EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:259:TOC

Uradni list Evropske unije, C 259, 23. julij 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 259

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
23. julij 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 259/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 259/02

Združeni zadevi C-85/16 P in C-86/16 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 30. maja 2018 – Kenzo Tsujimoto/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Kenzo (Pritožba — Znamka Evropske unije — Zahtevi za registracijo besedne znamke KENZO ESTATE — Prejšnja besedna znamka Evropske unije KENZO — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(5) — Relativni razlog za zavrnitev registracije — Ugled — Upravičen razlog)

2

2018/C 259/03

Združeni zadevi C-259/16 in C-260/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Predhodno odločanje — Poštne storitve v Evropski uniji — Direktiva 97/67/ES — Členi 2, 7 in 9 — Direktiva 2008/6/ES — Pojem „izvajalec poštnih storitev“ — Podjetja, ki delujejo na področju cestnega prevoza, špedicije in hitre pošte ter ki izvajajo sprejem, usmerjanje, prenos in dostavo poštnih pošiljk — Dovoljenje, potrebno za opravljanje javnih poštnih storitev — Prispevanje k stroškom univerzalne storitve)

3

2018/C 259/04

Zadeva C-370/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 30. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Novara – Italija) – Bruno Dell'Acqua/Eurocom Srl, Regione Lombardia (Predhodno odločanje — Privilegiji in imunitete Evropske unije — Protokol št. 7 — Člen 1 — Obstoj ali neobstoj potrebe po predhodnem dovoljenju Sodišča — Strukturni skladi — Finančna pomoč Evropske unije — Postopek za rubež zneskov, ki izhajajo iz te pomoči, pri nacionalnem organu)

4

2018/C 259/05

Zadeva C-382/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Rheinland-Pfalz – Nemčija) – Hornbach-Baumarkt-AG / Finanzamt Landau (Predhodno odločanje — Svoboda ustanavljanja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Ureditev države članice — Določitev obdavčljivega dohodka družb — Ugodnost, ki jo družba rezidentka brezplačno odobri družbi nerezidentki, s katero je v razmerju medsebojne odvisnosti — Izravnava obdavčljivih dohodkov družbe rezidentke — Neobstoj izravnave obdavčljivih dohodkov v primeru enake ugodnosti, ki jo družba rezidentka dodeli drugi družbi rezidentki, s katero je v takem razmerju — Omejitev svobode ustanavljanja — Upravičitev)

5

2018/C 259/06

Zadeva C-426/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW in drugi/Vlaams Gewest (Predhodno odločanje — Zaščita dobrega počutja živali pri usmrtitvi — Posebne metode zakola, predpisane pri verskih obredih — Muslimanski praznik žrtvovanja — Uredba (ES) št. 1099/2009 — Člen 2(k) — Člen 4(4) — Obveznost obrednega zakola v klavnici, ki izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 853/2004 — Veljavnost — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 10 — Svoboda vere — Člen 13 PDEU — Spoštovanje nacionalnih običajev na področju verskih obredov)

5

2018/C 259/07

Zadeva C-483/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt (Predhodno odločanje — Varstvo potrošnikov — Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah — Direktiva 93/13/EGS — Člen 7(1) — Posojilne pogodbe, izražene v tuji valuti — Nacionalna zakonodaja, ki določa posebne postopkovne zahteve za ugovor nepoštenosti — Načelo enakovrednosti — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do učinkovitega sodnega varstva)

6

2018/C 259/08

Zadeva C-517/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 30. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Poljska) – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Predhodno odločanje — Socialna varnost delavcev migrantov — Koordinacija sistemov socialne varnosti — Uredba (ES) št. 883/2004 — Stvarno področje uporabe — Člen 3 — Izjava držav članic v skladu s členom 9 — Poklicna pokojnina — Opredelitev — Predupokojitveni sistemi — Izključitev pravila seštevanja dob na podlagi člena 66)

7

2018/C 259/09

Zadeva C-526/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 31. maja 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2011/92/ES — Presoja vplivov vrtin za iskanje in preučevanje plina iz skrilavca — Globinsko vrtanje — Izbirna merila — Določitev pragov)

7

2018/C 259/10

Zadeva C-542/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen – Švedska) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag/Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel in drugi/Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Predhodno odločanje — Direktiva 2002/92/ES — Področje uporabe — Pojem „zavarovalno posredovanje“ — Direktiva 2004/39/ES — Področje uporabe — Pojem „investicijsko svetovanje“ — Svetovanje pri zavarovalnem posredovanju glede vložitve kapitala v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja — Opredelitev dejavnosti zavarovalnega posrednika, kadar nima namena za sklenitev prave zavarovalne pogodbe)

8

2018/C 259/11

Zadeva C-633/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sø- og Handelsretten – Danska) – Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet (Predhodno odločanje — Nadzor koncentracij podjetij — Uredba (ES) št. 139/2004 — Člen 7(1) — Izvedba koncentracije pred priglasitvijo Evropski komisiji in ugotovitev združljivosti s skupnim trgom — Prepoved — Obseg — Pojem „koncentracija“ — Odpoved pogodbe o sodelovanju s tretjim s strani enega od podjetij, ki je stranka koncentracije)

9

2018/C 259/12

Zadeva C-647/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal administratif de Lille – Francija) – Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais (Predhodno odločanje — Uredba (EU) št. 604/2013 — Določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v državi članici vloži državljan tretje države — Postopki za sprejem in ponovni sprejem — Člen 26(1) — Sprejetje odločitve o predaji in obvestilo glede predaje, preden država članica, na katero je naslovljena zahteva za ponovni sprejem, ugodi tej zahtevi)

9

2018/C 259/13

Združeni zadevi C-660/16 in C-661/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 31. maja 2018 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Dachau/Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl (C-661/16) (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Dobava blaga — Člen 65 — Člen 167 — Predplačilo za nakup blaga, ki ni bilo dobavljeno — Kazenska obsodba zakonitih zastopnikov dobavitelja zaradi goljufije — Insolventnost dobavitelja — Odbitek vstopnega davka — Pogoji — Člena 185 in 186 — Popravek s strani nacionalnega davčnega organa — Pogoji)

10

2018/C 259/14

Zadeva C-190/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španija) – Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad (Predhodno odločanje — Kontrola gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje — Uredba (ES) št. 1889/2005 — Področje uporabe — Člen 63 PDEU — Prosti pretok kapitala — Državljan tretje države, ki prenaša večji neprijavljen znesek gotovine v svoji prtljagi — Obveznost prijave, vezana na izstop tega zneska iz španskega ozemlja — Sankcije — Sorazmernost)

11

2018/C 259/15

Zadeva C-251/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 31. maja 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Zbiranje in čiščenje komunalne odpadne vode — Direktiva 91/271/EGS — Členi 3, 4 in 10 — Sodba Sodišča o ugotovitvi neizpolnitve obveznosti — Neizvršitev — Člene 260(2) PDEU — Denarne sankcije — Denarna kazen in pavšalni znesek)

11

2018/C 259/16

Zadeva C-306/17: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tatabányai Törvényszék – Madžarska) – Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (EU) št. 1215/2012 — Sodna pristojnost — Posebne pristojnosti — Člen 8, točka 3 — Nasprotna tožba, ki izhaja ali ne izhaja iz iste pogodbe ali dejstev, na katerih je temeljila prvotna tožba)

12

2018/C 259/17

Zadeva C-335/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) – Bolgarija) – Neli Valcheva/Georgios Babanarakis (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Področje uporabe — Pojem „pravica do stikov z otrokom“ — Člen 1(2)(a) in člen 2, točki 7 in 10 — Pravica starih staršev do stikov z otrokom)

13

2018/C 259/18

Zadeva C-390/17 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 30. maja 2018 – Irit Azoulay in drugi/Evropski parlament (Pritožba — Javni uslužbenci — Osebni prejemki — Družinski dodatki — Dodatek za šolanje — Zavrnitev povračila šolnine — Člen 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije)

13

2018/C 259/19

Združene zadeve C-519/17 P in od C-522/17 P do C-525/17 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 30. maja 2018 – L'Oréal/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Guinot SAS (Pritožba — Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Zahteve za registracijo besednih znamk MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO in MASTER DRAMA — Prejšnja nacionalna figurativna znamka MASTERS COLORS PARIS — Zavrnitev zahtev za registracijo — Nezadostna obrazložitev — Sodni preizkus po uradni dolžnosti)

14

2018/C 259/20

Zadeva C-537/17: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 31. maja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Berlin – Nemčija) – Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA (Predhodno odločanje — Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člen 3(1) — Področje uporabe — Pojem „vmesni let za zvezo“ — Let z letališča na ozemlju države članice z zvezo na letališču na ozemlju tretje države in s končnim namembnim krajem na drugem letališču te tretje države)

15

2018/C 259/21

Zadeva C-50/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 29. januarja 2018 – Mijo Meštrović/Bezirkhauptmannschaft Murtal

15

2018/C 259/22

Zadeva C-64/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 1. februarja 2018 – Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Zadeva C-73/18 P: Pritožba, ki jo je Cotécnica, S.C.C.L. vložila 2. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 20. novembra 2017 v zadevi T-465/16, Cotécnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Zadeva C-140/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 22. februarja 2018 – Humbert Jörg Köfler in drugi

17

2018/C 259/25

Zadeva C-146/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 23. februarja 2018 – Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Zadeva C-148/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 23. februarja 2018 – Humbert Jörg Köfler in drugi

18

2018/C 259/27

Zadeva C-214/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Sopocie (Poljska) 26. marca 2018 – H.W.

19

2018/C 259/28

Zadeva C-260/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 16. aprila 2018 – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

Zadeva C-271/18 P: Pritožba, ki jo je Slovaška republika vložila 19. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 5. februarja 2018 v zadevi T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa/Evropska komisija

20

2018/C 259/30

Zadeva C-273/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 20. aprila 2018 – SIA „Kuršu zeme“

22

2018/C 259/31

Zadeva C-277/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugalska) 24. aprila 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Zadeva C-278/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 24. aprila 2018 – Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Zadeva C-279/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Barcelona (Španija) 24. aprila 2018 – Magdalena Molina Rodríguez/Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Zadeva C-281/18 P: Pritožba, ki jo je Repower AG vložila 24. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 v zadevi T-727/16, Repower/EUIPO

24

2018/C 259/35

Zadeva C-283/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Almería (Španija) 25. aprila 2018 – Liliana Beatriz Moya Privitello in Sergio Daniel Martín Durán/Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Zadeva C-291/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 26. aprila 2018 – Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Zadeva C-293/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 26. aprila 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Zadeva C-295/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Relação do Porto (Portugalska) 30. aprila 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugalska) — Agentes de Navegação SA/Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

Zadeva C-321/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 9. maja 2018 – Terre wallonne ASBL/Région wallonne

28

2018/C 259/40

Zadeva C-345/18 P: Pritožba, ki so jo Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA in Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA vložile 25. maja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. marca 2018 v zadevi T-211/16, Caviro Distillerie in drugi/Komisija

28

 

Splošno sodišče

2018/C 259/41

Združeni zadevi T-568/16 in T-599/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. junija 2018 – Spagnolli in drugi/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Smrt zakonca, ki je bil uradnik — Upravičenci umrlega uradnika — Družinska pokojnina — Pokojnina po starših — Premestitev uradnika, ki je preživeli zakonec, na drugo delovno mesto — Prilagoditev plače — Način izračuna družinske pokojnine in pokojnine po starših — Člen 81a Kadrovskih predpisov — Obvestilo o spremembi pokojninskih pravic — Akt, ki posega v položaj v smislu člena 91 Kadrovskih predpisov — Člen 85 Kadrovskih predpisov — Povračilo neupravičeno izplačanih zneskov — Pogoji — Odškodninski zahtevek za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode)

30

2018/C 259/42

Zadeva T-597/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. junija 2018 – OW/EASA (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Zaposlitev v interesu službe — Premestitev na novo delovno mesto — Očitna napaka pri presoji — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Zloraba pooblastil)

31

2018/C 259/43

Zadeva T-882/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. junija 2018 – Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA) (Znamka Evropske unije — Postopek razveljavitve — Besedna znamka Evropske unije DOLFINA — Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke — Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EE) 2017/1001) — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001))

31

2018/C 259/44

Zadeva T-72/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. junija 2018 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka Steirisches Kürbiskernöl — Zaščitena geografska označba — Člen 15, člen 51(1)(a) in člen 55(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postali člen 18, člen 58(1)(a) in člen 62(1) Uredbe (EU) 2017/1001) — Resna in dejanska uporaba znamke — Uporaba kot znamka)

32

2018/C 259/45

Zadeva T-136/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2018 – Cotécnica/EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije cotecnica MAXIMA — Prejšnja nacionalna figurativna znamka MAXIM Alimento Superpremium — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

33

2018/C 259/46

Zadeva T-165/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. junija 2018 – Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije EMCURE — Prejšnji besedni znamki EMCUR, ena Evropske unije, druga nacionalna — Relativni razlog za zavrnitev — Podobnost proizvodov in storitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) št. 2017/1001))

33

2018/C 259/47

Zadeva T-294/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. junija 2018 – Lion's Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion's Head) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Besedna znamka Lion’s Head — Prejšnja besedna znamka Evropske unije LION CAPITAL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

34

2018/C 259/48

Zadeva T-369/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. junija 2018 – Winkler/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Prenos nacionalnih pokojninskih pravic — Odločba o določitvi števila let pokojninske dobe — Razumni rok — Pravica do izjave — Pravna varnost — Enako obravnavanje — Legitimno pričakovanje — Odgovornost — Premoženjska škoda)

35

2018/C 259/49

Zadeva T-375/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2018 – Fenyves/EUIPO (Blue) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije Blue — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(c) in (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal 7(1)(c) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001) — Člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001))

35

2018/C 259/50

Zadeva T-456/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. junija 2018 – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Djili soy original DS — Prejšnja nacionalna verbalna znamka DJILI — Relativni razlog za zavrnitev — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage)

36

2018/C 259/51

Zadeva T-608/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. junija 2018 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Umik prijave za registracijo — Ustavitev postopka)

36

2018/C 259/52

Zadeva T-280/18: Tožba, vložena 3. maja 2018 – ABLV Bank/ Enotni odbor za reševanje

37

2018/C 259/53

Zadeva T-281/18: Tožba, vložena 3. maja 2018 – ABLV Bank/ECB

38

2018/C 259/54

Zadeva T-282/18: Tožba, vložena 3. maja 2018 – Bernis in drugi/Enotni odbor za reševanje

39

2018/C 259/55

Zadeva T-283/18: Tožba, vložena 3. maja 2018 – Bernis in drugi/ECB

40

2018/C 259/56

Zadeva T-299/18: Tožba, vložena 16. maja 2018 – Strabag Belgium/Parlament

41

2018/C 259/57

Zadeva T-304/18: Tožba, vložena 8. maja 2018 – MLPS/Komisija

42

2018/C 259/58

Zadeva T-308/18: Tožba, vložena 17. maja 2018 – Hamas/Svet

43

2018/C 259/59

Zadeva T-310/18: Tožba, vložena 15. maja 2018 – EPSU in Willem Goudriaan/Komisija

44

2018/C 259/60

Zadeva T-320/18: Tožba, vložena 22. maja 2018 – WD/EFSA

45

2018/C 259/61

Zadeva T-324/18: Tožba, vložena 28. maja 2018 – VI.TO./EUIPO – Bottega (Oblika pozlačene steklenice)

46

2018/C 259/62

Zadeva T-331/18: Tožba, vložena 31. maja 2018 – Szécsi in Somossy/Komisija

46

2018/C 259/63

Zadeva T-332/18: Tožba, vložena 28. maja 2018 – Marry Me Group/EUIPO(MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Zadeva T-333/18: Tožba, vložena 28. maja 2018 – Marry Me Group/EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

Zadeva T-335/18: Tožba, vložena 31. maja 2018 – Mubarak in drugi/Svet

48

2018/C 259/66

Zadeva T-338/18: Tožba, vložena 31. maja 2018 – Saleh Thabet/Svet

49

2018/C 259/67

Zadeva T-349/18: Tožba, vložena 5. junija 2018 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Zadeva T-350/18: Tožba, vložena 5. junija 2018 – Euronet Consulting/Komisija

50

2018/C 259/69

Zadeva T-353/18: Tožba, vložena 28. maja 2018 – Promeco/EUIPO – Aerts (posode)

51


SL

 

Top