Help Print this page 

Document C:2018:005:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, C 5, 8. januar 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 5

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
8. januar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 5/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 5/02

Zadeva C-98/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Španija) – María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (Predhodno odločanje — Direktiva 97/81/ES — Okvirni sporazum UNICE, CEEP in ETUC o delu s krajšim delovnim časom — Določba 4 — Delavci in delavke — Enako obravnavanje na področju socialne varnosti — Direktiva 79/7/EGS — Člen 4 — Vertikalno zaposleni delavec s krajšim delovnim časom — Dajatev za brezposelnost — Nacionalna ureditev, ki za določitev obdobja nadomestila iz zavarovalne dobe izključuje dneve, ko se ne dela)

2

2018/C 5/03

Zadeva C-489/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Berlin – Nemčija) – CTL Logistics GmbH/DB Netz AG (Predhodno odločanje — Železniški promet — Direktiva 2001/14/ES — Uporabnina za infrastrukturo — Naložitev uporabnin — Nacionalni regulatorni organ, ki nadzoruje, da so uporabnine za infrastrukturo združljive s to direktivo — Pogodba za uporabo infrastrukture, ki je bila sklenjena med upravljavcem železniške infrastrukture in prevoznikom v železniškem prometu — Načelo prepovedi diskriminacije — Vračilo uporabnin brez intervencije tega organa in zunaj tožbenih postopkov, v katere je ta vključen — Nacionalna ureditev, na podlagi katere civilno sodišče lahko določi pravičen znesek, če uporabnine niso pravične)

3

2018/C 5/04

Zadeva C-649/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. novembra 2017 – TV2/Danmark A/S /Evropska komisija, Kraljevina Danska, Viasat Broadcasting UK Ltd (Pritožba — Državne pomoči — Člen 107(1) PDEU — Javna služba radiodifuzije — Ukrepi danskih organov glede danskega ponudnika radijskih in televizijskih programov TV2/Danmark — Pojem „pomoč, ki jo dodeli država članica, ali pomoč iz državnih sredstev“ — Sodba Altmark)

3

2018/C 5/05

Zadeva C-656/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. novembra 2017 – Evropska komisija/TV2/Danmark A/S, Kraljevina Danska, Viasat Broadcasting UK Ltd (Pritožba — Državne pomoči — Člen 107(1) PDEU — Javna služba radiodifuzije — Ukrepi danskih organov glede danskega ponudnika radijskih in televizijskih programov TV2/Danmark — Pojem „pomoč, ki jo dodeli država članica, ali pomoč iz državnih sredstev“ – Sodba Altmark)

4

2018/C 5/06

Zadeva C-657/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. novembra 2017 – Viasat Broadcasting UK Ltd/TV2/Danmark A/S, Evropska komisija, Kraljevina Danska (Pritožba — Državne pomoči — Člen 107(1) PDEU — Javna služba radiodifuzije — Ukrepi danskih organov glede danskega ponudnika radijskih in televizijskih programov TV2/Danmark — Pojem „pomoč, ki jo dodeli država članica, ali pomoč iz državnih sredstev“ — Sodba Altmark)

5

2018/C 5/07

Zadeva C-46/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests/„LS Customs Services“ SIA (Predhodno odločanje — Carinska unija — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Carinski zakonik Skupnosti — Neskupnostno blago — Zunanji skupnostni tranzitni postopek — Odstranitev blaga, zavezanega uvoznim dajatvam, izpod carinskega nadzora — Določitev carinske vrednosti — Člen 29(1) — Pogoji uporabe metode transakcijske vrednosti — Člena 30 in 31 — Odločitev za metodo določitve carinske vrednosti — Obveznost carinskih organov, da obrazložijo izbrano metodo)

6

2018/C 5/08

Zadeva C-204/16 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. novembra 2017 – SolarWorld AG/Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Svet Evropske unije, Evropska komisija, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (Pritožba — Damping — Izvedbena uredba (EU) št. 1238/2013 — Člen 3 — Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske — Dokončna protidampinška dajatev — Oprostitev uvoza, za katerega je bila sprejeta zaveza — Ločljivost)

7

2018/C 5/09

Zadeva C-205/16 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. novembra 2017 – – SolarWorld AG/Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Svet Evropske unije, Evropska komisija, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (Pritožba — Subvencije — Izvedbena uredba (EU) št. 1239/2013 — Člen 2 — Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Kitajske — Dokončna izravnalna dajatev — Oprostitev uvoza, za katerega je bila sprejeta zaveza — Ločljivost)

7

2018/C 5/10

Zadeva C-217/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Efeteio Athinon – Grčija) – Evropska komisija/Dimos Zagoriou (Predhodno odločanje — Odločba Evropske komisije, s katero se zahteva povračilo plačanih zneskov in ki je izvršilni naslov — Člen 299 PDEU — Izvršba — Izvršilna dejanja — Določitev nacionalnega sodišča, pristojnega za spore glede izvršbe — Določitev osebe, ki ji je naložena denarna obveznost — Pogoji uporabe nacionalnih postopkovnih pravil — Procesna avtonomija držav članic — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti)

8

2018/C 5/11

Zadeva C-227/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Nizozemska) – Jan Theodorus Arts/Veevoederbedrijf Alpuro BV (Predhodno odločanje — Kmetijstvo — Skupna kmetijska politika — Uredba (ES) št. 73/2009 — Shema enotnega plačila — Rejec telet, ki je sklenil pogodbo o integraciji — Pogodbeno določilo, v skladu s katerim enotno plačilo pripade integracijskemu podjetju — Dopustnost)

9

2018/C 5/12

Zadeva C-298/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Cluj – Romunija) – Teodor Ispas, Anduţa Ispas/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (Predhodno odločanje — Splošna načela prava Unije — Pravica do dobrega upravljanja in pravica do obrambe — Nacionalna ureditev, ki določa pravico do izjave in pravico do obveščenosti med upravnim davčnim postopkom — Odločba o odmeri davka na dodano vrednost, ki jo izdajo nacionalni davčni organi, ne da bi davčnemu zavezancu omogočili dostop do informacij in dokumentov, ki so podlaga za navedeno odločbo)

10

2018/C 5/13

Zadeva C-306/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação do Porto – Portugalska) – António Fernando Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA (Predhodno odločanje — Zaščita varnosti in zdravja delavcev — Direktiva 2003/88/ES — Člen 5 — Tedenski počitek — Nacionalna ureditev, ki določa vsaj en dan počitka na obdobje sedmih dni — Obdobja več kot šestih zaporednih delovnih dni)

10

2018/C 5/14

Zadeva C-423/16 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. novemrba 2017 – HX/Svet Evropske unije (Pritožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Sirski arabski republiki — Omejevalni ukrepi proti osebi, navedeni v prilogi k sklepu — Podaljšanje veljavnosti tega sklepa med postopkom pred Splošnim sodiščem Evropske unije — Predlog za prilagoditev tožbe, podan na obravnavi in ne z ločenim aktom v pisni obliki — Člen 86 Poslovnika Splošnega sodišča — Bolgarska jezikovna različica — Prvotni sklep, s katerim je bila zadevna oseba vpisana na seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, ki ga je Splošno sodišče razglasilo za ničen — Prenehanje veljavnosti sklepa o podaljšanju — Ohranitev predmeta predloga za prilagoditev tožbe)

11

2018/C 5/15

Zadeva C-481/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. novembra 2017 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči — Pomoč, ki je razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom — Obveznost vračila — Obveznost zagotavljanja informacij — Neizvršitev — Sredstva obrambe — Absolutna nezmožnost izpolnitve)

12

2018/C 5/16

Zadeva C-499/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – AZ/Minister Finansów (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 98 — Možnost držav članic, da za nekatere dobave blaga in opravljanje storitev uporabijo nižjo stopnjo — Priloga III, točka 1 — Živila — Sveže pecivo in slaščice — Minimalni rok trajanja ali rok uporabnosti — Načelo davčne nevtralnosti)

12

2018/C 5/17

Zadeva C-552/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – „Wind Inovation 1“ EOOD, v likvidaciji/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Prenehanje družbe, katerega posledica je njen izbris iz registra zavezancev za davek na dodano vrednosti (DDV) — Obveznost obračuna DDV na razpoložljiva sredstva in plačila obračunanega DDV v državni proračun — Ohranitev ali sprememba zakona, ki je obstajal na dan pristopa k Evropski uniji — Člen 176, drugi odstavek — Učinek na pravico do odbitka — Člen 168)

13

2018/C 5/18

Zadeva C-641/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH/Expert France (Predhodno odločanje — Postopki zaradi insolventnosti — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Pristojno sodišče — Tožba zaradi nelojalne konkurence, vložena v okviru postopka zaradi insolventnosti — Tožba, ki jo družba s sedežem v drugi državi članici vloži zoper pridobitelja veje dejavnosti družbe, ki je v postopku zaradi insolventnosti — Tožba, ki ni povezana s postopkom zaradi insolventnosti, in tožba, ki izhaja neposredno iz tega postopka ter je z njim tesno povezana)

14

2018/C 5/19

Zadeva C-356/16: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 26. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – kazenski postopek proti Wamo BVBA, Lucu Cecilu Jozefu Van Molu (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Direktiva 2005/29/ES — Nepoštene poslovne prakse — Nacionalna zakonodaja, ki prepoveduje oglaševanje v zvezi s kirurškimi estetskimi posegi ali nekirurškimi medicinskimi estetskimi posegi)

14

2018/C 5/20

Zadeva C-474/16: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 24. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Colmar – Francija) – kazenski postopek proti Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefanu Niklessu (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Enaka vprašanja za predhodno odločanje — Koordinacija sistemov socialne varnosti — Uredba (ES) št. 883/2004 — Zakonodaja, ki se uporablja — Obrazec A1 — Dokazna vrednost)

15

2018/C 5/21

Združeni zadevi C-655/16 in C-656/16: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 24. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16)/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Predhodno odločanja — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Pravo družb — Direktiva 2004/25/ES — Ponudbe za prevzem — Člen 5(4), drugi pododstavek — Možnost prilagoditve cen ponudbe v okoliščinah in v skladu z merili, ki so jasno določena — Nacionalna ureditev, ki določa, da lahko nadzorni organ zviša ponudbo za prevzem v primeru dogovarjanja med ponudnikom in prodajalcem)

16

2018/C 5/22

Zadeva C-333/17: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 26. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Portugalska) – Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho in drugi (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 21 in 38 — Prepoved diskriminacije — Varstvo potrošnikov — Pogodba o bančnem posojilu — Vprašanje o pravilu prava Unije, ki ni med pravili, ki so v Listini o temeljnih pravicah — Očitna nepristojnost Sodišča)

16

2018/C 5/23

Zadeva C-500/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankfurt am Main (Nemčija) 18. avgusta 2017 – Thomas Krauss/TUIfly GmbH

17

2018/C 5/24

Zadeva C-515/17 P: Pritožba, ki jo je Uniwersytet Wrocławski vložila 24. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. junija 2017 v zadevi T-137/16, Uniwersytet Wrocławski/Izvajalska agencija za raziskave (REA)

17

2018/C 5/25

Zadeva C-556/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 22. septembra 2017 – Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 5/26

Zadeva C-561/17 P: Pritožba, ki jo je Republika Poljska vložila 22. septembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. junija 2017 v zadevi T-137/16, Uniwersytet Wrocławski/Izvajalska agencija za raziskave (REA)

18

2018/C 5/27

Zadeva C-584/17 P: Pritožba, ki jo je ADR Center SpA vložil 4. oktobra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi, razširjeni senat) z dne 20. julija 2017 v zadevi T-644/14, ADR Center SpA/Evropska komisija

20

2018/C 5/28

Zadeva C-586/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 6. oktobra 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, I./D.

21

2018/C 5/29

Zadeva C-588/17 P: Pritožba, ki jo je Kraljevina Španija vložila 9. oktobra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 20. julija 2017 v zadevi T-143/15, Kraljevina Španija/Evropska komisija

21

2018/C 5/30

Zadeva C-599/17: Tožba, vložena 16. oktobra 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

23

2018/C 5/31

Zadeva C-607/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 24. oktobra 2017 – Skatteverket/Memira Holding AB

23

2018/C 5/32

Zadeva C-608/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 24. oktobra 2017 – Skatteverket/Holmen AB

24

 

Splošno sodišče

2018/C 5/33

Zadeva T-75/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2017 – USFSPEI/Parlament in Svet (Ničnostna tožba — Rok za vložitev tožbe — Nedopustnost — Nepogodbena odgovornost — Reforma Kadrovskih predpisov in PZDU — Uredba (UE, Euratom) št. 1023/2013 — Nepravilnosti med postopkom sprejemanja aktov — Opustitev posvetovanja z odborom za Kadrovske predpise in s sindikati — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice)

25

2018/C 5/34

Zadeva T-831/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 – Alfamicro/Komisija (Arbitražna klavzula — Sporazum o dodelitvi sredstev, sklenjen v okviru okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP) (2007-2013) — Revizijsko poročilo — Upravičeni stroški — Povračilo plačanih zneskov — Sorazmernost — Legitimno pričakovanje — Pravna varnost — Načelo dobrega upravljanja — Obveznost obrazložitve — Sprememba tožbenih predlogov med postopkom — Pobot terjatev — Nasprotna tožba — Zamudne obresti)

26

2018/C 5/35

Zadeva T-180/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2017 – Icap in drugi/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Sektor obrestnih izvedenih finančnih instrumentov v jenih — Sklep o ugotovitvi šestih kršitev člena 101 PDEU in člena 53 sporazuma EGP — Manipulacija medbančnih referenčnih obrestnih mer JPY LIBOR in Euroyen TIBOR — Omejevanje konkurence kot cilj — Udeležba posrednika pri kršitvah — „Mešani“ postopek poravnave — Načelo domneve nedolžnosti — Načelo dobrega upravljanja — Globe — Osnovni znesek — Izredna sprememba — Člen 23(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 — Obveznost obrazložitve)

26

2018/C 5/36

Zadeva T-229/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2017 – European Dynamics Luxembourg in drugi/EBA (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Posredovanje začasnih uslužbencev za storitve informacijske tehnologije — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji)

27

2018/C 5/37

Zadeva T-245/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2017 – Klymenko/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu — Obveznost obrazložitve — Pravna podlaga — Očitna napaka pri presoji — Pravica do obrambe — Lastninska pravica — Pravica do ugleda — Sorazmernost — Varstvo temeljnih pravic, ki je enakovredno varstvu, zagotovljenemu znotraj Unije — Ugovor nezakonitosti)

28

2018/C 5/38

Zadeva T-246/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2017 – Ivanyushchenko/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu — Očitna napaka pri presoji)

29

2018/C 5/39

Zadeva T-263/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2017 – Gmina Miasto Gdynia in Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija (Državne pomoči — Letališka infrastruktura — Javno financiranje, ki sta ga odobrili občini Gdynia in Kosakowo v korist letališča Gdynia Kosakowo — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in s katerim je bilo odrejeno njeno vračilo — Umik sklepa — Neobstoj ponovnega odprtja formalnega postopka preiskave — Sprememba pravne ureditve — Procesne pravice zainteresiranih strank — Bistvena kršitev postopka)

30

2018/C 5/40

Zadeva T-668/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2017 – Jema Energy/Skupno podjetje Fuzija za energijo (Javna naročila blaga — Postopek javnega razpisa — Dobava sistema za pretvorbo električnega napajanja s pospešenim omrežjem — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Preglednost — Pravna varnost — Enako obravnavanje — Sorazmernost)

31

2018/C 5/41

Zadeva T-129/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 – Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije claranet — Prejšnja beneluška besedna znamka CLARO — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

31

2018/C 5/42

Zadeva T-271/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2017 – Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS — Prejšnji besedni in figurativni znamki Evropske unije MARSHALL in Marshall AMPLIFICATION — Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe (EU) 2017/1001) — Dopustnost zahteve za dokaz resne in dejanske uporabe prejšnjih znamk — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

32

2018/C 5/43

Zadeva T-419/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2017 – Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije Carrera — Člen 56(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 63(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Dopustnost zahteve za razveljavitev — Sporazum o neizpodbijanju — Sodbe nacionalnih sodišč — Zloraba pravic — Pravilo 20(7)(c) Uredbe (ES) št. 2868/95 (postal člen 71(1)(a) delegirane uredbe (EU) 2017/1430) — Predlog za prekinitev postopka pred EUIPO)

33

2018/C 5/44

Zadeva T-456/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2017 – Galletas Gullón/EUIPO – Hug (GULLON DARVIDA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije GULLON DARVIDA — Prejšnje mednarodne in nacionalne besedne znamke DAR VIDA — Dejstvo, da so bili dokumenti prvič predloženi pred odborom za pritožbe — Diskrecijska pravica, podeljena s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 95(2) Uredbe (EU) 2017/1001) — Pravilo 19(1) in pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 (postala člen 7(1) in člen 8(1) in (7) delegirane uredbe (EU) 2017/1430) — Pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95 — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b)Uredbe 2017/1001) — Verjetnost zmede)

33

2018/C 5/45

Zadeva T-458/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2017 – Acquafarm/Komisija (Nepogodbena odgovornost — Ribištvo — Operativni program, ki ga financira Unija — Predpisi Unije, ki prepovedujejo uvoz rakov iz Avstralije — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice — Opustitev ravnanja — Legitimno pričakovanje)

34

2018/C 5/46

Zadeva T-555/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2017 – Teeäär/ECB (Javni uslužbenci — Osebje ECB — Pomoč za prehod na novo zaposlitev — Nepristojnost avtorja akta, ki posega v položaj — Pravila o dobrem upravljanju na področju upravljanja kadrov — Premoženjska in nepremoženjska škoda)

35

2018/C 5/47

Zadeva T-586/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 – Vincenti/EUIPO (Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2015 — Neobstoj poročil o delu zaradi bolniškega dopusta — Splošne določbe za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov)

35

2018/C 5/48

Zadeva T-667/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 – De Meyer in drugi/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2014 — Seznam uradnikov, ki so jih za napredovanje predlagali generalni direktorji in vodje služb — Nenavedba imen tožečih strank — Obveznost obrazložitve — Neobstoj napačne uporabe prava — Neobstoj izkrivljanja dokazov — Predlog za izločitev sodnika)

36

2018/C 5/49

Zadeva T-668/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 – HL/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2014 — Seznam uradnikov, ki so jih za napredovanje predlagali generalni direktorji in vodje služb — Nenavedba imena tožeče stranke — Obveznost obrazložitve — Neobstoj napačne uporabe prava — Neobstoj izkrivljanja dokazov — Predlog za izločitev sodnika)

37

2018/C 5/50

Zadeva T-684/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2017 – Ciarko/EUIPO – Maan (kuhinjska napa) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registriran model Skupnosti, ki predstavlja kuhinjsko napo — Prejšnji model Skupnosti — Razlog za ugotovitev ničnosti — Neobstoj individualne narave — Seznanjeni uporabnik — Stopnja svobode oblikovalca — Neobstoj različnega celotnega vtisa — Člena 6 in 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002)

37

2018/C 5/51

Zadeva T-722/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2017 – Mapei/EUIPO – Steenfabrieken Vandersanden (zerø) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije zerø — Prejšnja besedna znamka Evropske unije ZERO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1))(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

38

2018/C 5/52

Zadeva T-723/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2017 – Mapei/EUIPO – Steenfabrieken Vandersanden (RE-CONzerø) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije RE-CONzerø — Prejšnja besedna znamka Evropske unije ZERO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1))(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001))

39

2018/C 5/53

Zadeva T-767/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2017 – Nanogate/EUIPO (metals) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije metals — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001))

39

2018/C 5/54

Zadeva T-802/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2017 – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije FEMIBION — Delna razveljavitev — Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 2007/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Dokaz o resni in dejanski uporabi znamke — Opredelitev proizvodov v zvezi s katerimi je bila dokazana resna in dejanska uporaba)

40

2018/C 5/55

Zadeva T-194/13 OST: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2017 – United Parcel Service/Komisija (Člen 165 Poslovnika — Neodločitev — Intervencija v podporo neuspele stranke — Stroški v povezavi z intervencijo — Sprememba predlogov med postopkom)

41

2018/C 5/56

Zadeva T-511/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2017 – Novartis Europharm/Komisija (Zdravila za uporabo v humani medicini — Dovoljenje za promet z zdravilom Zoledronic acid Teva Generics — Zoledronska kislina — Obdobje varstva za zdravilo Aclasta, ki vsebuje učinkovino zoledronsko kislino — Umik izpodbijanega akta — Ustavitev postopka)

42

2018/C 5/57

Zadeva T-570/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Federcaccia della Regione Liguria in drugi/Komisija (Okolje — Ohranjanje prosto živečih ptic — Vrste, ki se lahko lovijo — Pogoji, ki morajo biti spoštovani v nacionalnih zakonodajah v zvezi z lovom — Uskladitev meril za uporabo člena 7(4) Direktive 2009/147/ES — Zaključek sezone lova v Liguriji)

42

2018/C 5/58

Zadeva T-833/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2017 – Karp/Parlament (Ničnostna in odškodninska tožba — Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Uvrstitev — Člen 90(2) Kadrovskih predpisov — Akt, zoper katerega ni mogoče vložiti pritožbe — Pripravljalni akt — Preuranjena pritožba — Nepravilnost v predhodnem postopku — Nedopustnost)

43

2018/C 5/59

Zadeva T-619/17: Tožba, vložena 9. septembra 2017 – de la Fuente Martín in drugi/SRB

44

2018/C 5/60

Zadeva T-653/17: Tožba, vložena 26. septembra 2017 – Relea Álvarez in drugi/SRB

44

2018/C 5/61

Zadeva T-666/17: Tožba, vložena 29. septembra 2017 – NeoCell/EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN)

45

2018/C 5/62

Zadeva T-687/17: Tožba, vložena 5. oktobra 2017 – Vendrell Marti/SRB

46

2018/C 5/63

Zadeva T-690/17: Tožba, vložena 5. oktobra 2017 – Uluru in drugi/Komisija in SRB

46

2018/C 5/64

Zadeva T-697/17: Tožba, vložena 4. oktobra 2017 – De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)

47

2018/C 5/65

Zadeva T-700/17: Tožba, vložena 5. oktobra 2017 – Traviacar in drugi/SRB

48

2018/C 5/66

Zadeva T-701/17: Tožba, vložena 5. oktobra 2017 – OCU/SRB

48

2018/C 5/67

Zadeva T-706/17: Tožba, vložena 11. oktobra 2017 – UP/Komisija

49

2018/C 5/68

Zadeva T-739/17: Tožba, vložena 7. novembra 2017 – Euracoal in drugi/Komisija

50

2018/C 5/69

Zadeva T-307/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2017 – 1&1 Telecom/Komisija

51

2018/C 5/70

Zadeva T-595/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. novembra 2017 – HO/SEAE

52


 

Popravki

2018/C 5/71

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi C-448/17 ( UL C 382, 13.11.2017 )

53


SL

 

Top