EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Uradni list Evropske unije, C 6, 9. januar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 6

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
9. januar 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 6/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Splošno sodišče

2017/C 6/02

Imenovanje sodnega tajnika

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 6/03

Zadeva C-448/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg (Predhodno odločanje — Nova živila in nove živilske sestavine — Uredba (ES) št. 258/97 — Člen 1(2)(c) — Pojem „živila in živilske sestavine z novo primarno molekularno strukturo“)

3

2017/C 6/04

Zadeva C-465/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl (Predhodno odločanje — Člena 18 in 45 PDEU — Socialna varnost delavcev migrantov — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 3 in člen 94 — Uredba (ES) št. 859/2003 — Člen 2(1) in (2) — Starostno zavarovanje in zavarovanje za primer smrti — Nekdanji pomorščaki, državljani tretje države, ki je postala članica Evropske unije leta 1995 — Izključitev pravice do dajatev za starost)

4

2017/C 6/05

Zadeva C-506/14: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö (Predhodno odločanje — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Člen 10a — Metodologija za brezplačno dodelitev pravic — Izračun enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja — Sklep 2013/448/EU — Člen 4 — Priloga II — Veljavnost — Uporaba enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja za naprave iz sektorjev, ki so izpostavljeni visokemu tveganju premestitve emisij CO2 — Določitev referenčne vrednosti za vročo litino — Sklep 2011/278/EU — Člen 10(9) — Priloga I — Veljavnost)

5

2017/C 6/06

Zadeva C-537/14 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 27. oktobra 2016 – Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Pritožba — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) in 8(5) — Figurativna znamka z besednimi elementi „SO’BiO ētic“ — Ugovor imetnika besednih in figurativnih znamk Unije in nacionalnih znamk, ki vsebujejo besedni element „SO…?“ — Zavrnitev registracije)

6

2017/C 6/07

Zadeva C-554/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Atanasa Ognyanova (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2008/909/PNZ — Člen 17 — Pravo, ki ureja izvrševanje kazenske sankcije — Razlaga nacionalnega pravila države izvršiteljice, ki določa da se kazen odvzema prostosti zniža zaradi dela, ki ga je obsojena oseba opravila med odvzemom prostosti v državi izdajateljici — Pravni učinki okvirnih sklepov — Obveznost skladne razlage)

6

2017/C 6/08

Zadeva C-590/14 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, nekdanja Alouminion AE, Evropska komisija (Pritožba — Državne pomoči — Proizvodnja aluminija — Ugodnejša cena električne energije, dodeljena s pogodbo — Sklep, s katerim je ugotovljeno, da je pomoč združljiva z notranjim trgom — Odpoved pogodbe — Sodno zadržanje učinkov odpovedi — Sklep, s katerim je pomoč razglašena za nezakonito — Člen 108(3) PDEU — Pojma obstoječa pomoč in nova pomoč — Razlikovanje)

7

2017/C 6/09

Zadeva C-611/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Glostrup – Danska) – kazenski postopek zoper Canal Digital Danmark A/S (Predhodno odločanje — Nepoštene poslovne prakse — Direktiva 2005/29/ES — Člena 6 in 7 — Oglaševanje v zvezi z naročnino na satelitsko televizijo — Cena naročnine, ki poleg mesečne cene naročnine vključuje polletno ceno za kartico, ki je potrebna za dekodiranje oddaj — Cena polletnega pavšala, ki je izpuščena ali prikazana manj izrazito kot cena mesečnega pavšala — Zavajajoče dejanje — Zavajajoča opustitev — Prenos določbe direktive le v pripravljalno gradivo za nacionalni zakon za prenos in ne v besedilo tega zakona)

8

2017/C 6/10

Zadeva C-613/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited (Predhodno odločanje — Člen 267 PDEU — Pristojnost Sodišča — Pojem „določba prava Unije“ — Direktiva 89/106/EGS — Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode — Standard, ki ga je odobril Evropski odbor za standardizacijo (CEN) na podlagi mandata Evropske komisije — Objava standarda v Uradnem listu Evropske unije — Usklajeni standard EN 13242:2002 — Nacionalni standard, s katerim se prenaša usklajeni standard EN 13242:2002 — Pogodbeni spor med subjekti zasebnega prava — Metoda za ugotavljanje (ne)skladnosti proizvoda z nacionalnim standardom, s katerim se prenaša usklajeni standard — Čas ugotavljanja (ne)skladnosti proizvoda s tem standardom — Direktiva 98/34/ES — Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov — Področje uporabe)

9

2017/C 6/11

Zadeva C-41/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court – Irska) – Gerard Dowling in drugi/Minister for Finance („Uredba št. 407/2010/EU — Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo — Izvedbeni sklep 2011/77/EU — Finančna pomoč Evropske unije Irski — Dokapitalizacija nacionalnih bank — Pravo družb — Druga direktiva 77/91/EGS — Členi 8, 25 in 29 — Dokapitalizacija banke na podlagi sodne odredbe — Povečanje kapitala brez sklepa skupščine delničarjev in ne da bi bile izdane delnice prednostno ponujene obstoječim delničarjem — Izdaja novih delnic za znesek, ki je nižji od njihove nominalne vrednosti)

10

2017/C 6/12

Zadeva C-42/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Dunajská Streda – Slovaška) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová (Predhodno odločanje — Direktiva 2008/48/ES — Varstvo potrošnikov — Potrošniški kredit — Člen 1, člen 3(m), člen 10(1) in (2), člen 22(1) in člen 23 — Razlaga izrazov „na papirju“ in „drug trajen nosilec podatkov“ — Pogodba, ki se sklicuje na drug dokument — Zahteva po, pisni obliki‘ v smislu nacionalnega prava — Navedba zahtevanih informacij s sklicevanjem na objektivne parametre — Elementi, ki jih je treba navesti v kreditni pogodbi z določenim trajanjem — Posledice nenavedbe obveznih informacij — Sorazmernost)

11

2017/C 6/13

Zadeva C-43/15 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), LG Electronics Inc. (Pritožba — Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo figurativne znamke z besednima elementoma „compressor technology“ — Ugovor imetnika besednih znamk KOMPRESSOR PLUS in KOMPRESSOR — Delna zavrnitev registracije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 60 — Uredba (ES) št. 216/96 — Člen 8(3) — „Dodatna“ pritožba — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Šibek razlikovalni učinek prejšnjih nacionalnih znamk — Verjetnost zmede)

12

2017/C 6/14

Zadeva C-114/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Pau – Francija) – kazenski postopek zoper Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) in druge (Predhodno odločanje — Prosti pretok blaga — Člena 34 in 36 PDEU — Količinske omejitve — Vzporedni uvoz zdravil za uporabo v veterinarski medicini — Direktiva 2001/82/ES — Člen 65 — Nacionalna ureditev s predhodnim dovoljenjem — Izključitev rejcev iz poenostavljenega postopka za pridobitev dovoljenja za promet — Obveznost imeti dovoljenje za trgovanje na debelo — Obveznost imeti poslovno enoto na ozemlju države članice uvoza — Obveznosti farmakovigilance)

12

2017/C 6/15

Zadeva C-149/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Liège – Belgija) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL („Predhodno odločanje — Direktiva 1999/44/ES — Prodaja potrošniškega blaga in povezane garancije — Področje uporabe — Pojem „prodajalec“ — Posrednik — Izjemne okoliščine)

13

2017/C 6/16

Zadeva C-195/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – SCI Senior Home, v prisilni poravnavi/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Postopki v primeru insolventnosti — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Člen 5 — Pojem „stvarne pravice tretjih oseb“ — Javnopravno breme na nepremičninah, s katerim se zagotavlja plačilo davka na nepremičnine)

14

2017/C 6/17

Zadeva C-211/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. oktobra 2016 – Orange, prej France Télécom/Komisija (Pritožba — Konkurenca — Državne pomoči — Pomoč, ki jo je Francoska republika dodelila podjetju France Télécom — Reforma načina financiranja pokojnin javnih uslužbencev, zaposlenih pri podjetju France Télécom — Znižanje protidajatve, ki jo mora podjetje France Télécom plačati državi — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za pogojno združljivo z notranjim trgom — Pojem „pomoč“ — Pojem „gospodarska prednost“ — Selektivnost — Vpliv na konkurenco — Izkrivljanje dejstev — Pomanjkljiva obrazložitev — Nadomestitev obrazložitve)

14

2017/C 6/18

Zadeva C-212/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Mureș – Romunija) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Postopki zaradi insolventnosti — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Člen 4 — Posledice, določene s predpisi države članice, za terjatve, ki niso bile predmet postopka zaradi insolventnosti — Izguba pravice — Davčna narava terjatve — Nevplivanje — Člen 15 — Pojem „pravde v teku“ — Postopki izvršbe — Izključitev)

15

2017/C 6/19

Zadeva C-220/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija (Neizpolnitev obveznosti države — Prosti pretok blaga — Direktiva 2007/23/ES — Dajanje pirotehničnih izdelkov v promet — Člen 6 — Prosti pretok pirotehničnih izdelkov, ki so skladni z zahtevami iz navedene direktive — Nacionalna ureditev, ki dajanje pirotehničnih izdelkov v promet pogojuje z dodatnimi zahtevami — Obveznost predhodne priglasitve pri nacionalnem organu, pooblaščenem za pregledovanje in spreminjanje navodil za uporabo pirotehničnih izdelkov)

16

2017/C 6/20

Zadeva C-243/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovaška) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 92/43/EGS — Ohranjanje naravnih habitatov — Člen 6(3) — Aarhuška konvencija — Udeležba javnosti v postopkih odločanja in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah — Člena 6 in 9 — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Projekt ograditve — Zaščiteno območje Strážovské vrchy — Upravni postopek za izdajo dovoljenja — Organizacija za varstvo okolja — Vloga za priznanje statusa stranke v postopku — Zavrnitev — Sodni postopek)

16

2017/C 6/21

Zadeva C-269/15: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie – Belgija) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad (Predhodno odločanje — Socialna varnost — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 4 — Stvarno področje uporabe — Odtegljaji od zakonskih starostnih pokojnin in vseh drugih dodatnih ugodnosti — Člen 13 — Določitev zakonodaje, ki se uporabi — Stalno prebivališče v drugi državi članici)

17

2017/C 6/22

Zadeva C-276/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, v lasti Winfrieda Ertelta (Predhodno odločanje — Zdravila za uporabo v humani medicini — Direktiva 2001/83/ES — Področje uporabe — Člen 2(1) — Zdravila, ki so izdelana industrijsko ali z uporabo metode, ki vključuje industrijski postopek — Člen 3, točka 2 — Galenska zdravila)

18

2017/C 6/23

Zadeva C-290/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Patrice D'Oultremont in drugi/Région wallonne (Predhodno odločanje — Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje — Direktiva 2001/42/ES — Člen 2(a) in člen 3(2)(a) — Pojem „načrti in programi“ — Pogoji, ki se nanašajo na postavitev vetrnih elektrarn in ki so določeni z regulativno uredbo — Določbe, ki se med drugim nanašajo na varnostne, nadzorne, sanacijske in jamstvene ukrepe ter na standarde glede ravni hrupa, opredeljene glede na namembnost območij)

19

2017/C 6/24

Zadeva C-292/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vergabekammer Südbayern – Nemčija) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Predhodno odločanje — Javna naročila — Javne storitve avtobusnega potniškega prevoza — Uredba (ES) št. 1370/2007 — Člen 4(7) — Sklepanje pogodb s podizvajalci — Zahteva, da izvajalec sam opravi prevladujoči del javnih storitev potniškega prevoza — Obseg — Člen 5(1) — Postopek oddaje naročila — Oddaja naročila v skladu z Direktivo 2004/18/ES)

20

2017/C 6/25

Zadeva C-428/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – Child and Family Agency/J. D. (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Člen 15 — Prenos zadeve na sodišče druge države članice — Področje uporabe — Pogoji uporabe — Primernejše sodišče — Korist otroka)

21

2017/C 6/26

Zadeva C-468/15 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 26. oktobra 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Svet Evropske unije, Evropska komisija, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Pritožba — Damping — Izvedbeni uredbi (EU) št. 1138/2011 in (EU) št. 1241/2012 — Uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 2(10)(i) — Prilagoditev — Funkcije, ki so podobne funkcijam zastopnika, ki dela na podlagi provizij — Člen 2(10), prvi pododstavek — Simetrija med normalno vrednostjo in izvozno ceno — Načelo dobrega upravljanja)

22

2017/C 6/27

Zadeva C-482/15 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, nekdanja Westermann Lernspielverlag GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Pritožba — Prijava znamke Evropske unije — Figurativna znamka, ki vsebuje besedna elementa „bambino“ in „lük“ — Postopek z ugovorom — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „bambino“ — Delna zavrnitev registracije — Razveljavitev prejšnje znamke, na kateri je temeljil ugovor — Dopis tožeče stranke, s katerim je Splošno sodišče obvestila o tej razveljavitvi — Zavrnitev Splošnega sodišča, da dopis vloži v spis zadeve — Neobrazložitev)

22

2017/C 6/28

Zadeva C-439/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Emila Mileva (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Direktiva (EU) 2016/343 — Člena 3 in 6 — Časovna veljavnost — Sodni nadzor nad priporom obtoženca — Nacionalna zakonodaja, ki v fazi sojenja prepoveduje preverjanje obstoja utemeljenega suma, da je obtoženec storil kaznivo dejanje — Neskladnost s členom 5(1)(c) in členom 4 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin — Polje proste presoje, ki ga nacionalna sodna praksa pušča nacionalnim sodiščem pri odločanju, ali bodo uporabljala to konvencijo ali ne)

23

2017/C 6/29

Zadeva C-317/16 P: Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-346/14, Yanukovych/Svet

23

2017/C 6/30

Zadeva C-318/16 P: Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-347/14, Yanukovych/Svet

24

2017/C 6/31

Zadeva C-319/16 P: Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-348/14, Yanukovych/Svet

24

2017/C 6/32

Zadeva C-488/16 P: Pritožba, ki jo je Bundesverbandes Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. vložila 13. septembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 5. julija 2016 v zadevi T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V./Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

24

2017/C 6/33

Zadeva C-519/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalska) 5. oktobra 2016 – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Zadeva C-531/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. oktobra 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/„Specializuotas transportas“ UAB

27

2017/C 6/35

Zadeva C-532/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 18. oktobra 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Zadeva C-540/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 25. oktobra 2016 – UAB „Spika“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“, UAB „Prekybos namai Aistra“/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Zadeva C-541/16: Tožba, vložena 25. oktobra 2016 – Evropska komisija/Kraljevina Danska

30

2017/C 6/38

Zadeva C-543/16: Tožba, vložena 27. oktobra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

31

 

Splošno sodišče

2017/C 6/39

Zadeva T-579/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Birkenstock Sales/EUIPO (upodobitev vzorca medsebojno prepletenih valovitih črt) (Znamka Evropske unije — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka, ki prikazuje vzorec medsebojno prepletenih valovitih črt — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Reliefni vzorec — Uporaba reliefnega vzorca na embalaži proizvoda)

33

2017/C 6/40

Zadeva T-67/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2016 – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Prejšnje figurativne znamke Evropske unije BEVERLY HILLS POLO CLUB — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Predložitev dodatnih dokazov — Diskrecijska pravica, podeljena s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009 — Delna vrnitev zadeve pred oddelek za ugovore — Člen 64(1) in (2) Uredbe št. 207/2009)

33

2017/C 6/41

Zadeva T-184/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Trivisio Prototyping/Komisija (Finančna pomoč — Šesti okvirni program na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti — Pogodbe v zvezi s projekti ULTRA, CINeSPACE in IMPROVE — Delna sprememba opredelitve tožbe — Sklep, ki je izvršilni naslov — Člen 299 PDEU — Arbitražna klavzula — Upravičeni stroški — Vračilo izplačanih zneskov)

34

2017/C 6/42

Zadeva T-290/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije SMARTER TRAVEL — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Enako obravnavanje)

35

2017/C 6/43

Zadeva T-315/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2016 – Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije ELECTRIC HIGHWAY — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

35

2017/C 6/44

Zadeva T-579/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2016 – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije fortune — Prejšnja nemška besedna znamka FORTUNE-HOTELS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

36

2017/C 6/45

Zadeva T-157/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2016 – Fedtke/EESO (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Povsem potrditveni akt — Nova in bistvena dejstva — Dokazno breme)

36

2017/C 6/46

Zadeva T-746/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Biofa/Komisija (Ničnostna tožba — Fitofarmacevtska sredstva — Izvedbena uredba (EU) 2015/2069 — Odobritev osnovne snovi natrijev hidrogenkarbonat — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

37

2017/C 6/47

Zadeva T-12/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2016 – Slovenija/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije — Odhodki Republike Slovenije — Sprejetje Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1059 — Ustavitev postopka)

38

2017/C 6/48

Zadeva T-281/16 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2016 – Solelec in drugi/Parlament (Začasna odredba — Javna naročila gradenj — Postopek javnega razpisa — Električna dela (močni tokovi) v okviru projekta razširitve in obnove stavbe Parlamenta Konrad Adenauer v Luxembourgu — Zavrnitev ponudbe ponudnika in oddaja naročila drugemu ponudniku — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

38

2017/C 6/49

Zadeva T-738/16: Tožba, vložena 25. oktobra 2016 – La Quadrature du Net in drugi/Komisija

39

2017/C 6/50

Zadeva T-745/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – BPCE/ECB

40

2017/C 6/51

Zadeva T-749/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Stemcor London and Samac Steel Supplies/Komisija

41

2017/C 6/52

Zadeva T-750/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – FV/Svet

42

2017/C 6/53

Zadeva T-751/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/ECB

42

2017/C 6/54

Zadeva T-756/16: Tožba, vložena 2. novembra 2016 – Euro Castor Green/EUIPO – Netlon France (Zastirna ograja)

43

2017/C 6/55

Zadeva T-757/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Société générale/ECB

44

2017/C 6/56

Zadeva T-758/16: Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – Crédit Agricole/ECB

45

2017/C 6/57

Zadeva T-760/16: Tožba, vložena 4. novembra 2016 – Basil/EUIPO – Artex (košare za kolesa)

46

2017/C 6/58

Zadeva T-763/16: Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – PY/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Zadeva T-765/16: Tožba, vložena 5. novembra 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Zadeva T-766/16: Tožba, vložena 7. novembra 2016 – Hércules Club de Fútbol/Komisija

48

2017/C 6/61

Zadeva T-768/16: Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – BNP Paribas/ECB

49

2017/C 6/62

Zadeva T-770/16: Tožba, vložena 2. novembra 2016 – Korwin Mikke/Parlament

50

2017/C 6/63

Zadeva T-774/16: Tožba, vložena 7. novembra 2016 – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Zadeva T-780/16: Tožba, vložena 8. novembra 2016 – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Zadeva T-784/16: Tožba, vložena 1. novembra 2016 – Pilla/Komisija in EACEA

52

2017/C 6/66

Zadeva T-785/16: Tožba, vložena 9. novembra 2016 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Zadeva T-795/16: Tožba, vložena 9. novembra 2016 – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (CRABS)

54

2017/C 6/68

Zadeva T-796/16: Tožba, vložena 11. novembra 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Upodobitev zeleno-rjave travne bilke v steklenici)

54

2017/C 6/69

Zadeva T-798/16: Tožba, vložena 14. november 2016 – Hanso Holding/EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Zadeva T-720/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2016 – Komisija/CINAR

56

2017/C 6/71

Zadeva T-732/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2016 – ICA Laboratories in drugi/Komisija

56


 

Popravki

2017/C 6/72

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-698/16 ( UL C 441, 28.11.2016 )

57


SL

 

Top