EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:268:TOC

Uradni list Evropske unije, C 268, 30. julij 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 268

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
30. julij 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 268/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 268/02

Zadeva C-612/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Nikolaya Koleva, Milka Hristova, Stefana Kostadinova (Predhodno odločanje — Člen 325 PDEU — Goljufije ali druga nezakonita dejanja, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije na področju carin — Učinkovitost kazenskega pregona — Ustavitev kazenskega postopka — Razumni rok — Direktiva 2012/13/EU — Pravica do obveščenosti o obdolžitvah — Pravica do dostopa do listin iz spisa — Direktiva 2013/48/EU — Pravica do dostopa do odvetnika)

2

2018/C 268/03

Zadeva C-210/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (Predhodno odločanje — Direktiva 95/46/ES — Osebni podatki — Varstvo posameznikov pri obdelavi teh podatkov — Odredba o izklopu strani Facebooka (stran oboževalcev), ki omogoča zbiranje in obdelavo nekaterih podatkov, povezanih z obiskovalci te strani — Člen 2(d) — Upravljavec osebnih podatkov — Člen 4 — Nacionalno pravo, ki se uporabi — Člen 28 — Nacionalni nadzorni organi — Pooblastila teh organov za posredovanje)

3

2018/C 268/04

Zadeva C-554/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – EP Agrarhandel GmbH/ Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (Predhodno odločanje — Skupna kmetijska politika — Uredba (ES) št. 73/2009 — Podpora za kmete — Premije za krave dojilje — Člen 117, drugi odstavek — Posredovanje podatkov — Odločba 2001/672/ES, kakor je bila spremenjena s Sklepom 2010/300/EU — Premik goveda na poletne pašnike v gorskih območjih — Člen 2(4) — Rok za priglasitev premika — Izračun — Prepozna priglasitev — Upravičenost do izplačila premij — Zahteva — Upoštevanje roka za oddajo na pošto)

4

2018/C 268/05

Zadeva C-574/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Grupo Norte Facility SA/Angel Manuel Moreira Gómez (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Določba 4 — Načelo prepovedi diskriminacije — Pojem „pogoji zaposlitve“ — Primerljivost položajev — Upravičenost — Pojem „objektivni razlogi“ — Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas iz objektivnega razloga — Nižja odpravnina, ki se izplača ob izteku pogodbe o „nadomestitveni“ zaposlitvi za določen čas)

5

2018/C 268/06

Zadeva C-667/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – M.N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, dediča M.N.F.M. Noorna/Staatssecretaris van Economische Zaken (Predhodno odločanje — Skupna kmetijska politika — Financiranje od EKSRP — Uredba (ES) št. 1122/2009 — Podpora za razvoj podeželja — Neupoštevanje pravil o navzkrižni skladnosti — Znižanja in izključitve — Seštevanje znižanj)

5

2018/C 268/07

Zadeva C-671/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Inter-Environnement Bruxelles ASBL in drugi/Région de Bruxelles-Capitale (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 2001/42/ES — Člen 2(a) — Pojem „načrti in programi“ — Člen 3 — Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje — Regionalna urbanistična uredba o evropski četrti v Bruslju (Belgija))

6

2018/C 268/08

Zadeva C-673/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea Constituţională a României – Romunija) – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne (Predhodno odločanje — Državljanstvo Unije — Člen 21 PDEU — Pravica državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic — Direktiva 2004/38/ES — Člen 3 — Upravičenci — Družinski člani državljana Unije — Člen 2, točka 2(a) — Pojem„zakonec“ — Zakonska zveza med osebama istega spola — Člen 7 — Pravica do prebivanja za več kot tri mesece — Temeljne pravice)

7

2018/C 268/09

Zadeva C-677/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 33 de Madrid – Španija) – Lucía Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Določba 4 — Načelo prepovedi diskriminacije — Pojem „pogoji zaposlitve“ — Primerljivost položajev — Upravičenost — Pojem „objektivni razlogi“ — Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas iz objektivnega razloga — Neobstoj odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja)

8

2018/C 268/10

Zadeva C-6/17 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 7. junija 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Evropska komisija (Pritožba — Arbitražne klavzule — Dogovora Perform in Oasis, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) — Upravičeni stroški — Vračilo plačanih zneskov — Nasprotna tožba)

8

2018/C 268/11

Zadeva C-7/17 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 7. junija 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Evropska komisija (Pritožba — Arbitražne klavzule — Sporazuma Persona in Terregov, sklenjena v okviru Šestega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2002 – 2006) — Upravičeni stroški — Vračilo izplačanih zneskov — Nasprotna tožba)

9

2018/C 268/12

Zadeva C-32/17 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 6. junija 2018 – Apcoa Parking Holdings GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba — Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo figurativne in besedne znamke PARKWAY — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 7(1)(c))

9

2018/C 268/13

Zadeva C-44/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hamburg – Nemčija) – Scotch Whisky Association/Michael Klotz (Predhodno odločanje — Zaščita geografskih označb žganih pijač — Uredba (ES) št. 110/2008 — Člen 16, od (a) do (c) — Priloga III — Registrirana geografska označba „Scotch Whisky“ — Viski, proizveden v Nemčiji in tržen pod imenom „Glen Buchenbach“)

10

2018/C 268/14

Zadeva C-49/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret – Danska) – Koppers Denmark ApS/Skatteministeriet (Predhodno odločanje — Direktiva 2003/96/ES — Obdavčitev energentov in električne energije — Člen 21(3) — Obdavčljivi dogodek, ki bi imel za posledico obdavčitev — Poraba proizvedenih energentov na območju obrata, v katerem se proizvajajo energenti — Energenti, ki se uporabljajo za druge namene kot za pogonsko gorivo ali za gorivo za ogrevanje — Uporaba topila kot goriva za ogrevanje v obratu za destilacijo katrana)

11

2018/C 268/15

Zadeva C-83/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 7. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – KP/LO (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Haaški protokol iz leta 2007 — Pravo, ki se uporablja za preživninske obveznosti — Člen 4(2) — Sprememba običajnega prebivališča upravičenca — Možnost uporabe prava države novega običajnega prebivališča upravičenca, ki je lex fori, za nazaj — Obseg besedne zveze „če upravičenec od zavezanca ne more dobiti preživnine“ — Primer, v katerem upravičenec ne izpolnjuje zakonskega pogoja)

12

2018/C 268/16

Zadeva C-160/17: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 7. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Région wallonne (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 2001/42/ES — Člen 2(a) — Pojem „načrti in programi“ — Člen 3 — Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje — Urbano komasacijsko območje — Možnost odstopanja od urbanističnih predpisov — Sprememba „načrtov in programov“)

13

2018/C 268/17

Zadeva C-250/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 6. junija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – Virgílio Tarragó da Silveira/Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Postopek zaradi insolventnosti — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Člen 15 — Učinki postopka zaradi insolventnosti na pravde v teku, ki se nanašajo na premoženje ali pravico, ki sta bila odvzeta dolžniku — Pojem „pravda v teku“ — Postopek v glavni stvari, ki zadeva ugotovitev obstoja terjatve)

13

2018/C 268/18

Zadeva C-363/17 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 7. junija 2018 – Equipolymers Srl, M&G Polimeri Italia SpA, Novapet SA/Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química SA, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group, UAB Orion Global pet, Svet Evropske unije, Evropska komisija, European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd, Refresco Gerber BV (Pritožba — Damping — Uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Indije, Tajske in Tajvana — Izvedbeni sklep 2013/226/EU — Sklep o zaključku postopka pregleda zaradi izteka ukrepov brez uvedbe dokončne protidampinške dajatve — Nepogodbena odgovornost — Vzročna zveza — Obveznost obrazložitve)

14

2018/C 268/19

Zadeva C-463/17 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. junija 2018 – Ori Martin SA / Sodišče Evropske unije („Pritožba — Odškodninska tožba — Nezadostnost obrazložitve sodbe, ki jo je izdalo Sodišče v pritožbenem postopku — Izkrivljanje cilja sklopa odškodninskih zahtevkov)

15

2018/C 268/20

Zadeva C-714/17 P: Pritožba, ki jo je Kevin Karp vložil 20. decembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 23. oktobra 2017 v zadevi T-833/16, Karp/Parlament

15

2018/C 268/21

Zadeva C-722/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bezirksgericht Villach (Avstrija) 27. novembra 2017 – Norbert Norbauer in drugi/Enrico Casamassima

15

2018/C 268/22

Zadeva C-62/18 P: Pritožba, ki jo je Merck KGaA vložila 30. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 17. novembra 2017 v zadevi T-802/16, Endoceutics/EUIPO – Merck

17

2018/C 268/23

Zadeva C-128/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Nemčija) 16. februarja 2018 – Strafverfahren/Dumitru-Tudor Dorobantu

17

2018/C 268/24

Zadeva C-137/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Dresden (Nemčija) 22. februarja 2018 – hapeg dresden gmbh/Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG

18

2018/C 268/25

Zadeva C-197/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 19. marca 2018 – Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland in drugi

19

2018/C 268/26

Zadeva C-204/18 P: Pritožba, ki jo je Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) vložila 18. marca 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 16. januarja 2018 v zadevi T-715/16, Pebagua/Komisija

20

2018/C 268/27

Zadeva C-226/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 29. marca 2018 – Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2018/C 268/28

Zadeva C-305/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 4. maja 2018 – Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus“ in drugi/Presidenza del Consiglio dei Ministri in drugi

22

2018/C 268/29

Zadeva C-309/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 7. maja 2018 – Lavorgna Srl/Comune di Montelanico in drugi

23

2018/C 268/30

Zadeva C-310/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 11. maja 2018 – kazenski postopek zoper Emila Mileva

24

2018/C 268/31

Zadeva C-313/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea hovrätt (Švedska) 9. maja 2018 – Dacom Limited/IPM Informed Portfolio Management AB

25

2018/C 268/32

Zadeva C-317/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugalska) 14. maja 2018 – Cátia Correia Moreira/Município de Portimão

26

2018/C 268/33

Zadeva C-319/18 P: Pritožba, ki jo je Fred Olsen, S.A. vložila 14. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. marca 2018 v zadevi T-108/16, Naviera Armas, S.A./Evropska komisija

27

2018/C 268/34

Zadeva C-343/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 19. marca 2018 – SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa/Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

28

2018/C 268/35

Zadeva C-346/18 P: Pritožba, ki jo je Rose Vision S.L. vložila 25. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 8. marca 2018 v zadevah T-45/13 RENV in T-587/15, Rose Vision/Komisija

29

2018/C 268/36

Zadeva C-375/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 7. junija 2018 – Hampshire County Council/C.E., N.E.

30

2018/C 268/37

Zadeva C-391/18: Tožba, vložena 13. junija 2018 – Evropska komisija/Republika Hrvaška

31

 

Splošno sodišče

2018/C 268/38

Zadeva T-362/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 – Tillotts Pharma/EUIPO – Ferring (XENASA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije XENASA — Prejšnja besedna znamka Evropske unije PENTASA — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

32

2018/C 268/39

Zadeva T-408/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 – HX/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Načelo ne bis in idem — Pravica do obrambe — Pravica do poštenega sojenja — Obveznost obrazložitve — Pravica do učinkovitega pravnega sredstva — Očitna napaka pri presoji — Pravica do zasebne lastnine — Sorazmernost — Pravica do normalnih življenjskih pogojev — Okrnitev ugleda)

32

2018/C 268/40

Zadeva T-807/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. junija 2018 – MIP Metro/EUIPO – AFNOR (N & NF TRADING) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je navedena Evropska unija — Besedna znamka N & NF TRADING — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije NF ENVIRONNEMENT — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Neobstoj povečanega razlikovalnega učinka prejšnje znamke — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

33

2018/C 268/41

Zadeva T-859/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 – Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije EISKELLER — Prejšnji nacionalni besedni znamki KELER in KELER 18 — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti znakov — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

34

2018/C 268/42

Zadeva T-86/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 – Le Pen/Parlament (Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Izterjava neutemeljeno izplačanih zneskov — Pristojnost generalnega sekretarja — Pravica do obrambe — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje — Zloraba pooblastil — Neodvisnost poslancev — Napačna ugotovitev dejanskega stanja — Sorazmernost)

35

2018/C 268/43

Zadeva T-89/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 – Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije NOVUS — Prejšnji besedni in figurativni znamki Evropske unije NOVUS in novus — Relativni razlog za zavrnitev — Podobnost proizvodov — Člen 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

35

2018/C 268/44

Zadeva T-310/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. junija 2018 – Lion's Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka LION’S HEAD global partners — Prejšnja besedna znamka Evropske unije LION CAPITAL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

36

2018/C 268/45

Zadeva T-413/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2018 – Karl Storz/EUIPO (3D) (Znamka Evropske unije — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka 3D — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Obveznost obrazložitve — Člen 75(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94(1) Uredbe 2017/1001))

37

2018/C 268/46

Zadeva T-590/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. junija 2018 – Spychalski/Komisija (Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Obvestilo o natečaju — Javni natečaj EPSO/AD 177/10-ECO2013 — Ocenjevanje glavnega jezika — Odločba, da se imena tožeče stranke ne vpiše na rezervni seznam — Očitna nepristojnost — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

37

2018/C 268/47

Zadeva T-275/18: Tožba, vložena 24. aprila 2018 – Front Polisario/Svet

38

2018/C 268/48

Zadeva T-306/18: Tožba, vložena 16. maja 2018 – Madžarska/Komisija

39

2018/C 268/49

Zadeva T-325/18: Tožba, vložena 28. maja 2018 – VI.TO./EUIPO – Bottega (Oblika rožnate steklenice)

40

2018/C 268/50

Zadeva T-328/18: Tožba, vložena 28. maja 2018 – Gas Natural/Komisija

41

2018/C 268/51

Zadeva T-336/18: Tožba, vložena 30. maja 2018 – Eagle IP/EUIPO – Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)

42

2018/C 268/52

Zadeva T-339/18: Tožba, vložena 30. maja 2018 – Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS)

43

2018/C 268/53

Zadeva T-345/18: Tožba, vložena 1. junija 2018 – BNP Paribas/ECB

43

2018/C 268/54

Zadeva T-346/18: Tožba, vložena 29. maja 2018 – Advance Magazine Publishers/EUIPO – Enovation Brands (VOGUE)

45

2018/C 268/55

Zadeva T-354/18: Tožba, vložena 6. junija 2018 – KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi)

45

2018/C 268/56

Zadeva T-356/18: Tožba, vložena 7. junija 2018 – Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-wheels)

46

2018/C 268/57

Zadeva T-357/18: Tožba, vložena 8. junija 2018 – Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)

47

2018/C 268/58

Zadeva T-364/18: Tožba, vložena 11. junija 2018 – Arçelik/EUIPO (MicroGarden)

48

2018/C 268/59

Zadeva T-373/18: Tožba, vložena 19. junija 2018 – ABB/EUIPO (FLEXLOADER)

48

2018/C 268/60

Zadeva T-425/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. junija 2018 – Capo d'Anzio/Komisija

49


SL

 

Top