Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:378:TOC

Uradni list Evropske unije, C 378, 9. november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 378

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
9. november 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2013–2014
Seja: 10. marec 2014
Zapisnik seje je bil objavljen v UL C 85, 12.3.2015 .
ZASEDANJE 2014–2015
Seje: 11.–13. marec 2014
Zapisnik seje je bil objavljen v UL C 85, 12.3.2015 .
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 11. marec 2014

2017/C 378/01

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o Evropski investicijski banki (EIB) – letno poročilo 2012 (2013/2131(INI))

2

2017/C 378/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 s priporočili Komisiji o pregledu Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) (2013/2166(INL))

13

2017/C 378/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o dostopu javnosti do dokumentov (člen 104(7)) v obdobju 2011–2013 (2013/2155(INI))

27

2017/C 378/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2013 (2014/2008(INI))

35

2017/C 378/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o prihodnosti evropskega hortikulturnega sektorja – strategije za rast (2013/2100(INI))

44

2017/C 378/06

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o odpravi mučenja v svetu (2013/2169(INI))

52

2017/C 378/07

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o Savdski Arabiji: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (2013/2147(INI))

64

 

Sreda, 12. marec 2014

2017/C 378/08

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o regionalni vlogi Pakistana in političnih odnosih z Evropsko unijo (2013/2168(INI))

73

2017/C 378/09

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o protiraketnem ščitu za Evropo ter njegovih političnih in strateških posledicah (2013/2170(INI))

79

2017/C 378/10

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o stanju in prihodnjih obetih za evropski ribiški sektor v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Tajsko (2013/2179(INI))

81

2017/C 378/11

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o evropski gastronomski dediščini: kulturni in izobraževalni vidiki (2013/2181(INI))

85

2017/C 378/12

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o delegirani uredbi Komisije z dne 12. decembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“ (C(2013)08887 – 2013/2997(DEA))

92

2017/C 378/13

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o oceni odnosov EU z državami vzhodnega partnerstva in določanju prednostnih nalog (2013/2149(INI))

95

2017/C 378/14

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev (2013/2188(INI))

104

2017/C 378/15

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o oceni pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države (2014/2006(INI))

136

2017/C 378/16

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o pripravah na popolnoma zlit avdiovizualni svet (2013/2180(INI))

140

2017/C 378/17

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 – Državljani EU: vaše pravice, vaša prihodnost (2013/2186(INI))

146

2017/C 378/18

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

151

2017/C 378/19

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o poročilu o napredku Turčije za leto 2013 (2013/2945(RSP))

165

2017/C 378/20

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o strategiji EU za Arktiko (2013/2595(RSP))

174

 

Četrtek, 13. marec 2014

2017/C 378/21

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o preiskavi vloge in delovanja trojke (ECB, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi z državami v programu euroobmočja (2013/2277(INI))

182

2017/C 378/22

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o vidikih zaposlovanja in socialnih vidikih vloge in delovanja trojke (ECB, Komisija in MDS) v zvezi z državami v programu euroobmočja (2014/2007(INI))

200

2017/C 378/23

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2015, oddelek III – Komisija (2014/2004(BUD))

210

2017/C 378/24

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o invaziji Rusije na Ukrajino (2014/2627(RSP))

213

2017/C 378/25

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o izvajanju Lizbonske pogodbe v zvezi z Evropskim parlamentom (2013/2130(INI))

218

2017/C 378/26

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o vlogi premoženjskih pravic, lastnine in ustvarjanja bogastva pri izkoreninjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja v državah v razvoju (2013/2026(INI))

227

2017/C 378/27

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o poročilu EU o usklajenosti politik za razvoj za leto 2013 (2013/2058(INI))

235

2017/C 378/28

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o prednostnih nalogah EU za 25. sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice (2014/2612(RSP))

239

2017/C 378/29

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o Rusiji: izrekanje kazni protestnikom, udeleženim v dogodkih na Blatnem trgu (2014/2628(RSP))

250

2017/C 378/30

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o začetku posvetovanj za začasno izključitev Ugande in Nigerije iz Sporazuma iz Cotonouja zaradi nedavne zakonodaje, ki kriminalizira homoseksualnost (2014/2634(RSP))

253

2017/C 378/31

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o varnosti in trgovini z ljudmi na Sinaju (2014/2630(RSP))

257

 

PRIPOROČILA

 

Evropski parlament

 

Sreda, 12. marec 2014

2017/C 378/32

Priporočilo Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 Svetu o humanitarnem delovanju oboroženih nedržavnih akterjev v zaščito otrok (2014/2012(INI))

262


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Sreda, 12. marec 2014

2017/C 378/33

Sklep Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o številu medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (2014/2632(RSO))

265


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

Torek, 11. marec 2014

2017/C 378/34

P7_TA(2014)0180
Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))
P7_TC1-COD(2013)0226
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa delegiranih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov
 ( 1 )

269

2017/C 378/35

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 11. marca 2014, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju in kakovosti statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem (COM(2013)0342 – C7-0162/2013 – 2013/0181(COD))

276

2017/C 378/36

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike (15854/2013 – C7-0462/2013 – 2013/0351(NLE))

297

2017/C 378/37

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti, v imenu Evropske unije (06852/2013 – C7-0005/2014 – 2012/0279(NLE))

298

2017/C 378/38

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. maja 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija) (COM(2014)0045 – C7-0019/2014 – 2014/2013(BUD))

299

2017/C 378/39

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu) (COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

303

2017/C 378/40

P7_TA(2014)0186
Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2011) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011 (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))
P7_TC1-COD(2013)0438
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2011

304

2017/C 378/41

P7_TA(2014)0187
Osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije (prilagoditev z učinkom od 1. julija 2012) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012 (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD))
P7_TC1-COD(2013)0439
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2012

305

2017/C 378/42

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

306

2017/C 378/43

P7_TA(2014)0189
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/71/ES in Direktive 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))
P7_TC1-COD(2011)0006
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge)

307

2017/C 378/44

P7_TA(2014)0190
Podatki, ki spremljajo prenose sredstev ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev (COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD))
P7_TC1-COD(2013)0024
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev
 ( 1 )

308

2017/C 378/45

P7_TA(2014)0191
Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (COM(2013)0045) – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))
P7_TC1-COD(2013)0025
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma
 ( 1 )

330

2017/C 378/46

P7_TA(2014)0192
Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))
P7_TC1-COD(2013)0152
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Sklepa št. …/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

380

2017/C 378/47

P7_TA(2014)0193
Genski viri ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))
P7_TC1-COD(2012)0278
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji

381

2017/C 378/48

P7_TA(2014)0194
Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))
P7_TC1-COD(2012)0184
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES

382

2017/C 378/49

P7_TA(2014)0195
Dokumenti za registracijo vozil ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))
P7_TC1-COD(2012)0185
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil

383

2017/C 378/50

P7_TA(2014)0196
Tehnična brezhibnost gospodarskih vozil ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))
P7_TC1-COD(2012)0186
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES

384

2017/C 378/51

P7_TA(2014)0197
Statistika železniškega prevoza ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah (COM(2013)0611 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))
P7_TC1-COD(2013)0297
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah

385

2017/C 378/52

P7_TA(2014)0198
Izdajanje elektronskih računov pri javnih naročilih ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih (COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))
P7_TC1-COD(2013)0213
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju

395

2017/C 378/53

P7_TA(2014)0199
Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018 (COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD))
P7_TC1-COD(2013)0367
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–2018

396

2017/C 378/54

P7_TA(2014)0200
Blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD))
P7_TC1-COD(2013)0063
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009

397

 

Sreda, 12. marec 2014

2017/C 378/55

P7_TA(2014)0212
Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))
P7_TC1-COD(2012)0011
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov)
 ( 1 )

399

2017/C 378/56

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o osnutku uredbe Sveta o razširitvi uporabe Uredbe (EU) št. …/2012 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program Pericles 2020) na nesodelujoče države članice (16616/2013 – C7-0463/2013 – 2011/0446(APP))

493

2017/C 378/57

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o poenostavitvi izdajanja vizumov (17846/2013 – C7-0078/2014 – 2013/0356(NLE))

494

2017/C 378/58

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (15596/2013 – C7-0079/2014 – 2013/0358(NLE))

495

2017/C 378/59

P7_TA(2014)0219
Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov (COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))
P7_TC1-COD(2012)0010
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov

496

2017/C 378/60

P7_TA(2014)0220
Izvajanje enotnega evropskega neba ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD))
P7_TC1-COD(2013)0186
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št…/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju enotnega evropskega neba o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev)
 ( 1 )

546

2017/C 378/61

P7_TA(2014)0221
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa (COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD))
P7_TC1-COD(2013)0187
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa
 ( 1 )

584

2017/C 378/62

P7_TA(2014)0222
Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))
P7_TC1-COD(2013)0246
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih, organiziranih počitnicah, izletih in pomoči pri organizaciji potovanja povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS [Sprememba 1]

610

2017/C 378/63

P7_TA(2014)0223
Fluorirani toplogredni plini ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih (COM(2012)0643 – C7-0370/2012 – 2012/0305(COD))
P7_TC1-COD(2012)0305
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006

638

2017/C 378/64

P7_TA(2014)0224
Prosto gibanje delavcev ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))
P7_TC1-COD(2013)0124
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev

639

2017/C 378/65

P7_TA(2014)0225
Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))
P7_TC1-COD(2012)0297
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

640

2017/C 378/66

P7_TA(2014)0226
Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))
P7_TC1-COD(2013)0279
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov
 ( 1 )

641

2017/C 378/67

P7_TA(2014)0227
Program Copernicus ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Copernicus in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))
P7_TC1-COD(2013)0164
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Copernicus in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010

646

2017/C 378/68

P7_TA(2014)0228
Agencija za evropski GNSS ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 912/2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))
P7_TC1-COD(2013)0022
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 912/2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS

647

 

Četrtek, 13. marec 2014

2017/C 378/69

P7_TA(2014)0237
Sklad za azil, migracije in vključevanje ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za migracije in azil (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))
P7_TC1-COD(2011)0366
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES ter razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Odločbe Sveta 2007/435/ES

649

2017/C 378/70

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji Mednarodne konvencije iz Hongkonga o varnem in okolju prijaznem recikliranju ladij iz leta 2009 s strani držav članic, ali pristopu k njej, v interesu Evropske unije (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

652

2017/C 378/71

P7_TA(2014)0241
Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost (splošne določbe) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije in azil ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja (COM(2011)0752 – C7-0444/2011 – 2011/0367(COD))
P7_TC1-COD(2011)0367
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz

653

2017/C 378/72

P7_TA(2014)0242
Sklad za notranjo varnost (policijsko sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti njemu ter krizno upravljanje) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD))
P7_TC1-COD(2011)0368
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ

656

2017/C 378/73

P7_TA(2014)0243
Sklad za notranjo varnost (zunanje meje in vizumska politika) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))
P7_TC1-COD(2011)0365
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES

657

2017/C 378/74

P7_TA(2014)0244
Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij v Uniji ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji (COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))
P7_TC1-COD(2013)0027
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji

658

2017/C 378/75

P7_TA(2014)0245
Program Unije na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 (COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD))
P7_TC1-COD(2012)0364
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije za obdobje 2014–2020 in o razveljavitvi Sklepa št. 716/2009/ES

685

2017/C 378/76

P7_TA(2014)0246
Radijska oprema ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu (COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))
P7_TC1-COD(2012)0283
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES

686


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top