Help Print this page 

Document C:2018:011:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, C 11, 12. januar 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 11

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
12. januar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2015–2016
Seje: 18.–21. januar 2016
Zapisnik seje je bil objavljen v  UL C 100, 30.3.2017 .
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 19. januar 2016

2018/C 11/01

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o letnem poročilu o politiki EU na področju konkurence (2015/2140(INI))

2

2018/C 11/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o vlogi medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU (2015/2139(INI))

16

2018/C 11/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o oceni stanja in izzivih pri ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in unijo kapitalskih trgov (2015/2106(INI))

24

2018/C 11/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o zunanjih dejavnikih, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi (2015/2111(INI))

35

2018/C 11/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o politikah za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih (2015/2088(INI))

44

2018/C 11/06

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 Aktu za enotni digitalni trg naproti (2015/2147(INI))

55

 

Sreda, 20. januar 2016

2018/C 11/07

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. januarja 2016 o mirovnem procesu v Kolumbiji (2015/3033(RSP))

79

 

Četrtek, 21. januar 2016

2018/C 11/08

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP))

82

2018/C 11/09

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP))

89

2018/C 11/10

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o prednostnih nalogah EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP))

92

2018/C 11/11

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014 (2014/2218(INI))

105

2018/C 11/12

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o mornarjih Estonije in Združenega kraljestva, ki so bili pridržani v Indiji (2016/2522(RSP))

116

2018/C 11/13

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o razmerah v Etiopiji (2016/2520(RSP))

118

2018/C 11/14

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o Severni Koreji (2016/2521(RSP))

123


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 19. januar 2016

2018/C 11/15

Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o zahtevi za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu (2015/2241(IMM))

128

2018/C 11/16

Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o zahtevi za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu (2015/2268(IMM))

130


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

Torek, 19. januar 2016

2018/C 11/17

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 19. januarja 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

132

 

Sreda, 20. januar 2016

2018/C 11/18

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. januarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Latviji (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

147

2018/C 11/19

P8_TA(2016)0011
Domneva nedolžnosti in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. januarja 2016 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TC1-COD(2013)0407
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 20. januarja 2016 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

148

2018/C 11/20

P8_TA(2016)0012
Osebna varovalna oprema ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. januarja 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TC1-COD(2014)0108
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 20. januarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS

149

2018/C 11/21

P8_TA(2016)0013
Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. januarja 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o napravah na plinasto gorivo (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TC1-COD(2014)0136
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 20. januarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES

150

2018/C 11/22

P8_TA(2016)0014
Žičniške naprave ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. januarja 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TC1-COD(2014)0107
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 20. januarja 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/… Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES

151

2018/C 11/23

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. januarja 2016 o delegirani uredbi Komisije z dne 25. septembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

152

 

Četrtek, 21. januar 2016

2018/C 11/24

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

155


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

SL

 

Top