje nevezanega dovoljenja za prebivanje – Nacionalna ureditev, ki določa obveznost uspešno opraviti preizkus integracije tujcev v družbo)

22

2019/C 16/27

Zadeva C-495/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 8. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Prahova – Romunija) – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Oprostitve – Člen 146(1)(e) in člen 153 – Transakcije cestnega prevoza, ki so neposredno povezane z izvozom blaga – Storitve, ki jih opravijo posredniki, ki sodelujejo pri takih transakcijah – Dokazna pravila, ki se nanašajo na izvoz blaga – Carinska deklaracija – Zvezek TIR)

22

2019/C 16/28

Zadeva C-502/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 8. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vestre Landsret – Danska) – C&D Foods Acquisition ApS/Skatteministeriet (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Predvidena prodaja delnic družbe vnukinje – Izdatki, povezani z opravljanjem storitev, pridobljenih za namene te prodaje – Neizvedena prodaja – Zahteva za odbitek vstopnega davka – Področje uporabe DDV)

23

2019/C 16/29

Zadeva C-544/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. novembra 2018 – BPC Lux 2 Sàrl/Evropska komisija, Portugalska republika (Pritožba – Državne pomoči – Ničnostna tožba – Dopustnost – Pomoč portugalskih organov pri reševanju finančne ustanove Banco Espírito Santo SA – Ustanovitev in kapitalski vložek v premostitveno banko – Odločitev Evropske komisije, da se pomoč razglasi za združljivo z notranjim trgom – Pravni interes – Tožba pred nacionalnimi sodišči za razglasitev ničnosti sklepa o reševanju družbe Banco Espírito Santo)

24

2019/C 16/30

Zadeva C-592/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 15. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vestre Landsret – Danska) – Skatteministeriet/Baby Dan A/S (Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Tarifne številke in podštevilke 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 in 9403 90 10 – Izdelek, posebej zasnovan za pritrditev varnostne ograje za otroke – Damping – Veljavnost Uredbe (ES) št. 91/2009 – Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske – Protidampinški sporazum Svetovne trgovinske organizacije (STO) – Uredba (ES) št. 384/96 – Člen 3(2) in člen 4(1) – Opredelitev industrije Unije)

24

2019/C 16/31

Zadeva C-648/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa– Latvija) – „BTA Baltic Insurance Company“ AS, nekdanja „Balcia Insurance“ SE/„Baltijas Apdrošināšanas Nams“ AS (Predhodno odločanje – Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil – Direktiva 72/166/EGS – Člen 3(1) – Pojem „uporaba vozil“ – Nesreča, v kateri sta udeleženi vozili, parkirani na parkirišču – Premoženjska škoda, ki jo na vozilu povzroči potnik v sosednjem vozilu, ko odpre vrata)

25

2019/C 16/32

Zadeva C-426/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 25. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa – Španija) – Elena Barba Giménez/Francisca Carrión Lozano (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika sodišča – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 47 – Upravičenec do brezplačne pravne pomoči – Plačilo odvetnika, imenovanega po uradni dolžnosti – Določitev tarif s strani odvetniške zbornice – Neobstoj predhodnih informacij o tarifah, ki bi jih odvetniki predložili svojim strankam – Pritožba v zvezi s tarifami – Preverjanje obstoja nepoštenih pogojev in nelojalnih praks – Postopek v glavni stvari – Predložitev pristojnemu organu – Neobstoj predložitve predložitvenemu sodišču – Odgovori na vprašanja za prehodno odločanje – Koristnost – Neobstoj – Očitna nedopustnost)

26

2019/C 16/33

Zadeva C-300/18 P: Pritožba, ki jo je UF vložil 3. maja 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 7. marca 2018 v zadevi UF/Evropski parlament in Svet Evropske unije, T-422/17

26

2019/C 16/34

Zadeva C-534/18 P: Pritožba, ki jo je Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez vložil 15. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 29. maja 2018 v zadevi T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

27

2019/C 16/35

Zadeva C-551/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 29. avgusta 2018 – kazenski postopek zoper IK

28

2019/C 16/36

Zadeva C-568/18 P: Pritožba, ki jo je Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH vložila 11. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. julija 2018 v zadevi T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Evropska komisija

29

2019/C 16/37

Zadeva C-656/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Erding (Nemčija) 19. oktobra 2018 – F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

30

2019/C 16/38

Zadeva C-676/18: Tožba, vložena 30. oktobra 2018 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija

30

2019/C 16/39

Zadeva C-685/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 7. novembra 2018 – Minister for Justice and Equality/ND

31

2019/C 16/40

Zadeva C-288/17: Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 19. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, ob udeležbi: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

32

2019/C 16/41

Zadeva C-299/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 22. avgusta 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Düsseldorf – Nemčija) – Stefan Neldner/Eurowings GmbH

32

 

Splošno sodišče

2019/C 16/42

Zadeva T-316/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – PKK/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, ki so bili proti PKK sprejeti v okviru boja proti terorizmu – Zamrznitev sredstev – Pristojnost Sveta – Možnost, da se organ tretje države opredeli kot pristojni organ v smislu Skupnega stališča 2001/931/SZVP – Dejanska podlaga odločb o zamrznitvi sredstev – Sklicevanje na teroristična dejanja – Sodni nadzor – Obveznost obrazložitve – Ugovor nezakonitosti)

33

2019/C 16/43

Zadeva T-793/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Tempus Energy in Tempus Energy Technology/Komisija (Državne pomoči – Trg zmogljivosti v Združenem kraljestvu – Shema pomoči – Člen 108(2) in (3) PDEU – Pojem dvomi v smislu člena 4(3) ali (4) Uredbe (ES) št. 659/1999 – Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014 – 2020 – Odločba o nenasprotovanju – Neuvedba formalnega postopka preiskave – Procesne pravice zainteresiranih strank)

35

2019/C 16/44

Zadeve od T-639/15 do T-666/15 in T-94/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2018 – Psara in drugi/Parlament (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Evropski parlament – Izdatki poslancev Parlamenta iz naslova njihovih nadomestil – Zavrnitev dostopa – Neobstoječi dokumenti – Osebni podatki – Uredba (ES) št. 45/2001 – Potreba po prenosu podatkov – Konkreten in posamičen preizkus – Delni dostop – Prevelika upravna obremenitev – Obveznost obrazložitve)

36

2019/C 16/45

Zadeva T-718/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2018 – Mad Dogg Athletics/EUIPO – Aerospinning Master Franchising (SPINNING) (Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Besedna znamka Evropske unije SPINNING – Delna razveljavitev – Člen 51(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)))

38

2019/C 16/46

Zadeva T-724/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2018 – Cocchi in Falcione/Komisija (Pritožba – Javni uslužbenci – Prenos nacionalnih pokojninskih pravic – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Obveznost pomoči Unije – Izguba pravnega interesa tožečih strank med postopkom – Ustavitev postopka na prvi stopnji – Vzročna zveza)

39

2019/C 16/47

Zadeva T-827/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2018 – QB/ECB (Javni uslužbenci – Osebje ECB – Ocenjevalno obdobje – Karierno ocenjevalno poročilo (2015) – Možnost sodelovanja sindikalnega zastopnika pri letnem razgovoru o delu – Kršitev pravil o objektivnosti in nepristranskosti ocenjevalca – Plača – Odločba o zavrnitvi upravičenosti do povišanja plače – Dopustnost dokazov – Elektronsko dopisovanje med članom osebja in njegovim „coach“ po službeni elektronski pošti – Odgovornost)

39

2019/C 16/48

Zadeva T-44/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2018 – Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije CAMOMILLA – Prejšnja nacionalna figurativna znamka CAMOMILLA – Delna zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Dokazi – Nasprotna tožba – Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člena 8(1)(b) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Člen 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 64(2) in (3) Uredbe 2017/1001))

40

2019/C 16/49

Zadeva T-216/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – Mabrouk/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji – Ukrepi, sprejeti proti osebam, odgovornim za nezakonito prisvojitev državnih sredstev, ter z njimi povezanim osebam in subjektom – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Nezadostna dejanska podlaga – Očitna napaka pri presoji – Napačna uporaba prava – Načelo dobrega upravljanja – Razumen rok)

41

2019/C 16/50

Zadeva T-241/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2018 – Poljska/Komisija (EKJS in EKSRP – Odhodki, izključeni iz financiranja – Izvedbena uredba (EU) št. 585/2011 – Izredni ukrepi začasne podpore za sektor sadja in zelenjave zaradi smrtonosne epidemije, ki jo je povzročila enterohemoragična bakterija Escherichia coli (E. coli) – Opustitve spravila – Obseg nadomestila v korist proizvajalcev, ki so sprejeli ukrepe za te opustitve – Odhodki Poljske – Obveznost obrazložitve)

42

2019/C 16/51

Zadeva T-454/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2018 – „Pro NGO!“/Komisija (Javna naročila – Postopek javnega razpisa – Preiskava zasebnega revizorja – Preiskava urada OLAF – Ugotovitev nepravilnosti – Sklep Komisije o upravnih sankcijah zoper tožečo stranko – Izključitev iz postopkov javnega naročanja in dodeljevanja nepovratnih sredstev, ki se financirajo iz splošnega proračuna Unije, za obdobje šestih mesecev – Vnos v bazo podatkov sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev – Nov tožbeni razlog – Pravica do obrambe)

42

2019/C 16/52

Zadeva T-486/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2018 – Foodterapia/EUIPO – Sperlari (DIETOX) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije DIETOX – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije Dietor – Relativni razlog za razveljavitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

43

2019/C 16/53

Zadeva T-830/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2018 – Szentes/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Obvestilo o javnem natečaju – Splošni javni natečaj – Pogoji za pripustitev – Delovne izkušnje – Odločitev natečajne komisije, da tožeče stranke ne pripusti k natečaju – Zahtevek za ponovno preučitev – Ugovor nezakonitosti – Obveznost obrazložitve – Izkrivljanje podatkov, navedenih v prijavi – Očitna napaka pri presoji – Kršitev obvestila o javnem natečaju)

44

2019/C 16/54

Zadeva T-140/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 – LMP Lichttechnik/EUIPO (LITECRAFT) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije LITECRAFT – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

44

2019/C 16/55

Zadeva T-271/10 OST: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. septembra 2018 – H/Svet (Postopek – Neodločitev o stroških)

45

2019/C 16/56

Zadeva T-621/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2018 – Taminco/EFSA (Začasna odredba – Fitofarmacevtski izdelki – Uredba (ES) št. 1107/2009 – Objava ugotovitev preizkusa, ki ga je opravila EFSA v zvezi s ponovno preučitvijo odobritve aktivne snovi tiram – Vprašanje zaupnosti nekaterih delov – Zavrnitev odobritve zaupne obravnave – Predlog za izdajo začasne odredbe – Neobstoj nujnosti)

46

2019/C 16/57

Zadeva T-625/18: Tožba, vložena 10. oktobra 2018 – FT/ESMA

46

2019/C 16/58

Zadeva T-635/18: Tožba, vložena 23. oktobra 2018 – Industrial Química del Nalón/Komisija

47

2019/C 16/59

Zadeva T-636/18: Tožba, vložena 23. oktobra 2018 – Tokai erftcarbon/Komisija

48

2019/C 16/60

Zadeva T-637/18: Tožba, vložena 23. oktobra 2018 – Bawtry Carbon International/Komisija

49

2019/C 16/61

Zadeva T-638/18: Tožba, vložena 23. oktobra 2018 – Deza/Komisija

50

2019/C 16/62

Zadeva T-639/18: Tožba, vložena 23. oktobra 2018 – SGL Carbon/Komisija

51

2019/C 16/63

Zadeva T-643/18: Tožba, vložena 29. oktobra 2018 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes)

52

2019/C 16/64

Zadeva T-645/18: Tožba, vložena 23. oktobra 2018 – Bilbaína de Alquitranes/Komisija

53

2019/C 16/65

Zadeva T-647/18: Tožba, vložena 29. oktobra 2018 – ZQ/Komisija

54

2019/C 16/66

Zadeva T-648/18: Tožba, vložena 22. oktobra 2018 – Super bock group, SGPS/EUIPO – Agus (Crystal)

56

2019/C 16/67

Zadeva T-650/18: Tožba, vložena 29. oktobra 2018 – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR)

56

2019/C 16/68

Zadeva T-665/18: Tožba, vložena 12. novembra 2018 – Soundio/EUIPO – E-Plus Mobilfunk (Vibble)

57

2019/C 16/69

Zadeva T-667/18: Tožba, vložena 9. novembra 2018 – Pinto Teixeira/ESZD

58

2019/C 16/70

Zadeva T-671/18: Tožba, vložena 15. novembra 2018 – ZU/Komisija

58


SL

 

Top