Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:314:TOC

Uradni list Evropske unije, C 314, 29. avgust 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 314

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
29. avgust 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2016/C 314/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2016/C 314/02

Zadeva C-540/14 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. junija 2016 – DK Recycling und Roheisen GmbH/Evropska komisija (Pritožba — Okolje — Direktiva 2003/87/ES — Člen 10a — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov — Prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije od leta 2013 — Sklep 2011/278/EU — Nacionalni izvedbeni ukrepi, ki jih je predstavila Zvezna republika Nemčija — Zavrnitev vpisa nekaterih naprav na sezname naprav, ki se jim brezplačno dodelijo pravice do emisije — Klavzula za primere s „prekomernimi težavami“ — Izvedbena pooblastila Komisije)

2

2016/C 314/03

Zadeva C-557/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. junija 2016 – Evropska komisija/Portugalska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/271/EGS — Čiščenje komunalne odpadne vode — Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti — Neizvršitev — Člen 260(2) PDEU — Denarne sankcije — Pavšalni znesek in denarna kazen)

2

2016/C 314/04

Zadeva C-11/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas (Predhodno odločanje — Šesta direktiva 77/388/EGS — Davek na dodano vrednost — Člen 2, točka 1 — Opravljanje storitev za plačilo — Pojem — Javna radiodifuzija — Financiranje z obveznim zakonskim prispevkom)

3

2016/C 314/05

Zadeva C-15/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 21. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van Koophandel te Gent – Belgija) – New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl (Predhodno odločanje — Prosti pretok blaga — Prepoved ukrepov z enakim učinkom kot količinske omejitve pri izvozu — Člen 35 PDEU — Družba s sedežem na nizozemskem jezikovnem območju Kraljevine Belgije — Ureditev, ki nalaga sestavo računov v nizozemščini, sicer so nični — Koncesijska pogodba s čezmejnim elementom — Omejitev — Upravičenost — Neobstoj sorazmernosti)

4

2016/C 314/06

Zadeva C-207/15 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. junija 2016 – Nissan Jidosha KK/Evropski urad za intelektualno lastnino (Pritožba — Znamka Evropske unije — Figurativna znamka, ki vsebuje element CVTC — Zahtevi za podaljšanje, vloženi za del proizvodov ali storitev, za katere je znamka registrirana — Dodatni rok — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 47 — Načelo pravne varnosti)

4

2016/C 314/07

Zadeva C-255/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Düsseldorf – Nemčija) – Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland (Predhodno odločanje — Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člena 2(f) in 10(2) — Delno povračilo cene vozovnice v primeru slabše namestitve potnika na letu — Pojma „vozovnica“ in „cena vozovnice“ — Izračun povračila, dolgovanega potniku)

5

2016/C 314/08

Zadeva C-267/15: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 22. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Gemeente Woerden/Staatsecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost — Vstopni davek — Odbitek)

6

2016/C 314/09

Zadeva C-280/15: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Harju Maakohus – Estonija) – Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Predhodno odločanje — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člena 9(3) in 102(1) — Obveznost sodišča za znamke Evropske unije izdati odredbo, s katero se tretji osebi prepove nadaljevanje kršitev — Neobstoj predloga za izdajo take odredbe — Pojem „posebnih razlogov“, iz katerih se taka prepoved ne izreče — Pojem „ustrezno nadomestilo“ za dejanja po objavi zahteve za registracijo znamke Evropske unije in pred objavo registracije take znamke)

6

2016/C 314/10

Zadeva C-419/15: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH (Predhodno odločanje — Intelektualna lastnina — Modeli Skupnosti — Uredba (ES) št. 6/2002 — Člena 32 in 33 — Licenca — Register modelov Skupnosti — Pravica pridobitelja licence, da začne postopek zaradi kršitve, čeprav licenca ni vpisana v register — Pravica pridobitelja licence, da začne postopek zaradi kršitve zaradi pridobitve nadomestila za škodo, ki jo je utrpel)

7

2016/C 314/11

Zadeva C-611/15 P: Pritožba, ki jo je L'Oréal SA vložila 19. novembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 23. septembra 2015 v zadevi T-426/13, L’Oreal/EUIPO

8

2016/C 314/12

Zadeva C-639/15 P: Pritožba, ki jo je Gat Microencapsulation GmbH (prej Gat Microencapsulation AG) 1. decembra 2015 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 30. septembra 2015 v zadevi T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO

8

2016/C 314/13

Zadeva C-275/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 17. maja 2016 – Comune di Balzola in drugi/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

Zadeva C-282/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 20. maja 2016 – RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

Zadeva C-297/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 25. maja 2016 – Colegiul Medicilor Veterinari din România/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

Zadeva C-298/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 25. maja 2016 – Teodor Ispas, Anduța Ispas/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

11

2016/C 314/17

Zadeva C-310/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Specializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 31. maja 2016 – kazenski postopek zoper Petra Dziveva

11

2016/C 314/18

Zadeva C-368/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska) 6. julija 2016 – Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

Zadeva C-377/16: Tožba, vložena 7. julija 2016 – Kraljevina Španija/Evropski parlament

13

2016/C 314/20

Zadeva C-380/16: Tožba, vložena 8. julija 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

14

2016/C 314/21

Zadeva C-384/16 P: Pritožba, ki jo je European Union Copper Task Force vložila 11. julija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 27. aprila 2016 v zadevi T-310/15, European Union Copper Task Force/Evropska komisija

15

2016/C 314/22

Zadeva C-388/16: Tožba, vložena 13. julija 2016 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

16

 

Splošno sodišče

2016/C 314/23

Zadeva T-146/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2016 – Parker Hannifin Manufacturing in Parker Hannifin/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg cevi za uporabo v pomorstvu — Sporazumi o določanju cen, razdelitvi trga in izmenjavi poslovno občutljivih informacij — Odgovornost za kršitveno ravnanje — Načelo gospodarske kontinuitete — Načelo osebne odgovornosti — Globe — Obteževalne okoliščine — Vloga vodje — 10 odstotna zgornja meja — Neomejena sodna pristojnost)

17

2016/C 314/24

Zadeva T-143/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2016 – Nemčija/Komisija (Državne pomoči — Poštno področje — Financiranje dodatnih stroškov plač in prispevkov socialnega varstva za del osebja družbe Deutsche Post prek subvencij in prihodkov, ustvarjenih s plačevanjem storitev po reguliranih cenah — Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom — Pojem prednosti — Sodba „Combus“ — Dokazovanje obstoja gospodarske in selektivne prednosti — Neobstoj)

18

2016/C 314/25

Zadeva T-99/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2016 – Alesa/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Opravljanje storitev tehnične podpore za kitajske organe za potrebe projekta „Trajnostna urbanizacija — Povezovanje ekoloških mest v Evropi in na Kitajskem (EC LINK)“ — Postopek s pogajanji — Člen 266(1) Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 — Preglednost — Enako obravnavanje — Nepogodbena odgovornost)

18

2016/C 314/26

Zadeva T-266/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. julija 2016 – Argus Security Projects/Komisija (Javna naročila storitev — Opravljanje storitev varovanja v okviru misija Unije za pomoč pri integriranem upravljanju libijskih meja — Zavrnitev ponudbe ponudnika in dodelitev naročila drugemu ponudniku — Obveznost obrazložitve)

19

2016/C 314/27

Zadeva T-742/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. julija 2016 – Alpha Calcit/EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Evropske unije CALCILITE — Prejšnja besedna znamka Evropske unije Calcilit — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost med proizvodi — Člena (8)(1)(b) in 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Upoštevna javnost — Javnost, ki je skupna zadevnim proizvodom)

20

2016/C 314/28

Zadeva T-26/15 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. julija 2016 – Komisija/Hristov (Pritožba — Javni uslužbenci — Imenovanje — Postopek izbora in imenovanja izvršnega direktorja regulativne agencije — EMA — Predizbor, ki ga opravi predizbirna komisija — Imenovanje s strani upravnega odbora EMA — Sestava predizbirne komisije — Sočasno opravljanje funkcije člana predizbirne komisije in člana upravnega odbora EMA — Nepristranskost)

20

2016/C 314/29

Zadeva T-27/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. julija 2016 – EMA/Hristov (Pritožba — Javni uslužbenci — Imenovanje — Postopek izbora in imenovanja izvršnega direktorja regulativne agencije — EMA — Predizbor, ki ga opravi predizbirna komisija — Imenovanje s strani upravnega odbora EMA — Sestava predizbirne komisije — Sočasno opravljanje funkcije člana predizbirne komisije in člana upravnega odbora EMA — Nepristranskost)

21

2016/C 314/30

Zadeva T-429/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2016 – Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (MAD CATZ) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije MAD CATZ — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

22

2016/C 314/31

Zadeva T-491/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2016 – Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije ConnectedWork — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve)

23

2016/C 314/32

Zadeva T-567/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. julija 2016 – Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (Upodobitev črnega kvadrata s štirimi belimi črtami) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki upodablja črn kvadrat s štirimi belimi črtami — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja tri vertikalno postavljene kremplje — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b), Uredbe (ES) št. 207/2009)

23

2016/C 314/33

Zadeva T-732/15 R II: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 13. junija 2016 – ICA Laboratories in drugi/Komisija (Začasna odredba — Okolje — Varstvo potrošnikov — Uredba o določitvi mejnih vrednosti ostankov guazatina — Predlog za odlog izvršitve — Nov predlog — Neobstoj novih dejstev — Neobstoj nujnosti)

24

2016/C 314/34

Zadeva T-300/16: Tožba, vložena 13. junija 2016 – Jindal Saw in Jindal Saw Italia/Komisija

24

2016/C 314/35

Zadeva T-301/16: Tožba, vložena 13. junija 2016 – Jindal Saw in Jindal Saw Italia/Komisija

25

2016/C 314/36

Zadeva T-325/16: Tožba, vložena 24. junija 2016 – České dráhy/Komisija

26

2016/C 314/37

Zadeva T-329/16: Tožba, vložena 21. junija 2016 – Bristol-Myers Squibb Pharma/Komisija in EMA

27

2016/C 314/38

Zadeva T-339/16: Tožba, vložena 26. junija 2016 – Ville de Paris/Komisija

27

2016/C 314/39

Zadeva T-344/16: Tožba, vložena 27. junija 2016 – Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

Zadeva T-345/16: Tožba, vložena 27. junija 2016 – Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

Zadeva T-352/16: Tožba, vložena 29. junija 2016 – Ville de Bruxelles/Komisija

30

2016/C 314/42

Zadeva T-353/16: Tožba, vložena 28. junija 2016 – European Social Enterprise Law Association/EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

Zadeva T-361/16: Tožba, vložena 4. julija 2016 – TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

Zadeva T-362/16: Tožba, vložena 29. junija 2016 – Tillotts Pharma/EUIPO – Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

Zadeva T-369/16: Tožba, vložena 13. julija 2016 – Luciad/Komisija

33

2016/C 314/46

Zadeva T-372/16: Tožba, vložena 11. julija 2016 – Bammer/EUIPO – mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

Zadeva T-456/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2016 – British Telecommunications/Komisija

35

2016/C 314/48

Zadeva T-460/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2016 – Virgin Media/Komisija

35

2016/C 314/49

Zadeva T-176/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. junija 2016 – Golparvar/Svet

35


SL

 

Top