EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:341:TOC

Uradni list Evropske unije, C 341, 24. september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 341

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
24. september 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 341/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 341/02

Zadeva C-707/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 12. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rayonen sad Svilengrad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Danielo Pinzaru in Roberta-Andreia Cirstinoiua (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Kontrola gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje – Uredba (ES) št. 1889/2005 – Kršitve obveznosti prijave – Kazni, določene v nacionalnem pravu – Zaseg neprijavljenega zneska v korist države – Kazen odvzema prostosti – Globa v dvakratniku zneska, ki je predmet kršitve – Sorazmernost)

2

2018/C 341/03

Zadeva C-269/18 PPU: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 5. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State – Nizozemska) – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/C in J, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Skupni postopki za priznanje in odvzem mednarodne zaščite – Direktiva 2013/32/EU – Člen 46(6) in (8) – Očitno neutemeljena prošnja za mednarodno zaščito – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Dovoljenje ostati na ozemlju države članice – Direktiva 2008/115/ES – Členi 2, 3 in 15 – Nezakonito prebivanje – Pridržanje)

3

2018/C 341/04

Zadeva C-328/18 P: Pritožba, ki jo je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino vložil 17. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 7. marca 2018 v zadevi T-6/17, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (Black Label by Equivalenza)

3

2018/C 341/05

Zadeva C-413/18 P: Pritožba, ki jo je H vložila 21. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. aprila 2018 v zadevi T-271/10 RENV, H/Svet Evropske unije

4

2018/C 341/06

Zadeva C-418/18 P: Pritožba, ki jo je European Citizens' Initiative One of Us vložila 26. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 23. aprila 2018 v zadevi T-561/14, European Citizens' Initiative One of Us in drugi/Evropska komisija

5

2018/C 341/07

Zadeva C-427/18 P: Pritožba, ki jo je Evropska služba za zunanje delovanje vložila 26. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 13. aprila 2018 v zadevi T-119/17, Alba Aguilera/ESZD

6

2018/C 341/08

Zadeva C-436/18 P: Pritožba, ki jo je Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd vložila 2. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 23. aprila 2018 v zadevi T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel/Evropska komisija

7

2018/C 341/09

Zadeva C-458/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 12. julija 2018 – „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia

8

2018/C 341/10

Zadeva C-461/18 P: Pritožba, ki jo je Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd vložila 13. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 3. maja 2018 v zadevi T-431/12, Distillerie Bonollo in drugi/Svet Evropske unije

8

2018/C 341/11

Zadeva C-502/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Městský soud v Praze (Češka republika) 30. julija 2018 – CS in drugi/České aerolinie a.s.

9

2018/C 341/12

Zadeva C-674/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 7. junija 2018 – Guccio Gucci SpA/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Guess? IP Holder LP

10

2018/C 341/13

Zadeva C-675/16 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 7. junija 2018 – Guccio Gucci SpA/ Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Guess? IP Holder LP

10

2018/C 341/14

Zadeva C-63/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 13. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'Instance de Limoges – Francija) – Banque Solfea SA/Jean-François Veitl

10

2018/C 341/15

Zadeva C-256/17: Sklep predsednika četrtega senata Sodišča z dne 2. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Rotterdam – Nizozemska) – Sandd BV/Autoriteit Consument en Markt, ob udeležbi: Koninklijke PostNL BV

11

2018/C 341/16

Zadeva C-392/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 15. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Oradea – Romunija) – Sindicatul Energia Oradea/SC Termoelectrica SA

11

2018/C 341/17

Zadeva C-618/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 22. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'Instance de Limoges – Francija) – BNP Paribas Personal Finance SA/Roger Ducloux, Marie Josée Ducloux

11

2018/C 341/18

Zadeva C-20/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 14. junija 2018 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg, intervenientka: Francoska republika

11

2018/C 341/19

Zadeva C-61/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 4. junija 2018 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

12

2018/C 341/20

Zadeva C-116/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 13. junija 2018 – Evropska komisija/Romunija

12

2018/C 341/21

Zadeva C-147/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 22. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Almería – Španija) – Banco Mare Nostrum SA/Ignacio Jesús Berenguel Nieto, Carmen Sonia Salinas López

12

2018/C 341/22

Zadeva C-173/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – FS/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

12

2018/C 341/23

Zadeva C-205/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Piteşti – Romunija) – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

13

 

Splošno sodišče

2018/C 341/24

Zadeva T-612/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2018 – PS/EIB (Javni uslužbenci – Zaposleni na EIB – Socialna varnost – Nesreča pri delu – Popolna trajna invalidnost – Poklicni izvor bolezni – Ureditev zavarovanja za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni – Plačevanje prispevkov v pokojninski sistem – Dolžnost skrbnega ravnanja – Odgovornost – Nepremoženjska škoda)

14

2018/C 341/25

Zadeva T-273/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2018 – Quadri di Cardano/Komisija (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Izselitveni dodatek – Člen 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Desetletno referenčno obdobje – Državljanstvo države zaposlitve – Prebivališče v državi zaposlitve – Delo v mednarodni organizaciji – Pogodba o začasnem delu)

14

2018/C 341/26

Zadeva T-275/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2018 – Curto/Parlament (Javni uslužbenci – Akreditirani parlamentarni pomočniki – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Prošnja za pomoč – Člen 12a Kadrovskih predpisov – Psihično nasilje – Svetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu – Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč – Napaka pri presoji – Obseg dolžnosti pomoči – Trajanje upravnega postopka – Razumni rok – Zavrnitev posredovanja poročil svetovalnega odbora)

15

2018/C 341/27

Zadeva T-377/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. julija 2018 – SQ/EIB (Javni uslužbenci – Osebje EIB – Pritožba zaradi psihičnega nadlegovanja – Upravna preiskava – Pojem „psihično nadlegovanje“ – Zahteva, da je očitano ravnanje ponavljajoče, da se lahko šteje za „psihično nadlegovanje“ – Zavrnitev uvedbe disciplinskega postopka proti storilcu teh ravnanj – Obveznost zaupnosti glede obstoja postopka upravne preiskave, ki je v teku, in posledično odločbe o koncu postopka, s katero se ugotovi obstoj primera psihičnega nadlegovanja)

16

2018/C 341/28

Zadeva T-379/18: Tožba, vložena 22. junija 2018 – WI/Komisija

16

2018/C 341/29

Zadeva T-417/18: Tožba, vložena 6. julija 2018 – CdT/EUIPO

17

2018/C 341/30

Zadeva T-420/18: Tožba, vložena 10. julija 2018 – JPMorgan Chase in drugi/Komisija

18

2018/C 341/31

Zadeva T-425/18: Tožba, vložena 5. julija 2018 – Altice Europe/Komisija

20

2018/C 341/32

Zadeva T-426/18: Tožba, vložena 11. julija 2018 – Bizbike in Hartmobile/Komisija

21

2018/C 341/33

Zadeva T-429/18: Tožba, vložena 13. julija 2018 – BRF in SHB Comercio e Industria de Alimentos/Komisija

22

2018/C 341/34

Zadeva T-457/18: Tožba, vložena 25. julija 2018 – Zotkov/Komisija

23

2018/C 341/35

Zadeva T-465/18: Tožba, vložena 25. julija 2018 – Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

24

2018/C 341/36

Zadeva T-466/18: Tožba, vložena 25. julija 2018 – Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

25

2018/C 341/37

Zadeva T-467/18: Tožba, vložena 30. julija 2018 – Audimas/EUIPO – Audi (AUDIMAS)

26

2018/C 341/38

Zadeva T-469/18: Tožba, vložena 26. julija 2018 – Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT)

26

2018/C 341/39

Zadeva T-477/18: Tožba, vložena 7. avgusta 2018 – Užstato sistemos administratorius/EUIPO – DPG Deutsche Pfandsystem (Prikaz steklenice in puščice)

27

2018/C 341/40

Zadeva T-479/18: Tožba, vložena 3. avgusta 2018 – Multifit/EUIPO (Premiere)

28


SL

 

Top