Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:046:TOC

Uradni list Evropske unije, C 46, 13. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 46

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
13. februar 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 46/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 46/02

Zadeva C-492/14: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 29. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – Essent Belgium NV/Vlaams Gewest, Inter-Energa in drugi (Predhodno odločanje — Regionalni predpisi, ki določajo obveznost brezplačne distribucije električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, po omrežjih v zadevni regiji — Razlikovanje glede na izvor zelene električne energije — Člena 28 in 30 ES — Prosti pretok blaga — Direktiva 2001/77/ES — Člena 3 in 4 — Nacionalni mehanizmi za podporo proizvodnji zelene energije — Direktiva 2003/54/ES — Člena 3 in 20 — Direktiva 96/92/ES — Člena 3 in 16 — Notranji trg z električno energijo — Dostop do distribucijskih omrežij po nediskriminatornih tarifnih pogojih — Obveznosti javne službe — Nesorazmernost)

2

2017/C 46/03

Zadeva C-171/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV (Predhodno odločanje — Javna naročila storitev — Direktiva 2004/18/ES — Člen 45(2) — Osebni položaj kandidata ali ponudnika — Neobvezni razlogi za izključitev — Huda poklicna napaka — Nacionalna ureditev, ki določa preučitev ob uporabi načela sorazmernosti v vsakem primeru posebej — Odločitve naročnikov — Direktiva 89/665/EGS — Sodni nadzor)

3

2017/C 46/04

Zadeva C-238/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal administratif – Luksemburg) – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Predhodno odločanje — Prosto gibanje oseb — Enako obravnavanje — Socialne ugodnosti — Uredba (EU) št. 492/2011 — Člen 7(2) — Finančna pomoč za visokošolski študij — Pogoj za študente, ki ne prebivajo na ozemlju zadevne države članice, da so otroci delavcev, ki so bili v tej državi članici zaposleni ali pa so tam opravljali svojo poklicno dejavnost neprekinjeno vsaj pet let — Posredna diskriminacija — Utemeljitev — Cilj povečati delež rezidentov z visokošolsko izobrazbo — Ustreznost — Sorazmernost)

4

2017/C 46/05

Zadeva C-256/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – Slovenija) – Drago Nemec/Republika Slovenija (Predhodno odločanje — Direktiva 2000/35/ES — Boj proti zamudam pri plačilih — Pristojnost Sodišča — Posel, sklenjen pred pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji — Področje uporabe — Pojem „trgovinski posel“ — Pojem „podjetje“ — Najvišji znesek zamudnih obresti)

4

2017/C 46/06

Zadeva C-378/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Regionale di Roma – Italija) – Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 77/388/EGS — Člen 17(5), tretji pododstavek, točka (d) — Področje uporabe — Uporaba odbitnega deleža davka na dodano vrednost, s katerim je bila obdavčena pridobitev vsega blaga in storitev, ki jih je davčni zavezanec uporabil — Priložnostne transakcije — Uporaba prometa kot kazalnika)

5

2017/C 46/07

Združene zadeve od C-401/15 do C-403/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative – Luksemburg) – Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche („Predhodno odločanje — Prosto gibanje oseb — Pravice delavcev — Enako obravnavanje — Socialne ugodnosti — Finančna pomoč za visokošolski študij — Pogoj sorodstva — Pojem „otrok“ — Otrok zakonca ali registriranega partnerja — Prispevek k preživljanju tega otroka)

6

2017/C 46/08

Zadeva C-558/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação do Porto – Portugalska) – Alberto José Vieira de Azevedo in drugi/CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel (Predhodno odločanje — Zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in nadzor obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti — Direktiva 2000/26/ES — Člen 4(5) — Zavarovalnica — Pooblaščenec za obravnavo odškodninskih zahtevkov — Zadostna pooblastila za zastopanje — Pasivna legitimacija v postopku pred sodiščem)

7

2017/C 46/09

Zadeva C-577/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. decembra 2016 – SV Capital OÜ/Evropski bančni organ (EBA), Evropska komisija („Pritožba — Predlog za začetek preiskave glede estonskih in finskih nadzornih organov — Odločba Evropskega bančnega organa (EBA) — Odločba odbora za pritožbe evropskih nadzornih organov — Uredba (EU) št. 1093/2010 — Člena 17 in 60 — Odbor za pritožbe — Rok za vložitev tožbe — Opravičljiva zmota)

7

2017/C 46/10

Zadeva C-644/15 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 15. decembra 2016 – Madžarska/Komisija (Pritožba — Uredba (ES) št. 1234/2007 — Skupna ureditev kmetijskih trgov — Sektor sadja in zelenjave — Člen 103e — Nacionalna finančna pomoč, dodeljena organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave — Uredba (ES) št. 1580/2007 — Člen 97 — Sklep Komisije o nadomestilu Evropske unije za nacionalno finančno pomoč, ki jo je Madžarska dodelila organizacijam proizvajalcev)

8

2017/C 46/11

Zadeva C-667/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW (Predhodno odločanje — Direktiva 2005/29/ES — Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov — Zavajajoča poslovna praksa — Piramidni sistem pospeševanja prodaje — Prispevki, ki jih plačajo novi člani, in nagrade, ki jih prejmejo obstoječi člani — Posredna finančna povezava)

8

2017/C 46/12

Zadeva C-700/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – Slovenija) – LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija (Predhodno odločanje — Kombinirana nomenklatura — Uvrstitev blaga — Prehranska dopolnila, ki spadajo v tarifno številko 2106 — Učinkovina kot bistvena sestavina — Morebitna uvrstitev v poglavje 30 Kombinirane nomenklature — Predstavljanje in trženje proizvodov kot zdravil)

9

2017/C 46/13

Zadeva C-412/16 P: Pritožba, ki jo je Ice Mountain Ibiza, S.L. vložila 27. julija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 25. maja 2016 v zadevi T-5/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

10

2017/C 46/14

Zadeva C-413/16 P: Pritožba, ki jo je Ice Mountain Ibiza, S.L. vložila 27. julija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 25. maja 2016 v zadevi T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

11

2017/C 46/15

Zadeva C-554/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 31. oktobra 2016 – EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

12

2017/C 46/16

Zadeva C-562/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgerichts Hannover (Nemčija) 7. novembra 2016 – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH

13

2017/C 46/17

Zadeva C-585/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 18. novembra 2016 – Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

14

2017/C 46/18

Zadeva C-621/16 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 25. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) v združenih zadevah T-353/14 in T-17/15, Italija/Komisija

16

2017/C 46/19

Zadeva C-633/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sø- og Handelsretten (Danska) 7. decembra 2016 – Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

17

2017/C 46/20

Zadeva C-636/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Španija) 9. decembra 2016 – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno Central de Navarra

18

 

Splošno sodišče

2017/C 46/21

Zadeva T-713/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – IPSO/ECB (ECB — Osebje ECB — Delavci, ki delajo prek agencij za zagotavljanje začasnega dela — Omejitev najdaljšega obdobja izvajanja službe s strani istega delavca, ki dela prek agencije za zagotavljanje začasnega dela — Ničnostna tožba — Izpodbojni akt — Neposredno in posamično nanašanje — Pravni interes — Tožbeni rok — Dopustnost — Neobveščanje in neposvetovanje s tožečo sindikalno organizacijo — Nepogodbena odgovornost)

19

2017/C 46/22

Zadeva T-833/16: Tožba, vložena 28. novembra 2016 – Karp/Parlament

19

2017/C 46/23

Zadeva T-858/16: Tožba, vložena 6. decembra 2016 – Dow Corning in Dow Corning Europe/Komisija

20

2017/C 46/24

Zadeva T-867/16: Tožba, vložena 5. decembra 2016 – Nomacorc/Komisija

21

2017/C 46/25

Zadeva T-874/16: Tožba, vložena 9. decembra 2016 – RA/Računsko sodišče

22

2017/C 46/26

Zadeva T-875/16: Tožba, vložena 12. decembra 2016 – Falcon Technologies International/Komisija

23

2017/C 46/27

Zadeva T-881/16: Tožba, vložena 14. decembra 2016 – HJ/EMA

24

2017/C 46/28

Zadeva T-882/16: Tožba, vložena 15. decembra 2016 – Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)

25

2017/C 46/29

Zadeva T-893/16: Tožba, vložena 19. decembra 2016 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD)

26

2017/C 46/30

Zadeva T-894/16: Tožba, vložena 19. decembra 2016 – Air France/Komisija

26

2017/C 46/31

Zadeva T-895/16: Tožba, vložena 13. decembra 2016 – Toontrack Music AB/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

27

2017/C 46/32

Zadeva T-908/16: Tožba, vložena 20. decembra 2016 – Starbucks (HK)/EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

28

2017/C 46/33

Zadeva T-916/16: Tožba, vložena 28. decembra 2016 – Winkler/Komisija

28


SL

 

Top