Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:007:TOC

Uradni list Evropske unije, C 7, 11. januar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 7

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
11. januar 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2016/C 007/1

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

2016/C 007/2

Prisega novih članov Sodišča

2

2016/C 007/3

Izvolitev predsednika Sodišča

2

2016/C 007/4

Izvolitev podpredsednika Sodišča

2

2016/C 007/5

Določitev prvega generalnega pravobranilca

2

2016/C 007/6

Izvolitev predsednikov senatov treh sodnikov

2

2016/C 007/7

Izvolitev predsednikov senatov petih sodnikov

3

2016/C 007/8

Odločitve, ki jih je Sodišče sprejelo na posebni upravni seji 12. oktobra 2015

3

2016/C 007/9

Seznami, ki se uporabijo za določitev sestave senatov

5

2016/C 007/10

Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 107 Poslovnika Sodišča

7

2016/C 007/11

Določitev senata, ki obravnava zadeve iz člena 193 Poslovnika Sodišča

7

2016/C 007/12

Prisega novega sodnika Splošnega sodišča

7


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2016/C 007/13

Zadeva C-367/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 14. julija 2015 – Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

8

2016/C 007/14

Zadeva C-535/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 14. oktobra 2015 – Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle

9

2016/C 007/15

Zadeva C-540/15: Tožba, vložena 15. oktobra 2015 – Evropska komisija/Helenska republika

9

2016/C 007/16

Zadeva C-546/15: Tožba, vložena 16. oktobra 2015 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

10

2016/C 007/17

Zadeva C-549/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Förvaltningsrätten i Linköping (Švedska) 22. oktobra 2015 – E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet

11

2016/C 007/18

Zadeva C-557/15: Tožba, vložena 30. oktobra 2015 – Evropska komisija/Republika Malta

11

2016/C 007/19

Zadeva C-589/15 P: Pritožba, ki jo je Alexios Anagnostakis vložil 13. novembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 30. septembra 2015 v zadevi T-450/12, Anagnostakis/Komisija

12

 

Splošno sodišče

2016/C 007/20

Zadeva T-74/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Mecafer/Komisija (Damping — Uvoz nekaterih kompresorjev s poreklom iz Kitajske — Delna zavrnitev vračila plačanih protidampinških dajatev — Določitev izvozne cene — Odštetje protidampinških dajatev — Sprememba časovnih učinkov razglasitve ničnosti)

15

2016/C 007/21

Zadeva T-76/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Nu Air Compressors and Tools/Komisija (Damping — Uvoz določenih kompresorjev s poreklom iz Kitajske — Delna zavrnitev vračila plačanih protidampinških dajatev — Določitev izvozne cene — Odštetje protidampinških dajatev — Sprememba časovnih učinkov razglasitve ničnosti)

15

2016/C 007/22

Zadeva T-499/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2015 – HSH Investment Holdings Coinvest-C in HSH Investment Holdings FSO/Komisija (Državne pomoči — Bančni sektor — Prestrukturiranje banke HSH Nordbank — Sklep, s katerim je bila pomoč pod nekaterimi pogoji razglašena za združljivo z notranjim trgom — Ničnostna tožba — Neobstoj posamičnega nanašanja — Manjšinski delničar prejemnika pomoči — Pojem ločenega interesa — Delna nedopustnost — Razvodenitev kapitala)

16

2016/C 007/23

Zadeva T-106/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Synergy Hellas/Komisija (Arbitražna klavzula — Šesti in sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti — Predčasna odpoved pogodb — Legitimno pričakovanje — Sorazmernost — Dobra vera — Nepogodbena odgovornost — Sprememba opredelitve tožbe — Soobstoj zahtevka za plačilo pogodbene odškodnine in zahtevka za plačilo nepogodbene odškodnine — Sistem zgodnjega opozarjanja (SZO) — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice — Vzročna zveza)

17

2016/C 007/24

Zadeva T-253/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2015 – Orthogen/UUNT – Arthrex (IRAP) (Znamka Skupnosti — Postopek za razglasitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti IRAP — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009)

18

2016/C 007/25

Affaire T-255/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2015 – Italija/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Pavšalni finančni popravki — Neposredna plačila — Pogojnost — Pomoči za predelavo agrumov — Akreditacijska merila [za agencijo])

18

2016/C 007/26

Zadeva T-361/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Menelaus/UUNT – Garcia Mahiques (VIGOR) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti VIGOR — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti in prejšnja mednarodna figurativna znamka VIGAR — Dopustnost dokazov o uporabi, predloženih na CD-ROM-u — Upoštevanje dodatnih dokazov, ki niso bili predloženi pravočasno — Resna in dejanska uporaba prejšnjih znamk — Člena 15 in 57(2) Uredbe št. 207/2009 — Oblika, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja)

19

2016/C 007/27

Zadeva T-449/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2015 – CEDC International/UUNT – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT) (Znamka Skupnosti — Postopek za razglasitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti WISENT — Prejšnja tridimenzionalna nacionalna znamka ŹUBRÓWKA — Relativni razlogi za zavrnitev — Podobnost med znamkami — Člen 53(1)(a) in člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

20

2016/C 007/28

Zadeva T-450/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2015 – CEDC International/UUNT – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti WISENT VODKA — Prejšnja tridimenzionalna nacionalna znamka Skupnosti ŹUBRÓWKA — Relativni razlogi za zavrnitev — Podobnost med znamkami — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

21

2016/C 007/29

Zadeva T-508/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Government of Malaysia/UUNT – Vergamini (HALAL MALAYSIA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti HALAL MALAYSIA — Neregistrirana prejšnja figurativna znamka HALAL MALAYSIA — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj pravic iz prejšnjega znaka, ki so bile v skladu s pravom države članice pridobljene pred dnem vložitve prijave znamke Skupnosti — Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Uporaba prejšnje znamke kot oznake — Pravila common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off) — Neobstoj dobrega imena)

21

2016/C 007/30

Zadeva T-544/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2015 – Dyson/Komisija (Direktiva 2010/30/EU — Navajanje porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, z nalepkami in standardiziranimi podatki o izdelku — Delegirana uredba (EU) št. 665/2013 — Pristojnost Komisije — Enako obravnavanje — Obveznost obrazložitve)

22

2016/C 007/31

Zadeva T-550/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2015 – Grčija/Komisija (FEOGA — Jamstveni oddelek — FEAGA et Feader — Odhodki izključeni iz financiranja — Razumen rok — Neobstoj ključnih kontrol — Ekstrapolacija ugotovitev pomanjkljivosti)

23

2016/C 007/32

Zadeva T-606/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Mustang/UUNT – Dubek (Mustang) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Mustang — Prejšnji besedni in figurativni nacionalni znamki MUSTANG — Neobstoj nevarnosti škodovanja ugledu prejšnjih znamk — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

23

2016/C 007/33

Zadeva T-424/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2015 – ClientEarth/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Osnutek poročila o oceni učinka, poročilo o oceni učinka in mnenje odbora za oceno učinka — Zavrnitev dostopa — Izjema v zvezi z varstvom postopka odločanja — Obveznost obrazložitve — Obveznost izvedbe konkretnega in posamičnega preizkusa — Prevladujoč javni interes)

24

2016/C 007/34

Združeni zadevi T-515/14 P in T-516/14 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2015 – Alexandrou/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Zaposlitev — Obvestilo javnega natečaja EPSO/AD/231/12 — Nepripustitev k opravljanju ocenjevalnih preizkusov — Obveznost obrazložitve — Dostop do dokumentov — Zavrnitev predloga za dostop do do vprašanj z izbirnimi odgovori, postavljenih v pristopnih testih — Tajnost dela natečajne komisije — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Področje pristojnosti Sodišča za uslužbence — Člen 270 PDEU — Pojem akta, ki posega v položaj — Člen 90(2) Kadrovskih predpisov)

25

2016/C 007/35

Zadeva T-544/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2015 – Société des produits Nestlé/UUNT – Terapia (ALETE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ALETE — Prejšnja besedna nacionalna znamka ALETA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člene 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Prekinitev upravnega postopka — Pravilo 20(7)(c) Uredbe (ES) št. 2868/95)

26

2016/C 007/36

Zadeva T-558/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Research Engineering & Manufacturing/UUNT – Nedschroef Holding (TRILOBULAR) (Znamka Skupnosti — Postopek za razglasitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti TRILOBULAR — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009)

26

2016/C 007/37

Zadeva T-659/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/UUNT – Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti PORT CHARLOTTE — Prejšnje označbe porekla, porto‘ in, port‘ — Razlogi za ničnost — Člena 52(1)(a) in 53(1)(c) in (2)(d) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 7(1), točki (c) in (g), in (2) Uredbe št. 207/2009 — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 — Člen 118m(2) Uredbe (ES) št. 491/2009)

27

2016/C 007/38

Zadeva T-813/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. novembra 2015 – Liu/UUNT – DSN Marketing (ovitek za prenosni računalnik) (Model Skupnosti — Postopek za razglasitev ničnosti — Registriran model Skupnosti, ki predstavlja ovitek za prenosni računalnik — Prejšnji enaki modeli — Razlog za razglasitev ničnosti — Neobstoj novosti v smislu člena 5(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 — Razkritje prejšnjih modelov pred datumom prednostne pravice — Člen 7(1) in (2) Uredbe št. 6/2002)

28

2016/C 007/39

Zadeva T-321/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2015 – GSA in SGI/Parlament (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Storitve, ki se nanašajo na požarno varnost, pomoč osebam in zunanji nadzor na kraju, kjer se nahaja Parlament v Bruslju — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Obveznost predložitve predhodnega dovoljenja, izdanega v skladu z nacionalno zakonodajo — Sorazmernost — Enako obravnavanje — Načelo javnosti — Svobodno opravljanje storitev)

29

2016/C 007/40

Zadeva T-576/15: Tožba, vložena 1. oktobra 2015 – VIK/Komisija

29

2016/C 007/41

Zadeva T-612/15: Tožba, vložena 2. novembra 2015 – Basic Net/UUNT (Upodobitev treh vertikalnih črt)

31

2016/C 007/42

Zadeva T-613/15: Tožba, vložena 30. oktobra 2015 – European Dynamics Luxembourg in drugi/Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex)

31

2016/C 007/43

Zadeva T-620/15: Tožba, vložena 9. novembra 2015 – Orthema Service/UUNT (Gehen wie auf Wolken)

32

2016/C 007/44

Zadeva T-622/15: Tožba, vložena 9. novembra 2015 – Deere/UUNT (EXHAUST-GARD)

33

2016/C 007/45

Zadeva T-628/15: Tožba, vložena 11. novembra 2015 – Frame/UUNT – Bianca-Moden (BiancalunA)

33

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2016/C 007/46

Zadeva F-26/15: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 18. novembra 2015 – FH/Parlament (Javni uslužbenci — Uradniki — Osebni prejemki — Nadomestilo za nastanitev — Člen 5(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Premestitev v nov kraj zaposlitve — Člen 5(4), zadnji stavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Zavrnitev nadomestila za nastanitev v primeru, ko je uradnik, ki ima pravico do gospodinjskega dodatka, premeščen v kraj, v katerem njegova družina stalno prebiva — Nujnost, da se uradnik skupaj z družino preseli v kraj zaposlitve — Dejanska ločitev zakoncev — Posledice — Neuporaba člena 5(4), zadnji stavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom)

35

2016/C 007/47

Zadeva F-37/15: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. novembra 2015 – van der Spree/Komisija (Javni uslužbenci — Osebni prejemki — Dokončno prenehanje zaposlitve — Člen 6(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Nadomestilo za selitev ob prenehanju zaposlitve v višini dvomesečne osnovne plače — Sprememba stalnega bivališča tožeče stranke — Stalno bivališče hčerke tožeče stranke — Dokaz)

36

2016/C 007/48

Zadeva F-73/15: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 18. novembra 2015 – FH/Evropski parlament (Javni uslužbenci — Uradniki — Zahteva za izplačilo dnevnic — Odločba o zavrnitvi z molkom, ki sledi izrecni odločbi o zavrnitvi — Neobstoj pritožbe zoper odločbo o zavrnitvi z molkom — Potrditveni značaj izrecne odločbe o zavrnitvi — Prekluzija — Očitna nedopustnost)

36

2016/C 007/49

Zadeva F-90/15: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 17. novembra 2015 – Ayres de Abreu/EESO (Javni uslužbenci — Očitna nedopustnost — Zastopanje po odvetniku — Tožeča stranka, ki je odvetnik — Nemožnost zastopanja tožeče stranke po odvetniku, ki ni tretja oseba)

37

2016/C 007/50

Zadeva F-135/15: Tožba, vložena 23. oktobra 2015 – ZZ/Komisija

37

2016/C 007/51

Zadeva F-136/15: Tožba, vložena 29. oktobra 2015 – ZZ/Parlament

38

2016/C 007/52

Zadeva F-139/15: Tožba, vložena 3. novembra 2015 – ZZ/Odbor regij

38


SL

 

Top