Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:052:TOC

Uradni list Evropske unije, C 52, 12. februar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 52

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
12. februar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 52/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 52/02

Zadeva C-600/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2017 – Zvezna republika Nemčija/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Zunanje delovanje Evropske unije — Člen 216(1) PDEU — Člen 218(9) PDEU — Določitev stališča, ki naj se v imenu Unije zastopa v organu, ustanovljenem z mednarodnim sporazumom — Revizijski odbor Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) — Sprememba Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in dodatkov k navedeni konvenciji — Deljena pristojnost Unije in držav članic — Zunanja pristojnost Unije na področju, na katerem Unija doslej še ni sprejela skupnih pravil — Veljavnost Sklepa 2014/699/EU — Obveznost obrazložitve — Načelo lojalnega sodelovanja)

2

2018/C 52/03

Zadeva C-598/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Španija) – Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Potrošniške pogodbe — Nepošteni pogoji — Pristojnosti nacionalnega sodišča — Učinkovitost varstva, priznanega potrošnikom — Pogodba o hipotekarnem kreditu — Zunajsodni postopek izvršbe na podlagi hipotekarnega zavarovanja — Poenostavljen sodni postopek priznanja stvarnih pravic izbranega ponudnika)

3

2018/C 52/04

Zadeva C-61/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. decembra 2017 – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd, Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Damping — Uredba (EU) št. 502/2013 — Uvoz koles s poreklom iz Kitajske — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 18(1) — Sodelovanje — Pojem „potrebne informacije“ — Člen 9(5) — Zahtevek za individualno obravnavo — Tveganje izogibanja)

3

2018/C 52/05

Zadeva C-189/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten (Predhodno odločanje — Socialna varnost delavcev migrantov — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 46(2) — Člen 47(1)(d) — Člen 50 — Zajamčena pokojnina — Minimalna dajatev — Izračun pokojnine)

4

2018/C 52/06

Zadeva C-230/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH (Predhodno odločanje — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Člen 101(1) PDEU — Selektivna distribucija izdelkov luksuzne kozmetike — Klavzula, ki distributerjem prepoveduje vključevanje nepooblaščene tretje osebe v okviru spletne prodaje — Uredba (EU) št. 330/2010 — Člen 4(b) in (c))

5

2018/C 52/07

Zadeva C-243/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona – Španija) – Antonio Miravitlles Ciurana in drugi/Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Predhodno odločanje — Pravo družb — Direktiva 2009/101/ES — Členi 2 in od 6 do 8 — Direktiva 2012/30/EU — Člena 19 in 36 — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 20, 21 in 51 — Zahtevanje plačila terjatev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi — Pravica, da se pri istem sodišču vloži tožba proti družbi ter njenemu direktorju kot odgovorni osebi in solidarnemu dolžniku za obveznosti družbe)

6

2018/C 52/08

Zadeva C-305/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Šesta direktiva 77/388/EGS — Člen 11(A)(1)(a) — Davčna osnova — Člen 17 — Pravica do odbitka — Člen 27 — Posebni ukrepi za odstopanje — Sklep 89/534/EGS — Trženjska struktura, ki temelji na dobavi blaga prek oseb, ki niso davčni zavezanci — Obdavčitev tržne vrednosti blaga, določene v zadnji fazi trženja — Vključitev stroškov, ki jih imajo navedene osebe)

6

2018/C 52/09

Zadeva C-329/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Predhodno odločanje — Medicinski pripomočki — Direktiva 93/42/EGS — Področje uporabe — Pojem „medicinski pripomoček“ — Oznaka CE — Nacionalna ureditev, s katero je za programsko opremo za pomoč pri izdaji zdravniških receptov določen postopek certifikacije, ki ga izvaja nacionalni organ)

7

2018/C 52/10

Zadeva C-403/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (ES) št. 810/2009 — Člen 32(3) — Vizumski zakonik Skupnosti — Odločba o zavrnitvi izdaje vizuma — Pravica prosilca do pravnega sredstva zoper to odločbo — Obveznost države članice, da zagotavlja pravico do pravnega sredstva)

8

2018/C 52/11

Zadeva C-408/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prej Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Področje uporabe — Uredba (ES) št. 1083/2006 — Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad — Pogodba o financiranju gradnje avtoceste, ki je bila sklenjena z Evropsko investicijsko banko pred pristopom države članice k Evropski uniji — Pojem „nepravilnost“ v smislu Uredbe št. 1083/2006)

9

2018/C 52/12

Zadeva C-487/16 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2017 – Telefónica SA/Evropska komisija („Pritožba — Omejevalni sporazumi — Portugalski in španski trg telekomunikacij — Klavzula o nekonkuriranju, ki jo vsebuje sporazum, ki sta ga sklenili družbi — Omejevanje zaradi cilja — Pravica do obrambe — Zavrnitev zaslišanja prič — Globe — Presoja teže kršitve — Olajševalne okoliščine)

10

2018/C 52/13

Zadeva C-567/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Predhodno odločanje — Industrijska in poslovna lastnina — Patentno pravo — Zdravila za uporabo v humani medicini — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 3(b) — Dodatni varstveni certifikat — Pogoji za pridobitev — Člen 10(3) — Izdaja certifikata ali zavrnitev prijave za certifikat — Direktiva 2001/83/ES — Člen 28(4) — Decentralizirani postopek)

10

2018/C 52/14

Zadeva C-630/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Helsingin hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožil Oy (Predhodno odločanje — Usklajeni pogoji za trženje gradbenih proizvodov — Harmonizirani standard EN 1090-1:2009+A1:2011 — Merila za določanje področja uporabe standarda, ki ga je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN) na podlagi mandata Evropske komisije — Sidrni deli, namenjeni za pritrjevanje v betonu pred njegovo strditvijo in ki se uporabljajo za spajanje lupinastih elementov ter podpornih zidov z ogrodjem objekta)

11

2018/C 52/15

Zadeva C-636/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Španija) – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno en Navarra (Predhodno odločanje — Status državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas — Direktiva 2003/109/ES — Člen 12 — Sprejetje odločbe o izgonu glede rezidenta za daljši čas — Dejavniki, ki jih je treba upoštevati — Nacionalna ureditev — Neupoštevanje teh dejavnikov — Združljivost)

11

2018/C 52/16

Zadeva C-42/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte costituzionale – Italija) – kazenski postopek zoper M.A.S., M.B. (Predhodno odločanje — Člen 325 PDEU — Sodba z dne 8. septembra 2015, Taricco in drugi (C 105/14, EU:C:2015:555) — Kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji na področju davka na dodano vrednost (DDV) — Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana — Škodovanje finančnim interesom Evropske unije — Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije — Načelo zakonitosti v kazenskem pravu)

12

2018/C 52/17

Zadeva C-66/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Poljska) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 805/2004 — Področje uporabe — Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov — Nalogi za izvršbo, ki se jih lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo — Odločba o znesku stroškov v zvezi s sodnim postopkom, vsebovana v sodbi, ki se ne nanaša na nesporni zahtevek — Izključitev)

13

2018/C 52/18

Zadeva C-344/17: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 30. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Torino – Italija) – IJDF Italy Srl/Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Predhodno odločanje — Potrošniške pogodbe — Direktiva 93/13/EGS — Nacionalna zakonodaja, ki omogoča vložitev tožbe zoper glavnega dolžnika in garanta pred istim sodiščem — Odstopanje od pravil o določitvi pristojnosti za potrošniške pogodbe — Člen 99 Poslovnika Sodišča)

13

2018/C 52/19

Zadeva C-622/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. novembra 2017 – Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Zadeva C-626/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di Pace di Roma (Italija) 3. novembra 2017 – Alberto Rossi in drugi/Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Zadeva C-634/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Oldenburg (Nemčija) 13. novembra 2017 – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Zadeva C-638/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 15. novembra 2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/„Skonis ir kvapas“ UAB

16

2018/C 52/23

Zadeva C-639/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 15. novembra 2017 – SIA „KPMG Baltics“, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka“ administratore

17

2018/C 52/24

Zadeva C-643/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 17. novembra 2017 – GE Power Controls Portugal — Unipessoal L.da./Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Zadeva C-644/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 17. novembra 2017 – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Zadeva C-646/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Brindisi (Italija) 17. novembra 2017 – kazenski postopek zoper Gianluco Mora

19

2018/C 52/27

Zadeva C-647/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 20. novembra 2017 – Skatteverket/Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Zadeva C-650/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 21. novembra 2017 – QH

20

2018/C 52/29

Zadeva C-657/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 24. novembra 2017 – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Zadeva C-659/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 24. novembra 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Zadeva C-667/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) 24. novembra 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari in drugi

22

2018/C 52/32

Zadeva C-672/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 28. novembra 2017 – Tratave —Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Zadeva C-675/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 30. novembra 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Zadeva C-683/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo dsa (Portugalska) 6. decembra 2017 – Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A./G-Star Raw CV

23

 

Splošno sodišče

2018/C 52/35

Zadeva T-505/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Madžarska/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki izključeni iz financiranja — Uredbe (ES) št. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 in 1122/2009 — Odhodki Madžarske — Navzkrižna skladnost — Nadzor nad predpisanimi zahtevami ravnanja — Nadzor nad dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji — Pavšalni in enkratni popravki — Tveganje za Sklada)

25

2018/C 52/36

Zadeva T-304/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije BET 365 — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Dokaz — Uporaba znamke za več namenov — Člen 7(3) in člen 52(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 7(3) in člen 59(2) Uredbe (EU) 2017/1001))

26

2018/C 52/37

Zadeva T-609/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – PB/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Razpis natečaja EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Zdravniki za lokacijo Luxembourg — Zavrnitev pripustitve k opravljanju preizkusov v ocenjevalnem centru — Omejitev izbire drugega jezika na omejeno število uradnih jezikov – omejitev izbire drugega jezika na tem javnem natečaju na omejeno število uradnih jezikov Unije — Ugovor nezakonitosti — Očitna napaka pri presoji — Odgovornost — Nepremoženjska škoda)

26

2018/C 52/38

Zadeva T-792/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sončna očala) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije OJO sončna očala — Prejšnja mednarodna besedna znamka oio — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

27

2018/C 52/39

Zadeva T-21/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – RL/Sodišče Evropske unije (Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2015 — Odločba o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 10 z učinkom od 1. julija 2015 — Medinstitucionalna premestitev — Sistem prorata temporis — Primerjalna ocena uspešnosti — Člen 45 Kadrovskih predpisov — Odgovornost)

28

2018/C 52/40

Zadeva T-559/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Durazzo/ESZD (Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2014 — Akti, ki ne posegajo v položaj — Očitna nedopustnost — Odločba o nenapredovanju tožeče stranke — Člen 43 in člen 45(1) Kadrovskih predpisov — Primerjalna ocena uspešnosti — Upoštevanje ocenjevalnih poročil za napredovanje — Izključno opisne ocene — Neobstoj metode, ki bi omogočala primerljivost ocenjevalnih poročil za napredovanje — Očitno utemeljena tožba)

28

2018/C 52/41

Zadeva T-849/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – PGNiG Supply & Trading/Komisija (Ničnostna tožba — Notranji trg z zemeljskim plinom — Direktiva 2009/73/ES — Sklep Komisije o spremembi pogojev za izvzetje načinov obratovanja plinovoda OPAL iz pravil Unije o dostopu tretjih strani in o reguliranju tarif — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

29

2018/C 52/42

Zadeva T-853/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Techniplan/Komisija (Tožba zaradi nedelovanja — Stališče Komisije — Odškodninska tožba — Kršitev formalnih zahtev — Predlog za izdajo plačilnega naloga — Očitna nedopustnost — Očitna nepristojnost)

30

2018/C 52/43

Zadeva T-284/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2017 – Le Pen/Parlament (Ničnostna in odškodninska tožba — Pravo institucij — Član Evropskega parlamenta — Privilegiji in imunitete — Odločba o odvzemu poslanske imunitete — Izguba pravnega interesa — Delna ustavitev postopka — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage)

30

2018/C 52/44

Zadeva T-475/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Rogesa/Komisija (Ničnostna tožba — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Dokumenti o obratu, ki proizvaja mešanico peletov in sintrirane rude — Zavrnitev dostopa zaradi molka organa — Izrecna odločba, sprejeta pred vložitvijo tožbe — Predlog za ustavitev postopka — Pravni interes — Očitna nedopustnost)

31

2018/C 52/45

Zadeva T-768/17: Tožba, vložena 22. novembra 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções in drugi/ECB

31

2018/C 52/46

Zadeva T-780/17: Tožba, vložena 29. novembra 2017 – US/ECB

34

2018/C 52/47

Zadeva T-793/17: Tožba, vložena 5. decembra 2017 – Bruel/Komisija in ESZD

35

2018/C 52/48

Zadeva T-805/17: Tožba, vložena 11. decembra 2017 – BASF/ECHA

36

2018/C 52/49

Zadeva T-806/17: Tožba, vložena 11. decembra 2017 – BASF in REACH & colours/ECHA

37

2018/C 52/50

Zadeva T-811/17: Tožba, vložena 12. decembra 2017 – Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Zadeva T-812/17: Tožba, vložena 15. decembra 2017 – Seco Belgium in Vinçotte/Parlament

39

2018/C 52/52

Zadeva T-813/17: Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Nerantzaki/Komisija

39

2018/C 52/53

Zadeva T-814/17: Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Lietuvos geležinkeliai/Komisija

40

2018/C 52/54

Zadeva T-821/17: Tožba, vložena 12. decembra 2017 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Zadeva T-825/17: Tožba, vložena 22. decembra 2017 – Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Zadeva T-826/17: Tožba, vložena 22. decembra 2017 – TeamBank/EUIPO – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Zadeva T-831/17: Tožba, vložena 29. decembra 2017 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Zadeva T-305/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Airdata/Komisija

44

2018/C 52/59

Zadeva T-234/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Zadeva T-451/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. decembra 2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisija

44


SL

 

Top