EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:454:TOC

Uradni list Evropske unije, C 454, 5. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 454

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 59
5. december 2016


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2016/C 454/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

2016/C 454/02

Določitev prvega generalnega pravobranilca

2

2016/C 454/03

Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 107 Poslovnika Sodišča

2

2016/C 454/04

Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 193 Poslovnika Sodišča

2

2016/C 454/05

Odločitve, ki jih je Sodišče sprejelo na upravni seji 4. oktobra 2016

2

2016/C 454/06

Seznami, ki se uporabijo za določitev sestave senatov za zadeve, dodeljene senatom treh sodnikov

3

2016/C 454/07

Izvolitev predsednikov senatov treh sodnikov

4

2016/C 454/08

Prisega novega člana Sodišča

4

2016/C 454/09

Prisega novih sodnikov Splošnega sodišča

4


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2016/C 454/10

Zadeva C-102/14 P: Sklep Sodišča (peti senat)z dne 29. septembra 2016 – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Evropska komisija (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Pogodbe v zvezi s finančno pomočjo Evropske unije za projekte s področja raziskav in razvoja – Revizijsko poročilo v katerem so navedene nepravilnosti – Sklep o izterjavi predplačil, ki jih je izplačala Evropska komisija – Ničnostna tožba – Sklep o začasni ustavitvi plačil – Tožba zaradi nepogodbene odgovornosti – Sklep o nesklenitvi konvencije – Odškodninska tožba – Nedopustnost)

5

2016/C 454/11

Zadeva C-224/14 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 6. septembra 2016 – Lidl Stiftung & Co. KG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Pritožba – Znamka Evropske unije – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Očitno nedopustna ali očitno neutemeljena pritožba)

5

2016/C 454/12

Zadeva C-237/14 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 6. septembra 2016 – Lidl Stiftung & Co. KG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Pritožba – Znamka Evropske unije – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Očitno nedopustna ali očitno neutemeljena pritožba)

6

2016/C 454/13

Zadeva C-551/14 P: Sklep Sodišča z dne 13. septembra 2016 – Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Evropska komisija (Pritožba – Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Člen 10a – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije od leta 2013 – Sklep 2011/278/EU – Nacionalni izvedbeni ukrepi, ki jih je predstavila Zvezna republika Nemčija – Zavrnitev vpisa nekaterih naprav na sezname naprav, ki se jim brezplačno dodelijo pravice do emisije – Klavzula za primere s „prekomernimi težavami“ – Izvedbena pooblastila Komisije)

6

2016/C 454/14

Zadeva C-564/14 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2016 – Raffinerie Heide GmbH/Evropska komisija (Pritožba – Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Člen 10a – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije od leta 2013 – Sklep 2011/278/EU – Nacionalni izvedbeni ukrepi, ki jih je predstavila Zvezna republika Nemčija – Zavrnitev vpisa nekaterih naprav na sezname naprav, ki se jim brezplačno dodelijo pravice do emisije – Klavzula za primere s „prekomernimi težavami“ – Izvedbena pooblastila Komisije)

7

2016/C 454/15

Zadeva C-565/14 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2016 – Romonta GmbH/Evropska komisija (Pritožba – Okolje – Direktiva 2003/87/ES – Člen 10a – Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – Prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije od leta 2013 – Sklep 2011/278/EU – Nacionalni izvedbeni ukrepi, ki jih je predstavila Zvezna republika Nemčija – Zavrnitev vpisa nekaterih naprav na sezname naprav, ki se jim brezplačno dodelijo pravice do emisije – Klavzula za primere s „prekomernimi težavami“ – Izvedbena pooblastila Komisije)

7

2016/C 454/16

Zadeva C-228/15: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 7. septembra 2016 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Catania – Italija) – kazenski postopek proti Snežani Velikovi (Predhodno odločanje – Pravica državljanov Unije do gibanja in prebivanja na ozemlju Evropske unije – Neupoštevnost predloga za sprejetje predhodne odločbe za rešitev spora o glavni stvari – Očitna nedopustnost)

8

2016/C 454/17

Zadeva C-309/15 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 8. septembra 2016 – Real Express Srl/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Modra in rdeča figurativna znamka z besednim elementom „real“ – Ugovor imetnika nacionalnih črnih in belih figurativnih znamk z besednima elementoma „Real“ in „Real mark“ – Zavrnitev ugovora)

8

2016/C 454/18

Zadeva C-322/15: Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 8. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter razlogov, ki upravičujejo nujnost odgovora na vprašanje za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

9

2016/C 454/19

Zadeva C-338/15 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 20. julija 2016 – Claire Staelen/Evropski varuh človekovih pravic (Pritožba – Nepogodbena odgovornost – Obravnavanje pritožbe, ki je bila vložena glede vodenja seznama primernih kandidatov na podlagi javnega natečaja, s strani evropskega varuha človekovih pravic – Poslovnik Sodišča – Člen 181)

9

2016/C 454/20

Združeni zadevi C-363/15 P in C-364/15 P: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 21. julija 2016 – Louis Vuitton Malletier SA/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Pritožba – Znamka Skupnosti – Ustavitev postopka)

10

2016/C 454/21

Zadeva C-438/15: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2016 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Taranto – Italija) – kazenski postopek zoper Davida Duranteja (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Enaka vprašanja za predhodno odločanje – Člena 49 PDEU in 56 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Igre na srečo – Omejitve – Nujni razlogi v splošnem interesu – Sorazmernost – Pogoji za sodelovanje pri javnem razpisu ter ocena ekonomske in finančne sposobnosti – Izključitev ponudnika zaradi nepredložitve potrdil o njegovi ekonomski in finančni sposobnosti, ki bi jih izdali dve ločeni bančni ustanovi)

10

2016/C 454/22

Zadeva C-534/15: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 14. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Judecătoria Satu Mare – Romunija) – Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 93/13/EGS – Nedovoljeni pogoji – Člen 1(1) – Člen 2(b) – Status potrošnika – Prenos terjatve s prenovo kreditne pogodbe – Pogodba o zavarovanju z zastavitvijo nepremičnine, ki jo podpišejo zasebniki, ki z gospodarsko družbo, ki je nova dolžnica, nima nobene poslovne zveze)

11

2016/C 454/23

Zadeva C-542/15: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 28. septembra 2016 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Italija) – kazenski postopek zoper Angelo Manzo (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Enaka vprašanja za predhodno odločanje – Člena 49 PDEU in 56 PDEU – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Igre na srečo – Omejitve – Nujni razlogi v splošnem interesu – Sorazmernost – Javna naročila – Pogoji za sodelovanje pri javnem razpisu ter ocena ekonomske in finančne sposobnosti – Izključitev ponudnika zaradi nepredložitve potrdil o njegovi ekonomski in finančni sposobnosti, ki bi jih izdali dve ločeni bančni ustanovi – Direktiva 2004/18/ES – Člen 47 – Uporaba)

12

2016/C 454/24

Zadeva C-586/15 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 7. septembra 2016 – Lotte Co. Ltd/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Znamka Evropske unije – Figurativna znamka z besednim elementom v japonskem jeziku in podobo koale na drevesu, ki drži majhno koalo – Ugovor imetnika prejšnje nacionalne tridimenzionalne znamke KOALA-BÄREN in prejšnje nacionalne figurativne znamke KOALA – Dokaz o resni in dejanski uporabi znamke – Uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje v elementih, ki ne spremenijo razlikovalnega značaja znamke – Člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), in člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Pritožba, ki je delno očitna nedopustna in delno očitno neutemeljena)

12

2016/C 454/25

Zadeva C-614/15: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 21. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Craiova – Romunija) – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Socialna politika – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP – Zaporedne pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju za določen čas – Veterinarski asistent na področju nadzora zdravja živali – Javni sektor – Določba 5, točka 1 – Ukrepi za preprečevanje veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas – Pojem „objektivni razlogi“, ki upravičujejo take pogodbe – Nadomeščanje razpoložljivih delovnih mest do dokončanja izbirnih postopkov)

13

2016/C 454/26

Zadeva C-631/15: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 21. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Španija) – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Direktiva 1999/70/ES – Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP – Določba 4 – Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas v javnem sektorju – Neuniverzitetno poučevanje – Nacionalna zakonodaja – Zagotovitev dodatnega plačila – Pogoj – Pridobitev pozitivne ocene v postopku ocenjevanja – Učitelji zaposleni kot nadomestni uslužbenci – Izključitev – Načelo nediskriminacije)

14

2016/C 454/27

Združeni zadevi C-91/16 in C-120/16: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 8. septembra 2016 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid – Španija) – Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) (Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji – Obrestna mera zamudnih obresti – Uporaba obrestne mere pogodbenih obresti – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Nedopustnost)

14

2016/C 454/28

Zadeva C-141/16: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 20. julija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Regionale di Milano – Italija) – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Predhodno odločanje – Svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev – Enotni davek na stave in napovedi izidov – Obdavčenje nacionalnih posrednikov, ki prenašajo igralne podatke za račun ponudnikov s sedežem v drugi državi članici – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter razlogov, ki upravičujejo nujnost odgovora na vprašanje za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

15

2016/C 454/29

Zadeva C-471/16 P: Pritožba, ki jo je Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH vložila 24. avgusta 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 14. junija 2016 v zadevi T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

15

2016/C 454/30

Zadeva C-492/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 14. septembra 2016 – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Zadeva C-493/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italija) 14. septembra 2016 – Sicurbau Srl in drugi/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in drugi

17

2016/C 454/32

Zadeva C-494/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale civile di Trapani (Italija) 15. septembra 2016 – Guiseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Zadeva C-503/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Évora (Portugalska) 23. septembra 2016 – Luis Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.

19

2016/C 454/34

Zadeva C-506/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação do Porto (Portugalska) 26. septembra 2016 – José Joaquim Neto de Sousa/Estado Português

19

2016/C 454/35

Zadeva C-1/15: Sklep predsednika Sodišča z dne 22. septembra 2016 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Zvezne republike Nemčije, Češke republike

20

2016/C 454/36

Zadeva C-62/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. julija 2016 – Evropska komisija/Romunija

20

2016/C 454/37

Zadeva C-161/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 15. julija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Attunda Tingsrätt – Švedska) – Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

20

2016/C 454/38

Zadeva C-172/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. julija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Düsseldorf – Nemčija) – Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

20

2016/C 454/39

Zadeva C-257/16: Sklep predsednika Sodišča z dne 18. julija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Köln – Nemčija) – Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

21

 

Splošno sodišče

2016/C 454/40

Zadeva T-672/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2016 – August Wolff in Remedia/Komisija (Zdravila za uporabo v humani medicini – Člen 31 Direktive 2001/83/ES – Člen 116 Direktive 2001/83 – Zdravilna učinkovina estradiol – Sklep, s katerim je Komisija državam članicam naložila, da morajo preklicati in spremeniti nacionalna dovoljenja za promet z zdravili za topično uporabo z 0,01 -odstotnim masnim deležem estradiola – Dokazno breme – Sorazmernost – Enako obravnavanje)

22

2016/C 454/41

Zadeva T-14/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2016 – Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO – Mareea Comtur (airpass.ro) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijave figurativne znamke Evropske unije airpass.ro – Prejšnja besedna znamka Evropske unije AirPlus International – Zavrnitev ugovora – Pravilo 21 Uredbe (ES) št. 2868/95 – Ustavitev postopka – Člen 81(4) Uredbe (ES) št. 207/2009)

22

2016/C 454/42

Zadeva T-141/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2016 – Češka republika/Komisija (EKJS in EKSRP – Odhodki, izključeni iz financiranja – Zaščita vinogradov – Odhodki Češke republike – Pravna varnost – Varstvo legitimnih pričakovanj)

23

2016/C 454/43

Zadeva T-407/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2016 – Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije HotoGo self-heating can technology – Prejšnje figurativne znamke Evropske unije, ki upodabljajo kremplje – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj podobnosti znakov – Neobstoj verjetnosti zmede – Neobstoj povezave med znaki – Člen 8(1)(b) in člen 5 Uredbe (ES) št. 207/2009)

24

2016/C 454/44

Zadeva T-693/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. oktobra 2016 – Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska Unija – Besedna znamka CLOVER CANYON – Prejšnja nacionalna besedna znamka CANYON – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Verjetnost zmede)

24

2016/C 454/45

Zadeva T-543/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2016 – Lysoform Dr. Hans Rosemann in drugi/ECHA (Ničnostna tožba – Vpis družbe na seznam iz člena 95 Uredbe (EU) št. 528/2012 kot dobaviteljice aktivne snovi – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

25

2016/C 454/46

Zadeva T-564/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. oktobra 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisija (Ničnostna tožba – Finančna pomoč na področju Instrumenta za povezovanje Evrope – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Pripravljalni akt – Nedopustnost)

26

2016/C 454/47

Zadeva T-620/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. oktobra 2016 – Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije Gehen wie auf Wolken – Znamka, sestavljena iz oglaševalskega slogana – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

26

2016/C 454/48

Zadeva T-669/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. oktobra 2016 – Lysoform Dr. Hans Rosemann in drugi/ECHA (Ničnostna tožba – Vpis družbe na seznam iz člena 95 Uredbe (EU) št. 528/2012 kot dobaviteljice aktivne snovi – Neobstoj neposrednega nanašanja – Nedopustnost)

27

2016/C 454/49

Zadeva T-699/16 P: Pritožba, ki jo je Evropski parlament 29. septembra 2016 vložil zoper sodbo, ki jo je 19. julija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-147/15, Meyrl/Parlament

28

2016/C 454/50

Zadeva T-704/16: Tožba, vložena 26. septembra 2016 – Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS)

28

2016/C 454/51

Zadeva T-705/16 P: Pritožba, ki jo je WQ (*1)  3. oktobra 2016 vložila zoper sodbo, ki jo je 21. julija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-1/16, WQ (*1) /Parlament

29

2016/C 454/52

Zadeva T-706/16 P: Pritožba, ki jo je 3. oktobra 2016 vložil HB zoper sodbo, ki jo je 21. julija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-125/15, HB/Komisija

30

2016/C 454/53

Zadeva T-721/16: Tožba, vložena 7. oktobra 2016 – Luxottica Group/EUIPO – Chen (BeyBeni)

31

2016/C 454/54

Zadeva T-732/16: Tožba, vložena 20. oktobra 2016 – Valencia Club de Fútbol/Komisija

31

2016/C 454/55

Zadeva T-733/16: Tožba, vložena 18. oktobra 2016 – Banque Postale/ECB

32

2016/C 454/56

Zadeva T-613/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg in drugi/Frontex

33


(*1)Informacija je bila izbrisana v okviru varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

 


SL

 

Zaradi varstva osebnih podatkov nekaterih informacij, ki jih vsebuje ta izdaja, ni več dovoljeno posredovati, zato je bila objavljena njena nova avtentična različica.

Top