Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:398:TOC

Uradni list Evropske unije, C 398, 30. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 398

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
30. november 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 398/1

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 398/2

Zadeva C-346/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Mons – Belgija) – Ville de Mons/Base Company, prej KPN Group Belgium SA (Predhodno odločanje — Elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Direktiva 2002/20/ES — Člen 13 — Pristojbina za pravice do vgradnje naprav — Področje uporabe — Občinski predpis, ki lastnikom oddajniških stolpov ali drogov za mobilno telefonijo nalaga plačilo dajatve)

2

2015/C 398/3

Zadeva C-59/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Predhodno odločanje — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Zaščita finančnih interesov Evropske unije — Člena 1(2) in 3(1), prvi pododstavek — Vračilo izvoznega nadomestila — Zastaralni rok — Začetek teka (dies a quo) — Dejanje ali opustitev gospodarskega subjekta — Nastanek škode — Nadaljevana kršitev — Kršitev v določenem trenutku)

3

2015/C 398/4

Zadeva C-66/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Predhodno odločanje — Členi 49 PDEU, 54 PDEU, 107 PDEU in 108(3) PDEU — Svoboda ustanavljanja — Državna pomoč — Obdavčenje skupin — Pridobitev kapitalskega deleža v hčerinski družbi — Amortizacija dobrega imena — Omejitev na deleže v družbah rezidentkah)

3

2015/C 398/5

Zadeva C-73/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2015 – Svet Evropske unije/Evropska komisija (Ničnostna tožba — Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu — Mednarodno sodišče za pomorsko pravo — Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov — Postopek sprejetja svetovalnega mnenja — Predložitev pisne izjave s strani Komisije v imenu Evropske unije — Neobstoj predhodne potrditve vsebine te izjave s strani Sveta Evropske unije — Členi 13(2) PEU, 16 PEU in 17(1) PEU — Člena 218(9) PDEU in 335 PDEU — Zastopanje Evropske unije — Načeli dodelitve pristojnosti in institucionalnega ravnovesja — Načelo lojalnega sodelovanja)

4

2015/C 398/6

Zadeva C-362/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irska) – Irska) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Predhodno odločanje — Osebni podatki — Varstvo posameznikov pri obdelavi teh podatkov — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 7, 8 in 47 — Direktiva 95/46/ES — Člena 25 in 28 — Prenos osebnih podatkov v tretje države — Odločba 2000/520/ES — Prenos osebnih podatkov v Združene države — Neustrezna raven varstva — Veljavnost — Pritožba posameznika, čigar podatki so bili preneseni iz Evropske unije v Združene države — Pristojnosti nacionalnih nadzornih organov)

5

2015/C 398/7

Zadeva C-471/14: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Wien – Avstrija) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt (Predhodno odločanje — Intelektualna in industrijska lastnina — Lastniška zdravila — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 13(1) — Dodatni varstveni certifikat — Trajanje — Pojem, datum prvega dovoljenja za dajanje v promet v Evropski uniji‘ — Upoštevanje datuma sklepa o izdaji dovoljenja ali datuma uradne obvestitve o tem sklepu)

6

2015/C 398/8

Zadeva C-456/14: Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 3. septembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španija) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Direktiva 2001/40/ES — Medsebojno priznavanje odločb o izgonu državljanov tretjih držav — Člen 3(1)(a) — Pojem „kaznivega dejanja, ki se kaznuje z odvzemom prostosti najmanj enega leta“ — Odločba o izgonu državljana tretje države zaradi kazenske obsodbe — Položaj, ki ne spada na področje uporabe Direktive 2001/40 — Očitna nepristojnost)

7

2015/C 398/9

Zadeva C-548/14 P: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 17. septembra 2015 – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Grazia Equity GmbH (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Zahteva za registracijo besedne znamke GRAZIA — Ugovor imetnika besednih in figurativnih mednarodnih, Skupnostnih in nacionalnih znamk, ki vsebujejo besedni element „GRAZIA“ — Zavrnitev ugovora — Člen 8(1)(b) — Verjetnost zmede — Člen 8(5) — Ugled)

8

2015/C 398/10

Združene zadeve C-585/14, C-587/14 in C-588/14: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 3. septembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Cluj – Romunija) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj in Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Predhodno odločanje — Notranja obdavčenja — Člen 110 PDEU — Dajatev, ki jo država članica pobira za motorna vozila ob njihovi prvi registraciji ali ob prvem prenosu lastninske pravice — Davčna nevtralnost za rabljena motorna vozila iz drugih držav članic in enakovrstna motorna vozila, ki so na voljo na nacionalnem trgu)

8

2015/C 398/11

Zadeva C-13/15: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 8. septembra 2015 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – kazenski postopek zoper Cdiscount SA (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Direktiva 2005/29/ES — Varstvo potrošnikov — Nepoštene trgovske prakse — Znižanje cene — Označevanje ali prikazovanje referenčne cene)

9

2015/C 398/12

Zadeva C-62/15 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 8. septembra 2015 – DTL Corporación, SL/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Znamka Skupnosti — Zahteva za registracijo besedne znamke Generia — Ugovor imetnika prejšnje figurativne znamke Skupnosti Generalia generación renovable — Delna zavrnitev registracije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) — Verjetnost zmede — Člen 64(1) — Pristojnosti odbora za pritožbe — Člen 75, drugi stavek — Pravica do izjave)

10

2015/C 398/13

Zadeva C-136/15 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 19. junija 2015 – Mohammad Makhlouf/Svet Evropske unije (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Člen 169(2) — Nujna vsebina pritožbe — Očitna nedopustnost)

11

2015/C 398/14

Zadeva C-615/14 P: Pritožba, ki jo je AQ vložila 29. decembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 15. decembra 2014 v zadevi T-168/11, AQ/Evropski parlament

11

2015/C 398/15

Zadeva C-309/15 P: Pritožba, ki jo je Real Express Srl vložila 18. junija 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 21. aprila 2015 v zadevi T-580/13, Real Express Srl/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

12

2015/C 398/16

Zadeva C-412/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hessisches Finanzgericht (Nemčija) 28. julija 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Zadeva C-441/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Bremen (Nemčija) 12. avgusta 2015 – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Zadeva C-457/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 28. avgusta 2015 – Vattenfall Europe Generation AG/Bundesrepublik Deutschland

14

2015/C 398/19

Zadeva C-461/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 28. avgusta 2015 – E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

15

2015/C 398/20

Zadeva C-464/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Wiener Neustadt (Avstrija) 2. septembra 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H in drugi

16

2015/C 398/21

Zadeva C-465/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 3. septembra 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Zadeva C-470/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 7. septembra 2015 – Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Zadeva C-492/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 21. septembra 2015 – R/S in T

18

2015/C 398/24

Zadeva C-514/15 P: Pritožba, ki jo je HIT Groep BV vložila 25. septembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 15. julija 2015 v zadevi T-436/10, Hit Groep/Komisija

18

2015/C 398/25

Zadeva C-517/15 P: Pritožba, ki so jo AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH vložile 25. septembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 15. julija 2015 v zadevi T-465/12, AGC Glass Europe in drugi/Evropska komisija

20

2015/C 398/26

Zadeva C-520/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 28. septembra 2015 – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Mnenje 1/14: Mnenje Sodišča (veliki senat) z dne 1. septembra 2015 – Republika Malta

22

2015/C 398/28

Zadeva C-196/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 2. septembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Aachen – Nemčija) – Horst Hoeck/Helenska republika

22

2015/C 398/29

Zadeva C-265/14 P: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 1. septembra 2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Evropska komisija

23

2015/C 398/30

Zadeva C-423/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 31. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Zadeva C-459/14: Sklep predsednice drugega senata Sodišča z dne 16. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Zadeva C-527/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 2. septembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland, ob udeležbi: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Zadeva C-3/15: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Hannover – Nemčija) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Zadeva C-172/15: Sklep predsednika Sodišča z dne 27. avgusta 2015 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

24

2015/C 398/35

Zadeva C-209/15: Sklep predsednika Sodišča z dne 14. septembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Splošno sodišče

2015/C 398/36

Zadeva T-299/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – European Dynamics Luxembourg in drugi/UUNT (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Izvajanje zunanjih storitev programskega in projektnega vodenja in tehničnega svetovanja na področju informacijskih tehnologij — Uvrstitev ponudnika v kaskadnem postopku — Merila za oddajo — Enake možnosti — Preglednost — Očitna napaka pri presoji — Obveznost obrazložitve — Nepogodbena odgovornost — Izguba možnosti)

26

2015/C 398/37

Zadeva T-216/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2015 – Technion in Technion Research & Development Foundation/Komisija (Finančna pomoč — Šesti okvirni program na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti — Izterjava zneskov, ki jih je Komisija izplačala v okviru pogodbe o raziskavah, in ki se opira na ugotovitve finančne revizije — Pobot terjatev — Delna prekvalifikacija tožbe — Zahtevek za ugotovitev neobstoja pogodbene terjatve — Arbitražna klavzula — Upravičeni izdatki — Neupravičena obogatitev — Obveznost obrazložitve)

27

2015/C 398/38

Zadeva T-250/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg natrijevega klorata v EGP — Sklep o spremembi, s katerim se zmanjša ugotovljeno obdobje sodelovanja pri omejevalnem sporazumu — Izračun zneska globe — Zastaranje — Člen 25 Uredbe (ES) št. 1/2003)

28

2015/C 398/39

Zadeva T-275/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2015 – FC Dynamo-Minsk/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Belorusiji — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Rok za prilagoditev predlogov — Delna nedopustnost — Subjekt, ki ga ima v lasti ali ga obvladuje oseba ali subjekt na katerega se nanašajo omejevalni ukrepi — Obveznost obrazložitve — Napaka pri presoji)

29

2015/C 398/40

Zadeva T-276/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2015 – Chyzh in drugi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Belorusiji — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Rok za prilagoditev predlogov — Delna nedopustnost — Subjekt, ki ga ima v lasti ali ga obvladuje oseba ali subjekt na katerega se nanašajo omejevalni ukrepi — Obveznost obrazložitve — Napaka pri presoji)

30

2015/C 398/41

Zadeva T-403/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. oktobra 2015 – Intrasoft International/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Tehnična pomoč srbski carinski upravi v okviru modernizacije carinskega sistema — Nasprotje interesov — Ponudba ponudnika, zavrnjena od delegacije Evropske unije v Republiki Srbiji — Zavrnitev pritožbe, vložene zoper zavrnitev ponudbe, z molkom)

32

2015/C 398/42

Zadeva T-79/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – Accorinti in drugi/ECB (Nepogodbena odgovornost — Ekonomska in monetarna politika — ECB — Nacionalne centralne banke — Prestrukturiranje grškega javnega dolga — Program odkupa obveznic — Sporazum o menjavi obveznic, ki je v korist zgolj centralnim bankam Eurosistema — Vključenost zasebnega sektorja — Klavzule kolektivnega delovanja — Izboljšanje kakovosti zavarovanja v obliki programa odkupa za podkrepitev kakovosti obveznic kot zavarovanj — Zasebni upniki — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice — Legitimno pričakovanje — Enako obravnavanje — Odgovornost za zakonit normativni akt — Neobičajna in posebna škoda)

33

2015/C 398/43

Zadeva T-103/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. oktobra 2015 – Komisija/Cocchi in Falcione (Pritožba — Nasprotna pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Prenos nacionalnih pokojninskih pravic — Predlog priznane pokojninske dobe — Akt, ki ne posega v položaj — Nedopustnost prvostopenjske tožbe — Člen 11(2), Priloge VIII h Kadrovskim predpisom)

33

2015/C 398/44

Zadeva T-358/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2015 – Italija/Komisija (EKSRP — Potrditev obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira EKSRP — Sklep, ki določa, da določenega zneska ni mogoče ponovno uporabiti v okviru načrta razvoja podeželja v deželi Bazilikata — Člen 30 Uredbe (ES) št. 1290/2005 — Obveznost obrazložitve)

34

2015/C 398/45

Zadeva T-534/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – Panrico/UUNT – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti Krispy Kreme DOUGHNUTS — Prejšnje besedne in figurativne, nacionalne in mednarodne znamke DONUT, DOGHNUTS, donuts in donuts cream — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009] — Tveganje neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda — Tveganje oškodovanja — Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(5) Uredbe št. 207/2009)

35

2015/C 398/46

Zadeva T-547/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2015 – Rosian Express/UUNT (oblika igralnega zaboja) (Znamka Skupnosti — Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti — Oblika igralnega zaboja — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Pravica do izjave — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

36

2015/C 398/47

Zadeva T-642/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2015 – Wolverine International/UUNT – BH Stores (cushe) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Mednarodna registracija v okviru katere je navedena Evropska skupnost — Figurativna znamka cushe — Prejšnje besedne nacionalne znamke SHE in prejšnje figurativne nacionalne znamke she — Relativni razlog za zavrnitev — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 57(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009)

37

2015/C 398/48

Zadeva T-656/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – The Smiley Company/UUNT (Oblika smiley-a s srčastimi očmi) (Znamka Skupnosti — Prijava tridimenzionalne znamka Skupnosti — Oblika smiley-a s srčastimi očmi — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

38

2015/C 398/49

Zadevi T-659/13 in T-660/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2015 – Češka republika/Komisija (Promet — Direktiva 2010/40/EU — Inteligentni prometni sistemi — Delegirana uredba (EU) št. 885/2013 — Zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila — Člen 3(1), člen 8 in člen 9(1)(a) Delegirane uredbe št.o 885/2013 — Delegirana uredba (EU) št. 886/2013 — Podatki in postopki za brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu — Člen 5(1), člen 9 in člen 10(1)(a) Delegirane uredbe št. 886/2013)

39

2015/C 398/50

Zadeva T-689/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – Bilbaina de Alquitranes in drugi/Komisija (Okolje in varovanje človekovega zdravja — Uvrstitev visokotemperaturne smole, premogovega katrana v kategorijo snovi, ki so zelo strupene za vodne organizme in ki lahko dolgoročno vplivajo na vodno okolje — Uredbi (ES) št. 1907/2006 in 1272/2008 — Očitna napaka pri presoji — Uvrstitev snovi na podlagi njenih sestavin)

40

2015/C 398/51

Zadeva T-49/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Komisija (Zaščitena geografska označba — ‘Kołocz śląski’ ali ‘Kołacz śląski’ — Postopek izbrisa — Pravna podlaga — Uredba (ES) št. 510/2006 — Uredba (EU) št. 1151/2012 — Razlogi za izbris — Temeljne pravice)

41

2015/C 398/52

Zadeva T-61/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2015 – Monster Energy/UUNT – Balaguer (icexpresso + energy coffee) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti icexpresso + energy coffee — Prejšnje besedne znamke Skupnosti X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY in MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

42

2015/C 398/53

Zadeva T-78/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz/UUNT – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti SEIT 1908 ANDECHSER NATUR in prejšnja nacionalna figurativna znamka ANDECHSER NATUR — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

42

2015/C 398/54

Zadeva T-90/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2015 – Secolux/Komisija (Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Varnostni nadzori — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Oddaja naročila drugemu ponudniku — Nepogodbena odgovornost)

43

2015/C 398/55

Zadeva T-104/14 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. oktobra 2015 – Komisija/Verile in Gjergji (Pritožba — Nasprotna pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Prenos nacionalnih pokojninskih pravic — Predlog priznane pokojninske dobe — Akt, ki ne posega v položaj — Nedopustnost prvostopenjske tožbe — Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim prepisom — Pravna varnost — Legitimna pričakovanja — Enako obravnavanje)

44

2015/C 398/56

Zadeva T-131/14 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. oktobra 2015 – Teughels/Komisija (Pritožba — Nasprotna pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Prenos nacionalnih pokojninskih pravic — Predlog priznane pokojninske dobe — Akt, ki ne posega v položaj — Nedopustnost prvostopenjske tožbe — Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim prepisom)

45

2015/C 398/57

Zadeva T-186/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – Atlantic Multipower Germany/UUNT – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti NOxtreme — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti in nacionalna figurativna znamka X-TREME — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št.o207/2009 — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 43(2) in (3) Uredbe št.o207/2009 — Člen 15(2) Uredbe št.o207/2009)

45

2015/C 398/58

Zadeva T-187/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – Sonova Holding/UUNT (Flex) (Znamka Skupnosti — Besedna znamka Skupnosti FLEX — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) in člen 7(2) Uredbe (ES) št.o207/2009)

46

2015/C 398/59

Zadeva T-227/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – CBM/UUNT – Aeronautica Militare (Trecolore) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti Trecolore — Prejšnje besedne in figurativne znamke Skupnosti in nacionalne znamke FRECCE TRICOLORI — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

47

2015/C 398/60

Zadeva T-228/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – CBM/UUNT – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti TRECOLORE — Prejšnje besedne in figurativne znamke Skupnosti in nacionalne znamke FRECCE TRICOLORI — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št.o 207/2009)

48

2015/C 398/61

Zadeva T-242/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – The Smiley Company/UUNT (Oblika obraza z rogovi) (Znamka Skupnosti — Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti — Oblika obraza z rogovi — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

48

2015/C 398/62

Zadeva T-243/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – The Smiley Company/UUNT (Oblika obraza) (Znamka skupnosti — Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti — Oblika obraza — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

49

2015/C 398/63

Zadeva T-244/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – The Smiley Company/UUNT (Zvezdasta oblika obraza) (Znamka Skupnosti — Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti — Zvezdasta oblika obraza — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

50

2015/C 398/64

Zadeva T-251/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2015 – Promarc Technics/UUNT – PIS (Del vrat) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registriran model Skupnosti, ki upodablja del vrat — Prejšnji mednarodni model, ki ga predstavlja ameriški patent — Razlog za ničnost — Neobstoj individualnosti — Neobstoj različnega splošnega vtisa — Dokaz razkritja prejšnjega modela javnosti — Specializirani krogi zadevnega sektorja — Seznanjeni uporabnik — Stopnja svobode oblikovalca — Člen 6, člen 7(1) in člen 25(1)(b) Uredbe št. (ES) št.o 6/2002)

51

2015/C 398/65

Združeni zadevi T-292/14 in T-293/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – Ciper/UUNT (XAΛΛOYMI in HALLOUMI) (Znamka Skupnosti — Prijava besednih znamk Skupnosti XAΛΛOYMI in HALLOUMI — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Opisnost — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

52

2015/C 398/66

Zadeva T-336/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2015 – Société des produits Nestlé/UUNT (NOURISHING PERSONAL HEALTH) (Znamka Skupnosti — Mednarodna registracija v okviru katere je navedena Evropska Skupnosti — Besedna znamka NOURISHING PERSONAL HEALTH — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št.o207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št.o207/2009 — Obveznosti preverjanja dejstev po uradni dolžnosti — Člen 76(1) Uredbe št.o207/2009)

52

2015/C 398/67

Zadeva T-365/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – CBM/UUNT – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti TRECOLORE — Prejšnje besedne in figurativne, znamke Skupnosti in nacionalne znamke FRECCE TRICOLORI — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

53

2015/C 398/68

Zadeva T-642/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – JP Divver Holding Company/UUNT (EQUIPMENT FOR LIFE) (Znamka Skupnosti — Mednarodna registracija, v okviru katere se navaja Evropska skupnost — Besedna znamka EQUIPMENT FOR LIFE — Absolutni razl, og za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

54

2015/C 398/69

Zadeva T-658/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – Jurašinović/Svet (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti, ki so bili v okviru postopka izmenjani z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo — Sklep, sprejet po tem ko je Splošno sodišče razglasilo delno ničnost prvotnega sklepa — Delna zavrnitev dostopa — Izjema zaradi varstva mednarodnih odnosov)

55

2015/C 398/70

Zadeva T-731/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. oktober 2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Svet (Ničnostna tožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

55

2015/C 398/71

Zadeva T-482/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2015 – Ahrend Furniture/Komisija (Izdaja začasne odredbe — Javna naročila — Postopek javnega razpisa — Dobava pohištva — Zavrnitev ponudbe ponudnika in oddaja javnega naročila drugemu ponudniku — Predlog za izdajo začasnih ukrepov — Neobstoj fumus boni juris)

56

2015/C 398/72

Zadeva T-540/15: Tožba, vložena 18. septembra 2015 – De Capitani/Parlament

57

2015/C 398/73

Zadeva T-548/15: Tožba, vložena 22. septembra 2015 – Guiral Broto/UUNT – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Zadeva T-552/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Bank Refah Kargaran/Svet

59

2015/C 398/75

Zadeva T-553/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Export Development Bank of Iran/Svet

60

2015/C 398/76

Zadeva T-554/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Madžarska/Komisija

62

2015/C 398/77

Zadeva T-555/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Madžarska/Komisija

63

2015/C 398/78

Zadeva T-556/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Portugalska/Komisija

64

2015/C 398/79

Zadeva T-564/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Komisija

65

2015/C 398/80

Zadeva T-565/15: Tožba, vložena 28. septembra 2015 – Excalibur City/UUNT – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Zadeva T-566/15: Tožba, vložena 28. septembra 2015 – Excalibur City/UUNT – Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Zadeva T-568/15: Tožba, vložena 24. septembra 2015 – Morgese in drugi/UUNT – All Star

68

2015/C 398/83

Zadeva T-569/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Fondazione Casamica/Komisija in EASME

69

2015/C 398/84

Zadeva T-579/15: Tožba, vložena 5. oktobra 2015 – For Tune/UUNT – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Zadeva T-581/15: Tožba, vložena 1. oktobra 2015 – Syndial/Komisija

71

2015/C 398/86

Zadeva T-587/15: Tožba, vložena 12. oktobra 2015 – Rose Vision/Komisija

73

2015/C 398/87

Zadeva T-591/15: Tožba, vložena 13. oktobra 2015 – Transavia Airlines/Komisija

74

2015/C 398/88

Zadeva T-594/15: Tožba, vložena 14. oktobra 2015 – Metabolic Balance Holding/HABM (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Zadeva T-218/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. oktobra 2015 – Mabrouk/Svet

77

2015/C 398/90

Zadeva T-517/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. oktobra 2015 – Pelikan/UUNT – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Zadeva T-748/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2015 – Montenegro/UUNT (oblika steklenice)

77

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 398/92

Zadeva F-57/14: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. oktobra 2015 – AQ/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Uredba št. 45/2001 — Obdelava osebnih podatkov, pridobljenih v zasebne namene — Upravna preiskava — Disciplinski postopek — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Disciplinska sankcija — Sorazmernost)

78

2015/C 398/93

Zadeva F-89/14: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. oktobra 2015 – Arsène/Komisija (Javni uslužbenci — Osebni prejemki — Izselitveni dodatek — Pogoj iz člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Desetletno referenčno obdobje — Izhodišče — Nevtralizacija obdobij zaposlitve, opravljenih za mednarodno organizacijo — Analogna uporaba določb člena 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Običajno prebivališče zunaj države, v katero je razporejen, pred opravljanjem nalog v mednarodni organizaciji — Člen 81 Poslovnika — Očitno neutemeljena tožba)

78

2015/C 398/94

Zadeva F-123/15: Tožba, vložena 21. septembra 2015 – ZZ/Komisija

79

2015/C 398/95

Zadeva F-125/15: Tožba, vložena 22. septembra 2015 – ZZ/Komisija

80

2015/C 398/96

Zadeva F-29/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 20. oktobra 2015 – Drakeford/EMA

80


SL

 

Top