Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:399:TOC

Uradni list Evropske unije, C 399, 5. november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 399

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
5. november 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 399/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 399/02

Zadeva C-57/16 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 4. septembra 2018 – ClientEarth/Evropska komisija (Pritožba – Dostop do dokumentov institucij Evropske unije – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Uredba (ES) št. 1367/2006 – Poročilo o oceni učinka, osnutek poročila o oceni učinka in mnenje odbora za oceno učinka – Zakonodajne pobude v okoljskih zadevah – Zavrnitev dostopa – Razkritje zahtevanih dokumentov med postopkom – Ohranitev pravnega interesa – Izjema v zvezi z varstvom postopka odločanja institucije Unije, ki še poteka – Splošna domneva)

2

2018/C 399/03

Zadeva C-430/16 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. septembra 2018 – Bank Mellat/Svet Evropske unije, Evropska komisija, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (Pritožba – Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) – Boj proti širjenju jedrskega orožja – Omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iran – Sektorski ukrepi – Omejitve prenosov sredstev, v katere so vključene iranske finančne institucije – Okrepitev omejitev – Sporna ureditev, ki izhaja iz določb Sklepa 2012/635/SZVP in Uredbe (EU) št. 1263/2012 – Izvajanje skupnega celovitega načrta ukrepanja glede iranskega jedrskega vprašanja – Odprava vseh omejevalnih ukrepov Evropske unije, povezanih s tem vprašanjem – Razveljavitev sporne ureditve med postopkom pred Splošnim sodiščem Evropske unije – Vpliv na pravni interes pred Splošnim sodiščem – Neohranitev pravnega interesa)

3

2018/C 399/04

Zadeva C-488/16 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. septembra 2018 – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Freistaat Bayern (Pritožba – Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka NEUSCHWANSTEIN – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 7(1)(b) in (c) – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Označba geografskega izvora – Razlikovalni učinek – Člen 52(1)(b) – Slaba vera)

4

2018/C 399/05

Zadeva C-527/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Predhodno odločanje – Socialna varnost – Uredba (ES) št. 987/2009 – Člena 5 in 19(2) – Delavci, napoteni v drugo državo članici od tiste, v kateri delodajalec običajno opravlja svoje dejavnosti – Izdaja potrdil A1 s strani države članice izvora po tem, ko je država članica gostiteljica ugotovila obveznost vključitve delavcev v svoj sistem socialne varnosti – Mnenje Upravne komisije – Napačna izdaja potrdil A1 – Ugotovitev – Zavezujoča narava in retroaktivni učinek teh potrdil – Uredba (ES) št. 883/2004 – Zakonodaja, ki se uporablja – Člen 12(1) – Pojem osebe, ‚poslane „da nadomesti drugo osebo“)

4

2018/C 399/06

Zadeva C-4/17 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. septembra 2018 – Češka republika/Komisija (Pritožba – Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – Odhodki, upravičeni do financiranja s strani Evropske unije – Odhodki Češke republike – Uredba (ES) št. 479/2008 – Člen 11(3) – Pojem „prestrukturiranje vinogradov“)

6

2018/C 399/07

Zadeva C-17/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 6. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal – Združeno kraljestvo) – Grenville Hampshire/The Board of the Pension Protection Fund (Predhodno odločanje – Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca – Direktiva 2008/94/ES – Člen 8 – Pokojninski načrti dodatnega zavarovanja – Varstvo pravic do dajatev za starost – Raven zajamčenega minimalnega varstva)

6

2018/C 399/08

Zadeva C-21/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší soud České republiky – Češka republika) – Catlin Europe SE/O.K. Trans Praha spol. s r. o. (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah – Postopek za evropski plačilni nalog – Uredba (ES) št. 1896/2006 – Izdaja plačilnega naloga skupaj z vlogo za plačilni nalog – Neobstoj prevoda vloge za plačilni nalog – Evropski plačilni nalog, ki je izvršljiv – Predlog za ponovno preučitev po izteku roka za ugovor – Vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj – Uredba (ES) št. 1393/2007 – Uporabnost – Člen 8 in Priloga II – Obvestitev naslovnika o pravici do zavrnitve sprejema neprevedenega začetnega procesnega akta – Neobstoj standardnega obrazca – Posledice)

7

2018/C 399/09

Zadeva C-80/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 4. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Predhodno odločanje – Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil – Direktiva 72/166/EGS – Člen 3(1) – Druga direktiva 84/5/EGS – Člen 1(4) – Obveznost sklenitve zavarovalne pogodbe – Vozilo, parkirano na zasebnem zemljišču – Pravica odškodninskega organa do tožbe zoper lastnika nezavarovanega vozila)

8

2018/C 399/10

Zadeva C-244/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 4. septembra 2018 – Evropska komisija/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba – Sklep (EU) 2017/477 – Stališče, ki se sprejme v imenu Evropske unije v Svetu za sodelovanje, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, glede načina delovanja Sveta za sodelovanje, Odbora za sodelovanje, posebnih pododborov ali kakršnih koli drugih teles – Člen 218(9) PDEU – Sklep o določitvi stališč, ki naj se v imenu Unije zastopajo v organu, ustanovljenem z mednarodnim sporazumom – Sporazum, ki vključuje nekatere določbe, ki jih je mogoče povezati s skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP) – Pravilo o glasovanju)

9

2018/C 399/11

Zadeva C-346/17 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. septembra 2018 – Christoph Klein/Evropska komisija, Zvezna republika Nemčija (Pritožba – Člen 340, drugi odstavek, PDEU – Nepogodbena odgovornost Evropske unije – Direktiva 93/42/EGS – Medicinski pripomočki – Člen 8(1) in (2) – Postopek na podlagi zaščitne klavzule – Obvestilo države članice o sprejetju odločbe o prepovedi dajanja medicinskega pripomočka na trg – Nesprejetje sklepa Evropske komisije – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice – Vzročna zveza med ravnanjem institucije in zatrjevano škodo – Dokaz obstoja in višine škode)

9

2018/C 399/12

Zadeva C-454/17 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. septembra 2018 – Vincent Piessevaux/Svet Evropske unije (Pritožba – Javni uslužbenci – Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije – Člen 11(2) Priloge VIII – Pokojninske pravice, pridobljene v nacionalnem sistemu – Prenos teh pravic v pokojninski sistem Unije – Različno obravnavanje uradnikov, ki so kapitalizirano vrednost svojih pokojninskih pravic v sistem Unije prenesli pred oziroma po začetku veljavnosti navedenih določb)

10

2018/C 399/13

Zadeva C-471/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 6. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover (Predhodno odločanje – Carinska unija in skupna carinska tarifa – Tarifna in statistična nomenklatura – Uvrstitev blaga – Predkuhani ocvrti rezanci – Tarifna podštevilka 1902 30 10)

11

2018/C 399/14

Zadeva C-547/17 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. septembra 2018 – Basic Net SpA/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba – Znamka Evropske unije – Figurativna znamka z vzorcem treh navpičnih prog – Dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo)

11

2018/C 399/15

Zadeva C-79/17: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 6. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Avstrija) – Postopek, ki so ga sprožili Gmalieva s.r.o. in drugi (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Svoboda opravljanja storitev – Igre na srečo – Monopol nad igrami na srečo v državi članici – Nacionalna zakonodaja, ki prepoveduje uporabo igralnih avtomatov brez predhodnega dovoljenja upravnih organov)

12

2018/C 399/16

Združene zadeve od C-208/17 P do C-210/17 P: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 12. septembra 2018 – NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P)/Evropski svet (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Izjava Evropskega sveta EU-Turčija z dne 18. marca 2016 – Predlog za razglasitev ničnosti)

13

2018/C 399/17

Zadeva C-472/17: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 6. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Giudice di pace di L’Aquila – Italija) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Socialna politika – Zaposlitev za določen čas – Mirovni sodniki – Očitna nedopustnost)

13

2018/C 399/18

Zadeva C-542/17 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 11. septembra 2018 – Allstate Insurance Company/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Znamka Evropske unije – Zahteva za registracijo besedne znamke DRIVEWISE – Zavrnitev zahteve – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 7(1)(c) – Člen 7(2) – Člen 75 – Opisnost – Neologizem, sestavljen iz elementov, od katerih je vsak opisen za značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev – Namen proizvodov in storitev – Izkrivljanje – Obveznost obrazložitve)

14

2018/C 399/19

Zadeva C-67/18 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 6. septembra 2018 – Dominique Bilde/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Pritožba – Dopustnost – Evropski parlament – Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta – Nadomestilo za parlamentarno pomoč – Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov)

14

2018/C 399/20

Zadeva C-84/18 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 6. septembra 2018 – Sophie Montel/Evropski parlament, Svet Evropske unije (Pritožba – Dopustnost – Evropski parlament – Ureditev, ki se nanaša na stroške in nadomestila poslancev Evropskega parlamenta – Nadomestilo za parlamentarno pomoč – Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov)

15

2018/C 399/21

Zadeva C-90/18: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 6. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Visoki upravni sud – Hrvaška) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanja za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

15

2018/C 399/22

Zadeva C-184/18: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 6. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Central Administrativo Sul – Portugalska) – Fazenda Pública/Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Neposredno obdavčenje – Člen 18 PDEU – Načelo nediskriminacije – Členi 63, 64 in 65 PDEU – Prosti pretok kapitala – Višja davčna obremenitev nepremičninskih kapitalskih dobičkov, ki jih ustvarijo nerezidenti – Omejitev gibanja kapitala v smeri ali iz tretjih držav)

16

2018/C 399/23

Zadeva C-237/18: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 18. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Liège – Belgija) – Pauline Stiernon in drugi/Etat belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Prost pretok delavcev – Svoboda izbire poklica – Členi 20, 21 in 45 PDEU – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 15 – Poklic psihomotorika, ki ni na nacionalnem seznamu paramedicinskih poklicev)

17

2018/C 399/24

Zadeva C-136/18 P: Pritožba, ki jo je Robert Hansen vložil 19. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. decembra 2017 v zadevi bet365 Group/EUIPO, T-304/16,

17

2018/C 399/25

Zadeva C-425/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) 28. junija 2018 – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)/Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

18

2018/C 399/26

Zadeva C-450/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Gerona (Španija) 9. julija 2018 – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social

18

2018/C 399/27

Zadeva C-457/18: Tožba, vložena 13. julija 2018 – Republika Slovenija proti Republiki Hrvaški

19

2018/C 399/28

Zadeva C-465/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 16. julija 2018 – AV, BU/Comune di Bernareggio

21

2018/C 399/29

Zadeva C-471/18 P: Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 18. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2018 v zadevi T-283/15, Esso Raffinage/Evropska agencija za kemikalije

21

2018/C 399/30

Zadeva C-475/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 20. julija 2018 – – SATI – Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana – A.T.M. SpA

22

2018/C 399/31

Zadeva C-498/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 27. julija 2018 – ZW/Deutsche Lufthansa AG

23

2018/C 399/32

Zadeva C-530/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Ilfov (Romunija) 13. avgusta 2018 – EP/FO

23

2018/C 399/33

Zadeva C-576/18: Tožba, vložena 12. septembra 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika

24

2018/C 399/34

Zadeva C-586/18 P: Pritožba, ki jo je Buonotourist Srl vložila 19. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 11. julija 2018 v zadevi T-185/15, Buonotourist/Komisija

25

2018/C 399/35

Zadeva C-587/18 P: Pritožba, ki jo je CSTP Azienda della Mobilità vložila 19. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 11. julija 2018 v zadevi T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità/Komisija

26

2018/C 399/36

Zadeva C-591/18 P: Pritožba, ki sta jo Brugg Kabel AG in Kabelwerke Brugg AG Holding 21. septembra 2018 vložili zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-441/14, Brugg Kabel AG in Kabelwerke Brugg AG Holding/Evropska komisija

28

2018/C 399/37

Zadeva C-186/17: Sklep predsednika tretji senata Sodišča z dne 2. avgusta 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Berlin – Nemčija) – flightright GmbH/Iberia Express SA

30

2018/C 399/38

Zadeva C-212/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. avgusta 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

30

2018/C 399/39

Zadeva C-594/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 2. avgusta 2018 – Evropska komisija/Republika Slovenija, ob intervenciji Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike

30

2018/C 399/40

Zadeva C-36/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 27. julija 2018 – Evropska komisija/Helenska republika

31

2018/C 399/41

Zadeva C-86/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. avgusta 2018 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

31

2018/C 399/42

Zadeva C-284/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 9. avgusta 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Equitalia centro SpA/Poste Italiane SpA

31

 

Splošno sodišče

2018/C 399/43

Zadeva T-604/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2018 – HD/Parlament (Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemek – Družinski dodatki – Dodatek za gospodinjstvo – Dodatek za izobraževanje – Otroški dodatek – Pogoji za dodelitev – Odbitek podobnega dodatka, prejetega iz drugih virov – Povrnitev neupravičeno izplačanih zneskov – Odločbe o prenehanju pravic do nekaterih dodatkov – Napačna uporaba prava – Očitna napaka pri presoji)

32

2018/C 399/44

Zadeva T-623/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2018 – Volkswagen/EUIPO – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije MAIN AUTO WHEELS – Prejšnje figurativne znamke Evropske unije VW – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj podobnosti znakov – Člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (EU) št. 2017/1001) – Obveznost obrazložitve – Člen 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94(1), prvi stavek, Uredbe št. 2017/1001))

33

2018/C 399/45

Zadeva T-39/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2018 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Komisija (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Dokument v zvezi s predhodnimi preiskavami, ki se nanašajo na sheme državne pomoči v pristaniškem sektorju vseh držav članic – Zavrnitev dostopa – Izjema, ki se nanaša na varstvo zasebnosti in integritete posameznika – Uredba (ES) št. 45/2001 – Pojem zasebnost – Izjema, ki se nanaša na varstvo namena pregledov, preiskav in revizij – Uporaba splošne domneve zaupnosti – Prevladujoč javni interes)

33

2018/C 399/46

Zadeva T-266/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2018 – Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije UROAKUT – Prejšnji nacionalna in mednarodna figurativna znamka UroCys – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Reformatorično pooblastilo – Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

34

2018/C 399/47

Zadeva T-392/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. julija 2018 – TE/Komisija (Začasna odredba – Zavržba tožbe v zadevi o glavni stvari – Ustavitev postopka)

35

2018/C 399/48

Zadevi T-337/18 R in T-347/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. avgusta 2018 – Laboratoire Pareva in Biotech3D/Komisija (Začasna odredba – Uredba (EU) št. 528/2012 – Biocidni proizvodi – Aktivna snov PHMB (1415; 4.7) – Zavrnitev odobritve – Predlog za izdajo začasnih odredb – Fumus boni juris – Tehtanje interesov)

35

2018/C 399/49

Zadeva T-362/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 7. septembra 2018 – Robert/Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Začasna odredba – Zavrnitev glavne tožbe – Ustavitev postopka)

36

2018/C 399/50

Zadeva T-475/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 27. avgusta 2018 – Boyer/Wallis in Futuna (Začasna odredba – Javna naročila – Predlog za sprejetje začasnih odredb – Nedopustnost)

37

2018/C 399/51

Zadeva T-504/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 11. septembra 2018 – XG/Komisija (Začasna odredba – Zavrnitev dostopa do prostorov Komisije – Predlog za izdajo začasne odredbe – Neobstoj interesa za izdajo zahtevanih začasnih odredb)

37

2018/C 399/52

Zadeva T-490/18: Tožba, vložena 16. avgusta 2018 – Neda Industrial Group/Svet

38

2018/C 399/53

Zadeva T-505/18: Tožba, vložena 24. avgusta 2018 – Madžarska/Komisija

39

2018/C 399/54

Zadeva T-509/18: Tožba, vložena 24. avgusta 2018 – Češka republika/Komisija

39

2018/C 399/55

Zadeva T-516/18: Tožba, vložena 30. avgusta 2018 – Luksemburg/Komisija

40

2018/C 399/56

Zadeva T-518/18: Tožba, vložena 31. avgusta 2018 – YG/Komisija

41

2018/C 399/57

Zadeva T-519/18: Tožba, vložena 3. septembra 2018 – Global Silicones Council in drugi/ECHA

42

2018/C 399/58

Zadeva T-524/18: Tožba, vložena 29. avgusta 2018 – Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa)

43

2018/C 399/59

Zadeva T-525/18: Tožba, vložena 4. septembra 2018 – ENGIE Global LNG Holding in drugi/Komisija

44

2018/C 399/60

Zadeva T-531/18: Tožba, vložena 26. junija 2018 – LL-Carpenter/Komisija

45

2018/C 399/61

Zadeva T-533/18: Tožba, vložena 6. septembra 2018 –Wanda Films and Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

46

2018/C 399/62

Zadeva T-536/18: Tožba, vložena 11. septembra 2018 – Société des produits Nestlé/EUIPO – European Food (fitness)

47

2018/C 399/63

Zadeva T-538/18: Tožba, vložena 14. septembra 2018 – Dickmanns/EUIPO

48

2018/C 399/64

Zadeva T-540/18: Tožba, vložena 11. septembra 2018 – ASL Aviation Holdings in ASL Airlines (Irska)/Komisija

49

2018/C 399/65

Zadeva T-542/18: Tožba, vložena 17. septembra 2018 – Wanda Films in Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

51

2018/C 399/66

Zadeva T-543/18: Tožba, vložena 17. septembra 2018 – XK/Komisija

52

2018/C 399/67

Zadeva T-544/18: Tožba, vložena 13. septembra 2018 – ArcelorMittal Bremen/Komisija

52

2018/C 399/68

Zadeva T-546/18: Tožba, vložena 17. septembra 2018 – XM in drugi/Komisija

53

2018/C 399/69

Zadeva T-556/18: Tožba, vložena 19. septembra 2018 – Sensient Colors Europe/Komisija

54

2018/C 399/70

Zadeva T-557/18: Tožba, vložena 20. septembra 2018 – LG Electronics/EUIPO – Beko (BECON)

55

2018/C 399/71

Zadeva T-559/18: Tožba, vložena 13. septembra 2018 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (medicinski obliži)

55

2018/C 399/72

Zadeva T-560/18: Tožba, vložena 13. septembra 2018 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (medicinski obliž)

56

2018/C 399/73

Zadeva T-562/18: Tožba, vložena 21. septembra 2018 – YP/Komisija

57

2018/C 399/74

Zadeva T-776/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. septembra 2018 – Medora Therapeutics/EUIPO – Biohealth Italia (LITHOREN)

58

2018/C 399/75

Zadeva T-371/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. septembra 2018 – Reiner Stemme Utility Air Systems/AESA

58


SL

 

Top