EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:120:TOC

Uradni list Evropske unije, C 120, 13. april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 120

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
13. april 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Evropska centralna banka

2017/C 120/01 ECB/2017/8

Priporočilo Evropske centralne banke z dne 31. marca 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8)

1

2017/C 120/02 ECB/2017/10

Priporočilo Evropske centralne banke z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10)

2


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2017/C 120/03

Sporočilo Komisije o posodobitvi Priloge k Sporočilu Komisije C(2004) 43 – Smernice Skupnosti o državni pomoči za pomorski promet

10

2017/C 120/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8412 – Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings) ( 1 )

12


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2017/C 120/05

Menjalni tečaji eura

13

2017/C 120/06

Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

14

2017/C 120/07

Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

15

2017/C 120/08

Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

16

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2017/C 120/09

Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

17


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče Efte

2017/C 120/10

Sodba Sodišča z dne 2. avgusta 2016 v zadevi E-33/15 – Nadzorni organ Efte proti Islandiji (Neizpolnitev obveznosti države EGP/Efte – Neizvajanje – Direktiva 2012/26/EU o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco)

22

2017/C 120/11

Sodba Sodišča z dne 2. avgusta 2016 v zadevi E-34/15 – Nadzorni organ Efte proti Islandiji (Neizpolnitev obveznosti države Efte – Neizvajanje – Direktiva 2012/46/EU o spremembi Direktive 97/68/ES o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo)

23

2017/C 120/12

Sodba Sodišča z dne 2. avgusta 2016 v zadevi E-35/15 – Nadzorni organ Efte proti Kraljevini Norveški (Država Efte ni izpolnila svojih obveznosti – Direktiva 2000/59/ES o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora)

24

2017/C 120/13

Sodba Sodišča z dne 3. avgusta 2016 v združenih zadevah E-26/15 in E-27/15 – Kazenski postopek zoper B in B proti Finanzmarktaufsicht (Svoboda opravljanja storitev – člen 36 Sporazuma EGP – Direktiva 2005/60/ES – Sorazmernost)

25

2017/C 120/14

Zahtevek za svetovalno mnenje Sodišča Efte, ki ga je dne 31. avgusta 2016 vložilo sodišče Oslo tingrett v zadevi Mobil Betriebskrankenkasse proti Tryg Forsikring (Zadeva E-11/16)

26

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2017/C 120/15

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8455 – STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

27

2017/C 120/16

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

28

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2017/C 120/17

Objava zahtevka za spremembo v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

29


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top