Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:276:TOC

Uradni list Evropske unije, C 276, 6. avgust 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 276

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
6. avgust 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 276/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 276/02

Zadeva C-163/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag – Nizozemska) – Christian Louboutin, Christian Louboutin Sas/van Haren Schoenen BV (Predhodno odločanje – Znamke – Absolutni razlogi za zavrnitev registracije ali neveljavnost – Znak, sestavljen izključno iz oblike proizvoda – Pojem „oblika“ – Barva – Namestitev na delu proizvoda – Direktiva 2008/95/ES – Člen 2 – Člen 3(1)(e)(iii))

2

2018/C 276/03

Zadeva C-530/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. junija 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države – Varnost na železnicah – Direktiva 2004/49/ES – Nesprejetje določb, potrebnih za zagotovitev neodvisnosti preiskovalnega organa)

2

2018/C 276/04

Zadeva C-650/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 12. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Østre Landsret – Danska) – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS/Skatteministeriet (Predhodno odločanje – Člen 49 PDEU – Davek od dohodkov pravnih oseb – Svoboda ustanavljanja – Družba rezidentka – Obdavčljivi dobiček – Davčna oprostitev – Odbitek izgub, ki so jih utrpele stalne poslovne enote rezidentke – Dovoljenje – Odbitek izgub, ki so jih utrpele stalne poslovne enote nerezidentke – Izključitev – Izjema – Izbirni sistem mednarodne skupne obdavčitve)

3

2018/C 276/05

Zadeva C-665/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Minister Finansów/Gmina Wrocław (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2(1)(a) – Dobava blaga za plačilo – Člen 14(1) – Prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh kot lastnik – Člen 14(2)(a) – Prenos lastninske pravice na premoženju, ki je v lasti občine, proti plačilu odškodnine državi, za izgradnjo državne ceste – Pojem „odškodnina“ – Transakcija, ki je predmet obdavčitve z DDV)

4

2018/C 276/06

Zadeva C-683/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 13. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Köln – Nemčija) – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V./Zvezna republika Nemčija (Predhodno odločanje – Skupna ribiška politika – Uredba (EU) št. 1380/2013 – Člen 11 – Ohranjanje morskih bioloških virov – Varstvo okolja – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Izključna pristojnost Evropske unije)

4

2018/C 276/07

Zadeva C-39/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation – Francija) – Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures (Predhodno odločanje – Prosti pretok blaga – Člena 28 in 30 PDEU – Dajatve s podobnim učinkom – Člen 110 PDEU – Notranji davki – Solidarnostni socialni prispevek družb – Dajatev – Davčna osnova – Skupni letni promet družb – Direktiva 2006/112/ES – Člen 17 – Prenos blaga v drugo državo članico – Vrednost prenesenega blaga – Vključitev v skupni letni promet)

5

2018/C 276/08

Zadeva C-169/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo – Španija) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado (Predhodno odločanje – Člena 34 in 35 PDEU – Prosti pretok blaga – Količinske omejitve – Ukrepi z enakim učinkom – Varstvo prašičev – Proizvodi, pripravljeni ali trženi v Španiji – Standardi kakovosti za ibersko meso, iberski pršut, iberski zašinek in iberski sušen svinjski hrbet – Pogoji za uporabo oznake„de cebo“ – Izboljšanje kakovosti proizvodov – Direktiva 2008/120/ES – Področje uporabe)

6

2018/C 276/09

Zadeva C-223/17 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 14. junija 2018 – Lubrizol France SAS/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba – Skupna carinska tarifa – Avtonomne dajatve na nekatere kmetijske in industrijske proizvode – Zahtevki za tarifne opustitve – Uredba (EU) št. 1344/2011 – Odobrene tarifne opustitve – Ugovor – Uredba (EU) št. 1387/2013 – Odprava spornih opustitev – Primerljivi proizvodi, ki so na voljo v zadostnih količinah na trgu Unije)

7

2018/C 276/10

Zadeva C-421/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2(1)(a) – Področje uporabe – Obdavčljive transakcije – Dobava blaga za plačilo – Prenos nepremičnine na delničarja, ki ga opravi delniška družba kot plačilo za odkup njegovih delnic)

8

2018/C 276/11

Zadeva C-458/17 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. junija 2018 – Rami Makhlouf/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba – Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti Sirski arabski republiki – Ukrepi proti vodilnim poslovnežem, delujočim v Siriji, in vplivnim članom družin Assad in Makhlouf – Pravica do obrambe – Dokaz o utemeljenosti vpisa na seznam)

8

2018/C 276/12

Zadeva C-589/16: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 7. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Avstrija) – Mario Alexander Filippi in drugi (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter razlogov, ki upravičujejo potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

9

2018/C 276/13

Zadeva C-402/17 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 17. maja 2018 – JYSK sp. z o.o./Evropska komisija (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Zavrnitev dodelitve finančnega prispevka iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za velik projekt „Evropski center za skupne storitve“ – Ničnostna tožba – Podjetje, odgovorno za izvedbo projekta – Pogoji dopustnosti – Neobstoj neposrednega nanašanja)

9

2018/C 276/14

Zadeva C-481/17 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 30. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bolgarija) – Nikolay Yanchev/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Shema pomoči, ki jo je odobrila Evropska komisija – Pomoč za naložbe v kmetijski sektor – Davčna oprostitev – Znižanje davka od dohodkov pravnih oseb – Pogoji – Zavrnitev dodelitve posamične pomoči iz te sheme pomoči)

10

2018/C 276/15

Zadeva C-190/18: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 30. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo juge de paix du premier canton de Schaerbeek – Belgija) – Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

11

2018/C 276/16

Zadeva C-166/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Regionale per la Campania (Italija) 1. marca 2018 – Idroenergia Scrl/Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Caserta

11

2018/C 276/17

Zadeva C-249/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 11. aprila 2018 – Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV

12

2018/C 276/18

Zadeva C-251/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Noord-Holland (Nizozemska) 12. aprila 2018 – Trace sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

12

2018/C 276/19

Zadeva C-257/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 13. aprila 2018 – M. Güler/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

13

2018/C 276/20

Zadeva C-258/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) 13. aprila 2018 – H. Solak/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

14

2018/C 276/21

Zadeva C-263/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank te 's-Gravenhage (Nizozemska) 16. aprila 2018 – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

14

2018/C 276/22

Zadeva C-264/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Belgija) 13. aprila 2018 – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad

15

2018/C 276/23

Zadeva C-265/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 17. aprila 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė

16

2018/C 276/24

Zadeva C-269/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 19. aprila 2018 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S/C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2018/C 276/25

Zadeva C-285/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 25. aprila 2018 – Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

17

2018/C 276/26

Zadeva C-288/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 25. aprila 2018 – X BV/Staatssecretaris van Financiën

19

2018/C 276/27

Zadeva C-298/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeitsgerichts Cottbus – Kammern Senftenberg (Nemčija) 2. maja 2018 – Reiner Grafe in Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH in OSL Bus GmbH

19

2018/C 276/28

Zadeva C-302/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) 4. maja 2018 – X/Belgische Staat

20

2018/C 276/29

Zadeva C-314/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 8. maja 2018 – Openbaar Ministerie/SF

21

2018/C 276/30

Zadeva C-329/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 17. maja 2018 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Altic“

21

2018/C 276/31

Zadeva C-335/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski gradski sad (Bolgarija) 23. maja 2018 – Strafverfahren/AK

22

2018/C 276/32

Zadeva C-336/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Apelativen sad Sofia (Bolgarija) 23. maja 2018 – kazenski postopek proti EP

23

2018/C 276/33

Zadeva C-342/18 P: Pritožba, ki jo je Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. vložila 24. maja 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 15. marca 2018 v zadevi T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Komisija

24

2018/C 276/34

Zadeva C-358/18 P: Pritožba, ki jo je Republika Poljska vložila 1. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. marca 2018 v zadevi T-507/15, Republika Poljska/Komisija

25

2018/C 276/35

Zadeva C-363/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 4. junija 2018 – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances

27

2018/C 276/36

Zadeva C-371/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 6. junija 2018 – Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited/Skykick UK Limited, Skykick inc

27

2018/C 276/37

Zadeva C-379/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 8. junija 2018 – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

28

2018/C 276/38

Zadeva C-393/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Združeno kraljestvo) 14. junija 2018 – UD/XB

29

2018/C 276/39

Zadeva C-432/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. aprila 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španija) – Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

30

2018/C 276/40

Zadeva C-538/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 18. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

30

2018/C 276/41

Zadeva C-631/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. aprila 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Noord-Holland – Nizozemska) – Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

30

2018/C 276/42

Zadeva C-686/16: Sklep predsednika Sodišča (drugi senat) z dne 8. maja 2018 – Meissen Keramik GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

30

2018/C 276/43

Zadeva C-71/17: Sklep predsednika drugega senata Sodišča z dne 22. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde

31

2018/C 276/44

Zadeva C-141/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Španija) – José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

31

2018/C 276/45

Zadeva C-303/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. aprila 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Headlong Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

31

2018/C 276/46

Zadeva C-371/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. aprila 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Uber BV/Richard Leipold

31

2018/C 276/47

Zadeva C-381/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 29. marca 2018 – Evropska komisija/Republika Hrvaška, ob intervenciji Francoske republike

32

2018/C 276/48

Zadeva C-382/17: Sklep predsednika osmega senata Sodišča z dne 24. maja 2018 – Evropska komisija/Portugalska republika

32

2018/C 276/49

Zadeva C-415/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. aprila 2018 – Evropska komisija/Republika Hrvaška, ob podpori: Francoske republike

32

2018/C 276/50

Zadeva C-491/17: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 28. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – Hoteles Pinero Canarias SL/Keefe, prek zakonitega zastopnika Eytona

32

2018/C 276/51

Zadeva C-615/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. aprila 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Düsseldorf) – Eurowings GmbH/Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

33

2018/C 276/52

Zadeva C-645/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland/Aylin Wüst, Peter Wüst

33

2018/C 276/53

Zadeva C-711/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Hamburg – Nemčija) – Anke Hartog/British Airways plc

33

2018/C 276/54

Zadeva C-721/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Hannover – Nemčija) – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov/Swiss Global Air Lines AG

33

2018/C 276/55

Zadeva C-7/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. aprila 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 276/56

Zadeva C-27/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. junija 2018 – Evropska komisija/Republika Bolgarija, ki jo podpira Francoska republika

34

2018/C 276/57

Zadeva C-57/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesarbeitsgericht – Nemčija) – AX/BW

34

2018/C 276/58

Zadeva C-87/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 29. maja 2018 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

34

2018/C 276/59

Zadeva C-88/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 29. maja 2018 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

35

2018/C 276/60

Zadeva C-196/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 1. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Raúl Vítor Soares de Sousa/Autoridade Tributária e Aduaneira

35

 

Splošno sodišče

2018/C 276/61

Zadeva T-259/13 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Francija/Komisija (EKUJS – „Jamstveni oddelek“ – EKJS in EKSPR – Odhodki, izključeni iz financiranja – Ukrepi podpore za razvoj podeželja – Območja z naravnimi omejitvami – Pavšalni finančni popravek – Odhodki Francije – Merilo obremenitve – Pregledi na kraju samem)

36

2018/C 276/62

Zadeva T-104/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 – KV/Komisija (Sporazumi o dodelitvi sredstev, sklenjeni v okviru akcijskega programa na področju vseživljenjskega življenja (2007–2013) – Projekta „Green Business is Smart Business“ in „LadybizIT: Woman entrepreneurship on the verge of ICT“ – Neupravičeni stroški – Ničnostna tožba – Nepristojnost Komisije)

36

2018/C 276/63

Združeni zadevi T-306/15 in T-484/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 – KV/EACEA (Arbitražna klavzula – Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjeni v okviru akcijskega programa za vseživljenjsko učenje (2007–2013) – Projekta NEST in „This is IT“ – Neupravičeni stroški – Drugačna opredelitev tožb)

37

2018/C 276/64

Zadeva T-537/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Deutsche Post/EUIPO – Verbis Alfa et EasyPack (InPost) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije InPost – Prejšnji figurativni znamki Evropske unije INFOPOST in ePOST ter prejšnja besedna nacionalna znamka POST – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj škodovanja ugledu in neobstoj oslabitve – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001) – Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

38

2018/C 276/65

Zadeva T-227/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. junija 2018 – Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Blazina) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Registriran model Skupnosti, ki predstavlja blazino – Prejšnji model – Razlog za ugotovitev ničnosti – Neobstoj individualnosti – Seznanjeni uporabnik – Stopnja svobode oblikovalca – Dokaz nasičenosti stanja tehnike – Neobstoj različnega celotnega vtisa – Člena 6 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002 – Člen 63(1) Uredbe št. 6/2002)

39

2018/C 276/66

Zadeva T-228/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. junija 2018 – Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Vzorec površine prodnate plaže) (Model Skupnosti – Postopek za razglasitev ničnosti – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Registriran model Skupnosti, ki predstavlja vzorec površine prodnate plaže – Prejšnji model – Razlog za ugotovitev ničnosti – Neobstoj novosti – Člena 5 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002)

39

2018/C 276/67

Zadeva T-325/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 – České dráhy/Komisija (Konkurenca – Upravni postopek – Sklep o odreditvi preiskave – Sorazmernost – Neobstoj samovoljnosti – Obveznost obrazložitve – Dovolj resni indici – Pravna varnost – Legitimno pričakovanje – Pravica do spoštovanja zasebnega življenja – Pravica do obrambe)

40

2018/C 276/68

Zadeva T-619/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri „a giacchett’e capri“) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije GiCapri „a giacchett’e capri“ – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije CAPRI – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

41

2018/C 276/69

Zadeva T-621/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 – Česke dráhy/Komisija (Konkurenca – Upravni postopek – Odločba o odreditvi pregleda – Pregled, odrejen na podlagi informacij, ki izvirajo iz drugega pregleda – Sorazmernost – Obveznost obrazložitve – Pravica do spoštovanja zasebnega življenja – Pravica do obrambe)

41

2018/C 276/70

Zadeva T-739/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Akant Monika i Zbigniew Harasym/EUIPO – Hunter Douglas Holding (COSIMO) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije COSIMO – Prejšnja besedna znamka Evropske unije COSIFLOR – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke – Člen 42(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) Uredbe 2017/1001))

42

2018/C 276/71

Zadeva T-71/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – France.com/EUIPO – Francija (FRANCE.com) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije FRANCE.com – Prejšnja mednarodna figurativna znamka France – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

43

2018/C 276/72

Zadeva T-78/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije JUMBO – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo – Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(3) Uredbe 2017/1001) – Člen 52(1)(a) in (2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(1)(a) in (2) Uredbe 2017/1001))

43

2018/C 276/73

Zadeva T-211/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. junija 2018 – Amplexor Luxembourg/Komisija (Javna naročila storitev – Postopek javnega razpisa – Uvrstitev ponudnika v kaskadnem postopku – Obdelava mnenj za njihovo objavo v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije – Enako obravnavanje ponudnikov – Nevtralizacija prednosti sedanjega pogodbenika – Zloraba pooblastil)

44

2018/C 276/74

Zadeva T-362/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2018 – NCL/EUIPO (FEEL FREE) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije FEEL FREE – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001))

45

2018/C 276/75

Zadeva T-556/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. junija 2018 – Staropilsen/EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN) („Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije STAROPILSEN; STAROPLZEN – Prejšnji besedni znamki Evropske unije in prejšnji nacionalni besedni znamki STAROPRAMEN – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001)“)

45

2018/C 276/76

Zadeva T-657/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 – Anabi Blanga/EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije HPC POLO – Prejšnja besedna znamka Evropske unije POLO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Razlikovalni učinek – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) št. 2017/1001))

46

2018/C 276/77

Zadeva T-691/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. junija 2018 – hoechstmass Balzer/EUIPO (oblika ohišja merilnega traku) (Znamka Evropske unije – Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije – Oblika ohišja merilnega traku – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU)2017/1001))

46

2018/C 276/78

Zadeva T-156/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 – L/Parlament (Javni uslužbenci – Akreditirani parlamentarni pomočnik – Odpoved pogodbe – Litispendenca – Nedopustnost)

47

2018/C 276/79

Zadeva T-587/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 – Unigroup/EUIPO – Pronova Laboratories (nailicin) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije nailicin – Prejšnja besedna nacionalna znamka Beneluksa NAILCLIN – Relativni razlog za zavrnitev – Prepis potrdila o registraciji prejšnje znamke – Pravilo 19(2)(a)(ii) Uredbe (ES) št. 2868/95 (postalo člen 7(2)(a)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2017/1430) – Upoštevanje dokumenta, predloženega skupaj z ugovorom – Pravilo 19(4) Uredbe št. 2868/95 (postalo člen 7(5) Delegirane uredbe 2017/1430) – Tožba, ki je očitno brez vsakršne pravne podlage)

48

2018/C 276/80

Zadeva T-258/18: Tožba, vložena 23. aprila 2018 – Brunke/Komisija

48

2018/C 276/81

Zadeva T-316/18: Tožba, vložena 22. maja 2018 – Mediaservis/Komisija

49

2018/C 276/82

Zadeva T-318/18: Tožba, vložena 22. maja 2018 – Amazon EU in Amazon.com/Komisija

51

2018/C 276/83

Zadeva T-358/18: Tožba, vložena 9. junija 2018 – J. García Carrión/EUIPO – Codorníu (JAUME CODORNÍU)

52

2018/C 276/84

Zadeva T-359/18: Tožba, vložena 11. junija 2018 – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

53

2018/C 276/85

Zadeva T-361/18: Tožba, vložena 8. junija 2018 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

54

2018/C 276/86

Zadeva T-366/18: Tožba, vložena 8. junija 2018 – Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX)

55

2018/C 276/87

Zadeva T-367/18: Tožba, vložena 15. junija 2018 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)

56

2018/C 276/88

Zadeva T-368/18: Tožba, vložena 15. junija 2018 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)

56

2018/C 276/89

Zadeva T-369/18: Tožba, vložena 18. junija 2018 – Napolitano/Komisija

57

2018/C 276/90

Zadeva T-371/18: Tožba, vložena 18. junija 2018 – Reiner Stemme Utility Air Systems/EASA

58

2018/C 276/91

Zadeva T-378/18: Tožba, vložena 22. junija 2018 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)

59

2018/C 276/92

Zadeva T-381/18: Tožba, vložena 25. junija 2018 – Engel/EUIPO – F. Engel (ENGEL)

60

2018/C 276/93

Zadeva T-487/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 – UE/Komisija

61

2018/C 276/94

Zadeva T-620/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 – Teollisuuden Voima/Komisija

61

2018/C 276/95

Zadeva T-148/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 – UE/Komisija

61


SL

 

Top