Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Uradni list Evropske unije, C 294, 20. avgust 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 294

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
20. avgust 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 294/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 294/02

Zadeva C-203/16 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2018 – Dirk Andres, stečajni upravitelj družbe Heitkamp BauHolding GmbH/Evropska komisija, Zvezna republika Nemčija (Pritožba – Državne pomoči – Nemška davčna zakonodaja glede nekaterih prenosov izgub v prihodnja davčna leta (,shema za prenos davčnih izgub v primeru prestrukturiranja‘) – Sklep o nezdružljivosti sheme pomoči z notranjim trgom – Ničnostna tožba – Dopustnost – Člen 263, četrti odstavek, PDEU – Oseba, na katero se akt posamično nanaša – Člen 107(1) PDEU – Pojem „državna pomoč“ – Pogoj selektivnosti – Določitev referenčnega okvira – Pravna opredelitev dejstev)

2

2018/C 294/03

Zadeva C-208/16 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2018 – Zvezna republika Nemčija/Dirk Andres (stečajni upravitelj družbe Heitkamp BauHolding GmbH), Evropska komisija (Pritožba – Državne pomoči – Nemška davčna zakonodaja glede nekaterih prenosov izgub v prihodnja davčna leta („shema za prenos davčnih izgub v primeru prestrukturiranja“) – Sklep o nezdružljivosti sheme pomoči z notranjim trgom – Ničnostna tožba – Dopustnost – Člen 263, četrti odstavek, PDEU – Oseba, na katero se akt posamično nanaša – Člen 107(1) PDEU – Pojem „državna pomoč“ – Pogoj selektivnosti – Določitev referenčnega okvira – Pravna opredelitev dejstev)

3

2018/C 294/04

Zadeva C-209/16 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2018 – Zvezna republika Nemčija/Lowell Financial Services GmbH, nekdanja GFKL Financial Services AG, Evropska komisija (Pritožba – Državne pomoči – Nemška davčna zakonodaja glede nekaterih prenosov izgub v prihodnja davčna leta (,shema za prenos davčnih izgub v primeru prestrukturiranja‘) – Sklep o nezdružljivosti sheme pomoči z notranjim trgom – Ničnostna tožba – Dopustnost – Člen 263, četrti odstavek, PDEU – Oseba, na katero se akt posamično nanaša – Člen 107(1) PDEU – Pojem „državna pomoč“ – Pogoj selektivnosti – Določitev referenčnega okvira – Pravna opredelitev dejstev)

4

2018/C 294/05

Zadeva C-219/16 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2018 – Lowell Financial Services GmbH, prej GFKL Financial Services AG/Evropska komisija, Zvezna republika Nemčija (Pritožba – Državne pomoči – Nemška davčna zakonodaja, ki se nanaša na prenos izgub v prihodnja davčna leta (Shema za prenos davčnih izgub) – Sklep o nezdružljivosti sheme pomoči z notranjim trgom – Ničnostna tožba – Dopustnost – Člen 263, četrti odstavek, PDEU – Oseba, na katero se akt posamično nanaša – Člen 107(1) PDEU – Pojem „državna pomoč“ – Pogoj selektivnosti – Določitev referenčnega okvira – Določitev referenčnega okvira)

5

2018/C 294/06

Zadeva C-451/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – MB/Secretary of State for Work and Pensions (Predhodno odločanje – Direktiva 79/7/EGS – Enako obravnavanje moških in žensk v zadevah socialne varnosti – Nacionalni sistem državnih pokojnin – Pogoji za priznanje spremembe spola – Nacionalna zakonodaja, ki to priznanje pogojuje z razveljavitvijo zakonske zveze, sklenjene pred to spremembo spola – Zavrnitev dodelitve državne starostne pokojnine osebi, ki je spremenila spol, od upokojitvene starosti za osebe privzetega spola – Neposredna diskriminacija na podlagi spola)

5

2018/C 294/07

Zadeva C-564/16 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2018 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)/Puma SE (Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 8(5) – Člen 76 – Postopek z ugovorom – Relativni razlogi za zavrnitev – Uredba (ES) št. 2868/95 – Pravilo 19 – Pravilo 50(1) – Obstoj prejšnjih odločb Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), v katerih je priznan ugled prejšnje znamke – Načelo dobrega upravljanja – Upoštevanje teh odločb v poznejših postopkih z ugovorom – Obveznost obrazložitve – Postopkovne obveznosti odborov EUIPO za pritožbe)

6

2018/C 294/08

Zadeva C-635/16 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 28. junija 2018 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV/Evropska komisija (Pritožba – Ničnostna tožba – Dopustnost – Določitev predmeta spora – Finančna pomoč na področju Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Prometni sektor za obdobje 2014 – 2020 – Razpis za zbiranje predlogov – Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) – Elektronsko sporočilo, s katerim je bila pritožnica obveščena o zavrnitvi njenega predloga – Poznejši sklep Evropske komisije o seznamu izbranih predlogov – Učinkovito sodno varstvo)

7

2018/C 294/09

Zadeva C-2/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 28. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Instituto Nacional de la Seguridad Social/Jesús Crespo Rey (Predhodno odločanje – Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb – Socialna varnost delavcev migrantov – Uredba (ES) št. 883/2004 – Priloga XI, rubrika „Španija“, točka 2 – Starostna pokojnina – Način izračuna – Teoretični znesek – Upoštevna prispevna osnova – Posebni dogovor – Izbira prispevne osnove – Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora delavec plačevati prispevke na podlagi minimalne prispevne osnove)

7

2018/C 294/10

Zadeva C-57/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Španija) – Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial (Predhodno odločanje – Socialna politika – Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca – Direktiva 2008/94/ES – Člen 3, prvi odstavek – Plačilo, ki ga zagotavlja jamstvena ustanova – Odpravnina ob prenehanju delovnega razmerja – Sprememba kraja zaposlitve, zaradi katere mora delavec spremeniti prebivališče – Sprememba bistvenega elementa pogodbe o zaposlitvi – Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delavca – Načelo enakosti in prepovedi diskriminacije)

8

2018/C 294/11

Zadeva C-90/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Turbogás Produtora Energética SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Direktiva 2003/96/ES – Obdavčitev energentov in električne energije – Člen 21(5), tretji pododstavek – Subjekt, ki proizvaja električno energijo za lastne potrebe – Majhni proizvajalci električne energije – Člen 14(1)(a) – Energenti, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije – Obveznost oprostitve)

9

2018/C 294/12

Zadeva C-230/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret – Danska) – Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Predhodno odločanje – Državljanstvo Unije – Člen 21(1) PDEU – Direktiva 2004/38/ES – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Pravica državljana tretje države, ki je družinski član državljana Unije, do prebivanja v državi članici, katere državljanstvo ima ta državljan – Vstop tega družinskega člana na ozemlje zadevne države članice po vrnitvi državljana Unije v to državo članico)

9

2018/C 294/13

Zadeva C-246/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État – Belgija) – Ibrahima Diallo/Kraljevina Belgija (Predhodno odločanje – Državljanstvo Evropske unije – Direktiva 2004/38/ES – Člen 10(1) – Prošnja za izdajo dovoljenja za prebivanje družinskega člana državljana Unije – Izdaja – Rok – Sprejetje in vročitev odločbe – Posledice nespoštovanja šestmesečnega roka – Procesna avtonomija držav članic – Načelo učinkovitosti)

10

2018/C 294/14

Zadeva C-364/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – „Varna Holideis“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Dobava nepremičnine pred pristopom Republike Bolgarije k Evropski uniji – Ničnost prodajne pogodbe, ugotovljena po pristopu – Obveznost popravka začetnega odbitka – Razlaga – Pristojnost Sodišča)

11

2018/C 294/15

Združeni zadevi C-459/17 in C-460/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 27. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État – Francija) – SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17)/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Pravica do odbitka vstopnega davka – Vsebinski pogoji pravice do odbitka – Dejanska dobava blaga)

11

2018/C 294/16

Zadeva C-512/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – Poljska) – postopek, ki ga je sprožila oseba HR (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Člen 8(1) – Običajno prebivališče otroka – Dojenček – Odločilne okoliščine za določitev tega prebivališča)

12

2018/C 294/17

Zadeva C-731/17 P: Pritožba, ki jo je Nap Innova Hoteles, S.L. vložila 23. decembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 4. decembra 2017 v zadevi T-522/17, Nap Innova Hoteles/SRB

13

2018/C 294/18

Zadeva C-118/18 P: Pritožba, ki jo je Hochmann Marketing GmbH vložila 14. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2017 v zadevi T-771/15, Hochmann Marketing/EUIPO

13

2018/C 294/19

Zadeva C-318/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) 11. maja 2018 – Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

14

2018/C 294/20

Zadeva C-331/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove (Slovaška republika) 22. maja 2018 – TE/Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Zadeva C-341/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 24. maja 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. in drugi

16

2018/C 294/22

Zadeva C-344/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidshof te Gent (Belgija) 25. maja 2018 – ISS Facility Services NV/Sonia Govaerts, Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Zadeva C-348/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 29. maja 2018 – Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Zadeva C-349/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vredegerecht te Antwerpen (Belgija) 30. maja 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Zadeva C-350/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vredegerecht te Antwerpen (Belgija) 30. maja 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Zadeva C-351/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vredegerecht te Antwerpen (Belgija) 30. maja 2016 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Zadeva C-354/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bacău (Romunija) 30. maja 2018 – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air – Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Zadeva C-355/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Salzburg (Avstrija) 31. maja 2018 – Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Zadeva C-356/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Salzburg (Avstrija) 31. maja 2018 – Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Zadeva C-357/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Salzburg (Avstrija) 31. maja 2018 – Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Zadeva C-359/18 P: Pritožba, ki jo je Evropska agencija za zdravila vložila 1. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 22. marca 2018 v zadevi T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA

23

2018/C 294/32

Zadeva C-364/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 4. junija 2018 – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Zadeva C-365/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 4. junija 2018 – Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico in drugi

25

2018/C 294/34

Zadeva C-366/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Madrid (Španija) 5. junija 2018 – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (ki ga sestavljajo gospodarske družbe SICE S.A., Urbalux S.A. ImesAPI S.A. Extralux S.A. in Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Zadeva C-367/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 4. junija 2018 – María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz in Luis Salas Fernández (kot dedič Lucíe Sánchez de la Peña)/Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Zadeva C-373/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Portugalska) 7. junija 2018 – Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Zadeva C-377/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 31. maja 2018 – kazenski postopek zoper AH, PB, CX, KM, PH

27

2018/C 294/38

Zadeva C-380/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. junija 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, nasprotna stranka v postopku s pritožbo: E.P.

28

2018/C 294/39

Zadeva C-381/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. junija 2018 – G. S., nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Zadeva C-382/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. junija 2018 – V. G., nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Zadeva C-383/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Poljska) 11. junija 2018 – Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka s sedežem v Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. s sedežem v Vroclavu, mBank S.A. s sedežem v Varšavi

30

2018/C 294/42

Zadeva C-385/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 11. junija 2018 – Arriva Italia Srl in drugi/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Zadeva C-386/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 11. junija 2018 – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Zadeva C-387/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Poljska) 12. junija 2018 – Delfarma Sp. z o.o./Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Zadeva C-389/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) 13. junija 2018 – Brussels Securities SA/Kraljevina Belgija

32

2018/C 294/46

Zadeva C-397/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Barcelona (Španija) 15. junija 2018 – Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

33

2018/C 294/47

Zadeva C-398/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 15. junija 2018 – Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social in Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Zadeva C-399/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 18. junija 2018 – Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Zadeva C-401/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Praze (Češka republika) 18. junija 2018 – Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Zadeva C-403/18 P: Pritožba, ki sta jo Alcogroup in Alcodis vložili 14. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 10. aprila 2018 v zadevi T-274/15, Alcogroup in Alcodis/Komisija

37

2018/C 294/51

Zadeva C-407/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 21 junija 2018 Višje sodišče v Mariboru (Slovenija)– Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Zadeva C-440/18 P: Pritožba, ki jo je Verein Deutsche Sprache e.V. vložila 4. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 23. aprila 2018 v zadevi Verein Deutsche Sprache e.V./Evropska komisija, T-468/16

38

2018/C 294/53

Zadeva C-443/18: Tožba, vložena 4. julija 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika

39

 

Splošno sodišče

2018/C 294/54

Združeni zadevi T-379/10 RENV in T-381/10 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. julija 2018 – Keramag Keramische Werke in drugi/Komisija (Konkurenca – Karteli – Francoski trg kopalniške opreme – Sklep, s katerim je ugotovljena kršitev člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP – Udeležba nekaterih subjektov v kartelu – Ponovna preučitev dokazov)

41

2018/C 294/55

Zadeva T-222/14 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. julija 2018 – Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije deluxe – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Obveznost obrazložitve – Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001))

42

2018/C 294/56

Zadeva T-616/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. julija 2018 – Transtec/Komisija (ESR – Države AKP – Sporazum iz Cotonouja – Program za podporo kulturnih projektov v portugalsko govorečih afriških državah – Zneski, ki jih je Komisija plačala subjektu, odgovornemu za finančno izvedbo programa v Gvineji Bissau – Izterjava po finančni reviziji – Pobot terjatev – Sorazmernost – Neupravičena obogatitev – Nepogodbena odgovornost)

42

2018/C 294/57

Zadeva T-88/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. julija 2018 – Španija/Komisija (EKSRP – Zadnje obdobje izvajanja programskega obdobja 2007 – 2013 – Potrditev obračunov plačilnih agencij držav članic – Sklep, s katerim je določen znesek, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti, v okviru programa razvoja podeželja avtonomne skupnosti Ekstremadura – Metoda za izračun – Člen 69(5b) Uredbe (ES) št. 1698/2005 – Legitimna pričakovanja)

43

2018/C 294/58

Zadeva T-98/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. maja 2018 – RT/Parlament (Javni uslužbenci – Uradniki – Bolniški dopust – Člen 59(1) kadrovskih predpisov – Notranja pravila o zdravniških pregledih v zvezi z odsotnostjo z dela zaradi zdravstvenih razlogov in o rednih zdravniških pregledih oseb, ki uveljavljajo invalidnino – Zdravniško potrdilo – Neobstoj zdravnikovega podpisa in pečata – Medicinsko posvetovanje na daljavo prek interneta – Zavrnitev sprejema)

44

2018/C 294/59

Zadeva T-218/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. junija 2018 – HF/Parlament (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Prošnja za pomoč – Člen 12a Kadrovskih predpisov – Psihično nasilje – Svetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja in preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu – Odločba o zavrnitvi prošnje za pomoč – Pravica do izjave – Načelo kontradiktornosti – Zavrnitev posredovanja mnenja posvetovalnega odbora in poročila o zaslišanju prič – Trajanje upravnega postopka – Razumen rok)

45

2018/C 294/60

Zadeva T-402/17 in T-403/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. julija 2018 – Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House in VIENNA HOUSE) (Znamka Evropske unije – Zahtevi za registracijo besedne znamke Evropske unije Vienna House in figurativne znamke Evropske unije VIENNA HOUSE – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe 2017/1001))

45

2018/C 294/61

Zadeva T-322/18: Tožba, vložena 23. maja 2018 – García Ruiz/Parlament

46

2018/C 294/62

Zadeva T-341/18: Tožba, vložena 31. maja 2018 – NEC Corporation/Komisija

47

2018/C 294/63

Zadeva T-342/18: Tožba, vložena 30. maja 2018 – Nichicon Corporation/Komisija

48

2018/C 294/64

Zadeva T-343/18: Tožba, vložena 3. junija 2018 – Tokin Corporation/Komisija

50

2018/C 294/65

Zadeva T-344/18: Tožba, vložena 4. junija 2018 – Rubycon in Rubycon Holdings/Komisija

51

2018/C 294/66

Zadeva T-351/18: Tožba, vložena 5. junija 2018 – Ukrselhosprom PCF in Versobank/ECB

51

2018/C 294/67

Zadeva T-363/18: Tožba, vložena 5. junija 2018 – Nippon Chemi-Con Corporation/Komisija

52

2018/C 294/68

Zadeva T-380/18: Tožba, vložena 25. junija 2018 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Zadeva T-383/18: Tožba, vložena 26. junija 2018 – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Zadeva T-386/18: Tožba, vložena 27. junija 2018 – Iccrea Banca/Komisija in SRB

56

2018/C 294/71

Zadeva T-393/18: Tožba, vložena 28. junija 2018 – Mellifera/Komisija

57

2018/C 294/72

Zadeva T-399/18: Tožba, vložena 27. junija 2018 – TrekStor/EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Zadeva T-404/18: Tožba, vložena 2. julija 2018 – Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Zadeva T-405/18: Tožba, vložena 3. julija 2018 – Holmer Dahl/SRB

59

2018/C 294/75

Zadeva T-412/18: Tožba, vložena 2. julija 2018 – mobile.de/EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon“ (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Zadeva T-413/18: Tožba, vložena 4. julija 2018 – Portigon/SRB

61

2018/C 294/77

Zadeva T-415/18: Tožba, vložena 4. julija 2018 – Silgan Closures in Silgan Holdings/Komisija

62

2018/C 294/78

Zadeva T-421/18: Tožba, vložena 10. julija 2018 –Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Zadeva T-423/18: Tožba, vložena 6. julija 2018 – Fissler/EUIPO (vita)

64


SL

 

Top