EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:224:TOC

Uradni list Evropske unije, C 224, 27. junij 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 224

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
27. junij 2018


Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2016–2017
Seje: 21.–24. november 2016
Zapisnik sej je bil objavljen v UL C 352, 19.10.2017 .
SPREJETA BESEDILA
Seji: 30. november in 1. december 2016
Zapisnik sej je bil objavljen v UL C 363, 26.10.2017 .
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 22. november 2016

2018/C 224/01

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2015 (2016/2063(INI))

2

2018/C 224/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah (2016/2056(INI))

8

2018/C 224/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o evropski obrambni uniji (2016/2052(INI))

18

2018/C 224/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o sprostitvi potenciala prevoza potnikov po vodnih poteh (2015/2350(INI))

29

2018/C 224/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o povečanju učinkovitosti razvojnega sodelovanja (2016/2139(INI))

36

 

Sreda, 23. november 2016

2018/C 224/06

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2016 o dokončanju okvira Basel III (2016/2959(RSP))

45

2018/C 224/07

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2016 o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) (2016/2067(INI))

50

2018/C 224/08

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2016 o strateškem komuniciranju EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (2016/2030(INI))

58

2018/C 224/09

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2016 o znakovnih jezikih in poklicnih tolmačih za znakovni jezik (2016/2952(RSP))

68

2018/C 224/10

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2016 o osnutku izvedbene uredbe Komisije o obnovitvi odobritve aktivne snovi bentazon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

75

 

Četrtek, 24. november 2016

2018/C 224/11

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o primeru Guija Minhaja, zaprtega založnika na Kitajskem (2016/2990(RSP))

78

2018/C 224/12

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o položaju ljudstva Guarani Kaiowá v brazilski zvezni državi Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

82

2018/C 224/13

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o primeru Ildarja Dadina, zapornika vesti v Rusiji (2016/2992(RSP))

85

2018/C 224/14

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o razmerah v Siriji (2016/2933(RSP))

88

2018/C 224/15

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o odnosih med EU in Turčijo (2016/2993(RSP))

93

2018/C 224/16

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o pristopu EU k istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami ter o boju proti njemu (2016/2966(RSP))

96

2018/C 224/17

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2015 (2016/2150(INI))

101

2018/C 224/18

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV (2016/2033(INI))

107

2018/C 224/19

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (2016/2076(INI))

117

2018/C 224/20

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o novih priložnostih za mala prevozna podjetja, tudi sodelovalnih poslovnih modelih (2015/2349(INI))

127

2018/C 224/21

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o razmerah v Belorusiji (2016/2934(RSP))

135

 

Četrtek, 1. december 2016

2018/C 224/22

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o Solidarnostnem skladu Evropske unije: ocena (2016/2045(INI))

140

2018/C 224/23

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o razmerah v Italiji po potresih (2016/2988(RSP))

145

2018/C 224/24

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o izjavah o interesih komisarjev – smernice (2016/2080(INI))

150

2018/C 224/25

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o odgovornosti, odškodninah in finančnem jamstvu za naftne in plinske dejavnosti na morju (2015/2352(INI))

157

2018/C 224/26

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o razmerah v Demokratični republiki Kongo (2016/3001(RSP))

163

2018/C 224/27

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o dostopu do energije v državah v razvoju (2016/2885(RSP))

167

2018/C 224/28

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o izvajanju postopka za evropski plačilni nalog (2016/2011(INI))

173


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 22. november 2016

2018/C 224/29

Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2115(IMM))

176

2018/C 224/30

Sklep Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2107(IMM))

178


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

Torek, 22. november 2016

2018/C 224/31

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

180

2018/C 224/32

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 o določitvi dolgoročnega načrta za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

182

2018/C 224/33

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2016 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

183

 

Sreda, 23. november 2016

2018/C 224/34

P8_TA(2016)0438
Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2016 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))
P8_TC1-COD(2013)0443
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 23. novembra 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES

193

 

Četrtek, 24. november 2016

2018/C 224/35

P8_TA(2016)0447
Makrofinančna pomoč Jordaniji ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))
P8_TC1-COD(2016)0197
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2016 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji

194

2018/C 224/36

P8_TA(2016)0448
Dejavnosti in nadzor institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (prenovitev) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))
P8_TC1-COD(2014)0091
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 24. novembra 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (prenovitev)

196

 

Četrtek, 1. december 2016

2018/C 224/37

P8_TA(2016)0457
Carinski zakonik Unije kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))
P8_TC1-COD(2016)0229
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 1. decembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku

198

2018/C 224/38

P8_TA(2016)0458
Datum začetka uporabe: dokumenti s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))
P8_TC1-COD(2016)0355
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 1. decembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe

199

2018/C 224/39

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kiribati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

201

2018/C 224/40

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Unije (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

202

2018/C 224/41

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Federativnimi državami Mikronezije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE))

203

2018/C 224/42

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (09764/2016 – C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE))

204

2018/C 224/43

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Marshallovi otoki o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje (09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

205

2018/C 224/44

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije (08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

206

2018/C 224/45

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

207

2018/C 224/46

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2016 (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

208

2018/C 224/47

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2016 za proračunsko leto 2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti zaradi globalne prerazporeditve, podaljšanje EFSI, sprememba kadrovskega načrta agencije Frontex in posodobitev odobritev iz prihodkov (lastna sredstva) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

210

2018/C 224/48

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2016 za proračunsko leto 2016: Izvajanje Sklepa 2014/335/EU, Euratom o lastnih sredstvih po zaključku postopka njegove ratifikacije in začetku veljavnosti 1. oktobra 2016 (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

213

2018/C 224/49

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

215

2018/C 224/50

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2016 za proračunsko leto 2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

217

2018/C 224/51

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v letu 2017 (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

219

2018/C 224/52

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

222

2018/C 224/53

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017 (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

225

2018/C 224/54

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

227


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

SL

 

Top