EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:436:TOC

Uradni list Evropske unije, C 436, 3. december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 436

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
3. december 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 436/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 436/02

Zadeva C-207/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Tarragona – Španija) – Postopek, ki ga je sprožilo Ministerio Fiscal (Predhodno odločanje – Elektronske komunikacije – Obdelava osebnih podatkov – Direktiva 2002/58/ES – Člena 1 in 3 – Področje uporabe – Zaupnost elektronskih komunikacij – Varstvo – Člena 5 in 15(1) – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 7 in 8 – Podatki, obdelani v okviru zagotavljanja elektronskih komunikacijskih storitev – Dostop nacionalnih organov do podatkov za namene preiskave – Prag teže kaznivega dejanja, ki lahko upravičuje dostop do podatkov)

2

2018/C 436/03

Zadeva C-571/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka (Predhodno odločanje – Sistemi zajamčenih vlog – Direktiva 94/19/ES – Člen 1, točka 3(i) – Člen 10(1) – Pojem „nerazpoložljiva vloga“ – Odgovornost države članice za škodo, povzročeno posameznikom s kršitvami prava Unije – Dovolj resna kršitev prava Unije – Procesna avtonomija držav članic – Načelo lojalnega sodelovanja – Člen 4(3) PEU – Načeli enakovrednosti in učinkovitosti)

3

2018/C 436/04

Zadeva C-652/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Predhodno odločanje – Skupna politika o azilu in subsidiarni zaščiti – Standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite – Direktiva 2011/95/EU – Členi 3, 4, 10 in 23 – Prošnje za mednarodno zaščito, ki so jih ločeno vložili člani iste družine – Posamična presoja – Upoštevanje groženj družinskemu članu v okviru posamične presoje prošnje drugega družinskega člana – Ugodnejši standardi, ki jih države članice lahko ohranijo ali sprejmejo za razširitev azila ali mednarodne zaščite na družinske člane upravičenca do mednarodne zaščite – Presoja razlogov za preganjanje – Sodelovanje državljana Azerbajdžana pri vložitvi tožbe zoper svojo državo pri Evropskem sodišču za človekove pravice – Skupni postopkovni standardi – Direktiva 2013/32/EU – Člen 46 – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Podrobna in ex nunc presoja – Razlogi za preganjanje ali dejanski elementi, ki so bili zamolčani pred organom za presojo, vendar pa so bili navedeni v okviru pravnega sredstva, vloženega zoper odločbo, ki jo je ta organ sprejel)

4

2018/C 436/05

Zadeva C-668/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2018 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija (Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2006/40/ES – Emisije iz klimatskih naprav v motornih vozilih – Člen 5(4) in (5) – Direktiva 2007/46/ES – Homologacija motornih vozil – Členi 12, 29, 30 in 46 – Vozila, ki niso skladna s tehničnimi zahtevami – Odgovornost nacionalnih organov)

6

2018/C 436/06

Zadeva C-12/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj – Romunija) – Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei/Maria Dicu (Predhodno odločanje – Socialna politika – Organizacija delovnega časa – Direktiva 2003/88/ES – Pravica do plačanega letnega dopusta – Direktiva 2010/18/EU – Revidirani okvirni sporazum o starševskem dopustu – Starševski dopust, ki se ne šteje za obdobje dejanskega dela)

7

2018/C 436/07

Zadeva C-56/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – Bahtiyar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Meje, azil in priseljevanje – Uredba (EU) št. 604/2013 – Člen 3 – Določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države – Obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito brez izrecne odločbe o določitvi države članice, odgovorne za obravnavanje – Direktiva 2011/95/EU – Člena 9 in 10 – Razlogi za preganjanje, ki temeljijo na veroizpovedi – Dokaz – Iranska zakonodajo o verskem odpadništvu – Direktiva 2013/32/EU – Člen 46(3) – Učinkovito pravno sredstvo)

7

2018/C 436/08

Zadeva C-73/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 2. oktobra 2018 – Francoska republika/Evropski parlament (Ničnostna tožba – Pravo institucij – Protokol o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije – Evropski parlament – Pojem „parlamentarno zasedanje“, ki poteka v Strasbourgu (Francija) – Člen 314 PDEU – Izvajanje proračunske pristojnosti na dodatnem plenarnem zasedanju v Bruslju (Belgija))

8

2018/C 436/09

Zadeva C-105/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Komisia za zashtita na potrebitelite/Evelina Kamenova (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2005/29/ES – Člen 2(b) in (d) – Direktiva 2011/83/EU – Člen 2, točka 2 – Pojma „trgovec“ in „poslovne prakse“)

9

2018/C 436/10

Zadeva C-191/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (Direktiva 2007/64/ES – Plačilne storitve na notranjem trgu – Pojem „plačilni račun“ – Morebitna vključitev varčevalnega računa, ki uporabniku omogoča opravljati pologe in dvige prek tekočega računa, odprtega v njegovem imenu)

10

2018/C 436/11

Zadeva C-242/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato – Italija) – Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Predhodno odločanje – Okolje – Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov – Tekoča biogoriva, ki se uporabijo za termoelektrarno – Direktiva 2009/28/ES – Člen 17 – Merila trajnosti za tekoča biogoriva – Člen 18 – Nacionalni sistemi certificiranja trajnosti – Izvedbeni sklep 2011/438/EU – Prostovoljni sistemi certificiranja trajnosti pogonskih biogoriv in tekočih biogoriv, ki jih potrdi Evropska komisija – Nacionalna ureditev, ki določa, da morajo posredniki predložiti trajnostne certifikate – Člen 34 PDEU – Prosti pretok blaga)

10

2018/C 436/12

Zadeva C-337/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Okręgowy w Szczecinie – Poljska) – Feniks Sp. z o.o./Azteca Products & Services SL (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Posebne pristojnosti – Člen 7, točka 1(a) – Pojem „zadeva v zvezi s pogodbenimi razmerji“ – Paulijanska tožba)

11

2018/C 436/13

Zadeva C-379/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – V postopku proti Società Immobiliare Al Bosco Srl (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Rok, določen v pravu zaprošene države članice, za izvršbo sklepa o začasnem zavarovalnem ukrepu – Uporaba tega roka za izvršilni naslov za zavarovanje z rubežem, pridobljen v drugi državi članici in razglašen za izvršljiv v zaprošeni državi članici)

12

2018/C 436/14

Zadeva C-384/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N/Budapest Rendőrfőkapitánya (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Cestni promet – Davčne določbe – Direktiva 1999/62/ES – Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila – Cestnina – Obveznost držav članic, da določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije – Pavšalna globa – Načelo sorazmernosti – Neposredna uporaba direktive)

12

2018/C 436/15

Zadeva C-416/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. oktobra 2018 – Evropska komisija/Republika Francija (Neizpolnitev obveznosti države – Člena 49 in 63 PDEU ter člen 267, tretji odstavek, PDEU – Verižno obdavčenje – Različno obravnavanje glede na državo članico sedeža družbe vnukinje – Vračilo neupravičeno obračunanega davčnega odtegljaja – Zahteve glede dokazov, ki upravičujejo tako vračilo – Omejitev pravice do vračila – Diskriminacija – Nacionalno sodišče, ki odloča na zadnji stopnji – Obveznost vložitve predloga za sprejetje predhodne odločbe)

13

2018/C 436/16

Zadeva C-478/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Cluj – Romunija) – IQ/JP (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Člen 15 – Prenos pristojnosti na sodišče, ki je bolj primerno za odločanje o zadevi – Področje uporabe – Člen 19 – Litispendenca)

14

2018/C 436/17

Zadeva C-599/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. oktobra 2018 – Evropska komisija/Kraljevina Španija (Neizpolnitev obveznosti države – Izvedbena direktiva (EU) 2015/2392 – Poročanje pristojnim organom o dejanskih ali morebitnih kršitvah uredbe o zlorabi trga – Nesporočitev ali neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

14

2018/C 436/18

Zadeva C-45/18 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. oktobra 2018 – Claire Staelen/Evropski varuh človekovih pravic (Pritožba – Predlog za obnovo postopka – Pogoji za dopustnost)

15

2018/C 436/19

Zadeva C-353/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Romunija) 30. maja 2018 – SC Beny Alex Srl/Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

15

2018/C 436/20

Zadeva C-507/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 2. avgusta 2018 – NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

16

2018/C 436/21

Zadeva C-513/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italija) 3. avgusta 2018 – Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

16

2018/C 436/22

Zadeva C-515/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) 6. avgusta 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

17

2018/C 436/23

Zadeva C-519/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 7. avgusta 2018 – TB/ Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 436/24

Zadeva C-521/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 6. avgusta 2018 – Pegaso Srl Servizi Fiduciari in drugi/Poste Tutela SpA

19

2018/C 436/25

Zadeva C-541/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 21. avgusta 2018 – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

20

2018/C 436/26

Zadeva C-544/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Združeno kraljestvo) 20. avgusta 2018 – HM Revenue & Customs/HD

20

2018/C 436/27

Zadeva C-548/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Saarländisches Oberlandesgericht (Nemčija) 23. avgusta 2018 – BGL BNP Paribas SA/TeamBank AG Nürnberg

20

2018/C 436/28

Zadeva C-550/18: Tožba, vložena 27. avgusta 2018 – Evropska komisija/Irska

21

2018/C 436/29

Zadeva C-552/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 29. avgusta 2018 – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

22

2018/C 436/30

Zadeva C-557/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgerichts Hamburg (Nemčija) 31. avgusta 2018 – Eurowings GmbH/JJ in KI

22

2018/C 436/31

Zadeva C-559/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgerichts Baden-Württemberg (Nemčija) 4. septembra 2018 – TDK-Lambda Germany GmbH/Hauptzollamt Lörrach

23

2018/C 436/32

Zadeva C-564/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 7. septembra 2018 – LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

23

2018/C 436/33

Zadeva C-565/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italija) 6. septembra 2018 – Société Générale S.A./Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

24

2018/C 436/34

Zadeva C-569/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 11. septembra 2018 – Caseificio Cirigliana Srl in drugi/Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in drugi

24

2018/C 436/35

Zadeva C-572/18 P: Pritožba, ki sta jo thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo vložili 13. septembra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 2. julija 2018 v zadevi T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Evropska komisija

25

2018/C 436/36

Zadeva C-588/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 20. septembra 2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)/Grupo de Empresas DIA S.A. in Twins Alimentación S.A.

26

2018/C 436/37

Zadeva C-592/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 21. septembra 2018 – Darie B.V./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

27

2018/C 436/38

Zadeva C-593/18 P: Pritožba, ki sta jo družbi ABB Ltd in ABB AB vložili 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-445/14, ABB Ltd in ABB AB/Evropska komisija

27

2018/C 436/39

Zadeva C-599/18 P: Pritožba, ki sta jo Silec Cable SAS, General Cable Corp. vložili 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-438/14, Silec Cable, General Cable/Evropska komisija

28

2018/C 436/40

Zadeva C-600/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 24. septembra 2018 – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

29

2018/C 436/41

Zadeva C-602/18 P: Pritožba, ki jo je Star Television Productions Ltd vložila 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. julija 2018 v zadevi Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR), T-797/17

30

2018/C 436/42

Zadeva C-616/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'instance d’Épinal (Francija) 1. oktobra 2018 – Cofidis SA/YU, ZT

30

2018/C 436/43

Zadeva C-622/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 4. oktobra 2018 – AR/Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

30

2018/C 436/44

Zadeva C-633/18 P: Pritožba, ki jo je Apple Distribution International vložila 11. oktobra 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 27. julija 2018 v zadevi T-101/17, Apple Distribution International/Evropska komisija

31

2018/C 436/45

Zadeva C-635/18: Tožba, vložena 11. oktobra 2018 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

32

2018/C 436/46

Zadeva C-650/18: Tožba, vložena 17. oktobra 2018 – Madžarska/Evropski parlament

33

 

Splošno sodišče

2018/C 436/47

Zadeva T-79/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2018 – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters in drugi/Komisija (Državne pomoči – Shema pomoči za subvencionirano pridobitev ali brezplačno dajanje na razpolago naravnih območij – Sklep, s katerim je po predhodni preiskavi pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom – Neobstoj formalnega postopka preiskave – Procesno upravičenje – Pojem zainteresirane stranke – Dopustnost – Kršitev procesnih pravic – Resne težave – Znatni vpliv na konkurenčni položaj konkurenčnih podjetij)

34

2018/C 436/48

Zadeva T-364/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2018 – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava in drugi/Komisija (Damping – Uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske – Sprememba dodatne oznake TARIC za eno družbo – Ničnostna tožba – Izpodbojni akt – Neposredno nanašanje – Neposredno nanašanje – Dopustnost – Učinki ničnostne sodbe – Pravilo vzporednosti oblik)

35

2018/C 436/49

Zadeva T-387/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2018 – Terna/Komisija (Finančna pomoč – Projekti skupnega interesa s področja vseevropskih energetskih omrežij – Določitev končnega zneska finančne pomoči – Revizijsko poročilo, v katerem so ugotovljene nepravilnosti – Neupravičeni stroški – Obveznost obrazložitve – Legitimno pričakovanje – Sorazmernost)

36

2018/C 436/50

Zadeva T-567/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2018 – McCoy/Odbor regij (Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Poklicna bolezen – Poklicni izvor bolezni – Člen 78, peti odstavek, Kadrovskih predpisov – Invalidska komisija – Obveznost obrazložitve – Očitna napaka pri presoji – Odgovornost – Nepremoženjska škoda)

36

2018/C 436/51

Zadeva T-605/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2018 – OY/Komisija (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Člen 3b PZDU – Zaposlitve – Razvrstitev v naziv – Upoštevanje delovnih izkušenj – Splošne določbe za izvajanje člena 79(2) PZDU)

37

2018/C 436/52

Zadeva T-640/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2018 – GEA Group/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Toplotni stabilizatorji – Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES – Odločba, s katero se spreminja prvotna odločba – Ničnostna tožba – Pravni interes – Dopustnost – Globe – Zgornja meja 10 % – Skupina družb – Enako obravnavanje)

37

2018/C 436/53

Zadeva T-7/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2018 – John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije MINERAL MAGIC – Prejšnja nacionalna besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(3) Uredbe (EU) 2017/1001))

38

2018/C 436/54

Zadeva T-8/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2018 – Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije GOLDEN BALLS – Prejšnja besedna znamka Evropske unije BALLON D’OR – Relativni razlog za zavrnitev – Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje blagovne znamke – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

39

2018/C 436/55

Zadeva T-10/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2018 – Proof IT/EIGE (Javna naročila storitev – Postopek javnega razpisa – Oddaja storitev, razdeljenih na dva sklopa – Storitve v zvezi s spletnim mestom – Zavrnitev ponudnikove ponudbe – Merila za oddajo – Preglednost – Enako obravnavanje – Očitna napaka pri presoji – Nepogodbena odgovornost)

40

2018/C 436/56

Zadeva T-26/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2018 – Jalkh/Parlament (Privilegiji in imunitete – Član Evropskega parlamenta – Sklep o odvzemu poslanske imunitete – Povezava s poslansko funkcijo – Enako obravnavanje – Pravna varnost – Zaupanje v pravo – Postopek odvzema imunitete – Pravica do obrambe – Zloraba pooblastil – Nepogodbena odgovornost)

40

2018/C 436/57

Zadeva T-27/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2018 – Jalkh/Parlament (Privilegiji in imunitete – Član Evropskega parlamenta – Odločba o odvzemu parlamentarne imunitete – Povezava s parlamentarnimi funkcijami – Enako obravnavanje – Pravna varnost – Legitimno pričakovanje – postopek odvzema imunitete – Pravica do obrambe – Zloraba pooblastila – Nepogodbena odgovornost)

41

2018/C 436/58

Zadeva T-109/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2018 – FCA US/EUIPO – Busbridge (VIPER) („Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije VIPER – Prejšnja nacionalna besedna znamka VIPER – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Proizvodi, za katere se je prejšnja znamka uporabljala – Obseg uporabe prejšnje znamke – Člen 57(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 64(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1001)“)

41

2018/C 436/59

Zadeva T-164/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2018 – Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije WILD PINK – Prejšnja besedna znamka Evropske unije in prejšnja besedna nacionalna znamka PINK LADY – Prejšnje figurativne Evropske unije Pink Lady – Relativni razlog za razveljavitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001] – Člen 8(5)Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001])

42

2018/C 436/60

Zadeva T-171/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2018 – Genfoot (KIMIKA) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije KIMIKA – Prejšnja besedna znamka Evropske unije KAMIK – Relativni razlogi za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001] – Resna in dejanska uporaba – Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3)Uredbe 2017/1001))

43

2018/C 436/61

Zadeva T-367/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2018 – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Električno upravljan dvižni steber) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki ponazarja električno upravljan dvižni steber – Prejšnji model Skupnosti – Razlog za ničnost – Neobstoj individualnosti – Pozoren uporabnik – Neobstoj različnega celotnega vtisa – Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002)

44

2018/C 436/62

Zadeva T-368/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2018 – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Električno upravljan dvižni steber) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki ponazarja električno upravljan dvižni steber – Prejšnji model Skupnosti – Razlog za ničnost – Neobstoj individualnosti – Pozoren uporabnik – Neobstoj različnega celotnega vtisa – Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002)

44

2018/C 436/63

Zadeva T-444/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2018 – CompuGroup Medical/EUIPO – Medion (life coins) („Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije life coins – Prejšnja besedna znamka Evropske unije LIFE – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)“)

45

2018/C 436/64

Zadeva T-533/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2018 – Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije nuuna – Prejšnji besedni znamki Evropske unije NANU in NANU NANA – Relativni razlog za zavrnitev – Presoja verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)) – Komplementarnost proizvodov – Načeli avtonomnosti in neodvisnosti znamke Evropske unije – Načeli zakonitosti in dobrega upravljanja – Pravna varnost)

46

2018/C 436/65

Zadeva T-548/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2018 – VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije ANOKHI – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije kipling – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki prikazuje obris opice – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Škodovanje ugledu – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001))

46

2018/C 436/66

Zadeva T-581/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2018 – Asics/EUIPO – Van Lieshout Textielagenturen (Upodobitev štirih prekrižanih črt) (Znaka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije, ki upodablja štiri prečrtane črte – Obveznost obrazložitve – Člen 75 in člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 [postala člen 94 in člen 95(1) Uredbe 2017/1001] – Neobstoj podobnosti znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001] – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 [postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001])

47

2018/C 436/67

Zadeva T-644/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2018 – DNV GL/EUIPO (Sustainablel) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije Sustainablel – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001))

48

2018/C 436/68

Zadeva T-672/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2018 – Mamas and Papas/EUIPO – Wall Budden (blažilniki za otroške posteljice) (Modeli Skupnosti – postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran modeli Skupnosti, ki prikazuje blažilniki za otroške posteljice – Preizkus dogodkov, ki utemeljujejo obstoj tega razkritja, po uradni dolžnosti s strani odbora za pritožbe – Načelo funkcionalne kontinuitete – Dokazi, ki ne zadoščajo za dokaz razkritja)

48

2018/C 436/69

Zadeva T-788/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2018 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije MicroSepar – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije SeparSolidaria – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

49

2018/C 436/70

Zadeva T-822/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2018 – Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije iGrill – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001))

50

2018/C 436/71

Zadeva T-413/17 INTP: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2018 – Karl Storz/EUIPO (3D) (Postopek – Razlaga sodbe – Znamka Evropske unije – Umik zahteve za registracijo – Ustavitev postopka)

50

2018/C 436/72

Zadeva T-506/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. oktobra 2018 – Makhlouf/Svet (Ničnostna tožba – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage)

51

2018/C 436/73

Zadeva T-33/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2018 – Pracsis in Conceptexpo Project/Komisija in EACEA (Ničnostna in odškodninska tožba – Javna naročila storitev – Upravna pritožba pred Komisijo – Izključno potrditveni akt – Rok za vložitev tožbe – Akt, ki ga ni mogoče izpodbijati – Nedopustnost)

51

2018/C 436/74

Zadeva T-549/18: Tožba, vložena 19. septembra 2018 – Hexal/EMA

52

2018/C 436/75

Zadeva T-564/18: Tožba, vložena 21. septembra 2018 – Bernis in drugi/ECB

53

2018/C 436/76

Zadeva T-567/18: Tožba, vložena 21. septembra 2018 – VE/ESMA

54

2018/C 436/77

Zadeva T-569/18: Tožba, vložena 25. septembra 2018 – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes’ Rose Monique)

54

2018/C 436/78

Zadeva T-576/18: Tožba, vložena 25. septembra 2018 – Crédit agricole/ECB

55

2018/C 436/79

Zadeva T-577/18: Tožba, vložena 25. septembra 2018 – Crédit agricole Corporate and Investment Bank/ECB

56

2018/C 436/80

Zadeva T-578/18: Tožba, vložena 25. septembra 2018 – CA Consumer Finance/ECB

56

2018/C 436/81

Zadeva T-584/18: Tožba, vložena 27. septembra 2018 – Ukrselhosprom PCF in Versobank/ECB

57

2018/C 436/82

Zadeva T-585/18: Tožba, vložena 27. septembra 2018 – Şanli/Svet

59

2018/C 436/83

Zadeva T-595/18: Tožba, vložena 28. septembra 2018 – Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

59

2018/C 436/84

Zadeva T-602/18: Tožba, vložena 5. oktobra 2018 – Ayuntamiento de Enguera/Komisija

60

2018/C 436/85

Zadeva T-603/18: Tožba, vložena 9. septembra 2018 – ZE/Parlament

61

2018/C 436/86

Zadeva T-607/18: Tožba, vložena 9. oktobra 2018 – Essity Hygiene and Health/EUIPO (Ponazoritev lista)

62

2018/C 436/87

Zadeva T-617/18: Tožba, vložena 12. oktobra 2018 – ZH/ECHA

63

2018/C 436/88

Zadeva T-619/18: Tožba, vložena 15. oktobra 2018 – TUIfly/Komisija

63

2018/C 436/89

Zadeva T-613/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2018 – alfavet Tierarzneimittel/EUIPO – Millet Innovation (Epibac)

64

2018/C 436/90

Zadeva T-871/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2018 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/INEA

64

2018/C 436/91

Zadeva T-96/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

64


SL

 

Top