Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, C 134, 16. april 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 134

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
16. april 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 134/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 134/02

Zadeva C-518/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Predhodno odločanje — Direktiva 2003/88/ES — Varovanje varnosti in zdravja delavcev — Organizacija delovnega časa — Člen 2 — Pojma „delovni čas“ in „čas počitka“ — Člen 17 — Odstopanja — Gasilci — Čas dežurstva — Dežurstvo na domu)

2

2018/C 134/03

Zadeva C-16/16 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. februarja 2018 – Kraljevina Belgija/Komisija (Pritožba — Varstvo potrošnikov — Spletne storitve iger na srečo — Varstvo potrošnikov in igralcev ter onemogočanje dostopa do spletnih iger na srečo za mladoletnike — Priporočilo Komisije 2014/478/EU — Pravno nezavezujoč akt Unije — Člen 263 PDEU)

3

2018/C 134/04

Zadeva C-103/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španija) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA in drugi (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 92/85/EGS — Ukrepi za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo — Člen 2(a) — Člen 10, točke od 1 do 3 — Prepoved odpusta delavke v obdobju od začetka nosečnosti do konca porodniškega dopusta — Področje uporabe — Izjemen primer, ki ni povezan s stanjem zadevne delavke — Direktiva 98/59/ES — Kolektivni odpusti — Člen 1(1)(a) — Razlogi, ki niso povezani s posameznimi delavci — Noseča delavka, ki je bila odpuščena v okviru postopka kolektivnega odpusta — Obrazložitev odpusta — Prednost pri ohranitvi delovnega mesta delavke — Prednost pri prezaposlitvi)

3

2018/C 134/05

Zadeva C-326/16 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 – LL/Evropski parlament (Pritožba — Ničnostna tožba — Člen 263, šesti odstavek, PDEU — Dopustnost — Rok za vložitev tožbe — Računanje — Nekdanji poslanec Evropskega parlamenta — Odločba o vračilu nadomestila za parlamentarno pomoč — Izvedbeni ukrepi v zvezi s Statutom poslancev Parlamenta — Člen 72 — Pritožbeni postopek v Parlamentu — Uradno obvestilo o odločbi, ki posega v položaj — Priporočena pisemska pošiljka, ki je naslovnik ni prevzel)

4

2018/C 134/06

Zadeva C-328/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/271/EGS — Čiščenje komunalne odpadne vode — Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti — Neizvršitev — Člen 260(2) PDEU — Denarne sankcije — Pavšalni znesek — Denarna kazen)

5

2018/C 134/07

Zadeva C-336/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2008/50/ES — Kakovost zunanjega zraka — Člen 13(1) — Člen 22(3) — Priloga XI — Koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku — Preseganje mejnih vrednosti na nekaterih območjih in v nekaterih aglomeracijah — Člen 23(1) — Načrti za kakovost zraka — „Čim krajše“ obdobje preseganja — Nesprejetje ustreznih ukrepov v programih varovanja kakovosti zunanjega zraka — Nepravilen prenos)

6

2018/C 134/08

Zadeva C-396/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – Slovenija) – T–2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v stečaju)/Republika Slovenija (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člena 184 in 185 — Popravek odbitka vstopnega davka — Sprememba dejavnikov, uporabljenih za določitev odbitka — Pojem „transakcije, ki ostanejo v celoti ali delno neplačane“ — Vpliv pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave)

7

2018/C 134/09

Združeni zadevi C-398/16 in C-399/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Člena 49 in 54 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Davčna zakonodaja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Ugodnosti, povezane z ustanovitvijo enotnega davčnega subjekta — Izključitev čezmejnih skupin)

7

2018/C 134/10

Zadeva C-545/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Tarifne številke — Motorna vozila za prevoz blaga — Tarifni podštevilki 8704 10 10 in 8704 21 91 — Uredba (EU) 2015/221 — Veljavnost)

8

2018/C 134/11

Zadeva C-572/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje — Okolje — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Člen 10a — Sklep 2011/278/EU — Prehodna pravila za harmonizirano brezplačno dodelitev pravic do emisije — Obdobje 2013 – 2020 — Vloga za dodelitev — Napačni podatki — Popravek — Prekluzivni rok)

9

2018/C 134/12

Zadeva C-628/16: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzgericht – Avstrija) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Zaporedne dobave, ki se nanašajo na isto blago — Kraj druge dobave — Informacija prvega dobavitelja — Identifikacijska številka za DDV — Pravica do odbitka — Legitimna pričakovanja davčnega zavezanca, da obstajajo pogoji za pravico do odbitka)

9

2018/C 134/13

Zadeva C-132/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev — Direktiva 2010/13/EU — Opredelitve — Pojem „avdiovizualna medijska storitev“ — Področje uporabe — Kanal z oglasnimi videoposnetki za modele novih osebnih vozil, na voljo na spletišču YouTube)

10

2018/C 134/14

Zadeva C-182/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 2(1)(c), člen 9 in člen 13(1) — Nezavezanost za plačilo DDV — Pojem „oseba javnega prava“ — Gospodarska družba, ki je v 100 % lasti občine in je zadolžena za opravljanje nekaterih javnih nalog v pristojnosti te občine — Opredelitev teh nalog in plačila zanje v pogodbi, sklenjeni med to družbo in to občino)

11

2018/C 134/15

Zadeva C-185/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – xxx/xxx (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Uvrstitev blaga — Evropski harmonizirani standard EN 590:2013 — Tarifna podštevilka 2710 19 43 kombinirane nomenklature — Upoštevna merila za uvrstitev blaga kot „plinsko olje“)

11

2018/C 134/16

Zadeva C-658/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poljska) 24. novembra 2017 r – WB

12

2018/C 134/17

Zadeva C-698/17 P: Pritožba, ki jo je Toni Klement vložil 13. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 10. oktobra 2017 v zadevi T-211/14 RENV, Toni Klement/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Zadeva C-711/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/British Airways plc

14

2018/C 134/19

Zadeva C-727/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poljska) 29. decembra 2017 – ECO-WIND Construction S.A. s sedežem v Varšavi/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Zadeva C-9/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Karlsruhe (Nemčija) 4. januarja 2018 – kazenski postopek zoper Detlefa Meyna

15

2018/C 134/21

Zadeva C-71/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 2. februarja 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Zadeva C-90/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Visoki upravni sud (Hrvaška) 8. februarja 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Zadeva C-129/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 19. februarja 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Splošno sodišče

2018/C 134/24

Zadeva T-166/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Etui za mobilnik) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model Skupnosti, ki ponazarja etui za mobilnik — Razkritje modela — Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 — Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

18

2018/C 134/25

Zadeva T-222/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije MAGELLAN — Resna in dejanska uporaba — Dokazno breme — Člena 15 in 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 18 in člen 58(1)(a) Uredbe (EU) št. 2017/1001) — Postopkovna nepravilnost, ki jo je storil oddelek za izbris — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 št.o2017/1001) — Ustni postopek — Člen 77 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 96 Uredbe št. 2017/1001))

19

2018/C 134/26

Zadeva T-307/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – CEE Bankwatch Network/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti v zvezi s sklepom Komisije o odobritvi Euratom posojila v podporo programu za izboljšanje varnosti jedrskih elektrarn v Ukrajini — Delna zavrnitev dostopa — Izjema zaradi varstva javnega interesa, kar zadeva mednarodne odnose — Izjema zaradi varstva poslovnih interesov — Prevladujoč javni interes — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Uporaba za dokumente v zvezi s sklepi, sprejetimi v okviru Pogodbe ESAE)

19

2018/C 134/27

Zadeva T-338/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Zink/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Osebni prejemki — Izselitveni dodatek — Neplačilo dodatka več let zaradi upravne napake — Člen 90(1) Kadrovskih predpisov — Razumen rok)

20

2018/C 134/28

Zadeva T-260/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 20. februarja 2018 – Iberdrola/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Shema pomoči, določena s špansko davčno zakonodajo — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

21

2018/C 134/29

Zadeva T-764/17: Tožba, vložena 22. novembra 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisija

21

2018/C 134/30

Zadeva T-50/18: Tožba, vložena 30. januarja 2018 – Tassi/Sodišče

22

2018/C 134/31

Zadeva T-51/18: Tožba, vložena 30. januarja 2018 – Kleani/Sodišče

22

2018/C 134/32

Zadeva T-61/18: Tožba, vložena 5. februarja 2018 – Rodriguez Prieto/Komisija

23

2018/C 134/33

Zadeva T-63/18: Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Zadeva T-65/18: Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Venezuela/Svet

24

2018/C 134/35

Zadeva T-66/18: Tožba, vložena 29. januarja 2018 – Tsapakidou/Sodišče

25

2018/C 134/36

Zadeva T-76/18: Tožba, vložena 9. februarja 2018 – CN/Parlament

25

2018/C 134/37

Zadeva T-77/18: Tožba, vložena 12. februarja 2018 – VE/ESMA

26

2018/C 134/38

Zadeva T-79/18: Tožba, vložena 9. februarja 2018 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Zadeva T-82/18: Tožba, vložena 13. februarja 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Zadeva T-83/18: Tožba, vložena 9. februarja 2018 – CH/Parlament

28

2018/C 134/41

Zadeva T-88/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Zadeva T-89/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Zadeva T-90/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Zadeva T-91/18: Tožba, vložena 16. februarja 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Zadeva T-94/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Zadeva T-96/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Zadeva T-97/18: Tožba, vložena 16. februarja 2018 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Zadeva T-98/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Zadeva T-99/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Zadeva T-102/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Zadeva T-103/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Zadeva T-104/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Zadeva T-105/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Zadeva T-107/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Zadeva T-116/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. februarja 2018 – Francija/Komisija

39

2018/C 134/56

Zadeva T-288/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. februarja 2018 – Alcan France/Komisija

39


SL

 

Top