EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:081:TOC

Uradni list Evropske unije, C 81, 2. marec 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 81

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
2. marec 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

529. plenarno zasedanje EESO – 18. in 19. oktober 2017

2018/C 81/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Potencial malih družinskih in tradicionalnih podjetij za spodbujanje razvoja in gospodarske rasti v regijah (mnenje na lastno pobudo)

1

2018/C 81/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Financiranje organizacij civilne družbe s sredstvi EU (mnenje na lastno pobudo)

9

2018/C 81/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Vasi in manjši kraji kot gonilo razvoja podeželja – izzivi in priložnosti (mnenje na lastno pobudo)

16

2018/C 81/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Podnebna pravičnost (mnenje na lastno pobudo)

22

2018/C 81/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Mednarodni davčni sporazumi kot izziv za razvojna partnerstva EU (mnenje na lastno pobudo)

29

2018/C 81/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Ekonomske, socialne in kulturne pravice v evro-sredozemski regiji (mnenje na lastno pobudo)

37

2018/C 81/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Prehod na bolj trajnostno evropsko prihodnost – Strategija za leto 2050 (mnenje na lastno pobudo)

44

2018/C 81/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Novi trajnostni ekonomski modeli (raziskovalno mnenje)

57

2018/C 81/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Obdavčitev sodelovalnega gospodarstva – analiza možnih davčnih politik za razvoj sodelovalnega gospodarstva (raziskovalno mnenje na zaprosilo estonskega predsedstva)

65

2018/C 81/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Raba zemljišč za trajnostno proizvodnjo hrane in trajnostne ekosistemske storitve (raziskovalno mnenje na zaprosilo estonskega predsedstva)

72

2018/C 81/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Nadzor uporabe zakonodaje EU (pregled, ki ga izvaja Evropsko računsko sodišče) (mnenje na lastno pobudo)

81


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

529. plenarno zasedanje EESO – 18. in 19. oktober 2017

2018/C 81/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sveženj o skladnosti – (a) Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt za krepitev mreže SOLVIT: zagotovitev prednosti enotnega trga državljanom in podjetjem (COM(2017) 255 final – SWD(2017) 210 final) – (b) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (COM(2017) 256 final – 2017/0086 (COD)) – (c) Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na področju notranjega trga, kmetijstva in ribištva (razen ohranjanja morskih bioloških virov), prometa, okolja in energetike, ki jih Komisija pošlje podjetjem in združenjem podjetij (COM(2017) 257 final – 2017/0087 (COD))

88

2018/C 81/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih (COM(2017) 279 final – 2017/0111 (COD))

95

2018/C 81/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o vmesnem pregledu izvajanja strategije za enotni digitalni trg – Povezani enotni digitalni trg za vse (COM(2017) 228 final)

102

2018/C 81/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Poročilo o politiki konkurence za leto 2016 (COM(2017) 285 final)

111

2018/C 81/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o vmesnem pregledu akcijskega načrta za unijo kapitalski trgov (COM(2017) 292 final)

117

2018/C 81/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Razmislek o poglobitvi ekonomske in monetarne unije (COM(2017) 291 final)

124

2018/C 81/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Razmislek o prihodnosti financ EU (COM(2017) 358 final)

131

2018/C 81/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (COM(2017) 343 final – 2017/0143 (COD))

139

2018/C 81/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Razmislek o socialni razsežnosti Evrope (COM(2017) 206) – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic (COM(2017) 250 final) – Predlog medinstitucionalne razglasitve evropskega stebra socialnih pravic (COM(2017) 251 final)

145

2018/C 81/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (COM(2017) 262 final – 2017/0102 (COD))

160

2018/C 81/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o prenovljeni agendi EU za visoko šolstvo (COM(2017) 247 final) – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o razvoju šol in odličnem poučevanju za dober začetek v življenju (COM(2017) 248 final)

167

2018/C 81/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki (COM(2017) 424 final – 2017/0190(COD))

174

2018/C 81/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski okvir interoperabilnosti – Strategija za izvajanje (COM(2017) 134 final)

176

2018/C 81/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (COM(2017) 280 final– 2017/0128 (COD))

181

2018/C 81/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (COM(2017) 275 final – 2017/0144 (COD)) – Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil (COM(2017) 276 final – 2017/0115 (CNS))

188

2018/C 81/27

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropa v gibanju – Agenda za socialno pravičen prehod na čisto, konkurenčno in povezano mobilnost za vse (COM(2017) 283 final)

195

2018/C 81/28

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo – poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju

201

2018/C 81/29

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Izmenjava in varstvo osebnih podatkov v globaliziranem svetu (COM(2017) 7 final)

209

2018/C 81/30

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1295/2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) (COM(2017) 385 final – 2017/0163 (COD))

215

2018/C 81/31

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Ekonomska politika euroobmočja 2017 (dodatno mnenje)

216


SL

 

Top