Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:195:TOC

Uradni list Evropske unije, C 195, 19. junij 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 195

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
19. junij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 195/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 195/02

Zadeva C-527/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 26. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Midden-Nederland – Nizozemska) – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, ki deluje pod imenom Filmspeler (Predhodno odločanje — Intelektualna in industrijska lastnina — Direktiva 2001/29/ES — Harmonizacija nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic — Člen 3(1) — Priobčitev javnosti — Pojem — Prodaja multimedijskega predvajalnika — Dodatki (add-ons) — Objava del brez dovoljenja imetnika — Dostop do spletnih mest s pretočnimi vsebinami (streaming) — Člen 5(1) in (5) — Pravica reproduciranja — Izjeme in omejitve — Zakonita uporaba)

2

2017/C 195/03

Zadeva C-564/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Predhodno odločanje — Preizkus razloga, ki se nanaša na kršitev prava Unije, po uradni dolžnosti — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti — Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Pravica do odbitka vstopnega davka — Sistem obrnjene davčne obveznosti — Člen 199(1)(g) — Uporaba samo v primeru nepremičnin — Davek, ki ga pridobitelj blaga neupravičeno plača prodajalcu na podlagi napačno izdanega računa — Odločba davčnega organa o ugotovitvi davčnega dolga v breme pridobitelja blaga, o zavrnitvi plačila odbitka, ki ga je ta zahteval, in o naložitvi davčne globe temu pridobitelju)

3

2017/C 195/04

Zadeva C-632/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Înalta Curte de Casație şi Justiție – Romunija) – Costin Popescu/Guvernul României in drugi (Predhodno odločanje — Promet — Cestni promet — Vozniško dovoljenje — Direktiva 2006/126/ES — Člen 13(2) — Pojem „pravica do vožnje, podeljena pred 19. januarjem 2013“ — Nacionalni predpisi, s katerimi je bila prenesena ta direktiva — Obveznost pridobitve vozniškega dovoljenja za osebe, ki jim je bilo pred začetkom veljavnosti teh predpisov dovoljeno voziti mopede brez dovoljenja)

4

2017/C 195/05

Zadeva C-51/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Noord-Holland – Nizozemska) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Tarifne številke — Uvrstitev blaga — Vsaditveni vijaki, namenjeni temu, da se vstavijo v človeško telo zaradi oskrbe zlomov ali namestitve protez — Kombinirana nomenklatura — Tarifna številka 9021 — Izvedbena uredba (EU) št. 1212/2014 — Veljavnost)

4

2017/C 195/06

Zadeva C-142/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 26. aprila 2017 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva 92/43/EGS — Člen 6(3) — Ohranitev naravnih habitatov — Zgraditev termoelektrarne Moorburg (Nemčija) — Območja Natura 2000 v strugi reke Labe nad termoelektrarno — Presoja posledic načrta ali projekta za zaščiteno območje)

5

2017/C 195/07

Zadeva C-464/16 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 6. aprila 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Prošnja za dostop do dokumentov Komisije — Zavrnitev — Tožba za razglasitev ničnosti — Člen 19 Statuta Sodišča Evropske unije — Zastopanje pred sodišči Unije — Odvetnik, ki ni tretja oseba v odnosu do tožeče stranke — Očitna nedopustnost tožbe — Člen 47 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije — Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča — Deloma očitno nedopustna in deloma očitno neutemeljena pritožba)

6

2017/C 195/08

Zadeva C-625/16 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 2. marca 2017 – Anikó Pint/Evropska komisija (Pritožba — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti madžarske vlade glede poskusnega postopka EU 8572/15 (CHAP(2015)00353 in 6874/14/JUST) glede domnevne kršitve s strani Madžarske člena 47 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije — Prošnja za posredovanje dokumentov — Neobstoj odgovora Evropske komisije)

6

2017/C 195/09

Zadeva C-555/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Salerno (Italija) 31. oktobra 2016 – kazenski postopek zoper Vincenza D’Andrio in Giuseppino D’Andria

7

2017/C 195/10

Zadeva C-581/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Salerno (Italija) 16. novembra 2016 – kazenski postopek zoper Nicolo Turca

7

2017/C 195/11

Zadeva C-582/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Salerno (Italija) 16. novembra 2016 – kazenski postopek zoper Alfonsa Consalva

8

2017/C 195/12

Zadeva C-610/16 P: Pritožba, ki jo je Anastasia-Soultana Gaki vložila 28. novembra 2016 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. septembra 2016 v zadevi T-112/16, Gaki/Parlament

8

2017/C 195/13

Zadeva C-29/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 19. januarja 2017 – Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Zadeva C-42/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte costituzionale (Italija) 26. januarja 2017 – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Zadeva C-101/17 P: Pritožba, ki jo je Verus Eood vložila 23. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 7. julija 2016 v zadevi T-82/14, Copernicus-Trademarks/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Zadeva C-141/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Španija) 21. marca 2017 – José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) in Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Zadeva C-145/17 P: Pritožba, ki jo je Internacional de Productos Metálicos, S.A. vložila 21. marca 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 25. januarja 2017 v zadevi T-217/16, Internacional de productos metálicos/Komisija

12

2017/C 195/18

Zadeva C-154/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 27. marca 2017 – SIA „E LATS“

14

2017/C 195/19

Zadeva C-169/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 3. aprila 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Zadeva C-181/17: Tožba, vložena 7. aprila 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

15

2017/C 195/21

Zadeva C-205/17: Tožba, vložena 20. aprila 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

16

 

Splošno sodišče

2017/C 195/22

Zadeva T-512/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2017 – Green Source Poland/Komisija (Ničnostna tožba — ESRR — Člen 41(3) Uredbe št. 1083/2006 — Zavrnitev dodelitve finančnega prispevka za velik projekt — Podjetje, odgovorno za izvedbo projekta — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

17

2017/C 195/23

Zadeva T-744/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2017 – Meta Group/Komisija (Arbitražna klavzula — Pogodbe o subvencijah, sklenjene v povezavi s šestim okvirnim programom na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti (2002-2006) — Pogodbe o subvencijah, sklenjene v povezavi z okvirnim programom za konkurenčnost in inovativnost (2007-2013) — Povračilo izplačanih zneskov — Znesek, ki ga je treba še plačati od celotnega finančnega prispevka, odobrenega za tožečo stranko — Upravičeni stroški — Pogodbena odgovornost)

17

2017/C 195/24

Zadeva T-264/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2017 – Gameart/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti v zvezi s postopkom zaradi neizpolnitve obveznosti — Dokumenti, ki jih pripravi država članica — Prošnja za dostop do dokumentov, ki je naslovljena na državo članico — Prenos prošnje za dostop na Komisijo — Zavrnitev dostopa — Pristojnost Komisije — Dokument, ki izvira iz institucije — Člen 5 Uredbe (ES) št. 1049/2001)

18

2017/C 195/25

Zadeva T-375/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2017 – Germanwings/Komisija (Državne pomoči — Pomoč letalskemu prevozniku, ki uporablja letališče Zweibrücken — Prednost — Možnost pripisa državi — Obveznost obrazložitve — Legitimno pričakovanje — Dostop do dokumentov — Dokumenti v zvezi s postopkom nadzora državnih pomoči — Zavrnitev dostopa do zaprošenih dokumentov — Izjema, ki se nanaša na varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij)

19

2017/C 195/26

Zadeva T-403/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2017 – JYSK/Komisija (Ničnostna tožba — ESSR — Člen 41(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006 — Zavrnitev dodelitve finančnega prispevka za velik projekt — Podjetje, odgovorno za izvedbo projekta — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

20

2017/C 195/27

Zadeva T-622/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2017 – Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) (Znaka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije EXHAUST-GARD — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravica do obrambe — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

20

2017/C 195/28

Zadeva T-681/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Upodobitev volčje glave) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki zajema upodobitev volčje glave — Prejšnja mednarodna figurativna znamka Outils WOLF — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

21

2017/C 195/29

Zadeva T-721/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2017 – BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije DINCH — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009)

21

2017/C 195/30

Zadeva T-25/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2017 – Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije GELENKGOLD — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki prikazuje tigra — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Pravnomočna sodba — Z uporabo povečan razlikovalni učinek prejšnje znamke — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravica do izjave — Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 — Serija znamk)

22

2017/C 195/31

Zadeva T-36/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Odtenki zelene) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Znamka Evropske unije, ki vključuje odtenke zelene — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009)

23

2017/C 195/32

Zadeva T-97/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2017 – Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije GEOTEK — Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravilo 40(5) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Dokaz o resni in dejanski uporabi znamke — Zamuda — Pravilo 61(2) in (3) in pravilo 65(1) Uredbe št. 2868/95 — Obvestilo imetniku o roku, poslano po telefaksu — Neobstoj okoliščin, s katerimi bi bilo mogoče omajati poročilo o pošiljki, ki ga je predložil EUIPO — Člen 78 Uredbe št. 207/2009 — Pravilo 57 Uredbe št. 2868/95 — Predlog za zaslišanje prič — Polje proste presoje, ki ga ima EUIPO)

23

2017/C 195/33

Zadeva T-132/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2017 – PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije VENMO — Slaba vera — Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

24

2017/C 195/34

Zadeva T-200/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Gfi PSF/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Storitve priprave, vzdrževanja, razvoja in pomoči za spletne strani — Zavrnitev ponudbe nekega ponudnika — Ponudba, ki je ob prejetju že odprta — Člen 111(4)(b) finančne uredbe)

24

2017/C 195/35

Zadeva T-224/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2017 – Messe Friedrichshafen/EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Figurativna znamka Evropske unije Door — Prejšnja besedna znamka Evropske unije OUTDOOR PRO — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 76 Uredbe št. 207/2009)

25

2017/C 195/36

Zadeva T-446/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2017 – CC/Parlament (Pritožba — Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Razpis javnega natečaja — Splošni javni natečaj — Napake pri vodenju seznama uspešnih kandidatov — Nepogodbena odgovornost — Novi dokazni predlogi — Premoženjska škoda — Enako obravnavanje — Izkrivljanje dejstev — Izguba možnosti)

26

2017/C 195/37

Zadeva T-569/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. aprila 2017 – OU/Komisija (Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Disciplinski postopek — Začasna odstranitev z delovnega mesta — Odtegnitev zneskov od osebnih prejemkov — Opomin — Vračilo — Člen 24(4) Priloge IX h Kadrovskim predpisom)

26

2017/C 195/38

Zadeva T-580/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2017 – Azoulay in drugi/Parlament (Javni uslužbenci — Uradniki — Začasni uslužbenci — Osebni prejemki — Družinski dodatki — Dodatek za šolanje — Zavrnitev vračila šolnine — Člen 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Legitimno pričakovanje — Enako obravnavanje — Načelo dobrega upravljanja)

27

2017/C 195/39

Zadeva T-588/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. april 2017 – HN/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Uredba (EU, Euratom) št. — Reforma kadrovskih predpisov — Nova pravila o karieri in napredovanju v nazivih AD 13 in AD 14 — Uradniki v nazivu AD 12 — Opravljanje posebnih odgovornosti — Člen 30(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom — Napredovalno obdobje 2014 — Predlog za uvrstitev v vrsto delovnega mesta „svetovalec ali enakovredna funkcija“ — Neobstoj odgovora OI — Napredovalno obdobje 2015 — Novi predlog za uvrstitev v vrsto delovnega mesta „svetovalec ali enakovredna funkcija“ ali „vodja enote ali enakovredna funkcija“ — Zavrnitev s strani OI — Potrdilna narava zavrnitve uvrstitve v vrsto delovnega mesta „svetovalec ali enakovredna funkcija“ — Zahteve v zvezi s predhodnim postopkom — Nedopustnost)

28

2017/C 195/40

Zadeva T-381/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. marca 2017 – Düll/EUIPO – Cognitect (DaToMo) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Umik zahteve za razveljavitev — Ustavitev postopka)

28

2017/C 195/41

Zadeva T-123/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 10. aprila 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER (Začasna odredba — Energija — Odločba ACER o zavrnitvi predloga za intervencijo v zadevi A-001-2017 (konsolidirana) — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

29

2017/C 195/42

Zadeva T-158/17 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2017 – Post Telecom/EIB (Začasna odredba — Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — zagotavljanje komunikacijskih storitev preko metropolitanskega omrežja za stavbe in pisarne skupine EIB v Luxembourgu — Zavrnitev ponudbe enega od ponudnikov in oddaja naročila drugemu ponudniku — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

30

2017/C 195/43

Zadeva T-159/17: Tožba, vložena 10. marca 2017 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Zadeva T-202/17: Tožba, vložena 31. marca 2017 – Calhau Correia de Paiva/Komisija

31

2017/C 195/45

Zadeva T-203/17: Tožba, vložena 3. aprila 2017 – GY/Komisija

32

2017/C 195/46

Zadeva T-206/17: Tožba, vložena 3. aprila 2017 – Argus Security Projects/Komisija in EUBAM

33

2017/C 195/47

Zadeva T-216/17: Tožba, vložena 7. aprila 2017 – Mabrouk/Svet

34

2017/C 195/48

Zadeva T-222/17: Tožba, vložena 18. aprila 2017 – Recylex in drugi/Komisija

34

2017/C 195/49

Zadeva T-228/17: Tožba, vložena 19. aprila 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Komisija

35

2017/C 195/50

Zadeva T-229/17: Tožba, vložena 19. aprila 2017 – Nemčija/Komisija

37

2017/C 195/51

Zadeva T-234/17: Tožba, vložena 19. aprila 2017 – Siberian Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Zadeva T-235/17: Tožba, vložena 20. aprila 2017 – Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Zadeva T-238/17: Tožba, vložena 25. aprila 2017 – Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Zadeva T-239/17: Tožba, vložena 25. aprila 2017 – Nemčija/Komisija

40

2017/C 195/55

Zadeva T-241/17: Tožba, vložena 25. aprila 2017 – Republika Poljska/Komisija

41

2017/C 195/56

Zadeva T-246/17: Tožba, vložena 24. aprila 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Zadeva T-247/17: Tožba, vložena 27. aprila 2017 – Azarov/Svet

43

2017/C 195/58

Zadeva T-250/17: Tožba, vložena 24. aprila 2017 – avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Zadeva T-251/17: Tožba, vložena 28. aprila 2017 – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Zadeva T-252/17: Tožba, vložena 28. aprila 2017 – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Zadeva T-253/17: Tožba, vložena 28. aprila 2017 – Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (upodobitev kroga z dvema puščicama)

45


 

Popravki

2017/C 195/62

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-232/16 P ( UL C 63, 27.2.2017 )

47


SL

 

Top