Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Uradni list Evropske unije, C 168, 29. maj 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 168

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
29. maj 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 168/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Sodišče

2017/C 168/02

Sklep Sodišča z dne 7. marca 2017 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

2

 

Splošno sodišče

2017/C 168/03

Sklep Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 o sodnih počitnicah

4


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 168/04

Zadeva C-598/14 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 5. aprila 2017 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole (Pritožba — Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(4) — Člen 65(1) in (2) — Besedna znamka LAGUIOLE — Zahteva za ugotovitev ničnosti, ki temelji na prejšnji pravici, pridobljeni na podlagi nacionalnega prava — Uporaba nacionalnega prava s strani EUIPO — Uradna dolžnost sodišča Unije)

5

2017/C 168/05

Združeni zadevi C-217/15 in C-350/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Italija) – kazenska postopka zoper Massima Orsija (C-217/15), Luciana Baldettija (C-350/15) (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člena 2 in 273 — Nacionalna zakonodaja, ki določa upravno sankcijo in kazensko sankcijo za ista dejanja v zvezi z neplačilom davka na dodano vrednost — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 50 — Načelo ne bis in idem — Identičnost osebe, proti kateri se začne pregon ali ki ji je naložena sankcija)

5

2017/C 168/06

Zadeva C-298/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – UAB „Borta“/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/17/ES — Javno naročilo, ki ne dosega praga, določenega v tej direktivi — Člena 49 in 56 PDEU — Omejitev oddajanja del v podizvajanje — Predstavitev skupne ponudbe — Strokovna usposobljenost ponudnikov — Spremembe razpisne dokumentacije)

6

2017/C 168/07

Zadeva C-336/15: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 6. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Arbetsdomstolen – Švedska) – Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2001/23/ES — Člen 3 — Ohranjanje pravic delavcev v primeru prenosa podjetij — Kolektivne pogodbe, ki se uporabljajo za pridobitelja in odsvojitelja — Dodatni odpovedni rok, ki je določen za delavce — Upoštevanje delovne dobe, dopolnjene pri odsvojitelju)

7

2017/C 168/08

Zadeva C-337/15 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 4. aprila 2017 – Evropski varuh človekovih pravic/Claire Staelen (Pritožba — Nepogodbena odgovornost Evropske unije — Obravnava pritožbe v zvezi z vodenjem seznama primernih kandidatov, izdelanega na podlagi javnega natečaja, s strani Evropskega varuha človekovih pravic — Kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja — Pojem, dovolj resna kršitev‘ pravnega pravila Unije — Nepremoženjska škoda — Izguba zaupanja v delo Evropskega varuha človekovih pravic)

8

2017/C 168/09

Združeni zadevi C-376/15 P in C-377/15 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. aprila 2017 – Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Svet Evropske unije, Evropska komisija, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Pritožba — Damping — Izvedbena uredba (EU) št. 924/2012 — Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 2(10) in (11) — Izključitev nekaterih izvoznih transakcij iz izračuna stopnje dampinga — Poštena primerjava med izvozno ceno in normalno vrednostjo v primeru uvoza iz države brez tržnega gospodarstva)

8

2017/C 168/10

Zadeva C-391/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – Španija) – Marina del Mediterráneo SL in drugi/Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Predhodno odločanje — Javna naročila — Revizijski postopki — Direktiva 89/665/EGS — Člen 1(1) — Člen 2(1) — Odločitev naročnika, da gospodarskemu subjektu dopusti oddajo ponudbe — Odločitev, zoper katero v skladu z veljavno nacionalno ureditvijo ni pravnega sredstva)

9

2017/C 168/11

Združeni zadevi C-435/15 in C-666/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 22. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija, Rechtbank Noord-Holland – Nizozemska) – GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Tarifne številke — Uvrstitev blaga — Video snemalne kamere — Kombinirana nomenklatura — Tarifne podštevilke 8525 80 30, 8525 80 91 in 8525 80 99 — Pojasnjevalne opombe — Razlaga — Izvedbeni uredbi (EU) št. 1249/2011 in (EU) št. 876/2014 — Razlaga — Veljavnost)

10

2017/C 168/12

Zadeva C-488/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. aprila 2017 – Evropska komisija/Republika Bolgarija (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva 2008/50/ES — Kakovost zunanjega zraka — Člen 13(1) — Priloga XI — Dnevne in letne mejne vrednosti koncentracij PM10 — Sistematično in trajno preseganje mejnih vrednosti — Člen 22 — Podaljšanje rokov, določenih za doseganje nekaterih mejnih vrednosti — Pogoji za uporabo — Člen 23(1) — Načrti za kakovost zraka — Obdobje preseganja, ki je „čim krajše“ — Ustrezni ukrepi — Elementi presoje)

11

2017/C 168/13

Združeni zadevi C-497/15 in C-498/15: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 22. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Cestni promet — Davčne določbe — Direktiva 1999/62/ES — Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila — Cestnina — Obveznost držav članic, da določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni — Pavšalna globa — Sorazmernost)

12

2017/C 168/14

Zadeva C-544/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 4. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Direktiva 2004/114/ES — Člen 6(1)(d) — Pogoji za sprejem državljanov tretjih držav — Zavrnitev sprejema — Pojem „grožnja javni varnosti“ — Polje proste presoje)

12

2017/C 168/15

Zadeva C-638/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 6. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel (Predhodno odločanje — Direktiva 2011/64/EU — Člen 2(1)(c) — Člen 5(1)(a) — Pojmi „tobak za kajenje“, „tobak, ki je rezan ali kako drugače razkosan“ in „industrijska obdelava“)

13

2017/C 168/16

Zadeva C-665/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 22. marca 2017 – Evropska komisija/Republika Portugalska (Neizpolnitev obveznosti države — Promet — Vozniško dovoljenje — Omrežje vozniških dovoljenj Evropske unije — Uporaba in povezava z omrežjem Unije)

14

2017/C 168/17

Zadeva C-668/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vestre Landsret – Danska) – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, ki deluje v imenu Ismarja Huskica (Predhodno odločanje — Enako obravnavanje oseb ne glede na raso ali narodnost — Direktiva 2000/43/ES — Člen 2(2)(a) in (b) — Kreditna ustanova, ki zahteva predložitev dodatne identifikacije v obliki fotokopije potnega lista ali dovoljenja za prebivanje od oseb, ki želijo pridobiti posojilo za nakup avtomobila in so se identificirale s svojim vozniškim dovoljenjem, v katerem je navedena država rojstva, ki ni država članice Evropske unije oziroma Evropskega združenja za prosto trgovino)

14

2017/C 168/18

Zadeva C-58/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. aprila 2017 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija (Neizpolnitev obveznosti države — Krepitev varnosti v pristaniščih — Direktiva 2005/65/ES — Člen 2(3) in členi 6, 7 in 9 — Kršitev — Neobstoj ocene varnosti v pristanišču — Meje pristanišča, varnostni načrt pristanišča in uradnik za varnost v pristanišču — Neobstoj določitve)

15

2017/C 168/19

Združene zadeve C-124/16, C-188/16 in C-213/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht München, Landgericht München I – Nemčija) – kazenski postopki zoper Ianosa Tranco (C-124/16), Tanjo Reiter (C-213/16), Ionela Oprio (C-188/16) (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Direktiva 2012/13/EU — Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku — Pravica do obveščenosti o obdolžitvah — Vročitev kaznovalnega naloga — Podrobna pravila — Obvezno imenovanje pooblaščenca — Obdolženec, ki ni rezident in nima stalnega prebivališča — Rok za vložitev ugovora, ki teče od vročitve pooblaščencu)

15

2017/C 168/20

Zadeva C-153/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 6. aprila 2017 – Evropska komisija/Republika Slovenija (Neizpolnitev obveznosti države — Neustrezno skladiščenje velike količine izrabljenih gum — Odlagališče, ki ne izpolnjuje zahtev iz direktiv 2008/98/ES in 1999/31/ES — Stalna in vztrajna nevarnost za okolje in zdravje ljudi)

16

2017/C 168/21

Zadeva C-83/16: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 2. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – „Heta Asset Resolution Bulgaria“ OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Predhodno odločanje — Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča — Carinski zakonik — Naknadna izvozna deklaracija — Pojem „zadosten dokaz“ — Presoja zadostnosti dokazov)

17

2017/C 168/22

Zadeva C-232/16 P: Sklep Sodišča Sodišča (šesti senat) z dne 9. marca 2017 – Simet SpA/Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Državne pomoči — Prometni sektor — Storitve medregionalnega avtobusnega prevoza — Uredba (EGS) št. 1191/69 — Pravica do nadomestila za finančne obremenitve, ki izhajajo iz izvrševanja obveznosti javnih služb — Nacionalna sodna odločba — Pomoč, ki je nezdružljiva z notranjim trgom)

17

2017/C 168/23

Zadeva C-497/16: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 2. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší soud České republiky – Češka republika) – kazenski postopek zoper Juraja Sokáča (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Predhodne sestavine za prepovedane droge — Uredba (ES) št. 273/2004 — Člen 2(a) — Pojem „snov s seznama“ — Izključenost zdravil — Direktiva 2001/83/ES — Člen 1, točka 2 — Pojem „zdravilo“ — Zdravilo, ki vsebuje efedrin ali psevdoefedrin — Uredba (ES) št. 111/2005 — Člen 2(a) — Pojem „snov s seznama“ — Priloga — Vključenost zdravil, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin — Nevplivanje na področje uporabe Uredbe (ES) št. 273/2004)

18

2017/C 168/24

Zadeva C-515/16: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 15. marca 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Versailles – Francija) – Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Člena 107 in 108 PDEU — Državna pomoč — Pojem „državni ukrep ali ukrep iz državnih sredstev“ — Sončna energija — Obveznost odkupa po ceni, ki je višja od tržne cene — Popolno nadomestilo — Neobstoj predhodne priglasitve)

19

2017/C 168/25

Zadeva C-14/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 11. januarja 2017 – VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Zadeva C-83/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obersten Gerichtshof (Avstrija) 15. februarja 2017 – KP, ki jo zastopa mati/LO

20

2017/C 168/27

Zadeva C-99/17 P: Pritožba, ki jo je Infineon Technologies AG vložila 24. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-758/14, Infineon Technologies AG/Evropska komisija

20

2017/C 168/28

Zadeva C-100/17 P: Pritožba, ki jo je Gul Ahmed Textile Mills Ltd vložila 24. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Svet Evropske unije

21

2017/C 168/29

Zadeva C-104/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Pitești (Romunija) 27. februarja 2017 – SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Zadeva C-113/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 6. marca 2017 – QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Zadeva C-120/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Satversmes tiesa (Latvija) 7. marca 2017 – Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Zadeva C-131/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação do Porto (Portugalska) 13. marca 2017 – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Zadeva C-136/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 15. marca 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Zadeva C-156/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 27. marca 2017 – Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Zadeva C-157/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 27. marca 2017 – X/Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Zadeva C-172/17 P: Pritožba, ki jo je ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias vložila 5. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 25. januarja 2017 v zadevi T-768/14, ANKO/Evropska komisija

27

2017/C 168/37

Zadeva C-173/17 P: Pritožba, ki jo je ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias vložila 5. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti sneat) z dne 25. januarja 2017 v zadevi T-771/14, ANKO/Evropska komisija

28

2017/C 168/38

Zadeva C-184/17 P: Pritožba, ki jo je International Management Group (IMG) vložila 11. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 2. februarja 2017 v zadevi T-381/15, IMG/Komisija

29

 

Splošno sodišče

2017/C 168/39

Zadeva T-201/17: Tožba, vložena 31. marca 2017 – Printeos/Komisija

30

2017/C 168/40

Zadeva T-207/17: Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Zadeva T-208/17: Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Zadeva T-209/17: Tožba, vložena 4. aprila 2017 – ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Zadeva T-213/17: Tožba, vložena 5. aprila 2017 – Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Zadeva T-215/17: Tožba, vložena 7. aprila 2017 – Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR)

33


SL

 

Top