EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:424:TOC

Uradni list Evropske unije, C 424, 11. december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 424

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
11. december 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 424/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 424/02

Zadeva C-531/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Elda Otero Ramos/Servicio Galego de Saúde, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Predhodno odločanje — Direktiva 92/85/EGS — Člen 4(1) — Zaščita varnosti in zdravja delavcev — Delavka, ki doji — Ocena tveganj, ki izhajajo iz delovnega mesta — Izpodbijanje s strani zadevne delavke — Direktiva 2006/54/ES — Člen 19 — Enako obravnavanje — Diskriminacija na podlagi spola — Dokazno breme)

2

2017/C 424/03

Zadeva C-65/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Istanbul Lojistik Ltd/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Predhodno odločanje — Sporazum o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo — Člen 9 — Sklep Pridružitvenega sveta ES Turčija št. 1/95 — Členi 4, 5 in 7 — Carinska unija — Cestni prevoz — Dajatev za uporabo motornih vozil — Obdavčitev težkih tovornih vozil, registriranih v Turčiji, ki prečkajo Madžarsko v tranzitu)

3

2017/C 424/04

Zadeva C-101/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Cluj – Romunija) – SC Paper Consult SRL/Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Pravica do odbitka — Pogoji za izvajanje — Člen 273 — Nacionalni ukrepi — Boj proti davčni utaji in izogibanju davkom — Račun, ki ga izda davčni zavezanec, ki ga je davčna uprava razglasila za „nedejavnega“ — Nevarnost utaje — Zavrnitev pravice do odbitka — Sorazmernost — Neupoštevanje dokazov o neobstoju davčne utaje ali davčne izgube — Časovna omejitev učinkov prihodnje sodbe — Neobstoj)

3

2017/C 424/05

Zadeva C-194/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Riigikohus – Estonija) – Bolagsupplysningen OÜ, ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (EU) št. 1215/2012 — Člen 7, točka 2 — Posebna pristojnost v zvezi z delikti ali kvazidelikti — Poseg v pravice pravne osebe z objavo domnevno napačnih podatkov o njej na spletu in s tem, da se komentarji, ki se nanašajo nanjo, niso izbrisali — Kraj nastanka škode — Središče interesov te osebe)

4

2017/C 424/06

Zadeva C-198/16 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. oktobra 2017 – Agriconsulting Europe SA/Evropska komisija (Pritožba — Nepogodbena odgovornost Unije — Javno naročilo storitev — Operativna tehnična pomoč za vzpostavitev in upravljanje mrežnega mehanizma za izvajanje evropskega partnerstva za inovacije „Kmetijska produktivnost in trajnost“ — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Neobičajno nizka ponudba — Kontradiktorni postopek)

5

2017/C 424/07

Zadeva C-200/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança SA/Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes in drugi („Predhodno odločanje — Direktiva 2001/23/ES — Člen 1(1) — Prenos podjetja ali obrata — Ohranjanje pravic delavcev — Obveznost pridobitelja, da prevzame delavce — Storitve nadzorovanja in varovanja, ki jih izvaja podjetje — Javni razpis — Oddaja naročila drugemu podjetju — Neprevzem osebja — Nacionalna določba, ki iz pojma, prenos podjetja ali obrata“ izključuje primer, v katerem gospodarski subjekt izgubi stranko, ker je bilo naročilo o opravljanju storitev oddano drugemu subjektu)

5

2017/C 424/08

Zadeva C-231/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Hamburg – Nemčija) – Merck KGaA/Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 207/2009 — Znamka Evropske unije — Člen 109(1) — Pravde na osnovi znamk Evropske unije in nacionalnih znamk — Litispendenca — Pojem „enako dejansko stanje“ — Uporaba izraza „Merck“ v imenih domen in na platformah družbenih medijev na spletu — Tožba na podlagi nacionalne znamke in nato še tožba na podlagi znamke Evropske unije — Zavrnitev pristojnosti — Obseg)

6

2017/C 424/09

Zadeva C-281/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – Vereniging Hoekschewaards Landschap/Staatssecretaris van Economische Zaken (Predhodno odločanje — Direktiva 92/43/EGS — Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst — Izvedbeni sklep (EU) 2015/72 — Seznam območij, pomembnih za Skupnost, v atlantski biogeografski regiji — Zmanjšanje površine območja — Znanstvena napaka — Veljavnost)

7

2017/C 424/10

Zadeva C-295/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo de Murcia – Španija) – Europamur Alimentación SA/Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Predhodno odločanje — Varstvo potrošnikov — Direktiva 2005/29/ES — Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov — Področje uporabe te direktive — Prodaja grosista trgovcem na drobno — Pristojnost Sodišča — Nacionalna zakonodaja, ki določa splošno prepoved prodaje z izgubo — Odstopanja, ki temeljijo na merilih, ki niso določena z navedeno direktivo)

8

2017/C 424/11

Zadeva C-303/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Solar Electric Martinique/Ministre des Finances et des Comptes publics (Predhodno odločanje — Šesta direktiva o DDV — Direktiva 2006/112/ES — Gradbena dela — Francoski čezmorski departmaji — Določbe, ki se uporabljajo na podlagi nacionalnega prava — Storitve prodaje in nameščanja na nepremičnine — Opredelitev enotne transakcije — Nepristojnost)

8

2017/C 424/12

Zadeva C-383/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – Vion Livestock BV/Staatssecretaris van Economische Zaken (Predhodno odločanje — Skupna ureditev trgov — Zaščita živali med prevozom — Izvozna nadomestila — Uredba (EU) št. 817/2010 — Uredba (ES) št. 1/2005 — Obveznost posodabljanja kopije dnevnika vožnje do prispetja živali v kraj prvega iztovarjanja v tretji državi končnega namembnega kraja — Izterjava preplačanih zneskov)

9

2017/C 424/13

Zadeva C-409/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Symvoulio tis Epikrateias – Grčija) – Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton/Maria-Eleni Kalliri (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 76/207/EGS — Enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu — Diskriminacija na podlagi spola — Natečaj za vpis na policijsko akademijo države članice — Ureditev te države članice, s katero je za vse kandidate za pristop k temu natečaju določena zahteva minimalne telesne višine)

10

2017/C 424/14

Zadeva C-425/16: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Hansruedi Raimund/Michaela Aigner (Predhodno odločanje — Intelektualna in industrijska lastnina — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 96(a) — Tožba zaradi kršitve — Člen 99(1) — Domneva veljavnosti — Člen 100 — Nasprotna tožba za ugotovitev ničnosti — Razmerje med tožbo zaradi kršitve in nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti — Procesna avtonomija)

10

2017/C 424/15

Zadeva C-522/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – A/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Carinska unija in skupna carinska tarifa — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Člen 201(3), drugi pododstavek, in člen 221(3) in (4) — Uredba (EGS) št. 2777/75 — Uredba (ES) št. 1484/95 — Dodatne uvozne dajatve — Umetna struktura, namenjena izognitvi plačilu dolgovanih dodatnih dajatev — Napačnost podatkov, na katerih temelji carinska deklaracija — Osebe, ki bi jih bilo mogoče šteti za odgovorne za plačilo carinskega dolga — Zastaralni rok)

11

2017/C 424/16

Zadeva C-556/16: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover (Predhodno odločanje — Uredba (EGS) št. 2658/87 — Carinska unija — Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Tarifne številke — Tarifna podštevilka 6212 20 00 (Opasniki s hlačkami [stezne spodnje hlače]) — Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi — Pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema)

12

2017/C 424/17

Zadeva C-573/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Predhodno odločanje — Posredni davki — Zbiranje kapitala — Zaračunavanje dajatve v višini 1,5  % za prenos novoizdanih delnic ali delnic, ki bodo vključene v borzno kotacijo države članice, na klirinško družbo (clearance service))

13

2017/C 424/18

Zadeva C-598/16 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 19. oktobra 2017 – Viktor Fedorovych Yanukovych/Svet Evropske unije, Evropska komisija, Republika Poljska (Pritožba — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Vključitev imena pritožnika)

13

2017/C 424/19

Zadeva C-599/16 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 19. oktobra 2017 – Oleksandr Viktorovych Yanukovych/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Vključitev imena pritožnika)

14

2017/C 424/20

Zadeva C-192/16: Sklep Sodišča (drugi senat) z dne 12. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Združeno kraljestvo) – Stephen Fisher, Anne Fisher, Peter Fisher/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Člen 355, točka 3, PDEU — Status Gibraltarja — Člen 49 PDEU — Člen 63 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Prosti pretok kapitala — Povsem notranji položaj)

14

2017/C 424/21

Zadeva C-549/16: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 12. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano – Italija) – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkorn Srl (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 401 — Pojem „prometni davek“ — Dajanje v najem nepremičnin, ki se uporabljajo za poslovno dejavnost — Obveznost plačila pristojbine za vpis v register in DDV)

15

2017/C 424/22

Zadeva C-640/16 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 10. oktobra 2017 – Greenpeace Energy eG/Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Državne pomoči — Ničnostna tožba — Člen 263 PDEU — Dopustnost — Načrtovana pomoč Združenega kraljestva v korist enote c jedrske elektrarne Hinkley Point — Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom — Procesno upravičenje — Tožeča stranka, na katero se akt posamično ne nanaša)

16

2017/C 424/23

Zadeva C-166/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 19. oktobra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misercórdia de Lisboa (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Svoboda opravljanja storitev — Omejitve — Prirejanje iger na srečo preko spletnih strani — Nacionalna ureditev, ki določa monopol države — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Vprašanje, ki je enako tistemu, o katerem je Sodišče že odločalo oziroma je odgovor nanj mogoče jasno izpeljati iz sodne prakse — Člen 102 in člen 106(1) PDEU — Zloraba prevladujočega položaja — Nacionalna ureditev, ki prepoveduje oglaševanje za igre na srečo, razen če jih organizira le subjekt, nad katerim strog nadzor opravlja javni organ in kateremu je bila podeljena izključna pravica prirejanje teh iger — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Očitno nedopustno vprašanje)

16

2017/C 424/24

Zadeva C-519/17 P: Pritožba, ki jo je družba L'Oréal vložila 30. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 26. junija 2017 v zadevi T-181/16, L'Oréal/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

17

2017/C 424/25

Zadeva C-522/17 P: Pritožba, ki jo je družba L'Oréal vložila 30. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 26. junija 2017 v zadevi T-179/16, L'Oréal/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

17

2017/C 424/26

Zadeva C-523/17 P: Pritožba, ki jo je družba L'Oréal vložila 30. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 26. junija 2017 v zadevi T-180/16, L'Oréal/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

18

2017/C 424/27

Zadeva C-524/17 P: Pritožba, ki jo je družba L'Oréal vložila 30. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 26. junija 2017 v zadevi T-182/16, L'Oréal/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

19

2017/C 424/28

Zadeva C-525/17 P: Pritožba, ki jo je družba L'Oréal vložila 30. avgusta 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 26. junija 2017 v zadevi T-183/16, L'Oréal/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

19

2017/C 424/29

Zadeva C-533/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 11. septembra 2017 – Anja Oehlke in Wolfgang Oehlke/TUIFly GmbH

20

2017/C 424/30

Zadeva C-534/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 11. septembra 2017 – Ursula Kaufmann in Viktor Schay/TUIFly GmbH

20

2017/C 424/31

Zadeva C-537/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin (Nemčija) 12. septembra 2017 – Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA

21

2017/C 424/32

Zadeva C-563/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 25. septembra 2017 – Associação Peço a Palavra in drugi/Conselho de Ministros

22

2017/C 424/33

Zadeva C-568/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 27. septembra 2017 – Staatssecretaris van Financiën/L. W. Geelen

23

2017/C 424/34

Zadeva C-579/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeits- und Sozialgericht Wien (Avstrija) 3. oktobra 2017 – BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs-u. Abfertigungskasse/Gradbeništvo Korana d.o.o.

23

2017/C 424/35

Zadeva C-582/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 4. oktobra 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H.

24

2017/C 424/36

Zadeva C-583/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 4. oktobra 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/R.

25

2017/C 424/37

Zadeva C-592/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 12. oktobra 2017 – Skatteministeriet/Baby Dan A/S

25

2017/C 424/38

Zadeva C-611/17: Tožba, vložena 23. oktobra 2017 – Republika Italija/Svet Evropske unije

26

 

Splošno sodišče

2017/C 424/39

Zadeva T-704/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Marine Harvest/Komisija (Konkurenca — Koncentracije — Sklep o naložitvi globe zaradi izvedbe koncentracije pred njeno priglasitvijo in odobritvijo — Člen 4(1), člen 7(1) in (2), in člen 14 Uredbe (ES) št.o139/2004 — Malomarnost — Načelo ne bis in idem — Teža kršitve — Znesek globe)

28

2017/C 424/40

Zadeva T-394/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – KPN/Komisija (Konkurenca — Koncentracije — Nizozemski trg televizijskih in telekomunikacijskih storitev — Sklep o združljivosti koncentracije z notranjim trgom in Sporazumom EGP — Zaveze — Obveznost obrazložitve — Upoštevni trg — Vertikalni učinki — Sodni nadzor)

28

2017/C 424/41

Zadeva T-685/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Sulayr Global Service/EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije sulayr GLOBAL SERVICE — Prejšnja nacionalna besedna znamka SULAYR — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti storitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (zdaj člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

29

2017/C 424/42

Zadeva T-26/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2017 – Grčija/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Nepravilnosti pri ugotavljanju višine terjatev — Zamude v postopku izterjave terjatev — Neobstoj pobota med skladoma — Določitev zneska obresti — Sorazmernost — Pavšalni finančni popravek — Členi od 31 do 33 Uredbe (ES) št. 1290/2005 — Posamezni položaji)

30

2017/C 424/43

Zadeva T-330/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Hello Media Group/EUIPO – Hola (#hello digitalmente diferentes) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije #hello digitalmente diferentes — Prejšnje figurativne in besedne znamke Evropske unije HELLO! — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Nadomestitev stranke v sporu)

30

2017/C 424/44

Zadeva T-331/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Hello Media Group/EUIPO – Hola (#hello media group) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije #hello media group — Prejšnji figurativna in besedna znamka Evropske unije HELLO! — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (ki je postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

31

2017/C 424/45

Zadeva T-431/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – VIMC/Komisija (Konkurenca — Zloraba prevladujočega položaja — Trg zasebne nege — Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1/2003 — Sklep o zavrnitvi pritožbe — Obravnavanje zadeve s strani organa za konkurenco države članice)

31

2017/C 424/46

Zadeva T-551/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2017 – Lucaccioni/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Izpostavljenost azbestu in drugim substancam — Poklicna bolezen — Člen 73 Kadrovskih predpisov — Skupna pravila o zavarovanju za primer nezgode ali poklicne bolezni — Člen 14 — Člen 266 PDEU — Zloraba pooblastil — Zdravniška komisija — Načelo kolektivnega odločanja — Kršitev pooblastil zdravniške komisije — Obveznost obrazložitve — Odškodninska tožba — Trajanje postopka — Nepremoženjska škoda)

32

2017/C 424/47

Zadeva T-601/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Paraskevaidis/Cedefop (Javni uslužbenci — Uradniki — Cedefop — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2015 — Odločba, da tožeča stranka ne napreduje v naziv AD 12 — Člena 44 in 45 Kadrovskih predpisov — Primerjava uspešnosti — Obveznost obrazložitve — Zavrnitev pritožbe zaradi molka organa — Odgovornost)

33

2017/C 424/48

Zadeva T-706/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – HB/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2014 — Primerjalna ocena uspešnosti — Diskriminacija na podlagi spola — Napačna uporaba prava)

33

2017/C 424/49

Zadeva T-844/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Klosterstoff — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Znamka, ki lahko zavaja javnost — Člen 7(1)(b), (c) in (g) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b), (c) in (g) Uredbe (EU) 2017/1001) — Prejšnja praksa EUIPO)

34

2017/C 424/50

Zadeva T-857/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2017 – Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (oblika velikega kozarca) (Znamka Evropske unije — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Tridimenzionalna znamka — Oblika velikega kozarca — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

35

2017/C 424/51

Zadeva T-109/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2017 – Luksemburg/Komisija (Ničnostna tožba — ESRR — Zmanjšanje finančne pomoči — Program Interreg II/C „Poplavna zaščita za reki Ren-Meuse“ — Nespoštovanje roka za sprejetje sklepa — Kršitev bistvenih postopkovnih zahtev — Očitno utemeljena tožba)

35

2017/C 424/52

Zadeva T-119/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2017 – Nizozemska/Komisija (Ničnostna tožba — ESRR — Zmanjšanje finančne pomoči — Program Interreg II/C „Poplave Ren-Meuse“ — Neupoštevanje roka za sprejetje odločbe — Bistvena kršitev postopka — Očitno utemeljena tožba)

36

2017/C 424/53

Zadeva T-746/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2017 – Andreassons Åkeri in drugi/Komisija (Ničnostna tožba — Socialna varnost — Sklep Komisije o ustavitvi postopka EU pilot — Ustavitev postopka s pritožbo — Zavrnitev Komisije, da sproži postopek zaradi neizpolnitve obveznosti — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Neobstoj neposrednega nanašanja — Očitna nedopustnost — Predlog za izdajo odredbe — Očitna nepristojnost)

37

2017/C 424/54

Zadeva T-528/17: Tožba, vložena 7. avgusta 2017 – Ballesté Torralba in drugi/SRB

37

2017/C 424/55

Zadeva T-538/17: Tožba, vložena 5. avgusta 2017 – Jess Liberty/SRB

38

2017/C 424/56

Zadeva T-545/17: Tožba, vložena 7. avgusta 2017 – Afectados Banco Popular/SRB

38

2017/C 424/57

Zadeva T-555/17: Tožba, vložena 16. avgusta 2017 – TW in drugi/SRB

39

2017/C 424/58

Zadeva T-613/17: Tožba, vložena 4. avgusta 2017 – La Guirigaña in drugi/ECB in SRB

40

2017/C 424/59

Zadeva T-640/17: Tožba, vložena 20. septembra 2017 – Escriba Serra in drugi/Komisija in SRB

40

2017/C 424/60

Zadeva T-643/17: Tožba, vložena 21. septembra 2017 – Euroways/Komisija in SRB

41

2017/C 424/61

Zadeva T-659/17: Tožba, vložena 28. septembra 2017 – Vallina Fonseca/SRB

42

2017/C 424/62

Zadeva T-660/17: Tožba, vložena 28. septembra 2017 – Miralla Inversiones/Komisija in SRB

42

2017/C 424/63

Zadeva T-661/17: Tožba, vložena 29. septembra 2017 – Fundación Agustín de Betancourt/SRB

43

2017/C 424/64

Zadeva T-662/17: Tožba, vložena 28. septembra 2017 – Link Flexible in drugi/SRB

44

2017/C 424/65

Zadeva T-663/17: Tožba, vložena 27. septembra 2017 – Sahece in drugi/SRB

44

2017/C 424/66

Zadeva T-664/17: Tožba, vložena 27. septembra 2017 – eSlovensko/Komisija

45

2017/C 424/67

Zadeva T-670/17: Tožba, vložena 29. septembra 2017 – LG Vaquero Aviación in drugi/SRB

46

2017/C 424/68

Zadeva T-671/17: Tožba, vložena 28. septembra 2017 – Turbo-K International/EUIPO – Turbo-K (TURBO-K)

46

2017/C 424/69

Zadeva T-675/17: Tožba, vložena 29. septembra 2017 – Aplicacions de Servei Monsan in drugi/SRB

47

2017/C 424/70

Zadeva T-678/17: Tožba, vložena 3. oktobra 2017 – Minera Catalano Aragonesa in Luengo Martínez/Komisija in SRB

48

2017/C 424/71

Zadeva T-679/17: Tožba, vložena 3. oktobra 2017 – Grupo Villar Mir/SRB

48

2017/C 424/72

Zadeva T-680/17: Tožba, vložena 4. oktobra 2017 – Helibética/SRB

49

2017/C 424/73

Zadeva T-685/17: Tožba, vložena 4. oktobra 2017 – Miralla Inversiones/SRB

50

2017/C 424/74

Zadeva T-686/17: Tožba, vložena 4. oktobra 2017 – Policlínico Centro Médico de Seguros in Medicina Asturiana/SRB

50

2017/C 424/75

Zadeva T-695/17: Tožba, vložena 9. oktobra 2017 – Italija/Komisija

51

2017/C 424/76

Zadeva T-702/17: Tožba, vložena 12. oktobra 2017 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

53

2017/C 424/77

Zadeva T-704/17: Tožba, vložena 9. oktobra 2017 – Španija/Komisija

53

2017/C 424/78

Zadeva T-705/17: Tožba, vložena 5. oktobra 2017 – Temes Rial in drugi/SRB

54

2017/C 424/79

Zadeva T-707/17: Tožba, vložena 11. oktobra 2017 – Euroways/SRB

55

2017/C 424/80

Zadeva T-718/17: Tožba, vložena 19. oktobra 2017 – Italija/Komisija

55

2017/C 424/81

Zadeva T-721/17: Tožba, vložena 17. oktobra 2017 – Topor-Gilka/Svet

56

2017/C 424/82

Zadeva T-722/17: Tožba, vložena 17. oktobra 2017 – WO Technopromexport/Svet

57

2017/C 424/83

Affaire T-243/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. Oktobra 2017 – Ecolab Deutschland in Lysoform Dr. Hans Rosemann/ECHA

59


SL

 

Top