Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:389:TOC

Uradni list Evropske unije, C 389, 23. november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 389

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
23. november 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 389/1

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 389/2

Zadeva C-303/13 P: Sodba Sodišča (Veliki senat) z dne 6. oktobra 2015 – Evropska komisija/Jørgen Andersen, Kraljevina Danska, Danske Statsbaner SV (DSB) (Pritožba — Konkurenca — Državne pomoči — Pomoči, ki so jih danski organi dodelili javnemu podjetju Danske Statsbaner (DSB) — Pogodbe o izvajanju javne službe za storitev železniškega potniškega prevoza med Köbenhavnom (Danska) in Ystadom (Švedska) — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za pogojno združljivo z notranjim trgom — Časovna veljavnost pravil materialnega prava)

2

2015/C 389/3

Zadeva C-650/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance de Bordeaux – Francija) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 39 in 49 — Evropski parlament — Volitve — Volilna pravica — Državljanstvo Evropske unije — Retroaktivna uporaba milejšega kazenskega zakona — Nacionalna zakonodaja, s katero je v primeru kazenske obsodbe, izrečene na zadnji stopnji pred 1. marcem 1994, določen odvzem volilne pravice)

3

2015/C 389/4

Zadeva C-23/14: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sø- og Handelsretten – Danska) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Predhodno odločanje — Člen 82 ES — Zloraba prevladujočega položaja — Trg za razpošiljanje masovne pošte — Direktna pošta — Retroaktivni sistem rabatov — Omejevalni učinek — Merilo enako učinkovitega konkurenta — Stopnja verjetnosti in resnost protikonkurenčnega učinka)

4

2015/C 389/5

Zadeva C-61/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italija) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme in drugi (Predhodno odločanje — Direktiva 89/665/EGS — Javna naročila — Nacionalna zakonodaja — Stroški upravnega spora na področju javnih naročil — Pravica do učinkovitega pravnega sredstva — Odvračalni stroški — Sodni nadzor upravnih aktov — Načeli učinkovitosti in enakovrednosti — Polni učinek)

5

2015/C 389/6

Zadeva C-69/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Predhodno odločanje — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti — Pravnomočnost — Povračilo neupravičeno plačanih zneskov — Vračilo dajatev, ki jih je država članica pobrala v nasprotju s pravom Unije — Pravnomočna sodna odločba, s katero je bilo naloženo plačilo dajatve, ki ni skladna s pravom Unije — Predlog za revizijo take sodne odločbe — Nacionalna zakonodaja, ki omogoča revizijo ob upoštevanju poznejših sodb Sodišča, izdanih v okviru predhodnega odločanja, le za pravnomočne sodne odločbe s področja upravnega prava)

6

2015/C 389/7

Zadeva C-71/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Information Rights) – Združeno kraljestvo) – East Sussex County Council/Information Commissioner (Predhodno odločanje — Aarhuška konvencija — Direktiva 2003/4/ES — Člena 5 in 6 — Dostop javnosti do informacij o okolju — Taksa za zagotavljanje informacij o okolju — Pojem „primeren znesek“ — Stroški za vzdrževanje baze podatkov in splošni stroški — Dostop do sodišča — Upravni in sodni nadzor odločbe o določitvi takse)

6

2015/C 389/8

Zadeva C-203/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Španija) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Predhodno odločanje — Člen 267 PDEU — Pristojnost Sodišča — Status predložitvenega organa kot sodišča — Neodvisnost — Obvezna sodna pristojnost — Direktiva 89/665/EGS — Člen 2 — Organi, pristojni za revizijske postopke — Direktiva 2004/18/ES — Člena 1(8) in 52 — Postopki oddaje javnih naročil — Pojem „javni subjekt“ — Organi javne uprave — Vključitev)

7

2015/C 389/9

Zadeva C-298/14: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Predhodno odločanje — Prosto gibanje oseb — Člena 45 PDEU in 49 PDEU — Delavci — Zaposlovanje v državni upravi — Direktiva 2005/36/ES — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Pojem „reguliran poklic“ — Pripustitev k natečaju za zaposlitev strokovnih sodelavcev pri Cour de cassation (Belgija))

8

2015/C 389/10

Zadeva C-354/14: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Cluj – Romunija) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Predhodno odločanje — Prosti pretok blaga — Ukrepi z enakim učinkom — Proizvodi, ki so v prostem prometu v Nemčiji — Proizvodi, ki so predmet nadzora homologacije v Romuniji — Certifikat o skladnosti, ki ga da na voljo distributer v drugi državi članici — Certifikat, ki se šteje za nezadosten za dovolitev prostega trženja teh proizvodov — Načelo vzajemnega priznavanja — Delna nedopustnost)

9

2015/C 389/11

Zadeva C-404/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší soud České republiky – Češka republika) – Postopek začela Marie Matoušková, kot sodna pooblaščenka v zapuščinskem postopku (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Člen 1(1)(b) — Stvarno področje uporabe — Dogovor o delitvi zapuščine med preživelim zakoncem in mladoletnimi otroki, ki jih zastopa skrbnik — Opredelitev — Nujnost, da tak dogovor potrdi sodišče — Ukrep v zvezi s starševsko odgovornostjo ali ukrep v zvezi z dedovanjem)

10

2015/C 389/12

Zadeva C-489/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Združeno kraljestvo) – A/B (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Litispendenca — Člena 16 in 19(1) in (3) — Postopek za prenehanje življenjske skupnosti v prvi državi članici in postopek za razvezo zakonske zveze v drugi državi članici — Pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek — Pojem, ugotovljene' pristojnosti — Ustavitev prvega postopka in sprožitev novega postopka za razvezo zakonske zveze v prvi državi članici — Posledice — Časovna razlika v državah članicah — Učinki na postopek za sprožitev postopka pri sodišču)

11

2015/C 389/13

Zadeva C-508/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Predhodno odločanje — Direktiva 2002/22/ES (Direktiva o univerzalnih storitvah) — Izračun stroškov obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve — Upoštevanje stopnje donosa lastniškega kapitala — Neposredni učinek — Uporaba ratione temporis)

11

2015/C 389/14

Zadeva C-531/14 P: Pritožba, ki jo je Giorgio Giorgis vložil 24. novembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. septembra 2014 v zadevi T-474/12, Giorgio Giorgis/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

12

2015/C 389/15

Zadeva C-421/15 P: Pritožba, ki jo je Yoshida Metal Industry Co. Ltd vložila 29. julija 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 21. maja 2015 v združenih zadevah T-331/10 RENV in T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

13

2015/C 389/16

Zadeva C-447/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Ostravě (Češka republika) 18. avgusta 2015 – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Zadeva C-454/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hessischen Landesarbeitsgericht (Nemčija) 24. avgusta 2015 – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (kot upravitelj premoženja Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Zadeva C-456/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 28. avgusta 2015 – BASF SE/Zvezna republika Nemčija

16

2015/C 389/19

Zadeva C-460/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 28. avgusta 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Zvezna republika Nemčija

17

2015/C 389/20

Zadeva C-469/15 P: Pritožba, ki so jo FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA vložili 4. septembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 16. junija 2015 v zadevi T-655/11, FSL Holdings in drugi/Evropska komisija

18

2015/C 389/21

Zadeva C-484/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Općinski sud u Novom Zagrebu (Hrvaška) 11. septembra 2015 – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Zadeva C-488/15: Tožba, vložena 14. septembra 2015 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

20

2015/C 389/23

Zadeva C-523/15 P: Pritožba, ki so jo Westfälische Drahtindustrie GmbH in drugi vložili 30. septembra 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 15. julija 2015 v zadevi T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH in drugi/Evropska komisija

21

 

Splošno sodišče

2015/C 389/24

Zadeva T-268/10 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – PPG in SNF/ECHA (REACH — Opredelitev akrilamida kot skrb zbujajoče snovi — Intermediati — Ničnostna tožba — Neposredno nanašanje — Dopustnost — Sorazmernost — Enako obravnavanje)

24

2015/C 389/25

Zadeva T-674/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – TV2/Danmark/Komisija (Državne pomoči — Javna radiotelevizija — Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom — Pomoč danskih organov danski javni radioteleviziji TV2/Danmark — Javno financiranje za kritje stroškov opravljanja obveznosti javne službe — Pojem pomoči — Sodba Altmark)

25

2015/C 389/26

Zadeva T-125/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – Viasat Broadcasting UK/Komisija (Državne pomoči — Javna radiotelevizija — Sklep, s katerim je pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom — Pomoč danskih organov danski javni radioteleviziji TV2/Danmark — Javno financiranje za kritje stroškov opravljanja obveznosti javne službe — Združljivost pomoči — Sodba Altmark)

26

2015/C 389/27

Zadeva T-450/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2015 – Anagnostakis/Komisija (Pravo institucij — Evropska državljanska pobuda — Ekonomska in monetarna politika — Nevračilo javnega dolga — Uzakonitev načela „stanje nuje“ — Zavrnitev registracije — Pristojnosti Komisije — Obveznost obrazložitve)

27

2015/C 389/28

Zadeva T-60/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Appelrath-Cüpper/UUNT – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti AC — Prejšnje figurativne nacionalne in mednarodne znamke AC ANN CHRISTINE in prejšnji figurativni znamki Skupnosti AC ANN CHRISTINE OCEAN in AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen (8)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2015/C 389/29

Zadeva T-114/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Cerafogli/ECB (Pritožba — Osebje ECB — Pritožba zaradi diskriminacije in psihičnega nadlegovanja — Sklep ECB o zaprtju upravne preiskave, začete na podlagi pritožbe — Zavrnitev dostopa do dokazov med upravnim postopkom — Zavrnitev zahteve za naložitev predložitve dokazov med sodnim postopkom — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Nepravilna uporaba prava)

28

2015/C 389/30

Zadevi T-124/13 in T-191/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – Italija in Španija/Komisija (Jezikovna ureditev — Razpis javnih natečajev za zaposlitev upravnih uslužbencev in strokovno-tehničnih uslužbencev — Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki — Jezik sporazumevanja s kandidati natečajev — Uredba št. 1 — Člen 1d(1), člen 27 in člen 28(f) Kadrovskih predpisov — Načelo prepovedi diskriminacije — Sorazmernost)

29

2015/C 389/31

Združeni zadevi T-156/13 in T-373/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2015 – Petro Suisse Intertrade/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečitve širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Poddržavna enota — Procesna legitimacija in pravni interes — Dopustnost — Pravica do izjave — Obveznost obveščanja — Obveznost vročitve — Pravica do obrambe — Očitna napaka pri presoji — Lastninska pravica)

30

2015/C 389/32

Združeni zadevi T-261/13 in T-86/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Nizozemska/Komisija (HICP — Uredba (ES) št. 2494/95 — Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin po stalnih davčnih stopnjah (HICP CT) — Uredba (EU) št. 119/2013 — Indeksi cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki — Uredba (EU) št. 93/2013 — Eurostat — Komitologija — Izvedbeni ukrepi — Regulativni postopek s pregledom)

31

2015/C 389/33

Zadeva T-360/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – VECCO in drugi/Komisija (REACH — Vključitev kromovega trioksida v seznam snovi, za katere je potrebna avtorizacija — Rabe ali kategorije rabe, ki so izvzete iz obveznosti avtorizacije — Besedna zveza „veljavna posebna zakonodaja Skupnosti, ki določa za uporabo snovi v zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali okolja minimalne zahteve“ — Očitna napaka pri presoji — Sorazmernost — Pravica do obrambe — Načelo dobrega upravljanja)

32

2015/C 389/34

Zadeva T-364/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2015 – Mocek in Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/UUNT – Lacoste (KAJMAN) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti KAJMAN — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti, ki upodablja krokodila — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen (8)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Predlog intervenienta za razveljavitev in spremembo — Člen 134(3) Poslovnika z dne 2. maja 1991)

33

2015/C 389/35

Zadeva T-400/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – L'Oréal/UUNT – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti AINHOA — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti in prejšnja figurativna mednarodna znamka NOA — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen (8)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

34

2015/C 389/36

Zadeva T-426/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – L'Oréal/UUNT – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Znamka Skupnosti — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Skupnosti AINHOA — Resna in dejanska uporaba znamke — Člen 15(1)(a) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Oblika, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja)

35

2015/C 389/37

Zadeva T-557/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – Nemčija/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Odhodki v okviru evropskega sistema kvot za proizvodnjo krompirjevega škroba — Pravica do obrambe)

36

2015/C 389/38

Zadeva T-610/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2015 – Ecolab USA/UUNT (GREASECUTTER) (Znamka Skupnosti — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Besedna znamka GREASECUTTER — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1), (b) in (c), Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009)

37

2015/C 389/39

Zadeva T-624/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2015 – The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Figurativna znamka Darjeeling — Prejšnji kolektivni znamki Skupnosti, besedna in figurativna, DARJEELING — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009)

37

2015/C 389/40

Zadeva T-625/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2015 – The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling kolekcija spodnjega perila) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Figurativna znamka Darjeeling — Prejšnji kolektivni znamki Skupnosti, besedna in figurativna, DARJEELING — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009)

38

2015/C 389/41

Zadeva T-626/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2015 – The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (DARJEELING kolekcija spodnjega perila) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Figurativna znamka Darjeeling — Prejšnji kolektivni znamki Skupnosti, besedna in figurativna, DARJEELING — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009)

39

2015/C 389/42

Zadeva T-627/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2015 – The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Figurativna znamka Darjeeling — Prejšnji kolektivni znamki Skupnosti, besedna in figurativna, DARJEELING — Relativni razlogi za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009)

40

2015/C 389/43

Zadeva T-633/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Reed Exhibitions/UUNT (INFOSECURITY) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti INFOSECURITY — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisna narava — Neobstoj razlikovalnega učinka — Neobstoj z uporabo pridobljenega razlikovalnega učinka — Člen (7)(1)(b) in (c) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve)

41

2015/C 389/44

Zadeva T-684/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – Copernicus-Trademarks/UUNT Bolloré (BLUECO) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti BLUECO — Prejšnja besedna znamka Skupnosti BLUECAR — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Razlikovalni učinek prejšnje znamke — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Predlog za spremembo, ki ga vloži intervenientka — Člen 65(4) Uredbe št. 207/2009)

42

2015/C 389/45

Zadeva T-720/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2015 – Gat Microencapsulation/UUNT – BASF (KARIS) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti KARIS — Prejšnji besedni znamki, Skupnosti in mednarodna, CARYX — Prejšnje besedne znamke, mednarodne in iz Beneluksa, AKRIS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen (8)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

42

2015/C 389/46

Zadeva T-136/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2015 – Tilda Riceland Private/UUNT – Siam Grains (BASmALI) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti BASmALI — Prejšnja neregistrirana znamka oziroma prejšnji znak BASMATI — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009)

43

2015/C 389/47

Zadeva T-193/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Cristiano di Thiene/UUNT – Nautica Apparel (AERONAUTICA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti AERONAUTICA — Prejšnji besedni znamki Skupnosti NAUTICA in NAUTICA BLUE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009)

44

2015/C 389/48

Zadeva T-195/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – Primagaz/UUNT – Reeh (PRIMA KLIMA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti PRIMA KLIMA — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti PRIMAGAZ — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Upoštevna javnost — Podobnost proizvodov in storitev — Podobnosti znakov — Opisnost laskavega besednega znaka — Pomenska primerjava — Razlikovalni značaj prejšnje znamke — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

45

2015/C 389/49

Zadeva T-205/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Schroeder/Svet in Komisija (Nepogodbena odgovornost — Damping — Uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov s poreklom iz Kitajske — Uredba (EU) št. 1355/2008, ki jo je Sodišče razglasilo za neveljavno — Škoda, ki je domnevno nastala tožeči stranki zaradi sprejetja uredbe — Odškodninska tožba — Izčrpanje notranjih pravnih sredstev — Dopustnost — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice — Člen 2(7)(a) Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 2(7)(a) Uredbe (ES) št. 1225/2009) — Dolžnost skrbnega ravnanja — Vzročna zveza)

46

2015/C 389/50

Zadeva T-206/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Hüpeden/Svet in Komisija (Nepogodbena odgovornost — Damping — Uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov s poreklom iz Kitajske — Uredba (ES) št. 1355/2008, ki jo je Sodišče razglasilo za neveljavno — Škoda, ki je domnevno nastala tožeči stranki zaradi sprejetja uredbe — Odškodninska tožba — Izčrpanje notranjih pravnih sredstev — Dopustnost — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice — Člen 2(7)(a) Uredbe (ES) št. 384/96 (postal člen 2(7)(a) Uredbe (ES) št. 1225/2009) — Dolžnost skrbnega ravnanja — Vzročna zveza)

46

2015/C 389/51

Zadeva T-209/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – Bopp/UUNT (Upodobitev zelenega osmerokotnega okvira) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja zelen osmerokotni okvir — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

47

2015/C 389/52

Zadeva T-211/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – Klement/UUNT – Bullerjan (Oblika pečice) (Znamka Skupnosti — Postopek za razveljavitev — Tridimenzionalna znamka Skupnosti — Oblika pečice — Resna in dejanska uporaba znamke — Člen 15(1)(a) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Narava uporabe znamke — Oblika, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja)

48

2015/C 389/53

Zadeva T-317/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – Klement/UUNT – Bullerjan (Oblika pečice) (Znamka Skupnosti — Postopek za razveljavitev — Tridimenzionalna znamka Skupnosti — Oblika pečice — Resna in dejanska uporaba znamke — Člen 15(1)(a) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Narava uporabe znamke — Oblika, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja)

49

2015/C 389/54

Zadeva T-366/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – August Storck/UUNT (2good) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti 2good — Znamka, sestavljena iz oglaševalskega slogana — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen (7)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

49

2015/C 389/55

Zadeva T-369/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2015 – Sequoia Capital Operations/UUNT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti SEQUOIA CAPITAL — Prejšnja besedna znamka Skupnosti SEQUOIA — Relativni razlog za zavrnitev — Člen (8)(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Verjetnost zmede)

50

2015/C 389/56

Zadeva T-382/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – Rintisch/UUNT – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Besedna znamka PROTICURD — Prejšnji nacionalni besedni znamki PROTI in PROTIPLUS — Prejšnja nacionalna figurativna znamka Proti Power — Relativni razlog za zavrnitev — Dopustnost — Člen 59 Uredbe (ES) št. 207/2009 in člen 8(3) Uredbe (ES) št. 216/96 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009 — Resna in dejanska uporaba prejšnjih znamk — Člen 42(2) Uredbe št. 207/2009 — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b)Uredbe št. 207/2009)

51

2015/C 389/57

Zadeva T-385/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2015 – Volkswagen/UUNT (ULTIMATE) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti ULTIMATE — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

51

2015/C 389/58

Zadeva T-588/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Mechadyne International/UUNT (FlexValve) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti FlexValve — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

52

2015/C 389/59

Zadeva T-591/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – BSH/UUNT (PerfectRoast) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti PerfectRoast — Zavrnitev registracije — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

53

2015/C 389/60

Zadeva T-641/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 – Dellmeier/UUNT – Dell (LEXDELL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti LEXDELL — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti DELL — Relativni razlogi za zavrnitev — Oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009)

54

2015/C 389/61

Zadeva T-707/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – Grundig Multimedia/UUNT (DetergentOptimiser) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti DetergentOptimiser — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Enako obravnavanje)

54

2015/C 389/62

Zadeva T-540/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2015 – Société européenne des chaux et liants/ECHA (Ničnostna tožba — REACH — Naložitev upravne dajatve zaradi napake v prijavi glede velikosti podjetja — Jezikovna ureditev — Rok za vložitev tožbe — Nedopustnost)

55

2015/C 389/63

Zadeva T-38/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2015 – Kafetzakis in drugi/Parlament in drugi (Tožba zaradi opustitve ukrepanja in zaradi plačila odškodnine — Prestrukturiranje grškega javnega dolga — Vključitev zasebnega sektorja — Škoda zaradi zmanjšanja terjatev, ki so bile pridobljene iz naslova nadomestil zaradi odpovedi delovnega razmerja — Izjave voditeljev držav ali vlad euroobmočja in institucij Unije — Izjava Euroskupine — Neobstoj pojasnitve vzročne zveze z zatrjevano škodo — Nedopustnost)

56

2015/C 389/64

Zadeva T-350/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2015 – Arvanitis in drugi/Parlament in drugi (Tožba zaradi opustitve ukrepanja in zaradi plačila odškodnine — Prenehanje dejavnosti družbe Olympiaki Aeroporia (OA) — Škoda, ki naj bi domnevno nastala delavcem OA, zaposlenim za določen čas, zaradi opustitve ukrepanja toženih strank, ki niso poskrbele za uporabo pravil prava Evropske unije glede njihovega odpuščanja — Neobstoj pojasnitve vzročne zveze med zatrjevano škodo in ravnanjem toženih strank — Nedopustnost)

56

2015/C 389/65

Zadeva T-413/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2015 – Grigoriadis in drugi/Parlament in drugi (Tožba zaradi opustitve ukrepanja in zaradi plačila odškodnine — Prestrukturiranje grškega javnega dolga — Vključitev zasebnega sektorja — Škoda zaradi zmanjšanja terjatev — Izjave voditeljev držav ali vlad euroobmočja in institucij Unije — Izjava Euroskupine — Neobstoj pojasnitve vzročne zveze z zatrjevano škodo — Nedopustnost)

57

2015/C 389/66

Zadeva T-464/14 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2015 – Nieminen/Svet (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalni obdobji 2010 in 2011 — Odločitev, da tožeča stranka ne napreduje v naziv AD 12 — Pravica do poštenega sojenja — Pravica do obrambe — Obseg sodnega nadzora na prvi stopnji — Očitna napaka pri presoji — Neobstoj napačne uporabe prava in izkrivljanja — Pritožba, ki je očitno pravno v celoti neutemeljena)

58

2015/C 389/67

Zadeva T-545/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2015 – GEA Group/UUNT (engineering for a better world) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti engineering for a better world — Zgolj potrditvena odločba — Dokončnost potrjene odločbe — Preizkus po uradni dolžnosti — Nedopustnost)

59

2015/C 389/68

Zadeva T-497/15: Tožba, vložena 28. avgusta 2015 – Oltis Group/Evropska komisija

59

2015/C 389/69

Zadeva T-550/15: Tožba, vložena 23. septembra 2015 – Portugalska/Komisija

60

2015/C 389/70

Zadeva T-551/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Portugalska/Komisija

62

2015/C 389/71

Zadeva T-561/15: Tožba, vložena 24. septembra 2015 – Universidad Internacional de la Rioja/UUNT – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Zadeva T-572/15: Tožba, vložena 25. septembra 2015 – Aldi/UUNT – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Zadeva T-191/10: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) in drugi/Svet

65

2015/C 389/74

Zadeva T-267/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2015 – db-Technologies Deutschland/UUNT – MIP Metro (Sigma)

65

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 389/75

Zadeva F-113/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne (drugi senat) 15. oktobra 2015 – DI/EASO (Javni uslužbenci — Zaposleni pri EASO — Pogodbeni uslužbenec — Poskusna doba — Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi očitne nesposobnosti — Ničnostna tožba — Pravila o skladnosti med tožbo in pritožbo — Neobstoj — Očitna nedopustnost — Odškodninska tožba)

66

2015/C 389/76

Zadeva F-29/13 RENV: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 15. oktobra 2015 – Drakeford/EMA

66


SL

 

Top