EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:346:TOC

Uradni list Evropske unije, C 346, 21. september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 346

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
21. september 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2015–2016
Seje: 27.–30. april 2015
Zapisnik seje je bil objavljen v  UL C 206, 9.6.2016 .
Sprejeta besedila z dne 29. aprila 2015 o razrešnici za proračunsko leto 2013 so bila objavljena v UL L 255, 30.9.2015 .
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 28. april 2015

2016/C 346/01

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o pregledu izvajanja bolonjskega procesa (2015/2039(INI))

2

2016/C 346/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o evropskem filmu v digitalni dobi (2014/2148(INI))

10

2016/C 346/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o novi gozdarski strategiji EU: za gozdove in gozdarski sektor (2014/2223(INI))

17

 

Sreda, 29. april 2015

2016/C 346/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

27

2016/C 346/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o strategiji o alkoholu (2015/2543(RSP))

32

2016/C 346/06

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in napredku glede bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))

39

2016/C 346/07

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila (2015/2660(RSP))

47

 

Četrtek, 30. april 2015

2016/C 346/08

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o preganjanju kristjanov po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab (2015/2661(RSP))

51

2016/C 346/09

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o uničenih kulturnih znamenitostih po akcijah organizacije ISIS/Daiš (2015/2649(RSP))

55

2016/C 346/10

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o razmerah na Maldivih (2015/2662(RSP))

60

2016/C 346/11

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o poročilu o napredku Albanije za leto 2014 (2014/2951(RSP))

63

2016/C 346/12

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2014 (2014/2952(RSP))

69

2016/C 346/13

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o Evropski investicijski banki – letno poročilo 2013 (2014/2156(INI))

77

2016/C 346/14

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet– energija za življenje (2015/2574(RSP))

88

2016/C 346/15

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o razmerah v Nigeriji (2015/2520(RSP))

95

2016/C 346/16

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o primeru Nadje Savčenko (2015/2663(RSP))

101

2016/C 346/17

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o razmerah v begunskem taborišču Jarmuk v Siriji (2015/2664(RSP))

103

2016/C 346/18

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. aprila 2015 o zapiranju zagovornikov človekovih pravic in pravic delavcev v Alžiriji (2015/2665(RSP))

106


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 28. april 2015

2016/C 346/19

Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o postopku pregleda izjave o finančnih interesih kandidata za komisarja (razlaga odstavka 1(a) Priloge XVI Poslovnika) (2015/2047(REG))

110


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

Torek, 28. april 2015

2016/C 346/20

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice mednarodne konvencije Mednarodne pomorske organizacije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in stražarjenje za osebje na ribiških ladjah (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

111

2016/C 346/21

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2015 za proračunsko leto 2015, Oddelek III – Komisija (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

112

2016/C 346/22

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

114

2016/C 346/23

P8_TA(2015)0100
Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov ***II
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))
P8_TC2-COD(2012)0288
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi dne 28. aprila 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/…Evropskega parlamenta in Sveta spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

115

2016/C 346/24

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

116

2016/C 346/25

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

118

2016/C 346/26

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

119

2016/C 346/27

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 28. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))

120

2016/C 346/28

P8_TA(2015)0105
Obveznost iztovarjanja ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))
P8_TC1-COD(2013)0436
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 28. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98

142

2016/C 346/29

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji (11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

143

 

Sreda, 29. april 2015

2016/C 346/30

P8_TA(2015)0110
Predhodno financiranje za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
P8_TC1-COD(2015)0026
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 glede dodatnega začetnega predplačila, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih

144

2016/C 346/31

P8_TA(2015)0111
Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))
P8_TC1-COD(2014)0334
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

145

2016/C 346/32

P8_TA(2015)0112
Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu z Norveško ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (kodificirano besedilo) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))
P8_TC1-COD(2014)0159
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/…Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (kodificirano besedilo)

146

2016/C 346/33

P8_TA(2015)0113
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Albanijo ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani (kodificirano besedilo) (COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
P8_TC1-COD(2014)0191
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/…Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani (Kodificirano besedilo)

147

2016/C 346/34

P8_TA(2015)0114
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah z Bosno in Hercegovino ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (kodificirano besedilo) (COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
P8_TC1-COD(2014)0206
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (kodificirano besedilo)

148

2016/C 346/35

P8_TA(2015)0115
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (kodificirano besedilo) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
P8_TC1-COD(2014)0199
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (Kodificirano besedilo)

149

2016/C 346/36

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Sveta o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (kodificirano besedilo) (COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))

150

2016/C 346/37

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Sveta o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 pogodbe o delovanju Evropske unije (kodificirano besedilo) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))

151

2016/C 346/38

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

152

2016/C 346/39

P8_TA(2015)0171
Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (prenovitev) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))
P8_TC1-COD(2014)0177
Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. aprila 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (Prenovitev)

186

2016/C 346/40

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016 (2015/2012(BUD))

188

 

Četrtek, 30. april 2015

2016/C 346/41

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete z dne 30. aprila 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasni prekinitvi njene uporabe za Bosno in Hercegovino (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

194


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

SL

 

Top