Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Uradni list Evropske unije, C 346, 19. oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 346

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 58
19. oktober 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 346/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 346/02

Zadeva C-296/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložila 18 junija 2015 Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenija) – Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Zadeva C-341/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 8. julija 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Zadeva C-360/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 13. julija 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

4

2015/C 346/05

Zadeva C-366/15: Tožba, vložena 14. julija 2015 – Evropska komisija/Romunija

5

2015/C 346/06

Zadeva C-390/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Trybunał Konstytucyjny (Poljska) 20. julija 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Zadeva C-391/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španija) 20. julija 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. in drugi/Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Zadeva C-416/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 29. julija 2015 – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Zadeva C-419/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) 30. julija 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Zadeva C-420/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) 30. julija 2015 – kazenski postopek zoper  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Zadeva C-437/15 P: Pritožba, ki jo je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) vložil 10. avgusta 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2015 v zadevi T-222/14, Deluxe Laboratories/UUNT (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Zadeva C-455/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varbergs tingsrätt (Švedska) 28. avgusta 2015 – P/Q

11

2015/C 346/13

Zadeva C-459/15 P: Pritožba, ki jo je Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) vložila 28. avgusta 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. junija 2015 v zadevi T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Svet

11

 

Splošno sodišče

2015/C 346/14

Zadeva T-446/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – Dow Agrosciences in Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisija (Fitofarmacevtska sredstva — Aktivna snov trifluralin — Nevključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS — Uredba (ES) št. 33/2008 — Pospešen postopek ocene — Očitna napaka pri presoji — Načelo prepovedi diskriminacije — Sorazmernost)

13

2015/C 346/15

Zadeva T-234/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Amitié/Komisija (Arbitražna klavzula — Subvencija — Finančna pomoč — Zaustavitev plačil — Zahteva za vračilo prijavljenih stroškov — Odškodnina in obresti — Zamudne obresti — Opomin — Pogodbena odgovornost — Nasprotni zahtevek)

13

2015/C 346/16

Zadeva T-503/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – Združeno kraljestvo/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, ki so izključeni iz financiranja — Shema enotnega plačila — Ključni pregledi — Pomožni pregledi)

15

2015/C 346/17

Zadeva T-564/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Ministry of Energy of Iran/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Napaka pri presoji — Kršitev temeljnih pravic — Sorazmernost)

15

2015/C 346/18

Zadeva T-577/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – NIOC in drugi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Tožba za razglasitev ničnosti — Subjekt v državni sferi — Procesno upravičenje in pravni interes — Dopustnost — Obveznost — Navedba in izbira pravne podlage — Pristojnost Sveta — Načelo predvidljivosti aktov Unije — Pojem povezanega subjekta — Očitna napaka pri presoji — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Sorazmernost — Lastninska pravica)

16

2015/C 346/19

Zadeva T-82/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Panasonic in MT Picture Display/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Pravica do obrambe — Dokaz o sodelovanju pri omejevalnem sporazumu — Enotna in trajajoča kršitev — Smernice o izračunu zneska glob iz leta 2006 — Sorazmernost — Globe — Neomejena sodna pristojnost)

17

2015/C 346/20

Zadeva T-84/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Samsung SDI in drugi/Komisija (Konkurenca — Karteli — Svetovni trg katodnih cevi za zaslone televizorjev in računalnikov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja glede cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Enotna in trajajoča kršitev — Trajanje kršitve — Sodelovanje v upravnem postopku — Obvestilo iz leta 2006 o sodelovanju — Znižanje zneska globe — Izračun zneska globe — Upoštevanje prodaj, ki jih ustvarijo podjetja, glede na merilo kraja dobave — Upoštevanje povprečne vrednosti prodaj, registriranih med trajanjem kršitve)

18

2015/C 346/21

Zadeva T-91/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – LG Electronics/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Enotna in trajajoča kršitev — Odgovornost matične družbe za kršitev skupnega podjetja — Enako obravnavanje — Metoda izračuna zneska globe — Upoštevanje vrednosti prodaje katodnih cevi prek predelanih proizvodov — Zastaralni rok — Sorazmernost — Trajanje upravnega postopka)

19

2015/C 346/22

Zadeva T-92/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Philips/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi televizijskih in računalniških zaslonov — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, zmogljivosti in proizvodnje — Enotna in trajajoča kršitev — Odgovornost matične družbe za kršitev skupnega podjetja — Enako obravnavanje — Metoda izračuna zneska globe — Upoštevanje vrednosti prodaje katodnih cevi prek predelanih proizvodov — Upoštevanje povprečne vrednosti prodaj, registriranih med trajanjem kršitve — Upoštevanju celotnega prometa skupine — Sorazmernost — Trajanje upravnega postopka)

20

2015/C 346/23

Zadeva T-104/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Toshiba/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Svetovni trg katodnih cevi za televizorje in računalniške zaslone — Sklep o kršitvi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma o EGP — Sporazumi in usklajena ravnanja na področju cen, razdelitve trgov, proizvodnih zmogljivosti in proizvodnje — Dokaz o sodelovanju pri omejevalnem sporazumu — Enotna in trajajoča kršitev — Pripis odgovornosti za kršitev — Skupni nadzor — Globe — Neomejena pristojnost)

21

2015/C 346/24

Zadeva T-245/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. septembra 2015 – Združeno kraljestvo/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, ki so izključeni iz financiranja — Shema enotnega plačila — Ključni pregledi — Pomožni pregledi — Členi 51, 53, 73 in 73a Uredbe (ES) št. 796/2004)

22

2015/C 346/25

Zadeva T-346/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – Grčija/Komisija (EKUJS — Jamstveni oddelek — EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja — Ukrepi za razvoj podeželja — Kmetijsko okolje — Ustreznost kontrol — Pavšalni finančni popravki)

22

2015/C 346/26

Zadeva T-525/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/UUNT – Yves Saint Laurent (ročne torbice) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model, ki predstavlja ročne torbice — Prejšnji model — Razlog za ničnost — Individualnost — Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002 — Obveznost obrazložitve)

23

2015/C 346/27

Zadeva T-526/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/UUNT – Yves Saint Laurent (ročne torbice) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model, ki predstavlja ročne torbice — Prejšnji model — Razlog za ničnost — Individualnost — Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002 — Obveznost obrazložitve)

24

2015/C 346/28

Zadeva T-714/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. septembra 2015 – Gold Crest/UUNT (MIGHTY BRIGHT) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti MIGHTY BRIGHT — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

25

2015/C 346/29

Zadeva T-168/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Pérez Gutiérrez/Komisija (Nepogodbena odgovornost — Javno zdravje — Direktiva 2001/37/CE — Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov — Barvne fotografije, ki jih je Komisija predlagala kot zdravstvena opozorila na zunanji embalaži tobačnih izdelkov — Odločba 2003/641/ES — Nedovoljena uporaba podobe pokojnega — Osebna škoda vdove pokojnega)

25

2015/C 346/30

Zadeva T-225/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2015 – iNET24 Holding/UUNT (IDIRECT24) (Znamka Skupnosti — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Besedna znamka IDIRECT24 — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

26

2015/C 346/31

Zadeva T-254/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. septembra 2015 – Warenhandelszentrum/UUNT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti NEW MAX — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti MAX — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2015/C 346/32

Zadeva T-278/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Dairek Attoumi/UUNT – Diesel (DIESEL) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model Skupnosti DIESEL — Prejšnja besedna mednarodna znamka DIESEL — Razlog za neveljavnost — Uporaba razlikovalnega znaka — Verjetnost zmede — Člen 25(1)(e) Uredbe (ES) št. 6/2002 — Dokaz o resni in dejanski uporabi — Prekinitev upravnega postopka)

28

2015/C 346/33

Zadeva T-530/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Verein StHD/UUNT (Représentation d’un ruban noir) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki predstavlja črni trak — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

28

2015/C 346/34

Zadeva T-584/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – Inditex/UUNT – Ansell (ZARA) (Znamka Skupnosti — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Skupnosti ZARA — Resna in dejanska uporaba — Člen 51(1)(a) Uredba (ES) št. 207/2009)

29

2015/C 346/35

Zadeva T-660/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2015 – SV Capital/EBA (Ekonomska in monetarna politika — Predlog za začetek preiskave zaradi domnevne kršitve prava Unije — Odločba EBA — Odločba odbora za pritožbe evropskih nadzornih organov — Preizkus po uradni dolžnosti — Nepristojnost avtorja akta — Ničnostna tožba — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Delna nedopustnost)

30

2015/C 346/36

Zadeva T-344/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 1. septembra 2015 – Francija/Komisija (Začasna odredba — Dostop do dokumentov institucij — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenta, ki so ju francoski organi sporočili Komisiji v okviru postopka iz Direktive 98/34/ES — Ugovor Francije glede razkritja dokumentov — Odločitev, da se tretji osebi odobri dostop do dokumentov — Predlog za odlog izvršitve — Nujnost — Fumus boni juris — Tehtanje interesov)

30

2015/C 346/37

Zadeva T-367/15: Tožba, vložena 9. julija 2015 – Renfe-Operadora/UUNT (AVE)

31

2015/C 346/38

Zadeva T-472/15 P: Pritožba, ki jo je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) 13. avgusta 2015 vložila zoper sodbo, ki jo je 3. junija 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-78/14, Gross/EEAS

32

2015/C 346/39

Zadeva T-478/15: Tožba, vložena 21. avgusta 2015 – Romunija/Komisija

33

2015/C 346/40

Zadeva T-501/15: Tožba, vložena 31. avgusta 2015 – Nizozemska/Komisija

35

2015/C 346/41

Zadeva T-502/15: Tožba, vložena 1. septembra 2015 – Španija/Komisija

36

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 346/42

Zadeva F-28/14: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 9. septembra 2015 – De Loecker/ESZD (Javni uslužbenci — Osebje ESZD — Začasni uslužbenec — Vodja delegacije v tretji državi — Prenehanje zaupnega razmerja — Premestitev na sedež ESZD — Predčasna odpoved pogodbe o zaposlitvi — Predhodno obvestilo — Obrazložitev odločbe — Člen 26 Kadrovskih predpisov — Pravica do obrambe — Pravica do zaslišanja)

38

2015/C 346/43

Zadeva F-9/15: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. septembra 2015 – Verhelst/EMA

38


 


SL

 

Zaradi varstva osebnih podatkov nekaterih informacij, ki jih vsebuje ta izdaja, ni več dovoljeno posredovati, zato je bila objavljena njena nova avtentična različica.

Top