Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:032:TOC

Uradni list Evropske unije, C 32, 29. januar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 32

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
29. januar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 32/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 32/02

Zadeva C-214/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 29. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Predhodno odločanje — Zaščita varnosti in zdravja delavcev — Direktiva 2003/88/ES — Organizacija delovnega časa — Člen 7 — Izplačilo nadomestila za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja — Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora delavec izrabiti letni dopust, ne da bi bila za ta dopust določena višina nadomestila)

2

2018/C 32/03

Zadeva C-265/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale ordinario di Torino – Italija) – VCAST Limited/R.T.I. SpA (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Avtorska in sorodne pravice — Direktiva 2001/29/ES — Člen 5(2)(b) — Izjema za zasebno kopiranje — Člen 3(1) — Priobčitev javnosti — Posebna tehnična sredstva — Zagotavljanje storitev vizualnega snemanja v oblaku (cloud computing) kopij del, zaščitenih z avtorsko pravico, brez dovoljenja zadevnega avtorja — Sodelovanje ponudnika storitve pri navedenem snemanju)

3

2018/C 32/04

Zadeva C-514/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação de Guimarães – Portugalska) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade/José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Predhodno odločanje — Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil — Direktiva 72/166/EGS — Člen 3(1) — Pojem „uporaba vozil“ — Nesreča, ki se zgodi na kmetijskem posestvu — Nesreča, v kateri je udeležen poljedelski traktor, ki je v nepremičnem stanju, ima pa vžgan motor za poganjanje črpalke za škropljenje herbicida)

3

2018/C 32/05

Zadeva C-107/16: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 23. novembra 2017 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Pordenone – Italija) – kazenski postopek zoper Giorgia Fidenata (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Kmetijstvo — Gensko spremenjena živila in krma — Ukrepi v nujnih primerih — Nacionalni ukrepi za prepoved gojenja gensko spremenjene koruze tipa MON 810 — Sprejetje in ohranitev ukrepa — Uredba (ES) št. 1829/2003 — Člen 34 — Uredba (ES) št. 178/2002 — Člena 53 in 54 — Pogoji uporabe — Previdnostno načelo)

4

2018/C 32/06

Zadeva C-476/16: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – Hrvaška) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Status „sodišča“ predložitvenega organa — Neodvisnost — Očitna nedopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe)

5

2018/C 32/07

Zadeva C-491/16: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Uredba (ES) št. 1260/1999 — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Člen 3(1) — Zaščita finančnih interesov Evropske unije — Pojem „večletni program“ — Področje uporabe)

5

2018/C 32/08

Zadeva C-496/16: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 15. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Nemčija) – izvršitev evropskih nalogov za prijetje, izdanih zoper Pála Aranyosija (Predhodno odločanje — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Evropski nalog za prijetje — Razlogi za zavrnitev izvršitve — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 4 — Prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja — Razmere v zaporu v odreditveni državi članici — Razveljavitev evropskega naloga za prijetje s strani odreditvenega sodnega organa — Hipotetično vprašanje — Ustavitev postopka)

6

2018/C 32/09

Zadeva C-615/16: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública (Predhodno odločanje — Obdavčitev — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 15(2) in člen 135(1)(f) — Pravice do uporabe nepremičnin — Oprostitve — Področje uporabe — Pojem „posredovanje“)

7

2018/C 32/10

Zadeva C-131/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação do Porto – Portugalska) – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja — Neobstoj vprašanja o predpisu Unije, ki ni Listina temeljnih pravic — Nepristojnost sodišča)

7

2018/C 32/11

Zadeva C-232/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budai Központi Kerületi Bíróság – Madžarska) – VE/WD (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Posojilna pogodba, izražena v tuji valuti — Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter razlogov, ki upravičujejo nujnost odgovora na vprašanje za predhodno odločanje — Očitna nedopustnost)

8

2018/C 32/12

Zadeva C-243/17: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 16. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Uredba (ES) št. 1260/1999 — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Člen 3(1) — Zaščita finančnih interesov Evropske unije — Pojem „večletni program“ — Področje uporabe)

8

2018/C 32/13

Zadeva C-259/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 21. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budai Központi Kerületi Bíróság – Madžarska) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah — Kreditna pogodba, izražena v tuji valuti — Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje — Očitna nedopustnost)

9

2018/C 32/14

Zadeva C-314/17: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – „Geocycle Bulgaria“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Načeli davčne nevtralnosti in učinkovitosti — Sistem obrnjene davčne obveznosti — Zavrnitev pravice do odbitka DDV naslovniku računa — Odločba davčnih organov, s katero je bil določen davek v breme pridobitelju blaga)

10

2018/C 32/15

Zadeva C-486/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Italija) – Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Javna naročila gradenj, blaga in storitev — Direktiva 2014/24/EU — Člen 4 — Vrednostni pragi za javna naročila — Naročila, ki lahko pomenijo gotov čezmejni interes — Očitno nedopusten predlog)

10

2018/C 32/16

Zadeva C-453/17 P: Pritožba, ki jo je Laure Camerin vložila 27. julija 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 1. junija 2017 v zadevi T-647/16, Camerin/Parlament

11

2018/C 32/17

Zadeva C-467/17 P: Pritožba, ki jo je Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss vložila 1. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 6. junija 2017 v zadevi T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlament in Svet

11

2018/C 32/18

Zadeva C-593/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 13. oktobra 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Zadeva C-624/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof Den Haag (Nizozemska) 6. novembra 2017 – Kazenski postopek zoper Tronex BV

12

2018/C 32/20

Zadeva C-629/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 18. oktobra 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Zadeva C-637/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugalska) 15. novembra 2017 – Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal in drugi

14

2018/C 32/22

Zadeva C-662/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 27. novembra 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije – E.G. / Republiki Sloveniji

15

2018/C 32/23

Zadeva C-663/17 P: Pritožba, ki jo je Evropska centralna banka vložila 24. novembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 12. septembra 2017 v zadevi T-247/16, Fursin in drugi/Evropska centralna banka

16

2018/C 32/24

Zadeva C-664/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Areios Pagos (Grčija) 27. novembra 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos in drugi

17

 

Splošno sodišče

2018/C 32/25

Zadeva T-401/11 P RENV-RX: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Missir Mamachi di Lusignano in drugi/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Umor uradnika in njegove soproge — Pravilo o skladnosti zahtevka, pritožbe in tožbe na področju odškodnin — Obveznost zagotovitve varnosti zaposlenih v službi Unije — Vzročna zveza — Premoženjska škoda — Solidarna odgovornost — Upoštevanje dajatev, predvidenih v Kadrovskih predpisih — Nepremoženjska škoda — Odgovornost institucije za nepremoženjsko škodo umrlega uradnika — Odgovornost institucije za nepremoženjsko škodo preživelih članov družine umrlega uradnika)

19

2018/C 32/26

Zadeva T-249/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2017 – JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) („Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije QUILAPAYÚN — Relativni razlog za zavrnitev — Znana znamka — Člen 8(2)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(2)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Imetnik znamke)

20

2018/C 32/27

Zadeva T-771/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije bittorrent — Člen 76(1) in (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 95(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001) — Neupoštevanje dokazov, predloženih pred oddelkom za izbris — Člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe 2017/1001))

21

2018/C 32/28

Zadeva T-35/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije Vita — Resna in dejanska uporaba znamke — Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba glede na zadevne proizvode — Obveznost obrazložitve)

21

2018/C 32/29

Zadeva T-61/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Master — Prejšnje figurativne znamke Evropske unije Coca-Cola in prejšnja nacionalna figurativna znamka C — Relativni razlog za zavrnitev — Neupravičeno izkoriščanje ugleda prejšnjih znamk — Dokazi v zvezi s komercialno uporabo znaka, ki vsebuje prijavljeno znamko, zunaj Unije — Logično sklepanje — Odločba, ki je bila sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče prejšnjo odločbo razveljavilo — Člen 8(5) in člen 65(6) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(5) in člen 72(6) Uredbe (EU) 2017/1001))

22

2018/C 32/30

Zadeva T-120/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka Burlington — Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001))

23

2018/C 32/31

Zadeva T-121/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka BURLINGTON THE ORIGINAL — Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001))

24

2018/C 32/32

Zadeva T-122/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka Burlington — Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001))

24

2018/C 32/33

Zadeva T-123/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka BURLINGTON — Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) — Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001))

25

2018/C 32/34

Zadeva T-125/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2017 – Léon Van Parys/Komisija (Carinska unija — Uvoz banan s poreklom iz Ekvadorja — Naknadna izterjava uvoznih dajatev — Zahtevek za odpust uvoznih dajatev — Sklep, sprejet po tem, ko je Splošno sodišče prejšnji sklep razglasilo za ničen — Razumen rok)

26

2018/C 32/35

Zadeva T-250/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Spadafora/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zavrženje tožbe na prvi stopnji kot očitno nedopustne in zavrnitev te tožbe kot očitno neutemeljene — Predlog za razglasitev ničnosti — Zaposlitev vodje enote „Pravno svetovanje“ pri uradu OLAF — Postopek izbire — Predizbirna komisija — Nevpis kandidatov, predlaganih za končni razgovor z OPI, na ožji seznam — Nepristranskost — Odškodninski zahtevek — Izguba priložnosti — Spor, o katerem je na podlagi stanja postopka mogoče odločiti)

26

2018/C 32/36

Zadeva T-332/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o) („Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo besedne znamke Evropske unije 360o — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001) — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(3) Uredbe št. 2017/1001)“)

27

2018/C 32/37

Zadeva T-333/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o) („Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije 360o — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001) — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(3) Uredbe št. 2017/1001)“)

28

2018/C 32/38

Zadeva T-622/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Alles wird gut) („Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Alles wird gut — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)“)

28

2018/C 32/39

Zadeva T-728/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Tuerck/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Prenos nacionalnih pokojninskih pravic — Povečanje vrednosti kapitala med datumom zahteve za prenos in dejanskim datumom prenosa)

29

2018/C 32/40

Zadeva T-815/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2017 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Zahteva za registracijo figurativne znamke Evropske unije opus AETERNATUM — Prejšnja besedna znamka Evropske unije OPUS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

29

2018/C 32/41

Zadeva T-893/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2017 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije MI PAD — Prejšnja besedna znamka Evropske unije IPAD — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Podobnost blaga ali storitev)

30

2018/C 32/42

Zadeva T-562/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2017 – Federcaccia Toscana in drugi/Komisija (Okolje — Ohranjanje prostoživečih ptic — Vrste, ki so lahko predmet lova — Pogoji, ki jih je treba spoštovati v nacionalnih zakonodajah o lovu — Usklajevanje meril za uporabo člena 7(4) Direktive 2009/147/ES — Konec lovne dobe v Toskani)

31

2018/C 32/43

Zadeva T-702/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2017 – BikeWorld/Komisija (Ničnostna tožba — Zastopanje po odvetniku, ki ni tretja oseba — Nedopustnost)

31

2018/C 32/44

Zadeva T-886/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. novembra 2017 – Nf Nails In Vogue/EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Preklic izpodbijane odločbe — Prenehanje obstoja predmeta spora — Ustavitev postopka)

32

2018/C 32/45

Zadeva T-91/17: Tožba, vložena 29. novembra 2017 – L/Parlament

32

2018/C 32/46

Zadeva T-737/17: Tožba, vložena 7. novembra 2017 – Wattiau/Parlament

33

2018/C 32/47

Zadeva T-740/17: Tožba, vložena 2. novembra 2017 – DEI/Komisija

33

2018/C 32/48

Zadeva T-746/17: Tožba, vložena 13. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Zadeva T-747/17: Tožba, vložena 15. novembra 2017 – UPF/Komisija

35

2018/C 32/50

Zadeva T-751/17: Tožba, vložena 17. novembra 2017 – Commune de Fessenheim in drugi/Komisija

36

2018/C 32/51

Zadeva T-755/17: Tožba, vložena 20. novembra 2017 – Zvezna republika Nemčija/ECHA

37

2018/C 32/52

Zadeva T-757/17: Tožba, vložena 10. novembra 2017 – Kerstens/Komisija

38

2018/C 32/53

Zadeva T-761/17: Tožba, vložena 17. novembra 2017 – UR/Komisija

39

2018/C 32/54

Zadeva T-770/17: Tožba, vložena 24. novembra 2017 – Beats Electronics/EUIPO – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Zadeva T-775/17: Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Estampaciones Rubí/Komisija

40

2018/C 32/56

Zadeva T-778/17: Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Autostrada Wielkopolska /Komisija

41

2018/C 32/57

Zadeva T-784/17: Tožba, vložena 4. decembra 2017 – Strabag Belgium/Parlament

43

2018/C 32/58

Zadeva T-785/17: Tožba, vložena 27. novembra 2017 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Zadeva T-787/17: Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Zadeva T-788/17: Tožba, vložena 29. novembra 2017 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Zadeva T-796/17: Tožba, vložena 6. decembra 2017 – Mouldpro/EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


SL

 

Top