EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:112:TOC

Uradni list Evropske unije, C 112, 10. april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 112

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
10. april 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 112/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 112/02

Zadeva C-555/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no6 de Murcia – Španija) – IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud (Predhodno odločanje — Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih — Direktiva 2011/7/EU — Trgovinski posli med zasebnimi podjetji in javnimi organi — Nacionalna ureditev, ki takojšnjo izterjavo glavnice terjatve pogojuje z odpovedjo obrestim za zamudo pri plačilu in nadomestilu za stroške izterjave)

2

2017/C 112/03

Zadeva C-577/14 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. februarja 2017 – Brandconcern BV/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 51(2) — Besedna znamka LAMBRETTA — Resna in dejanska uporaba znamke — Zahteva za razveljavitev — Delna razveljavitev — Obvestilo št. 2/12 predsednika EUIPO — Časovna omejitev sodbe Sodišča)

3

2017/C 112/04

Mnenje 3/15: Mnenje Sodišča (veliki senat) z dne 14. februarja 2017 – Evropska komisija (Mnenje, izdano na podlagi člena 218(11) PDEU — Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja — Člen 3 PDEU — Izključna zunanja pristojnost Evropske unije — Člen 207 PDEU — Skupna trgovinska politika — Trgovinski vidiki pravic intelektualne lastnine — Mednarodni sporazum, ki lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe — Direktiva 2001/29/ES — Člen 5(3)(b) in (4) — Izjeme in omejitve v korist invalidov)

3

2017/C 112/05

Zadeva C-90/15 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. februar 2017 – Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg parafinskih voskov in nemški trg stiskanega parafina — Določanje cen in razdelitev trgov — Dokaz o kršitvi — Neomejena pristojnost — Izkrivljanje dokazov — Obveznost obrazložitve — Uredba (ES) št.o1/2003 — Člen 23(2) — Izračun zneska globe — Načelo zakonitosti — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 — Načelo sorazmernosti)

4

2017/C 112/06

Zadeva C-94/15 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. februarja 2017 – Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Evropski trg parafinskih voskov in nemški trg stiskanega parafina — Določanje cen in razdelitev trgov — Obveznost obrazložitve — Dokaz o kršitvi — Izkrivljanje dokazov)

4

2017/C 112/07

Zadeva C-95/15 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. februarja 2017 – H&R ChemPharm GmbH/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg parafinskih voskov in nemški trg stiskanega parafina — Določanje cen in razdelitev trgov — Obveznost obrazložitve — Dokaz o kršitvi — Izkrivljanje dokazov — Uredba (ES) št. 1/2003 — Člen 23(3) — Izračun zneska globe — Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 — Načelo sorazmernosti)

5

2017/C 112/08

Zadeva C-219/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. februar 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Industrijska politika — Direktiva 93/42/EGS — Preverjanje skladnosti medicinskih pripomočkov — Priglašeni organ, ki ga imenuje proizvajalec — Obveznosti tega organa — Prsni vsadki z napako — Proizvodnja na osnovi silikona — Odgovornost priglašenega organa)

5

2017/C 112/09

Zadeva C-317/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 15. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Prosti pretok kapitala — Člen 64 PDEU — Pretok kapitala v tretje države ali iz njih, ki se nanaša na opravljanje finančnih storitev — Finančna sredstva na švicarskem bančnem računu — Odločba o dodatni odmeri davka — Rok za dodatno odmero davka — Podaljšanje roka za dodatno odmero davka, če gre za premoženje, ki ni v državi članici rezidentstva)

6

2017/C 112/10

Zadeva C-499/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vilniaus miesto apylinkės teismas – Litva) – W, V/X (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Členi od 8 do 15 — Pristojnost v preživninskih zadevah — Uredba (ES) št. 4/2009 — Člen 3(d) — Nasprotujoče si odločbe, ki so jih izdala sodišča različnih držav članic — Otrok, ki običajno prebiva v državi članici prebivališča matere — Pristojnost sodišč države članice prebivališča očeta za spremembo pravnomočne odločbe, ki so jo predhodno sprejela v zvezi s prebivališčem otroka, preživninskimi obveznostmi in izvajanjem pravice do stikov — Neobstoj)

7

2017/C 112/11

Zadeva C-503/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Španija) – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez (Predhodno odločanje — Člen 267 PDEU — Sodni tajnik — Pojem „nacionalno sodišče“ — Obvezna sodna pristojnost — Izvajanje sodnih funkcij — Neodvisnost — Nepristojnost Sodišča)

8

2017/C 112/12

Zadeva C-507/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van Koophandel te Gent – Belgija) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV (Predhodno odločanje — Samozaposleni trgovski zastopniki — Direktiva 86/653/EGS — Usklajevanje zakonodaje držav članic — Belgijski zakon, ki zagotavlja prenos — Pogodba o trgovskem zastopanju — Naročitelj s sedežem v Belgiji in zastopnik s sedežem v Turčiji — Klavzula o izbiri belgijskega prava — Zakon, ki se ne uporablja — Pridružitveni sporazum EGS-Turčija — Združljivost)

8

2017/C 112/13

Zadeva C-592/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 15. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost — Šesta direktiva 77/388/EGS — Člen 13(A)(1)(n) — Oprostitev za določene kulturne storitve — Neobstoj neposrednega učinka — Določitev oproščenih kulturnih storitev — Diskrecijska pravica držav članic)

9

2017/C 112/14

Zadeva C-641/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Handelsgericht Wien – Avstrija) – Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH („Predhodno odločanje — Intelektualna lastnina — Direktiva 2006/115/ES — Člen 8(3) — Izključna pravica RTV organizacij — Priobčitev javnosti — Javno dostopni kraji ob plačilu vstopnine — Predvajanje oddaj prek televizijskih sprejemnikov, nameščenih v hotelskih sobah“)

10

2017/C 112/15

Zadeva C-145/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 16. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof Amsterdam – Nizozemska) – Aramex Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane („Predhodno odločanje — Uredba (EGS) št. 2658/87 — Carinska unija in skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Veljavnost — Uredba (EU) št. 301/2012 — Tarifni številki 8703 in 8711 — Trikolesno vozilo z imenom‚Spyder‘“

10

2017/C 112/16

Zadeva C-578/16 PPU: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – Slovenija) – C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija („Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Meje, azil in priseljevanje — Dublinski sistem — Uredba (EU) št. 604/2013 — Člen 4 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah — Nečloveško ali ponižujoče ravnanje — Predaja hudo bolnega prosilca za azil državi, ki je odgovorna za obravnavo njegove prošnje — Neobstoj utemeljene domneve o obstoju izkazanih sistemskih pomanjkljivosti v tej državi članici — Obveznosti države članice, ki mora opraviti predajo)

11

2017/C 112/17

Zadeva C-28/16: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 12. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – Magyar Villamos Művek Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/EE — Členi 2, 9, 26, 167, 168 in 173 — Odbitek vstopnega davka — Davčni zavezanec, ki hkrati opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti — Holdinška družba, ki opravlja storitve za svoje hčerinske družbe brezplačno)

12

2017/C 112/18

Zadeva C-280/16 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 12. januarja 2017 – Amrita Soc. coop. arl in drugi/Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Varstvo zdravja rastlin — Direktiva 2000/29/ES — Varstvo proti vnosu in širjenju organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Evropsko unijo — Izvedbeni sklep (EU) 2015/789 — Ukrepi za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells in Raju) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije — Ničnostna tožba — Člen 263, četrti odstavek, PDEU — Regulativni akt — Izvedbeni ukrepi — Oseba, na katero se akt posamično nanaša)

13

2017/C 112/19

Zadeva C-137/16 P: Pritožba, ki jo je Juozas Edvardas Petraitis vložil 7. marca 2016 zoper sklep Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 18. decembra 2015 v zadevi T-460/15, Petraitis/Komisija

13

2017/C 112/20

Zadeva C-501/16 P: Pritožba, ki jo je Monster Energy Company vložila 22. septembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 14. julija 2016 v zadevi T-429/15, Monster Energy/EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ)

14

2017/C 112/21

Zadeva C-502/16 P: Pritožba, ki jo je Monster Energy Company vložila 22. septembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 14. julija 2016 v zadevi T-567/15, Monster Energy/EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (UPODOBITEV ČRNEGA KVADATA S ŠTIRIMI BELIMI ČRTAMI)

14

2017/C 112/22

Zadeva C-625/16 P: Pritožba, ki jo je Anikó Pint vložila 1. decembra 2016 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 14. novembra 2016 v zadevi T-660/16, Anikó Pint/Evropska komisija

14

2017/C 112/23

Zadeva C-665/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 22. decembra 2016 – Minister Finansów/Gmina Wrocław

15

2017/C 112/24

Zadeva C-1/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte di Appello di Torino (Italija) 2. januarja 2017 – Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

15

2017/C 112/25

Zadeva C-3/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 3. januarja 2017 – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

16

2017/C 112/26

Zadeva C-11/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Nemčija) 10. januarja 2017 – Thomas Hübner/LVM Lebensversicherungs AG

18

2017/C 112/27

Zadeva C-20/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammergericht Berlin (Nemčija) 18. januarja 2017 – Vincent Pierre Oberle

19

2017/C 112/28

Zadeva C-21/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší soud České republiky (Češka republika) 18. januarja 2017 – Catlin Europe SE/O.K. Trans Praha spol. s.r.o.

19

2017/C 112/29

Zadeva C-24/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obersten Gerichtshof (Avstrija) 18. januarja 2017 – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich

20

2017/C 112/30

Zadeva C-31/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 23. januarja 2017 – Sucrerie de Toury SA/Ministre de l'économie et des finances

21

2017/C 112/31

Zadeva C-39/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 25. januarja 2017 – Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

22

2017/C 112/32

Zadeva C-40/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 26. januarja 2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV

22

2017/C 112/33

Zadeva C-47/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) 1. februarja 2017 – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

23

2017/C 112/34

Zadeva C-47/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) 3. februarja 2017 – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 112/35

Zadeva C-49/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 1. februarja 2017 – Koppers Denmark ApS/Skatteministeriet

25

2017/C 112/36

Zadeva C-56/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 3. januarja 2017 – Bahtiar Fathi/Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

26

2017/C 112/37

Zadeva C-59/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 3. februarja 2017 – SCI Château du Grand Bois/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

27

2017/C 112/38

Zadeva C-64/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação do Porto (Portugalska) 7. februarja 2017 – Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais, S.A.

28

2017/C 112/39

Zadeva C-67/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rayonen Sad – Varna (Bolgarija) 7. februarja 2017 – Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

30

2017/C 112/40

Zadeva C-88/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 17. februarja 2017 – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services (International) Limited

30

2017/C 112/41

Zadeva C-349/15: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Castellón – Španija) – Banco Popular Español SA/Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu

31

2017/C 112/42

Zadeva C-381/15: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Zamora – Španija) – Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

31

2017/C 112/43

Zadeva C-34/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia de Alicante – Španija) – Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español SA

31

2017/C 112/44

Zadeva C-352/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. januarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Navarra – Španija) – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal

32

 

Splošno sodišče

2017/C 112/45

Zadeva T-40/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – ASPLA in Armando Álvarez/Evropska unija (Nepogodbena odgovornost — Natančnost tožbe — Zastaranje — Dopustnost — Člen 47 Listine o temeljnih pravicah — Razumni rok sojenja — Premoženjska škoda — Obresti na znesek neplačane globe — Stroški bančne garancije — Vzročna zveza)

33

2017/C 112/46

Zadeva T-369/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Hernández Zamora/EUIPO – Rosen Tantau (Paloma) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije Paloma — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije Paloma — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 207/2009)

34

2017/C 112/47

Zadeva T-441/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – European Dynamics Luxembourg in drugi/EMA (Arbitražna klavzula — Večstranska okvirna pogodba s padajočim sistemom EMA/2012/10/ICT — Zagotovitev zunanjih storitev na področju programskih aplikacij — Zahtevek za storitve, naslovljen na tožeče stranke — Zavrnitev kandidatov, ki so ju predlagale tožeče stranke — Sorazmernost — Delna sprememba opredelitve tožbe — Nepogodbena odgovornost)

34

2017/C 112/48

Zadeva T-596/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2017 – Batmore Capital/EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka POCKETBOOK — Prejšnje nacionalne figurativne znamke POCKET — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

35

2017/C 112/49

Zadeva T-142/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2017 – Dröge in drugi/Komisija (Ničnostna tožba — Izjava volje in dva sklepa Komisije v zvezi s podrobnimi pravili za dostop do dokumentov, ki se nanašajo na pogajanja o čezatlantskem sporazumu o partnerstvu za trgovino in naložbe med Evropsko unijo in Združenimi državami (TTIP) — Pravica sodelavcev članov nacionalnih parlamentov do dostopa do nekaterih zaupnih dokumentov o pogajanjih TTIP — Akti, zoper katere ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

36

2017/C 112/50

Zadeva T-153/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. februarja 2017 – Acerga/Svet (Ničnostna tožba — Ribištvo — Ohranjanje ribolovnih virov — Ribolovne možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije — Povezava — Neobstoj posamičnega nanašanja — Akt, ki zajema izvedbene ukrepe — Nedopustnost)

36

2017/C 112/51

Zadeva T-593/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2017 – Stips/Komisija (Odškodninska tožba — Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Neobstoj zahteve v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov — Očitna nedopustnost)

37

2017/C 112/52

Zadeva T-598/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. februarja 2017 – Pipiliagkas/Komisija (Ničnostna tožba — Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Razporeditev — Premestitev v interesu službe — Prerazporeditev tožeče stranke — Izvršitev sodbe — Predhodni postopek — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

38

2017/C 112/53

Zadeva T-645/16 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB (Začasna odredba — Enotni odbor za reševanje — Enotni sklad za reševanje — Predhodni prispevki — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

38

2017/C 112/54

Zadeva T-55/17: Tožba, vložena 30. januarja 2017 – Healy/Komisija

39

2017/C 112/55

Zadeva T-56/17: Tožba, vložena 27. januarja 2017 – PO in drugi/ESZD

39

2017/C 112/56

Zadeva T-71/17: Tožba, vložena 26. januarja 2017 – France.com/EUIPO – Francija (FRANCE.com)

40

2017/C 112/57

Zadeva T-73/17: Tožba, vložena 3. februarja 2017 – RS/Komisija

41

2017/C 112/58

Zadeva T-79/17: Tožba, vložena 6. februarja 2017 – Schoonjans/Komisija

42

2017/C 112/59

Zadeva T-80/17: Tožba, vložena 6. februarja 2017 – Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST)

43

2017/C 112/60

Zadeva T-89/17: Tožba, vložena 7. februarja 2017 – Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

43

2017/C 112/61

Zadeva T-94/17: Tožba, vložena 13. februarja 2017 – ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)

44

2017/C 112/62

Zadeva T-95/17: Tožba, vložena 13. februarja 2017 – King.com/EUIPO – TeamLava (Screen displays and icons)

45

2017/C 112/63

Zadeva T-96/17: Tožba, vložena 13. februarja 2017 – King.com/EUIPO – TeamLava (Animated icons)

45

2017/C 112/64

Zadeva T-97/17: Tožba, vložena 16. februarja 2017 – Franmax/EUIPO – R. Seelig & Hille (her- bea)

46

2017/C 112/65

Zadeva T-105/17: Tožba, vložena 17. februarja 2017 – HSBC Holdings in drugi/Komisija

46

2017/C 112/66

Zadeva T-106/17: Tožba, vložena 17. februarja 2017 – JPMorgan Chase in drugi/Komisija

47

2017/C 112/67

Zadeva T-125/17: Tožba, vložena 28. februarja 2017 – BASF Grenzach/ECHA

48

2017/C 112/68

Zadeva T-267/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. februarja 2017 – Tarmac Trading/Komisija

50

2017/C 112/69

Zadeva T-349/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. februarja 2017 – Bank Saderat Iran/Svet

50

2017/C 112/70

Zadeva T-596/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. februarja 2017 – HP/Komisija in eu-LISA

50

2017/C 112/71

Zadeva T-635/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2017 – IPA/Komisija

51

2017/C 112/72

Zadeva T-908/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2017 – Starbucks (HK)/EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

51


SL

 

Top