Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Uradni list Evropske unije, C 14, 16. januar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 14

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
16. januar 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 14/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 14/02

Zadeva C-449/14 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. novembra 2016 – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Evropska komisija, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Kraljevina Španija, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Pritožba — Državne pomoči — Shema pomoči v korist javne nacionalne RTV organizacije — Obveznosti javne službe — Nadomestilo — Člen 106(2) PDEU — Sklep o razglasitvi sheme pomoči za združljivo z notranjim trgom — Sprememba načina financiranja — Davčni ukrepi — Davek, naložen operaterjem plačljive televizije — Sklep o razglasitvi spremenjene sheme pomoči za združljivo z notranjim trgom — Upoštevanje načina financiranja — Obstoj zavezujoče namembnostne povezave med davkom in shemo pomoči — Neposredni vpliv prihodka od davka na višino pomoči — Kritje neto stroškov za opravljanje nalog javne službe — Konkurenčno razmerje med osebo, ki je dolžna plačati davek, in upravičencem do pomoči — Izkrivljanje nacionalnega prava)

2

2017/C 14/03

Zadeva C-504/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2016 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Varstvo narave — Direktiva 92/43/EGS — Člen 6(2) in (3) in člen 12(1), točki (b) in (d) — Prostoživeče živalske in rastlinske vrste — Ohranjanje naravnih habitatov — Morska želva Caretta caretta — Varstvo morskih želv v zalivu Kyparissia — Območje, pomembno za Skupnost, „sipine v zalivu Kyparissia“ — Varstvo vrst)

3

2017/C 14/04

Zadeva C-2/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Predhodno odločanje — Direktiva 97/67/ES — Člen 9 — Poštne storitve v Evropski uniji — Obveznost prispevka operativnih stroškov regulativnega organa za poštni sektor — Obseg)

4

2017/C 14/05

Zadeva C-30/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. novembra 2016 – Simba Toys GmbH & Co. KG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Seven Towns Ltd (Pritožba — Znamka Evropske unije — Tridimenzionalna znamka v obliki kocke z mrežasto strukturo ploskev — Zahteva za ugotovitev ničnosti — Zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti)

4

2017/C 14/06

Zadeva C-156/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – „Private Equity Insurance Group“ SIA/„Swedbank“ AS (Predhodno odločanje — Direktiva 2002/47/ES — Področje uporabe — Pojmi „finančno zavarovanje“, „ustrezne finančne obveznosti“ in „zagotavljanje“ finančnega zavarovanja — Možnost uveljavljanja finančnega zavarovanja neodvisno od začetka postopka zaradi insolventnosti — Pogodba o tekočem računu, v kateri je določena klavzula o finančnem zavarovanju z zastavno pravico)

5

2017/C 14/07

Zadeva C-174/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Den Haag – Nizozemska) – Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Predhodno odločanje — Avtorska pravica in sorodne pravice — Pravica dajanja v najem in pravica posojanja varovanih del — Direktiva 2006/115/ES — Člen 1(1) — Posojanje primerkov del — Člen 2(1) — Posojanje predmetov — Posojanje primerka knjige v digitalni obliki — Javne knjižnice)

6

2017/C 14/08

Zadeva C-199/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Predhodno odločanje — Direktiva 2004/18/ES — Člen 45 — Člena 49 in 56 PDEU — Javna naročila — Pogoji za izključitev iz postopka javnega naročila gradenj, blaga in storitev — Obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost — Enotni dokument, ki dokazuje, da so bili socialni prispevki pravilno plačani — Odprava nepravilnosti)

7

2017/C 14/09

Zadeva C-216/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesarbeitsgericht – Nemčija) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Predhodno odločanje — Direktiva 2008/104/ES — Delo prek agencij za zagotavljanje začasnega dela — Področje uporabe — Pojem „delavec“ — Pojem „gospodarska dejavnost“ — Negovalno osebje brez pogodbe o zaposlitvi, ki ga nepridobitno društvo napoti v zdravstveno ustanovo)

7

2017/C 14/10

Zadeva C-258/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Španija) – Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Predhodno odločanje — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Direktiva 2000/78/ES — Člen 2(2) in člen 4(1) — Diskriminacija zaradi starosti — Omejenost zaposlovanja policistov policije Baskovske avtonomne skupnosti na kandidate, ki so mlajši od 35 let — Pojem „bistvena in odločilna zahteva za neki poklic“ — Zasledovani cilj — Sorazmernost)

8

2017/C 14/11

Zadeva C-268/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – Fernand Ullens de Schooten/État belge (Predhodno odločanje — Temeljne svoboščine — Členi 49, 56 in 63 PDEU — Položaj, v katerem so vsi elementi omejeni na eno državo članico — Nepogodbena odgovornost države članice za škodo, ki je nastala posameznikom zaradi kršitev prava Unije, ki jih je mogoče pripisati nacionalnemu zakonodajalcu in nacionalnim sodiščem)

9

2017/C 14/12

Zadeva C-297/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sø- og Handelsretten – Danska) – Ferring Lægemidler A/S, v imenu Ferring Ferring BV/Orifarm A/S (Predhodno odločanje — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 7(2) — Farmacevtski proizvodi — Vzporedni uvoz — Delitev trgov — Nujnost prepakiranja proizvoda, označenega z znamko — Farmacevtski proizvod, ki ga imetnik znamke na izvozni in uvozni trg daje v enakovrstnih pakiranjih)

9

2017/C 14/13

Zadeva C-301/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Predhodno odločanje — Intelektualna in industrijska lastnina — Direktiva 2001/29/ES — Avtorska pravica in sorodne pravice — Člena 2 in 3 — Pravice reproduciranja in priobčitve javnosti — Obseg — „Nedostopne“ knjige, ki se ne izdajajo ali se ne izdajajo več — Nacionalni predpisi, ki organizaciji za kolektivno upravljanje zaupajo uveljavljanje pravic digitalnega izkoriščanja nedostopnih knjig v komercialne namene — Zakonska domneva soglasja avtorjev — Neobstoj mehanizma, ki bi zagotavljal, da bi bili avtorji dejansko in posamično obveščeni)

10

2017/C 14/14

Združeni zadevi C-313/15 in C-530/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État – Francija) – Eco-Emballages SA/Sphère France SAS in drugi (C-313/15), Melitta France SAS in drugi/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 94/62/ES — Člen 3 — Embalaža in odpadna embalaža — Pojem — Valji, zvitki ali tulci, okrog katerih je navit upogljiv material (jedra za navijanje) — Direktiva 2013/2/EU — Veljavnost — Sprememba seznama primerov embalaže iz Priloge I k Direktivi 94/62/ES s strani Evropske komisije — Napačna razlaga pojma „embalaža“ — Kršitev izvedbenih pooblastil)

11

2017/C 14/15

Zadeva C-316/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – The Queen, na predlog Timothyja Martina Hemminga, ki posluje kot „Simply Pleasure Ltd.“ in drugih/Westminster City Council (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev — Direktiva 2006/123/ES — Člen 13(2) — Postopki za izdajo dovoljenj — Pojem stroškov, ki jih imajo prosilci zaradi prošnje)

12

2017/C 14/16

Zadeva C-348/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Predhodno odločanje — Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje — Direktiva 85/337/EGS — Direktiva 2011/92/EU — Področje uporabe — Pojem „posebni zakon nacionalne zakonodaje“ — Neizvedba presoje vplivov na okolje — Pravnomočno soglasje — A posteriori legalizacija neizvedbe okoljske presoje — Načelo sodelovanja — Člen 4 PEU)

13

2017/C 14/17

Zadeva C-417/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 16. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Avstrija) – Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (EU) št. 1215/2012 — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Področje uporabe — Člen 24, točka 1, prvi odstavek — Izključna pristojnost v postopkih, katerih predmet so stvarne pravice na nepremičninah — Člen 7, točka 1(a) — Posebna pristojnost v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji — Tožba za razglasitev ničnosti darilne pogodbe o nepremičnini in za izbris vknjižbe lastninske pravice iz zemljiške knjige)

13

2017/C 14/18

Zadeva C-432/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 2(1)(c) — Pojem „opravljanje storitev za plačilo“ — Davčni zavezanec, ki organizatorju konjskih dirk daje na voljo konja — Presoja obstoja plačila — Pravica do odbitka stroškov, povezanih s pripravo konjev davčnega zavezanca na dirke — Splošni stroški, povezani s celotno gospodarsko dejavnostjo — Priloga III, točka 14 — Nižja stopnja DDV, ki velja za uporabo športnih objektov — Uporaba za upravljanje s hlevom za dirkalne konje — Transakcija, ki jo tvori enotna storitev ali več neodvisnih storitev)

14

2017/C 14/19

Zadeva C-548/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – J. J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Socialna politika — Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije zaradi starosti — Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Členi 2, 3 in 6 — Področje uporabe — Različno obravnavanje na podlagi starosti — Nacionalna zakonodaja, ki po dopolnitvi določene starosti predpisuje zgornji prag odbitka prijavljenih izdatkov za izobraževanje — Dostop do poklicnega usposabljanja)

15

2017/C 14/20

Zadeva C-452/16 PPU: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje, odrejenega zoper Krzysztofa Mareka Poltoraka (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Evropski nalog za prijetje — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Člen 1(1) — Pojem „sodna odločba“ — Člen 6(1) — Pojem „odreditveni pravosodni organ“ — Evropski nalog za prijetje, ki ga je odredila Rikspolisstyrelsen (nacionalna generalna policijska uprava, Švedska) zaradi izvršitve kazni zapora)

16

2017/C 14/21

Zadeva C-453/16 PPU: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega zoper Halila Ibrahima Özçelika (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Evropski nalog za prijetje — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Člen 8(1)(c) — Pojem „nalog za prijetje“ — Samostojni pojem prava Unije — Nacionalni nalog za prijetje, ki ga je zaradi pregona izdala policija in potrdil državni tožilec)

17

2017/C 14/22

Zadeva C-477/16 PPU: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje, odrejenega zoper Ruslanasa Kovalkovasa (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Evropski nalog za prijetje — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Člen 1(1) — Pojem „sodna odločba“ — Člen 6(1) — Pojem „odreditveni pravosodni organ“ — Evropski nalog za prijetje, ki ga je odredilo ministrstvo za pravosodje Republike Litve zaradi izvršitve kazni zapora)

17

2017/C 14/23

Združene zadeve od C-369/15 do C-372/15: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Člen 10a — Metodologija za brezplačno dodelitev pravic — Izračun enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja — Sklep 2013/448/EU — Člen 4 — Priloga II — Veljavnost — Uporaba enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja za naprave iz sektorjev, ki so izpostavljeni visokemu tveganju premestitve emisij CO2 — Sklep 2011/278/EU — Člen 10(9) — Veljavnost)

18

2017/C 14/24

Zadeva C-351/16 P: Pritožba, ki jo je 100 % Capri Italia Srl vložila 24. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 19. aprila 2016 v zadevi T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Zadeva C-524/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte dei Conti (Italija) 12. oktobra 2016 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Zadeva C-525/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalska) 13. oktobra 2016 – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Zadeva C-526/16: Tožba, vložena 12. oktobra 2016 – Evropska komisija/Republika Poljska

21

2017/C 14/28

Zadeva C-527/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 14. oktobra 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Zadeva C-528/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 17. oktobra 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Zadeva C-530/16: Tožba, vložena 18. oktobra 2016 – Evropska komisija/Republika Poljska

24

2017/C 14/31

Zadeva C-542/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 26. oktobra 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag in drugi/Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Zadeva C-544/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 28. oktobra 2016 – Marcandi Limited, ki posluje kot „Madbid“/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Zadeva C-545/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 28. oktobra 2016 – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Zadeva C-579/16 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 16. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 15. septembra 2016 v zadevi T-386/14, FIH Holding in FIH Erhvervsbank/Komisija

28

 

Splošno sodišče

2017/C 14/35

Združeni zadevi T-694/13 in T-2/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. novembra 2016 – Ipatau/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Belorusiji — Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Omejitve vstopa na ozemlje Unije in potovanja prek njega — Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu zadevnih oseb — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Napaka pri presoji — Sorazmernost)

30

2017/C 14/36

Zadeva T-328/15 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. novembra 2016 – Alsteens/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Podaljšanje pogodbe — Omejitev trajanja podaljšanja pogodbe — Pravica do obrambe)

30

2017/C 14/37

Zadeva T-349/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije P PRO PLAYER — Prejšnja nacionalna figurativna znamka P in prejšnja figurativna znamka Evropske unije P PROTECTIVE — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

31

2017/C 14/38

Zadeva T-769/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2016 – SeNaPro/EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije Dolokorn — Prejšnja besedna znamka Evropske unije DOLOPUR — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

32

2017/C 14/39

Združeni zadevi T-268/15 in T-272/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2016 – Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne in besedne znamke Evropske unije PARKWAY — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe št. (ES) št. 207/2009 — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

32

2017/C 14/40

Zadeva T-455/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2016 – Vitra Collections/EUIPO – Consorzio Origini (Oblika stola) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Umik zahteve za razglasitev ničnosti — Ustavitev postopka)

33

2017/C 14/41

Zadeva T-602/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Jenkinson/Svet in drugi (Arbitražna klavzula — Osebje mednarodnih misij Unije — Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas — Odškodninski zahtevek — Očitna nepristojnost — Očitna nedopustnost)

34

2017/C 14/42

Zadeva T-41/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry in drugi/Komisija (Ničnostna tožba — Zahtevek za registracijo zaščitene označbe porekla „Halloumi“ ali „Hellim“ — Dopisa Komisije v zvezi z udeležbo tožečih strank v postopku z ugovorom v zvezi s postopkom registracije — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

34

2017/C 14/43

Zadeva T-116/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. oktobra 2016 – Port autonome du Centre et de l'Ouest in drugi/Komisija (Ničnostna tožba — Državna pomoč — Davek od dohodkov pravnih oseb — Pomoč belgijskim pristaniščem, ki jo je odobrila Belgija — Dopis Komisije, s katerim predlaga primerne ukrepe — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost)

35

2017/C 14/44

Zadeva T-405/16: Tožba, vložena 29. julija 2016 – The Regents of the University of California/CPVO – Nador Cott Protection in CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Zadeva T-701/16 P: Pritožba, ki jo je 30. septembra 2016 vložila Evropska komisija zoper sodbo, ki jo je 21. julija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-91/15, AV/Komisija

37

2017/C 14/46

Zadeva T-747/16: Tožba, vložena 25. oktobra 2016 – Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Zadeva T-752/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Novolipetsk Steel/Komisija

38

2017/C 14/48

Zadeva T-753/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Severstal/Komisija

39

2017/C 14/49

Zadeva T-754/16: Tožba, vložena 2. novembra 2016 – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Upodobitev silhuete v obliki elipse)

40

2017/C 14/50

Zadeva T-762/16: Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – ArcelorMittal Belval & Differdange in ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Zadeva T-764/16: Tožba, vložena 3. novembra 2016 – Paulini/ECB

42

2017/C 14/52

Zadeva T-769/16: Tožba, vložena 7. novembra 2016 – Picard/Komisija

44

2017/C 14/53

Zadeva T-771/16: Tožba, vložena 24. oktobra 2016 – Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Zadeva T-776/16: Tožba, vložena 4. novembra 2016 – Isocell/EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Zadeva T-777/16: Tožba, vložena 4. novembra 2016 – Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Zadeva T-779/16: Tožba, vložena 7. novembra 2016 – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Leuchten)

46

2017/C 14/57

Zadeva T-781/16: Tožba, vložena 9. novembra 2016 – Puma in drugi/Komisija

47

2017/C 14/58

Zadeva T-782/16: Tožba, vložena 9. novembra 2016 – Timberland Europe/Komisija

48

2017/C 14/59

Zadeva T-788/16: Tožba, vložena 10. novembra 2016 – De Geoffroy in drugi/Parlament

49

2017/C 14/60

Zadeva T-789/16: Tožba, vložena 8. novembra 2016 – InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Zadeva T-790/16: Tožba, vložena 11. novembra 2016 – C & J Clark International/Komisija

51

2017/C 14/62

Zadeva T-791/16: Tožba, vložena 14. novembra 2016 – Real Madrid Club de Fútbol/Komisija

52

2017/C 14/63

Zadeva T-806/16: Tožba, vložena 15. novembra 2016 – Agricola J.M./EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Zadeva T-808/16: Tožba, vložena 14. novembra 2016 – Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Zadeva T-815/16: Tožba, vložena 22. novembra 2016 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Zadeva T-392/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. oktobra 2016 – Axium/Parlament

55

2017/C 14/67

Zadeva T-565/16: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 25. oktobra 2016 – Maubert/Svet

55


SL

 

Top