EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:301:TOC

Uradni list Evropske unije, C 301, 27. avgust 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 301

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
27. avgust 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 301/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 301/02

Zadeva C-390/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 5. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szombathelyi Törvényszék – Madžarska) – postopk zoper Dániela Bertolda Lado (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2008/675/PNZ – Upoštevanje obsodbe, predhodno izrečene v drugi državi članici, v novem kazenskem postopku – Posebni postopek priznavanja kazenske obsodbe, izrečene v drugi državi članici – Revizija in ponovna pravna opredelitev prejšnje odločbe – Načelo vzajemnega priznavanja – Člen 82(1) PDEU)

2

2018/C 301/03

Zadeva C-544/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Marcandi Limited, ki posluje pod trgovskim imenom Madbid/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2(1)(c) – Izdaja „točk“, ki omogočajo draženje na spletnih dražbah – Storitve, opravljene za plačilo – Predhodna transakcija – Člen 73 – Davčna osnova)

3

2018/C 301/04

Zadeva C-626/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. julija 2018 – Evropska komisija/Slovaška republika (Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Odlaganje odpadkov na odlagališčih – Direktiva 1999/31/ES – Obstoječa odlagališča – Člen 14 – Dokončna odločba o tem, ali se obratovanje nadaljuje – Člen 13 – Postopek zapiranja – Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti – Neizvršitev – Člen 260(2) PDEU – Denarne sankcije – Denarna kazen in pavšalni znesek)

4

2018/C 301/05

Zadeva C-27/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 5. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos apeliacinis teismas – Litva) – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, v likvidaciji/ Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation“ AS (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Posebne pristojnosti – Člen 5, točka 3 – Zadeve v zvezi z delikti ali kvazidelikti – Kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka – Kraj nastanka škode in kraj vzročnega dogodka, zaradi katerega je škoda nastala – Zahteva za povračilo škode, ki naj bi jo povzročila protikonkurenčna ravnanja, storjena v različnih državah članicah – Člen 5, točka 5 – Poslovanje podružnice – Pojem)

4

2018/C 301/06

Zadeva C-28/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret – Danska) – NN A/S/Skatteministeriet (Predhodno odločanje – Člen 49 PDEU – Davek od dohodkov pravnih oseb – Nacionalna davčna ureditev, ki prenos izgub, ki jih je imela stalna poslovna enota, ki je na nacionalnem ozemlju, družbe s sedežem v drugi državi članici, na družbo rezidentko, ki je del iste skupine, pogojuje s tem, da izgub ni mogoče uporabiti za potrebe tujega davka)

5

2018/C 301/07

Zadeva C-43/17 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. julija 2018 – Liam Jenkinson/Evropska služba za zunanje delovanje, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Eulex Kosovo (Pritožba – Arbitražna klavzula – Osebje mednarodnih misij Evropske unije – Pristojnost za odločanje o sporih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi – Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas – Arbitražne klavzule, ki v zadnji pogodbi določajo pristojnost sodišč Unije, v prejšnjih pogodbah pa pristojnost sodišč v Bruslju (Belgija) – Odločba o nepodaljšanju zadnje pogodbe – Predlog za preoblikovanje vseh pogodbenih razmerij v „pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas“ – Zahtevki za plačilo odškodnine zaradi nezakonite odpustitve – Upoštevanje pogodbenih razmerij pred zadnjo pogodbo – Pristojnost Splošnega sodišča Evropske unije)

6

2018/C 301/08

Zadeva C-213/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam – Nizozemska) – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje – Uredba (EU) št. 604/2013 – Določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države – Členi 17, 18, 23 in 24 – Prejšnji postopek za mednarodno zaščito, ki poteka v državi članici – Nova prošnja v drugi državi članici – Nevložitev zahteve za ponovni sprejem v za to določenih rokih – Predaja zadevne osebe zaradi kazenskega pregona)

7

2018/C 301/09

Zadeva C-217/17 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 5. julija 2018 – Mast-Jägermeister SE/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba – Model Skupnosti – Prijava za registracijo modelov, ki predstavljata kozarca – Uredba (ES) št. 6/2002 – Člen 36(1)(c) – Grafičen prikaz – Člena 45 in 46 – Potrditev datuma vložitve – Pogoji – Uredba (ES) št. 2245/2002 – Člen 4(1)(e) ter člen 10(1) in (2))

8

2018/C 301/10

Zadeva C-320/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 5. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État – Francija) – Marle Participations SARL/Ministre de l'Économie et des Finances (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Členi 2, 9 in 168 – Ekonomska dejavnost – Neposreden ali posreden poseg holdinške družbe v upravljanje njenih odvisnih družb – Oddajanje nepremičnine s strani holdinške družbe njeni odvisni družbi – Odbitek vstopnega davka – DDV, ki ga je holdinška družba plačala od izdatkov za pridobitev deležev v drugih podjetjih)

8

2018/C 301/11

Zadeva C-339/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Köln – Nemčija) – Verein für lauteren Wettbewerb eV/Princesport GmbH (Predhodno odločanje – Imena tekstilnih vlaken ter s tem povezano etiketiranje in označevanje – Uredba (EU) št. 1007/2011 – Člena 7 in 9 – Čisti tekstilni izdelki – Tekstilni izdelki iz več vrst vlaken – Metode etiketiranja ali označevanja)

9

2018/C 301/12

Zadeva C-532/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Hamburg – Nemčija) – Wolfgang Wirth in drugi/Thomson Airways Ltd. (Predhodno odločanje – Prevoz – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člen 2(b) – Področje uporabe – Pojem „dejanski letalski prevoznik“ – Pogodba o zakupu zrakoplova s posadko („wet lease“))

10

2018/C 301/13

Zadeva C-325/17 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 26. junija 2018 – Windrush Aka LLP/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Jerry Dammers (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Blagovna znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Besedna znamka The Specials – Resna in dejanska uporaba – Soglasje imetnika znamke)

11

2018/C 301/14

Zadeva C-24/18: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság – Madžarska) – István Bán/KP 2000 kft., Edit Kovács (Predhodno odločanje – Temeljne svoboščine – Člena 49 in 63 PDEU – Povsem notranji položaj – Neobstoj zadostnih pojasnil glede pravnega in dejanskega okvira spora o glavni stvari – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Očitna nedopustnost)

11

2018/C 301/15

Zadeva C-130/18: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 27. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Düsseldorf – Nemčija) – flightright GmbH/Eurowings GmbH (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Zračni prevoz – Uredba (ES) št. 261/2004 – Člen 5(1)(c) – Pravica do odškodnine v primeru odpovedi leta – Sprememba poti, ki potniku ne omogoča priti na končni cilj manj kot dve uri po uri pristanka za odpovedani let – Zamuda od dveh do treh ur)

12

2018/C 301/16

Zadeva C-40/18 P: Pritožba, ki jo je Acquafarm S.L. vložila 12. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 v zadevi T-458/16, Acquafarm/Komisija

12

2018/C 301/17

Zadeva C-170/18 P: Pritožba, ki jo je 2. marca 2018 CJ vložil zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2017 v zadevi T-692/16, CJ/Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

13

2018/C 301/18

Zadeva C-297/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 2. maja 2018 – Humbert Jörg Köfler in drugi

14

2018/C 301/19

Zadeva C-378/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 8. junija 2018 – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

14

2018/C 301/20

Zadeva C-390/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francija) 13. junija 2018 – kazenski postopek zoper YA in AIRBNB Ireland UC – druge stranke: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

Zadeva C-394/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte di appello di Napoli (Italija) 14. junija 2018 – I.G.I. Srl/Maria Grazia Cicenia in drugi

15

2018/C 301/22

Zadeva C-395/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 14. junija 2018 – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA/Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

Zadeva C-400/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 18. junija 2018 – Infohos/Belgische Staat

17

2018/C 301/24

Zadeva C-402/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 15. junija 2018 – Tedeschi Srl v svojem imenu in kot pooblaščenka Rti, Consorzio Stabile Istant Service v svojem imenu in kot pooblastitelj Rti/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

Zadeva C-405/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) 19. junija 2018 – AURES Holdings, a.s./Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

Zadeva C-410/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal administratif (Luksemburg) 22. junija 2018 – Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

Zadeva C-416/18 P: Pritožba, ki jo je Mykola Yanovych Azarov vložil 26. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. aprila 2018 v zadevi Mykola Yanovych Azarov/Svet Evropske unije, T-190/16

19

2018/C 301/28

Zadeva C-421/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Namur (Belgija) 27. junija 2018 – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN

20

2018/C 301/29

Zadeva C-456/18 P: Pritožba, ki jo je Madžarska vložila 12. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 25. aprila 2018 v združenih zadevah T-554/15 in T-555/15, Madžarska/Evropska komisija

21

 

Splošno sodišče

2018/C 301/30

Zadeva T-643/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Rogesa/Komisija (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Zahteva za dostop do informacij, ki se nanašajo na določitev 10 % najbolj učinkovitih naprav v jeklarski industriji – Zavrnitev dostopa – Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov tretjih strank – Prevladujoč javni interes – Uredba (ES) št. 1367/2006 – Pojem „informacije, ki se nanašajo na emisije v okolje“ – Spoštovanje rokov)

23

2018/C 301/31

Zadeva T-185/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Buonotourist/Komisija (Državne pomoči – Podjetje, ki upravlja omrežje avtobusnih povezav v deželi Kampaniji – Prednost – Storitev splošnega gospodarskega pomena – Nadomestilo za obveznosti opravljanja javne službe, ki se plačuje po sodbi sodišča, ki odloča na zadnji stopnji – Sklep, s katerim je ukrep razglašen za nezdružljivega z notranjim trgom – Obstoječe pomoči in nove pomoči – Uredba (EGS) št. 1191/69 – Pogoji za izvzetje od obveznosti priglasitve – Člen 4(5) in člen 7(6) Uredbe (ES) št. 659/99 – Pristojnosti Komisije in nacionalnih sodišč na področju nadzora državnih pomoči – Pravnomočnost sodbe višjega nacionalnega sodišča – Časovna veljavnost pravil materialnega prava – Zaupanje v pravo – Pravna varnost)

24

2018/C 301/32

Zadeva T-186/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – CSTP Azienda della Mobilità/Komisija (Državne pomoči – Podjetje, ki upravlja omrežje avtobusnih povezav v deželi Kampanija – Prednost – Storitev splošnega gospodarskega pomena – Tarifno nadomestilo za obveznosti javne službe, plačana po odločitvi sodišča, ki odloča na zadnji stopnji – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom – Obstoječe pomoči in nove pomoči – Uredba (EGS) št. 1191/69 – Pogoji za izvzetje iz obveznosti priglasitve – Člen 4(5) in člen 7(6) Uredbe (ES) št. 659/99 – Pristojnosti Komisije in nacionalnih sodišč na področju nadzora državnih pomoči – Pravnomočnost sodbe višjega nacionalnega sodišča – Časovna veljavnost pravil materialnega prava – Legitimno pričakovanje – Pravna varnost)

25

2018/C 301/33

Zadeva T-240/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Klyuyev/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Pravna podlaga – Očitna napaka pri presoji – Pravica do obrambe – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Lastninska pravica – Pravica do ugleda – Ugovor nezakonitosti)

26

2018/C 301/34

Zadeva T-644/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – ClientEarth/Komisija (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Dokumenti Komisije, ki se nanašajo na združljivost mehanizma reševanja sporov med vlagatelji in državo ter sistema sodišč za naložbe iz trgovinskih sporazumov Unije s pravom Unije – Delna zavrnitev dostopa – Izjema v zvezi z varstvom javnega interesa v zvezi z mednarodnimi odnosi – Izjema v zvezi z varstvom pravnih nasvetov – Izjema v zvezi z varstvom postopka odločanja – Prevladujoč javni interes)

27

2018/C 301/35

Zadeva T-707/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnost – Besedna znamka Evropske unije ANTONIO RUBINI – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije RUTINI – Relativni razlogi za zavrnitev RUTINI – Relativni razlogi za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

27

2018/C 301/36

Zadeva T-13/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Europa Terra Nostra/Parlament (Pravo institucij – Evropski parlament – Sklep o odobritvi subvencije politični ustanovi – Predfinanciranje v višini 33 % maksimalnega zneska dodeljene subvencije – Obveznost predložitve bančne garancije za predfinanciranje – Finančna uredba – Pravila za uporabo Finančne uredbe – Uredba (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja – Sorazmernost – Zloraba pooblastil)

28

2018/C 301/37

Zadeva T-16/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – APF/Parlament (Pravo institucij – Evropski parlament – Sklep o dodelitvi donacij politični stranki – Predhodno financiranje, določeno v višini 33 % najvišjega zneska dodeljene donacije – Obveznost predložiti bančno garancijo za predhodno financiranje – Finančna uredba – Pravila uporabe finančne uredbe – Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja – Sorazmernost – Zloraba pooblastil)

29

2018/C 301/38

Zadeva T-54/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – CLF/Parlament (Pravo institucij – Evropski parlament – Odločba o dodelitvi subvencije politični stranki – Predfinanciranje v višini 33 % maksimalnega zneska dodeljene subvencije – Obveznost predložitve bančne garancije za predfinanciranje – Finančna uredba – Pravila za uporabo Finančne uredbe – Uredba (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja – Sorazmernost – Enako obravnavanje)

29

2018/C 301/39

Zadeva T-57/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Pegasus/Parlament (Pravo institucij – Evropski parlament – Odločba o odobritvi subvencije politični ustanovi – Predfinanciranje v višini 33 % maksimalnega zneska dodeljene subvencije – Obveznost predložitve bančne garancije za predfinanciranje – Finančna uredba – Pravila za uporabo Finančne uredbe – Uredba (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja – Sorazmernost – Enako obravnavanje)

30

2018/C 301/40

Zadeva T-694/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Link Entertainment/EUIPO – García–Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS – Prejšnja besedna znamka Evropske unije AVORY – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Podobnost storitev – Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(1)(b) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001))

31

2018/C 301/41

Zadeva T-147/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. junija 2018 – Češka republika/Komisija (Ničnostna tožba – Lastna sredstva Evropske unije – Finančna odgovornost držav članic – Predlog za oprostitev obveznosti dati na razpolago lastna sredstva – Dopis Komisije – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost)

31

2018/C 301/42

Zadeva T-478/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. junija 2018 – Romunija/Komisija (Ničnostna tožba – Lastna sredstva Evropske unije – Finančna odgovornost držav članic – Obveznost, da se Komisiji plača znesek, ki ustreza izgubi lastnih sredstev – Dopis Komisije – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost)

32

2018/C 301/43

Zadeva T-452/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. junija 2018 – TL/ENVP (Ničnostna tožba – Varstvo osebnih podatkov – Javna dostopnost sodne prakse Splošnega sodišča – Zahteva za anonimizacijo in umik sodbe Splošnega sodišča iz spleta – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Potrditveni akt – Neobstoj novih in bistvenih dejstev – Očitna nedopustnost)

33

2018/C 301/44

Zadeva T-476/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 22. junija 2018 – Arysta LifeScience Netherlands/Komisija (Začasna odredba – Fitofarmacevtska sredstva – Aktivna snov diflubenzuron – Pogoji za odobritev dajanja v promet – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti – Tehtanje interesov)

34

2018/C 301/45

Zadeva T-577/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. julija 2018 – thyssenkrupp Electrical Steel in thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Komisija (Ničnostna tožba – Carinska unija – Dovoljenje za aktivno oplemenitenje – Nevarnost negativnega vpliva na bistvene interese proizvajalcev Unije – Člen 211(6) Uredbe (EU) št. 952/2013 – Preizkus ekonomskih pogojev – Obseg ugotovitev Komisije – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost)

34

2018/C 301/46

Zadeva T-719/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 22. junija 2018 – FMC/Komisija (Začasna odredba – Fitofarmacevtski izdelki – Izvedbena uredba (EU) 2017/1496 – Neobnovitev odobritve aktivne snoviDPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti – Tehtanje interesov)

35

2018/C 301/47

Zadeva T-757/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Kerstens/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Disciplinski postopek – Izvršitev sodbe, ki jo je Splošno sodišče izdalo po pritožbi – Umik odločbe, s katero je bil izrečen opomin – Ponovna uvedba disciplinskega postopka, v kateri je bila izrečena razveljavljena kazen – Ničnostna tožba – Akt, ki ne posega v položaj – Odškodninska tožba – Nespoštovanje predhodnega postopka – Očitna nedopustnost)

36

2018/C 301/48

Zadeva T-784/17 RII: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Strabag Belgium/Parlament (Začasna odredba – Javna naročila gradenj – Sklep, s katerim je bil odobren odlog izvršitve sklepa Evropskega parlamenta o zavrnitvi ponudbe tožeče stranke in o oddaji naročila, katerega predmet je okvirna pogodba za dela glavnega izvajalca na stavbah Evropskega parlamenta v Bruslju, petim ponudnikom – Predlog za spremembo – Člen 159 Poslovnika – Nedopustnost)

36

2018/C 301/49

Zadeva T-29/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. julija 2018 – Planet/Komisija (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Dokumenti v zvezi s pogodbo „Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)“ – Zavrnitev dostopa zaradi molka organa – Izrecna odločba, sprejeta po vložitvi tožbe – Umik izpodbijanega akta – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

37

2018/C 301/50

Zadeva T-104/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 10. julija 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA (Začasna odredba – Sporazum o subvenciji, sklenjen v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) – Vračilo izplačanih zneskov – Predlog za odlog izvršitve – Obstoj nujnosti)

38

2018/C 301/51

Zadeva T-244/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 10. julija 2018 – Synergy Hellas/Komisija (Začasna odredba – Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjen v okviru Šestega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2002 – 2006) – Izterjava izplačanih zneskov – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)

38

2018/C 301/52

Zadeva T-299/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Strabag Belgium/Parlament (Začasna odredba – Javna naročila gradenj – Predlog za odlog izvršitve – Čakalna doba – Neobičajno nizka ponudba – Fumus boni juris – Obstoj nujnosti)

39

2018/C 301/53

Zadeva T-352/18: Tožba, vložena 5. junija 2018 – Germann Avocats in XJ (*1) /Komisija

39

2018/C 301/54

Zadeva T-397/18: Tožba, vložena 29. junija 2018 – Hugo’s Hotel/EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

Zadeva T-400/18: Tožba, vložena 2. julija 2018 – Landesbank Baden-Württemberg/SRB

41

2018/C 301/56

Zadeva T-403/18: Tožba, vložena 2. julija 2018 – Pharmadom/EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

Zadeva T-414/18: Tožba, vložena 5. julija 2018 – Hypo Vorarlberg Bank/SRB

42

2018/C 301/58

Zadeva T-424/18: Tožba, vložena 11. julija 2018 – Puma/EUIPO – Carrefour (upodobitev črt, ki se križajo)

43

2018/C 301/59

Zadeva T-427/18: Tožba, vložena 10. julija 2018 – Geske/EUIPO (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

Zadeva T-434/18: Tožba, vložena 13. julija 2018 – Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

Zadeva T-447/18: Tožba, vložena 18. julija 2018 – TUIfly/Komisija

45

2018/C 301/62

Zadeva T-742/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. julija 2018 – Kim in drugi/Svet

47


(*1)Informacija je bila izbrisana ali nadomeščena v okviru varstva osebnih in/ali zaupnih podatkov.

 


SL

 

Zaradi varstva osebnih in/ali zaupnih podatkov nekaterih informacij, ki jih je vsebovala ta izdaja, ni več dovoljeno posredovati, zato je bila objavljena njena nova avtentična različica.

Top