Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:239:TOC

Uradni list Evropske unije, C 239, 24. julij 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 239

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
24. julij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 239/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 239/02

Zadeva C-562/14 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 11. maja 2017 – Kraljevina Švedska/Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Evropska komisija, Češka republika, Kraljevina Danska, Kraljevina Španija, Republika Finska (Pritožba — Pravica javnosti do dostopa do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Člen 4(2), tretja alinea — Izjeme od pravice do dostopa do dokumentov — Nepravilna razlaga — Varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij — Prevladujoč javni interes za razkritje dokumentov — Splošna domneva zaupnosti — Dokumenti v zvezi s postopkom EU Pilot)

2

2017/C 239/03

Mnenje 2/15: Mnenje Sodišča (občna seja) z dne 16. maja 2017 – Evropska komisija (Mnenje, izdano na podlagi člena 218(11) PDEU — Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur — Sporazum „nove generacije“, o katerem so pogajanja potekala po začetku veljavnosti Pogodb EU in DEU — Pristojnost za sklenitev sporazuma — Člen 3(1)(e) PDEU — Skupna trgovinska politika — Člen 207(1) PDEU — Trgovina z blagom in storitvami — Tuje neposredne naložbe — Javna naročila — Trgovinski vidiki intelektualne lastnine — Konkurenca — Trgovina s tretjimi državami in trajnostni razvoj — Socialno varstvo delavcev — Varstvo okolja — Člen 207(5) PDEU — Storitve na področju prevoza — Člen 3(2) PDEU — Mednarodni sporazum, ki lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe — Pravila sekundarnega prava Unije na področju svobode opravljanja storitev na področju prometa — Tuje naložbe, ki niso neposredne Člen 2016 PDEU — Sporazum, potreben za uresničitev enega od ciljev Pogodb — Prost pretok kapitala in plačil med državami članicami in tretjimi državami — Nasledstvo pogodb na področju naložb — Nadomestitev sporazumov o naložbah med državami članicami in Republiko Singapur — Institucionalne določbe sporazuma — Reševanje sporov med vlagatelji in državo — Reševanje sporov med pogodbenicama)

3

2017/C 239/04

Zadeva C-68/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Grondwettelijk Hof – Belgija) – X/Ministerraad (Predhodno odločanje — Svoboda ustanavljanja — Direktiva matičnih in odvisnih družb — Davčna zakonodaja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Izplačilo dividend — Pri viru odtegnjeni davek — Dvojno obdavčevanje — Fairness tax)

3

2017/C 239/05

Zadeva C-133/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – H.C. Chavez-Vilchez in drugi/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank in drugi (Predhodno odločanje — Državljanstvo Unije — Člen 20 PDEU — Pravica do prebivanja v državi članici, ki pogojuje dostop do socialnih pomoči in do družinskih dodatkov — Državljan tretje države, ki vsakodnevno in dejansko skrbi za svojega mladoletnega otroka, državljana navedene države članice — Obveznost državljana tretje države, da dokaže nesposobnost drugega roditelja, državljana navedene države članice, skrbeti za otroka — Zavrnitev prebivanja, zaradi katere je lahko otrok prisiljen, da zapusti ozemlje države članice oziroma ozemlje Unije kot celoto)

4

2017/C 239/06

Zadeva C-421/15 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 11. maja 2017 – Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S (Pritožba — Znamka Evropske unije — Registracija znakov, ki jih sestavlja površina s črnimi pikami — Razglasitev ničnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 7(1)(e)(ii) — Člen 51(3))

5

2017/C 239/07

Zadeva C-437/15 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. maja 2017 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino/Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Pritožba — Znamka Evropske unije — Figurativna znamka, ki vsebuje besedni element „deluxe“ — Zavrnitev registracije s strani preizkuševalca)

6

2017/C 239/08

Zadeva C-617/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V. (Predhodno odločanje — Intelektualna lastnina — Uredba (ES) št. 207/2009 — Znamka Evropske unije — Člen 97(1) — Mednarodna sodna pristojnost — Tožba zaradi kršitve znamke, vložena proti družbi s sedežem v tretji državi — Odvisna družba nižjega ranga s sedežem v državi članici sodišča, ki odloča — Pojem ,„poslovna enota“)

6

2017/C 239/09

Zadeva C-624/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 18. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vilniaus apygardos administracinis teismas Litva) – UAB „Litdana“/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 314 — Maržna ureditev — Pogoji uporabe — Zavrnitev davčnemu zavezancu, da uveljavi pravico do uporabe maržne ureditve, s strani nacionalnih davčnih organov — Podatki na računih v zvezi s tem, da je dobavitelj uporabil maržno ureditev in oprostitev DDV — Neuporaba maržne ureditve za dobavo s strani dobavitelja — Indici, ki lahko kažejo na obstoj nepravilnosti ali goljufije pri dobavi)

7

2017/C 239/10

Zadeva C-682/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative – Luksemburg) – Berlioz Investment Fund S.A./Directeur de l'administration des Contributions directes (Predhodno odločanje — Direktiva 2011/16/EU — Upravno sodelovanje na področju obdavčevanja — Člen 1(1) — Člen 5 — Zaprosilo za informacije, naslovljeno na tretjo osebo — Zavrnitev odgovora — Kazen — Pojem „verjetna pomembnost“ zahtevanih informacij — Preverjanje zaprošenega organa — Sodno varstvo — Obseg — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 51 — Izvajanje prava Unije — Člen 47 — Pravica do učinkovitega pravnega sredstva — Dostop sodišča in tretje osebe do zaprosila za informacije, ki ga je naslovil organ prosilec)

8

2017/C 239/11

Zadeva C-690/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative d'appel de Douai – Francija) – Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics (Predhodno odločanje — Uradnik Evropske unije — Kadrovski predpisi — Obvezna vključitev v sistem socialne varnosti institucij Evropske unije — Dohodki od nepremičnin, prejeti v državi članici — Zavezanost za plačilo splošnega socialnega prispevka, socialne dajatve in dodatnih prispevkov na podlagi prava države članice — Sodelovanje pri financiranju socialne varnosti te države članice)

9

2017/C 239/12

Zadeva C-36/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Minister Finansów/Posnania Investment SA (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 2(1)(a) — Člen 14(1) — Obdavčljive transakcije — Pojem „dobava blaga, opravljena za plačilo“ — Prenos nepremičnine na državo ali teritorialno skupnost za poplačilo davčnega dolga — Izključitev)

10

2017/C 239/13

Zadeva C-44/16 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 11. maja 2017 – Dyson Ltd/Evropska komisija (Pritožba — Direktiva 2010/30/EU — Navajanje porabe energije z nalepkami in standardiziranimi podatki o izdelku — Delegirana uredba (EU) št. 665/2013 — Označevanje sesalnikov z energijskimi nalepkami — Energetska učinkovitost — Metoda merjenja — Meje prenesenega pooblastila — Izkrivljanje dokazov — Obveznost obrazložitve Splošnega sodišča)

10

2017/C 239/14

Zadeva C-48/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Dunajská Streda – Slovaška) – ERGO Poist’ovňa, a.s./Alžbeta Barlíková (Predhodno odločanje — Samozaposleni trgovski zastopniki — Direktiva 86/653/EGS — Provizija trgovskega zastopnika — Člen 11 — Delna neizpolnitev pogodbe, sklenjene med tretjim in naročiteljem — Posledice za pravico do provizije — Pojem „kriv naročitelj“)

11

2017/C 239/15

Zadeva C-59/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 11. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – The Shirtmakers BV/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Carinska unija — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Carinski zakonik Skupnosti — Člen 32(1)(e)(i) — Carinska vrednost — Transakcijska vrednost — Določitev — Pojem „stroški prevoza“)

12

2017/C 239/16

Zadeva C-99/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 18. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de grande instance de Lyon – Francija) – Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux „CNB“, Conseil des barreaux européens „CCBE“, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev — Direktiva 77/249/EGS — Člen 4 — Opravljanje odvetniškega poklica — Usmerjevalnik za priklop na réseau privé virtuel des avocats (virtualno zasebno omrežje za odvetnike, RPVA) — Usmerjevalnik „RPVA“ — Zavrnitev priključitve odvetniku, ki je član odvetniške zbornice v drugi državi članici — Diskriminatoren ukrep)

12

2017/C 239/17

Zadeva C-131/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 11. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajowa Izba Odwoławcza – Poljska) – Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/17/ES — Načela za oddajo naročil — Člen 10 — Načelo enakega obravnavanja ponudnikov — Obveznost naročnikov, da od ponudnikov zahtevajo spremembo ali dopolnitev njihovih ponudb — Pravica javnega naročnika, da obdrži bančno garancijo v primeru zavrnitve — Direktiva 92/13/EGS — Člen 1(3) — Revizijski postopki — Sklep o oddaji javnega naročila — Izključitev ponudnika — Ničnostni revizijski zahtevek — Pravni interes)

13

2017/C 239/18

Zadeva C-150/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Craiova – Romunija) – Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA (Predhodno odločanje — Državne pomoči — Terjatev družbe, katere večino delniškega kapitala ima romunska država, do družbe, katere edini delničar je ta država — Nadomestna izpolnitev — Pojem ,„državna pomoč“ — Obveznost priglasitve Evropski komisiji)

14

2017/C 239/19

Zadeva C-154/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 18. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – „Latvijas dzelzceļš“ VAS/Valsts ieņēmumu dienests (Predhodno odločanje — Carinski zakonik Skupnosti — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Člena 94(1) in 96 — Zunanji skupnostni tranzitni postopek — Odgovornost glavnega zavezanca — Členi 203, 204 in 206(1) — Nastanek carinskega dolga — Nezakonita odstranitev blaga, zavezanega uvoznim dajatvam, izpod carinskega nadzora — Neizpolnitev ene od obveznosti, ki izhaja iz uporabe carinskega postopka — Popolno uničenje ali nepovratna izguba blaga zaradi same narave blaga, nepredvidljivih okoliščin ali višje sile — Člen 213 — Plačilo carinskega dolga iz naslova solidarnosti — Direktiva 2006/112/ES — Davek na dodano vrednost (DDV) — Členi 2(1), 70 in 71 — Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna davka — Členi 201, 202 in 205 — Osebe, zavezane plačilu davka — Ugotovitev s strani namembnega carinskega urada o primanjkljaju blaga — Nepravilno zaprt ali poškodovan spodnji razkladalni ventil vagona s cisterno)

15

2017/C 239/20

Zadeva C-302/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 11. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Noord-Nederland – Nizozemska) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (Predhodno odločanje — Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člen 5(1)(c) — Odškodnina in pomoč potnikom v primeru odpovedi leta — Oprostitev obveznosti plačila odškodnine — Prevozna pogodba, sklenjena s posredovanjem spletne potovalne agencije — Letalski prevoznik, ki je potovalno agencijo pravočasno obvestil o spremembi voznega reda leta — Potovalna agencija, ki je navedeno informacijo posredovala potniku z elektronsko pošto deset dni pred letom)

16

2017/C 239/21

Zadeva C-337/16 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. maja 2017 – Portugalska republika/Evropska komisija (Pritožba — EKJS in EKSRP — Izvedbeni sklep Evropske komisije — Uradno obvestilo naslovniku — Poznejši popravek formata tiskanja priloge — Objava sklepa v Uradnem listu Evropske unije — Rok za vložitev tožbe — Začetek — Zamuda — Nedopustnost)

17

2017/C 239/22

Zadeva C-338/16 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. maja 2017 – Portugalska republika/Evropska komisija (Pritožba — EKJS in EKSRP — Izvedbeni sklep Evropske komisije — Uradno obvestilo naslovniku — Poznejši popravek formata tiskanja priloge — Objava sklepa v Uradnem listu Evropske unije — Rok za vložitev tožbe — Začetek — Zamuda — Nedopustnost)

17

2017/C 239/23

Zadeva C-339/16 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. maja 2017 – Portugalska republika/Evropska komisija (Pritožba — EKJS in EKSRP — Izvedbeni sklep Evropske komisije — Uradno obvestilo naslovniku — Poznejši popravek formata tiskanja priloge — Objava sklepa v Uradnem listu Evropske unije — Rok za vložitev tožbe — Začetek — Zamuda — Nedopustnost)

18

2017/C 239/24

Zadeva C-365/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Association française des entreprises/Ministre des finances et des comptes publics (Predhodno odločanje — Skupni sistem obdavčitve matičnih in odvisnih družb iz različnih držav članic — Direktiva 2011/96/EU — Preprečevanje dvojnega obdavčevanja — Dodatni prispevek v višini 3 % k davku od dohodkov pravnih oseb)

18

2017/C 239/25

Zadeva C-595/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) 23. novembra 2017 – Emmea Srl, Commercial Hub Srl/Comune di Siracusa in drugi

19

2017/C 239/26

Zadeva C-54/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 1. februarja 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato proti Wind Telecomunicazioni SpA

19

2017/C 239/27

Zadeva C-55/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 1. februarja 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV

21

2017/C 239/28

Zadeva C-162/17 P: Pritožba, ki jo je Republika Poljska vložila 30. marca 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 19. januarja 2017 v zadevi T-701/15, Stock Polska/EUIPO – Lass & Steffen (Lubelska)

22

2017/C 239/29

Zadeva C-191/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 13. aprila 2017 – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte/ING-DiBa Direktbank Austria poslovna enota družbe ING-DiBa AG

24

2017/C 239/30

Zadeva C-213/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Amsterdam (Nizozemska) 25. aprila 2017 – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 239/31

Zadeva C-220/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 27. aprila 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

25

2017/C 239/32

Zadeva C-221/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 27. aprila 2017 – M. G. Tjebbes in drugi/Minister van Buitenlandse Zaken

26

2017/C 239/33

Zadeva C-234/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 4. maja 2017 – XC in drugi

27

2017/C 239/34

Zadeva C-236/17 P: Pritožba, ki so jo družbe Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. vložile 8. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-162/14, Canadian Solar Emea GmbH in drugi/Svet

27

2017/C 239/35

Zadeva C-237/17 P: Pritožba, ki so jo družbe Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. vložile 8. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2017 v zadevi T-163/14, Canadian Solar Emea in drugi/Svet

28

2017/C 239/36

Zadeva C-244/17: Tožba, vložena 10. maja 2017 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

29

2017/C 239/37

Zadeva C-247/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 16. maja 2017 – Oikeusministeriö/Denis Raugevicius

30

2017/C 239/38

Zadeva C-250/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 12. maja 2017 – Virgílio Tarragó da Silveira/Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group, SA

31

2017/C 239/39

Zadeva C-260/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 16. maja 2017 – Αnodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Αnodiki Services EPE)/GNA „Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki“ Geniko Nosokomeio Athinon „Georgios Gennimatas“, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK), „Oi Agioi Anargyroi“

31

2017/C 239/40

Zadeva C-274/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce, Emre Yüce/TUIfly GmbH

32

2017/C 239/41

Zadeva C-275/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Friedemann Schoen, Brigitta Schoen/TUIfly GmbH

33

2017/C 239/42

Zadeva C-276/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Michael Siegberg/TUIfly GmbH

34

2017/C 239/43

Zadeva C-277/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH

34

2017/C 239/44

Zadeva C-278/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Susanne Meyer in drugi/TUIfly GmbH

35

2017/C 239/45

Zadeva C-279/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Thomas Kiehl/TUIfly GmbH

36

2017/C 239/46

Zadeva C-280/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Ralph Eßer/TUIfly GmbH

37

2017/C 239/47

Zadeva C-281/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Thomas Schmidt/TUIfly GmbH

37

2017/C 239/48

Zadeva C-282/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 18. maja 2017 – Werner Ansorge/TUIfly GmbH

38

2017/C 239/49

Zadeva C-290/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 22. maja 2017 – Angelina Fell, Florian Fell, Vincent Fell/TUIfly GmbH

39

2017/C 239/50

Zadeva C-291/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hannover (Nemčija) 22. maja 2017 – Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe, Justin Joel Grompe/TUIfly GmbH

40

2017/C 239/51

Zadeva C-301/17: Tožba, vložena 23. maja 2017 – Evropska komisija/Romunija

40

2017/C 239/52

Zadeva C-313/17 P: Pritožba, ki jo je George Haswani vložil 26. maja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 22. marca 2017 v zadevi T-231/15, Haswani/Svet

41

 

Splošno sodišče

2017/C 239/53

Zadeva T-442/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. junija 2017 – Changmao Biochemical Engineering/Svet (Damping — Uvoz vinske kisline s poreklom iz Kitajske — Sprememba dokončne protidampinške dajatve — Delni vmesni pregled — Tržnogospodarska obravnava podjetja — Stroški večjih vložkov, ki večinoma odražajo tržne vrednosti — Sprememba okoliščin — Obveznost obrazložitve — Rok za sprejetje odločitve glede tržnogospodarske obravnave podjetja — Pravica do obrambe — Člen 20(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009)

43

2017/C 239/54

Zadeva T-341/13 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. junija 2017 – Groupe Léa Nature/EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije SO’BiO ētic — Prejšnji evropska in nacionalna besedni znamki SO…? — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Škodovanje ugledu — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009)

44

2017/C 239/55

Zadeva T-673/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. junija 2017 – Guardian Europe/Evropska unija (Nepogodbena odgovornost — Zastopanje Unije — Zastaranje — Odprava pravnih učinkov odločbe, ki je postala pravnomočna — Popolnost tožbe — Dopustnost — Člen 47 Listine o temeljnih pravicah — Razumni rok sojenja — Enako obravnavanje — Premoženjska škoda — Nastala škoda — Izgubljeni dobiček — Nepremoženjska škoda — Vzročna zveza)

44

2017/C 239/56

Zadeva T-726/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. junija 2017 – Blaž Jamnik in Blaž/Parlament (Javna naročila storitev — Pogodba o nepremičnini — Postopek javnega razpisa — Postopek s pogajanji brez objave obvestila o javnem naročilu — Prostori za Hišo Evropske unije v Ljubljani — Zavrnitev predloga po pregledu lokalnega trga — Oddaja naročila drugemu ponudniku — Nepreučitev dokumentov, ki so bili priloženi predlogu — Napačna uporaba prava — Očitna napaka pri presoji)

45

2017/C 239/57

Zadeva T-6/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. junija 2017 – AWG/EUIPO – Takko (Southern Territory 23o48’25"S) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije Southern Territory 23o48’25’’S — Prejšnja evropska besedna znamka SOUTHERN — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)

46

2017/C 239/58

Zadeva T-294/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. junija 2017 – Kaane American International Tobacco/EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT) (Znamka Evropske unije — Postopek razveljavitve — Figurativna znamka Evropske unije GOLD MOUNT — Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke — Neobstoj upravičenega razloga za neuporabo — Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009)

46

2017/C 239/59

Zadeva T-221/17: Tožba, vložena 15. aprila 2017 – Mémora Servicios Funerarios/EUIPO – Chatenoud (MEMORAME)

47

2017/C 239/60

Zadeva T-262/17: Tožba, vložena 30. aprila 2017 – Metrans/Komisija in INEA

47

2017/C 239/61

Zadeva T-263/17: Tožba, vložena 3. maja 2017 – SD/EIGE

48

2017/C 239/62

Zadeva T-275/17: Tožba, vložena 10. maja 2017 – Michela Curto/Parlament

49

2017/C 239/63

Zadeva T-289/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – Keolis CIF in drugi/Komisija

50

2017/C 239/64

Zadeva T-296/17: Tožba, vložena 15. maja 2017 – Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (upodobitev izplakovanja za stranišče)

51

2017/C 239/65

Zadeva T-323/17: Tožba, vložena 29. maja 2017 – Martinair Holland/Komisija

51

2017/C 239/66

Zadeva T-324/17: Tožba, vložena 29. maja 2017 – SAS Cargo Group in drugi/Komisija

53

2017/C 239/67

Zadeva T-325/17: Tožba, vložena 29. maja 2017 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Komisija

53

2017/C 239/68

Zadeva T-326/17: Tožba, vložena 29. maja 2017 – Air Canada/Komisija

55

2017/C 239/69

Zadeva T-328/17: Tožba, vložena 26. maja 2017 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

56

2017/C 239/70

Zadeva T-334/17: Tožba, vložena 31. maja 2017 – Cargolux Airlines/Komisija

57

2017/C 239/71

Zadeva T-335/17: Tožba, vložena 30. maja 2017 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisija

59

2017/C 239/72

Zadeva T-339/17: Tožba, vložena 31. maja 2017 – Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (sevenoak)

60

2017/C 239/73

Zadeva T-340/17: Tožba, vložena 30. maja 2017 – Japan Airlines/Komisija

60

2017/C 239/74

Zadeva T-341/17: Tožba, vložena 31. maja 2017 – British Airways/Komisija

62

2017/C 239/75

Zadeva T-342/17: Tožba, vložena 30. maja 2017 – Deutsche Lufthansa in drugi/Komisija

63

2017/C 239/76

Zadeva T-343/17: Tožba, vložena 31. maja 2017 – Cathay Pacific Airways/Komisija

64

2017/C 239/77

Zadeva T-344/17: Tožba, vložena 31. maja 2017 – Latam Airlines Group and Lan Cargo/Komisija

65

2017/C 239/78

Zadeva T-346/17: Tožba, vložena 31. maja 2017 – Hotelbeds Spain/EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next)

68

2017/C 239/79

Zadeva T-350/17: Tožba, vložena 1. junija 2017 – Singapore Airlines and Singapore Airlines Cargo/Komisija

68

2017/C 239/80

Zadeva T-352/17: Tožba, vložena 2. junija 2017 – Korwin-Mikke/Parlament

69

2017/C 239/81

Zadeva T-355/17: Tožba, vložena 2. junija 2017 – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

70

2017/C 239/82

Zadeva T-356/17: Tožba, vložena 2. junija 2017 – Daico International/EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

71

2017/C 239/83

Zadeva T-358/17: Tožba, vložena 31. maja 2017 – Mubarak/Svet

71

2017/C 239/84

Zadeva T-226/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. aprila 2017 – Ipuri/EUIPO – van Graaf (IPURI)

72


SL

 

Top