Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:161:TOC

Uradni list Evropske unije, C 161, 7. maj 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 161

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
7. maj 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 161/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Sodišče

2018/C 161/02

Sklep Sodišča z dne 13. marca 2018 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

2

 

Splošno sodišče

2018/C 161/03

Sklep Splošnega sodišča z dne 21. marca 2018 o sodnih počitnicah

4


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 161/04

Združeni zadevi C-52/16 in C-113/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – „SEGRO“ Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Predhodno odločanje — Člen 63 PDEU — Prosti pretok kapitala — Pravice užitka na kmetijskih zemljiščih — Nacionalna ureditev, s katero se možnost pridobitve takih pravic za prihodnost pridrži zgolj za osebe, ki so ožji družinski člani lastnika zemljišč, in s katero se, ne da bi bila predvidena odškodnina, ukinjajo pravice, ki so jih predhodno pridobile pravne ali fizične osebe, ki ne morejo utemeljiti vezi bližnjega sorodstva z navedenim lastnikom)

5

2018/C 161/05

Zadeva C-127/16 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. marca 2018 – SNCF Mobilités, anciennement Société nationale des chemins de fer français (SNCF)/Evropska komisija, Francoska republika, Mory SA, v stečaju, Mory Team, v stečaju (Pritožba — Državne pomoči — Pomoči, ki jih je Francoska republika izvajala v korist družbe Sernam — Pomoč pri prestrukturiranju in dokapitalizaciji, poroštva in opustitev terjatev skupine SNCF do družbe Sernam — Sklep, s katerim so bile te pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom in je bilo odrejeno, naj se zagotovi njihovo vračilo — Prodaja sredstev v svežnju — Pojem „prodaja“ — Zamenjevanje med predmetom in ceno prodaje sredstev v svežnju — Odprt in pregleden postopek — Merilo zasebnega vlagatelja — Uporaba tega načela za prenos sredstev v svežnju — Izravnalni ukrepi)

6

2018/C 161/06

Združene zadeve C-274/16, C-447/16 in C-448/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 7. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Düsseldorf in Bundesgerichtshof – Nemčija) – flightright GmbH/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan in drugi/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 5, točka 1 — Uredba (EU) št. 1215/2012 — Člen 7, točka 1 — Pojem „zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji“ — Pogodba o opravljanju storitev — Povezovalni let, ki ga opravljajo različni letalski prevozniki — Pojem „kraj izpolnitve“ — Uredba (ES) št. 261/2004 — Pravica letalskih potnikov do odškodnine zaradi zavrnitve vkrcanja in zaradi velike zamude leta — Odškodninska tožba zoper dejanskega letalskega prevoznika, ki nima sedeža na ozemlju države članice ali s katerim potniki niso v nobenem pogodbenem razmerju)

6

2018/C 161/07

Zadeva C-284/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Slowakische Republik/Achmea BV (Predhodno odločanje — Dvostranski sporazum o naložbah, ki je bil leta 1991 sklenjen med Kraljevino Nizozemsko in Češkoslovaško federativno republiko ter ki se še vedno uporablja med Kraljevino Nizozemsko in Slovaško republiko — Določba, ki vlagatelju iz ene od pogodbenih strank omogoča, da se v primeru spora z drugo pogodbeno stranko obrne na arbitražno sodišče — Skladnost s členi 18, 267 in 344 PDEU — Pojem „sodišče“ — Avtonomija prava Unije)

7

2018/C 161/08

Zadeva C-395/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 8. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH (Predhodno odločanje — Intelektualna in industrijska lastnina — Uredba (ES) št. 6/2002 — Model Skupnosti — Člen 8(1) — Značilnosti videza izdelka, ki jih določa izključno njegova tehnična funkcija — Merila presoje — Obstoj alternativnih modelov — Upoštevanje vidika „objektivnega opazovalca“)

8

2018/C 161/09

Zadeva C-494/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale civile di Trapani – Italija) – Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Predhodno odločanje — Socialna politika — Delo za določen čas — Pogodbe, sklenjene z delodajalcem iz javnega sektorja — Ukrepi za sankcioniranje zlorabe pogodb za določen čas — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti)

9

2018/C 161/10

Zadeva C-560/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší soud České republiky – Češka republika) – E.ON Czech Holding AG/Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 44/2001 — Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah — Izključne pristojnosti — Člen 22, točka 2 — Veljavnost sklepov organov družb ali pravnih oseb s sedežem na ozemlju države članice — Izključna pristojnost sodišč te države članice — Sklep skupščine delničarjev družbe o obveznem prenosu vrednostnih papirjev manjšinskih delničarjev te družbe na njenega večinskega delničarja in določitvi zneska odpravnine, ki jo mora navedeni večinski delničar plačati manjšinskim delničarjem — Sodni postopek za preizkus primernosti te odpravnine)

9

2018/C 161/11

Zadeva C-579/16 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. marca 2018 – Evropska komisija/FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (Pritožba — Državne pomoči — Pojem „pomoč“ — Pojem „gospodarska prednost“ — Načelo zasebnega akterja v tržnem gospodarstvu — Pogoji za možnost uporabe in uporabo — Finančna kriza — Zaporedni intervenciji za rešitev banke — Upoštevanje tveganj, ki izhajajo iz zavez, ki jih je država članica sprejela pri prvi intervenciji, pri presoji druge intervencije)

10

2018/C 161/12

Zadeva C-651/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 7. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – DW/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Predhodno odločanje — Socialna varnost — Materinsko nadomestilo — Izračun zneska na podlagi dohodka zavarovanke v referenčnem obdobju dvanajstih mesecev — Oseba, ki je bila v tem obdobju zaposlena v instituciji Evropske unije — Nacionalna zakonodaja, ki določa določitev zadevnega zneska na 70 % povprečne prispevne osnove — Omejitev prostega gibanja delavcev — Načelo lojalnega sodelovanja)

11

2018/C 161/13

C-31/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Cristal Union, pravna naslednica Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'Économie et des Finances (Predhodno odločanje — Direktiva 2003/96/ES — Obdavčitev energentov in električne energije — Člen 14(1)(a) — Energenti, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije — Obveznost oprostitve — Člen 15(1)(c) — Energenti, uporabljeni za skupno proizvodnjo toplote in električne energije — Možnost oprostitve ali zmanjšanja ravni obdavčitve — Zemeljski plin, namenjen za soproizvodnjo toplote in električne energije)

11

2018/C 161/14

Zadeva C-64/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 8. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação do Porto – Portugalska) – Saey Home & Garden NV/SA/ Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (EU) št. 1215/2012 — Člen 25 — Obstoj dogovora o pristojnosti — Ustni dogovor, ki ni potrjen v pisni obliki — Dogovor, ki je določen v splošnih prodajnih pogojih, ki so navedeni v računih — Člen 7, točka 1(b) — Pogodba o trgovinski koncesiji med družbama s sedežema v različnih državah članicah, ki ureja trg tretje države članice — Člen 7, točka 1(b), druga alinea — Določitev pristojnega sodišča — Kraj izpolnitve obveznosti, ki je značilna za tako pogodbo)

12

2018/C 161/15

Zadeva C-159/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 7. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Constanţa – Romunija) – Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius/Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Prenehanje identifikacije za namene DDV — Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV — Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju)

13

2018/C 161/16

Zadeva C-642/17 P: Pritožba, ki jo je Arrigoni SpA vložila 15. novembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 22. septembra 2017 v zadevi T-454/16, Arrigoni/EUIPO – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio)

14

2018/C 161/17

Zadeva C-67/18 P: Pritožba, ki jo je Dominique Bilde vložila 30. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 29. novembra 2017 v zadevi T-633/16, Bilde/Parlament

14

2018/C 161/18

Zadeva C-70/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 2. februarja 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A in drugi

16

2018/C 161/19

Zadeva C-72/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Španija) 5. februarja 2018 – Daniel Ustariz Aróstegui/Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

17

2018/C 161/20

Zadeva C-84/18 P: Pritožba, ki jo je Sophie Montel vložila 6. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 29. novembra 2017 v zadevi T-634/16, Montel/Parlament

17

2018/C 161/21

Zadeva C-86/18: Tožba, vložena 7. februarja 2018 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

19

2018/C 161/22

Zadeva C-87/18: Tožba, vložena 7. februarja 2018 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

20

2018/C 161/23

Zadeva C-88/18: Tožba, vložena 7. februarja 2018 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

20

2018/C 161/24

Zadeva C-95/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 9. februarja 2018 – Sociale Verzekeringsbank, drugi stranki v postopku: F. van den Berg in H. D. Giesen

21

2018/C 161/25

Zadeva C-96/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden 9. februarja 2017 – Sociale Verzekeringsbank in drugi/C. E. Franzen

22

2018/C 161/26

Zadeva C-100/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 12. februarja 2018 – Línea Directa Aseguradora S.A./Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

23

2018/C 161/27

Zadeva C-103/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Španija) 13. februarja 2018 – Domingo Sánchez Ruiz/Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

23

2018/C 161/28

Zadeva C-105/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)/Administración General del Estado

25

2018/C 161/29

Zadeva C-106/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – Energía de Galicia (Engasa) S.A./Administración General del Estado

26

2018/C 161/30

Zadeva C-107/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – Duerocanto S.L./Administración General del Estado

27

2018/C 161/31

Zadeva C-108/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U./Administración General del Estado

28

2018/C 161/32

Zadeva C-109/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica/Administración General del Estado

29

2018/C 161/33

Zadeva C-110/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – José Manuel Burgos Pérez in María del Amor Guinea Bueno/Administración General del Estado

30

2018/C 161/34

Zadeva C-111/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – Endesa Generación S.A./Administración General del Estado

30

2018/C 161/35

Zadeva C-112/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)/Administración General del Estado

31

2018/C 161/36

Zadeva C-113/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 13. februarja 2018 – Parc del Segre S.A. in drugi/Administración General del Estado

32

2018/C 161/37

Zadeva C-117/18 P: Pritožba, ki jo je PGNiG Supply & Trading GmbH vložila 14. februarja 2018 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 14. decembra 2017 v zadevi T-849/16, PGNiG Supply & Trading GmbH/Evropska komisija

33

2018/C 161/38

Zadeva C-119/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 13. februarja 2018 – Telefónica Móviles España S.A.U. / Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

34

2018/C 161/39

Zadeva C-120/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 13. februarja 2018 – Orange España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

35

2018/C 161/40

Zadeva C-121/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 14. februarja 2018 – Vodafone España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

36

2018/C 161/41

Zadeva C-123/18 P: Pritožba, ki jo je družba HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH vložila 15. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 13. decembra 2017 v zadevi T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Svet Evropske unije

37

2018/C 161/42

Zadeva C-132/18 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 15. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 5. decembra 2017 v zadevi T-728/16, Tuerck/Komisija

38

2018/C 161/43

Zadeva C-142/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 23. februarja 2018 – Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

39

2018/C 161/44

Zadeva C-145/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 23. februarja 2018 – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

40

2018/C 161/45

Zadeva C-149/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalska) 26. februarja 2018 – Agostinho da Silva Martins/Dekra Claims Services Portugal SA

41

2018/C 161/46

Zadeva C-152/18 P: Pritožba, ki jo je Crédit mutuel Arkéa vložila 23. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 13. decembra 2017 v zadevi T-712/15, Crédit mutuel Arkéa/Evropska centralna banka

41

2018/C 161/47

Zadeva C-153/18 P: Pritožba, ki jo je Crédit mutuel Arkéa vložila 23. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 13. decembra 2017 v zadevi T-52/16, Crédit mutuel Arkéa/Evropska centralna banka

42

2018/C 161/48

Zadeva C-202/18: Tožba, vložena 16. marca 2018 – Ilmārs Rimšēvičs/Republika Latvija

43

2018/C 161/49

Zadeva C-238/18: Tožba, vložena 3. aprila 2018 – Evropska centralna banka/Republika Latvija

44

 

Splošno sodišče

2018/C 161/50

Zadeva T-540/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. marca 2018 – De Capitani/Parlament (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti v zvezi z zakonodajnim postopkom, ki poteka — Trialogi — Razpredelnice s štirimi stolpci v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o agenciji Europol in razveljavitvi sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ — Delna zavrnitev dostopa — Ničnostna tožba — Pravni interes — Dopustnost — Člen 4(3), prvi pododstavek, Uredbe št. 1049/2001 — Izjema v zvezi z varstvom postopka odločanja — Neobstoj splošne domneve zavrnitve dostopa do razpredelnic s štirimi stolpci, sestavljenih v okviru trialogov)

46

2018/C 161/51

Zadeva T-242/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. marca 2018 – Stavytskyi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu — Obveznost obrazložitve — Ugovor nezakonitosti — Sorazmernost — Pravna podlaga — Očitna napaka pri presoji)

47

2018/C 161/52

Zadeva T-442/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. marca 2018 – Šroubárna Ždánice/Svet (Prošnja za vračilo protidampinških dajatev — Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske ali poslanih iz Malezije — Uredba (ES) št. 91/2009 in Izvedbena uredba (EU) št. 723/2011 — Pristojnost nacionalnega sodišča — Nepristojnost Splošnega sodišča)

47

2018/C 161/53

Zadeva T-579/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. marca 2018 – HJ/EMA (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Nepodaljšanje pogodbe za določen čas — Člen 8, prvi odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije — Sprememba pogodbe za določen čas v pogodbo z nedoločen čas — Očitna napaka pri presoji — Dolžnost skrbnega ravnanja — Obveznost obrazložitve — Pravica do izjave — Ocenjevalno poročilo — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji)

48

2018/C 161/54

Zadeva T-734/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. marca 2018 – Argyraki/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Izračun let pokojninske dobe — Upoštevanje obdobij službovanja kot pomožne uslužbenke — Pogoji — Pravna podlaga)

49

2018/C 161/55

Zadeva T-60/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. marca 2018 – Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije TSA LOCK — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Neopisnost — Člen 7(1)(b), (c) in (g), Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b), (c) in (g) Uredbe (EU) 2017/1001))

50

2018/C 161/56

Zadeva T-272/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. marca 2018 – Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije Dating Bracelet — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) št. 2017/1001) — Prejšnja praksa EUIPO — Enako obravnavanje — Pravna varnost)

50

2018/C 161/57

Zadeva T-246/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. marca 2018 – Aurora Group Danmark/EUIPO – Retail Distribution (PANZER) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Umik zahteve za ugotovitev ničnosti — Ustavitev postopka)

51

2018/C 161/58

Zadeva T-567/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. marca 2018 – Disney Enterprises/EUIPO – Di Molfetta (DiSNEY FROZEN) (Znamka Evropske unije — Umik zahteve za registracijo — Ustavitev postopka)

51

2018/C 161/59

Zadeva T-46/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Comune di Milano/Svet (Odstop)

52

2018/C 161/60

Zadeva T-109/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – VI/Komisija

53

2018/C 161/61

Zadeva T-115/18: Tožba, vložena 26. februarja 2018 – Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS)

54

2018/C 161/62

Zadeva T-129/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – HMV (Brands)/EUIPO – Our Price Records (OUR PRICE)

54

2018/C 161/63

Zadeva T-140/18: Tožba, vložena 28. februarja 2018 – LMP Lichttechnik Vertriebs/EUIPO (LITECRAFT)

55

2018/C 161/64

Zadeva T-143/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – Société générale/ECB

56

2018/C 161/65

Zadeva T-144/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – Crédit Agricole in drugi/ECB

57

2018/C 161/66

Zadeva T-145/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – Confédération nationale du Crédit mutuel in drugi/ECB

57

2018/C 161/67

Zadeva T-146/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – BPCE in drugi/ECB

58

2018/C 161/68

Zadeva T-149/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – Arkéa Direct Bank in drugi/ECB

58

2018/C 161/69

Zadeva T-150/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – BNP Paribas/ECB

59

2018/C 161/70

Zadeva T-156/18: Tožba, vložena 26. februarja 2018 – Legutko in Poręba/Parlament

59

2018/C 161/71

Zadeva T-163/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Amisi Kumba/Svet

60

2018/C 161/72

Zadeva T-164/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Kampete/Svet

61

2018/C 161/73

Zadeva T-165/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Kahimbi Kasagwe/Svet

61

2018/C 161/74

Zadeva T-166/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Ilunga Luyoyo/Svet

62

2018/C 161/75

Zadeva T-167/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Kanyama/Svet

63

2018/C 161/76

Zadeva T-168/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Numbi/Svet

63

2018/C 161/77

Zadeva T-169/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Kibelisa Ngambasai/Svet

64

2018/C 161/78

Zadeva T-170/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Kande Mupompa/Svet

64

2018/C 161/79

Zadeva T-171/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Boshab/Svet

65

2018/C 161/80

Zadeva T-172/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Akili Mundos/Svet

65

2018/C 161/81

Zadeva T-173/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Ramazani Shadary/Svet

66

2018/C 161/82

Zadeva T-174/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Mutondo/Svet

67

2018/C 161/83

Zadeva T-175/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Ruhorimbere/Svet

67

2018/C 161/84

Zadeva T-176/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Mende Omalanga/Svet

68

2018/C 161/85

Zadeva T-177/18: Tožba, vložena 8. marca 2018 – Kazembe Musonda/Svet

68

2018/C 161/86

Zadeva T-180/18: Tožba, vložena 12. marca 2018 – VJ/ESZD

69

2018/C 161/87

Zadeva T-181/18: Tožba, vložena 9. marca 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (TAKE CARE)

70

2018/C 161/88

Zadeva T-185/18: Tožba, vložena 4. marca 2018 – Lucchini/Komisija

70

2018/C 161/89

Zadeva T-191/18: Tožba, vložena 16. marca 2018 – Rietze/EUIPO – Volkswagen (motorna vozila)

71

2018/C 161/90

Zadeva T-192/18: Tožba, vložena 16. marca 2018 – Rietze/EUIPO – Volkswagen (motorna vozila)

72


SL

 

Top