Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:213:TOC

Uradni list Evropske unije, C 213, 3. julij 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 213

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
3. julij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 213/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Splošno sodišče

2017/C 213/02

Razporeditev sodnikov v senate

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 213/03

Zadeva C-387/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajowa Izba Odwoławcza – Poljska) – Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Načela enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in preglednosti — Tehnična in/ali poklicna sposobnost gospodarskih subjektov — Člen 48(3) — Možnost sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov — Člen 51 — Možnost dopolnitve ponudbe — Člen 45(2)(g) — Izključitev sodelovanja pri javnem naročilu zaradi hude kršitve)

5

2017/C 213/04

Zadeva C-239/15 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. maja 2017 – RFA International, LP/Evropska komisija (Pritožba — Damping — Uvoz ferosilicija s poreklom iz Rusije — Zavrnitev prošenj za vračilo plačanih protidampinških dajatev)

6

2017/C 213/05

Zadeva C-274/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 132(1)(f) — Oprostitev DDV za storitve, ki jih za svoje člane opravijo neodvisne skupine oseb — Člena 168(a) in 178(a) — Pravica do odbitka za člane skupine — Člena 14(2)(c) in 28 — Delovanje člana v svojem imenu in za račun skupine)

7

2017/C 213/06

Zadeva C-315/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Obvodní soud pro Prahu – Češka republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. (Predhodno odločanje — Zračni prevoz — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člen 5(3) — Odškodnina potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov — Obseg — Oprostitev obveznosti plačila odškodnine — Trčenje letala in ptice — Pojem „izredne razmere“ — Pojem „ustrezni ukrepi“ za preprečitev izrednih razmer ali posledic takih razmer)

7

2017/C 213/07

Zadeva C-339/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – kazenski postopek zoper Luca Vanderborghta (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Svoboda opravljanja storitev — Storitve zobozdravstvene oskrbe — Nacionalna zakonodaja, ki absolutno prepoveduje oglaševanje zobozdravstvenih storitev — Obstoj čezmejnega elementa — Varovanje javnega zdravja — Sorazmernost — Direktiva 2000/31/ES — Storitev informacijske družbe — Oglaševanje na spletni strani — Član zakonsko urejenega poklica — Poklicna pravila — Direktiva 2005/29/ES — Nepoštene poslovne prakse — Nacionalne določbe o vidikih zdravja — Nacionalne določbe o zakonsko urejenih poklicih)

8

2017/C 213/08

Zadeva C-502/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/271/EGS — Členi od 3 do 5 in 10 — Priloga I, točke A, B in D — Čiščenje komunalne odpadne vode — Kanalizacijski sistemi — Sekundarni postopek čiščenja ali enakovreden postopek — Strožji postopek čiščenja na občutljivih območjih)

9

2017/C 213/09

Zadeva C-699/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Oprostitve — Restavracijske storitve in storitve s področja zabave, ki jih izobraževalna ustanova opravi za omejeno javnost)

10

2017/C 213/10

Zadeva C-13/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“ (Predhodno odločanje — Direktiva 95/46/ES — Člen 7(f) — Osebni podatki — Pogoji za zakonitost obdelave osebnih podatkov — Pojem „potrebnost zaradi zakonitih interesov tretje osebe“ — Zahteva za razkritje osebnih podatkov osebe, odgovorne za prometno nesrečo, zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov — Obveznost upravljavca, da ugodi taki zahtevi — Neobstoj)

11

2017/C 213/11

Zadeva C-17/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 1889/2005 — Kontrola gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje — Člen 3(1) — Fizična oseba, ki vstopa v Unijo ali iz nje izstopa — Obveznost prijave — Mednarodno tranzitno območje letališča države članice)

11

2017/C 213/12

Zadeva C-29/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Stralsund – Nemčija) – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 27 — Litispendenca — Sodišče, ki prvo začne postopek — Člen 30, točka 1 — Pojem „pisanje o začetku postopka“ oziroma „enakovredno pisanje“ — Predpravdni zahtevek za sodno odreditev priprave izvedenskega mnenja zaradi zavarovanja ali pridobitve dokazov o dejstvih, na katerih bi lahko temeljil poznejši postopek s tožbo)

12

2017/C 213/13

Zadeva C-33/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – A Oy (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 148(d) — Oprostitev — Storitve, ki se opravljajo za neposredne potrebe plovil, namenjenih plovbi na odprtem morju, in njihovega tovora — Natovarjanje in raztovarjanje, ki ga opravi podizvajalec za račun posrednika)

12

2017/C 213/14

Zadeva C-71/16 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – Comercializadora Eloro, SA/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Zumex Group, SA (Pritožba — Znamka Evropske unije — Prijava za registracijo figurativne znamke, ki vsebuje besedo „ZUMEX“ — Ugovor imetnika besedne znamke JUMEX — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 15(1), drugi pododstavek, točka (b) in člen 42(2) — Dokaz o uporabi — Uporaba v Evropski uniji — Člen 76(2) — Dodatni dokazi o uporabi, ki so bili odboru za pritožbe predloženi prepozno — Diskrecijska pravica Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO))

13

2017/C 213/15

Zadeva C-98/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — Prosti pretok kapitala — Člen 63 PDEU — Člen 40 Sporazuma EGP — Davek na dediščino — Volilo v korist nepridobitnih organizacij — Uporaba znižane stopnje za organizacije, ki obstajajo ali so zakonito ustanovljene v Grčiji in za podobne tuje organizacije, pod pogojem vzajemnosti — Različno obravnavanje — Omejitev — Utemeljitev)

14

2017/C 213/16

Zadeva C-417/16 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – August Storck KG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 7(1)(b) — Absolutni razlogi za zavrnitev — Figurativna znamka — Upodobitev kvadratne bele in moder embalaže — Razlikovalni učinek)

14

2017/C 213/17

Zadeva C-535/16: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 27. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Specializat Mureș – Romunija) – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Člen 2(b) — Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah — Pojem „potrošnik“ — Fizična oseba, ki je s kreditno institucijo sklenila pogodbo o prenovitvi z namenom izpolnjevanja obveznosti vračila posojil, ki so bili pri tej instituciji odobreni gospodarski družbi)

15

2017/C 213/18

Zadeva C-36/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Minden (Nemčija) 25. januarja 2017 – Daher Muse Ahmed/Zvezna republika Nemčija

15

2017/C 213/19

Zadeva C-86/17 P: Pritožba, ki jo je Redpur GmbH vložila 16. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-227/15, Redpur GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

16

2017/C 213/20

Zadeva C-112/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 6. marca 2017 – Angela Irmgard Diedrich in drugi/Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Zadeva C-125/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) 10. marca 2017 – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Zadeva C-132/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 14. marca 2017 – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Zadeva C-144/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Italija) 22. marca 2017 – Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Zadeva C-149/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgerichts München I (Nemčija) 24. marca 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Zadeva C-152/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 24. marca 2017 – Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Zadeva C-165/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 3. aprila 2017 – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Zadeva C-185/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Varna (Bolgarija) 10. aprila 2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna/Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Zadeva C-215/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 25. aprila 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Slovenija

21

2017/C 213/29

Zadeva C-222/17 P: Pritožba, ki sta jo vložili Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) in Armando Álvarez, S.A. 27. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 17. februarja 2017 v zadevi T-40/15, ASPLA in Armando Álvarez/Evropska unija

22

2017/C 213/30

Zadeva C-230/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 2. maja 2017 – Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (danski urad za priseljevanje)

23

2017/C 213/31

Zadeva C-240/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 10. maja 2017 – E.

23

 

Splošno sodišče

2017/C 213/32

Zadeva T-531/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Sotiropoulou in drugi/Svet (Nepogodbena odgovornost — Ekonomska in monetarna politika — Sklepi, naslovljeni na državo članico zaradi odprave čezmernega primanjkljaja — Zmanjšanje in ukinitev pokojninskih pravic v Grčiji — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice)

25

2017/C 213/33

Združeni zadevi T-15/15 in T-197/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2017 – Costa/Parlament („Plačni sistem poslancev Parlamenta — Starostna pokojnina — Prekinitev — Vračilo — Pravilo o preprečevanju prekrivanja — Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Parlamenta — Sklicevanje na nacionalno zakonodajo — Člen 12(2a)(v) uredbe o življenjskih rentah poslancev — Nadomestilo, prejeto za opravljanje funkcije predsednika italijanskega pristaniškega organa — Legitimno pričakovanje“)

25

2017/C 213/34

Zadeva T-122/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – Landeskreditbank Baden Württemberg/ECB (Ekonomska in monetarna politika — Bonitetni nadzor kreditnih institucij — Člen 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 — Člen 70(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 — Enotni mehanizem nadzora — Pristojnosti ECB — Decentralizirano izvajanje prek nacionalnih organov — Ocena pomembnosti kreditne institucije — Potrebnost neposrednega nadzora s strani ECB)

26

2017/C 213/35

Zadeva T-303/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – Barqawi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Očitna napaka pri presoji)

27

2017/C 213/36

Zadeva T-304/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – Abdulkarim/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Očitna napaka pri presoji)

27

2017/C 213/37

Zadeva T-376/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – KK/EASME (Okvirni program za raziskave in inovacije „Obzorje 2020“ — Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2014-2015 — Program podpore za inovacije v MSP — Odločba EASME o razglasitvi neupravičenosti predloga — Pravilo „enkratne oddaje“ — Postopek pregleda in ocenjevanja — Začasna nedostopnost elektronskega portala za vložitev predlogov — Napaka pri presoji — Kršitev postopkovnih pravil — Nepogodbena odgovornost)

28

2017/C 213/38

Zadeva T-159/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije TRIPLE O NADA — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije TRIPLE BINGO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

29

2017/C 213/39

Zadeva T-71/16 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – De Nicola/EIB (Pritožba — Javni uslužbenci — Osebje EIB — Ocenjevanje — Karierno ocenjevalno poročilo — Ocenjevalno obdobje 2007 — Napačna uporaba prava — Očitno neutemeljena pritožba)

29

2017/C 213/40

Zadeva T-73/16 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – De Nicola/EIB („Pritožba — Javni uslužbenci — Osebje EIB — Psihično nasilje — Nepogodbena odgovornost — Napačna uporaba prava — Očitno neutemeljena pritožba“)

30

2017/C 213/41

Zadeva T-111/17: Tožba, vložena 20. februarja 2017 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Zadeva T-211/17: Tožba, vložena 6. aprila 2017 – Amplexor Luxembourg/Komisija

31

2017/C 213/43

Zadeva T-231/17: Tožba, vložena 20. aprila 2017 – SE/Svet

31

2017/C 213/44

Zadeva T-233/17: Tožba, vložena 20. aprila 2017 – Portugalska/Komisija

32

2017/C 213/45

Zadeva T-245/17: Tožba, vložena 24. aprila 2017 – ViaSat/Komisija

33

2017/C 213/46

Zadeva T-256/17: Tožba, vložena 2. maja 2017 – Labiri/EESO

34

2017/C 213/47

Zadeva T-258/17: Tožba, vložena 3. maja 2017 – Arbuzov/Svet

35

2017/C 213/48

Zadeva T-276/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Zadeva T-278/17: Tožba, vložena 10. maja 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Zadeva T-279/17: Tožba, vložena 11. maja 2017 – Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Zadeva T-280/17: Tožba, vložena 9. maja 2017 – GE.CO.P./Komisija

37

2017/C 213/52

Zadeva T-287/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Swemac Innovation/EUIPO – Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Popravki

2017/C 213/53

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-197/17 ( UL C 151, 15.5.2017 )

39


SL

 

Top