Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:320:TOC

Uradni list Evropske unije, C 320, 28. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 320

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
28. september 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 320/1

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 320/2

Zadeva C-602/13: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia – Španija) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Pogodbeno razmerje med prodajalcem in potrošnikom — Hipotekarna pogodba — Klavzula o zamudnih obrestih — Klavzula o predčasnem odplačilu — Postopek izvršbe na podlagi hipoteke — Znižanje zneska obresti — Pristojnosti nacionalnega sodišča)

2

2015/C 320/3

Zadeva C-64/14 P: Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 29. aprila 2015 – Sven A. von Storch/Evropska centralna banka (ECB) (Pritožba — Ničnostna tožba — Dopustnost — Oseba, ki jo akt neposredno zadeva — Sklepi, ki jih je sprejela Evropska centralna banka — Smernica Evropske centralne banke 2012/641/EU — Člen 181 Poslovnika Sodišča)

3

2015/C 320/4

Zadeva C-82/14: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika sodišča — Šesta direktiva 77/388/EGS)

3

2015/C 320/5

Zadeva C-84/14 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 14. julija 2015 – Forgital Italy SpA/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Ničnostna tožba — Člen 263, četrti odstavek, PDEU — Pravica do vložitve pravnega sredstva — Procesno upravičenje — Fizične ali pravne osebe — Predpis, ki vključuje izvedbene ukrepe — Carinska ureditev, ki spreminja pogoje za tarifno opustitev — Možnost vložitve pravnega sredstva pred nacionalnimi sodišči)

4

2015/C 320/6

Zadeva C-90/14: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 8. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro – Španija) – Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, dedinja po M. A. Viana Gordejuela (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Pogodba, sklenjena med prodajalcem in potrošnikom — Hipotekarna pogodba — Klavzula o zamudnih obrestih — Klavzula o predčasnem odplačilu — Postopek izvršbe na podlagi hipoteke — Znižanje zneska obresti — Pristojnost nacionalnega sodišča)

5

2015/C 320/7

Zadeva C-123/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – „Itales“ OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Davčni sistem — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Načelo davčne nevtralnosti — Odbitek vstopnega DDV — Pojem „dobava blaga“ — Pogoji za obstoj dobave blaga — Neobstoj dokaza, da ima neposredni dobavitelj blago dejansko v posesti)

6

2015/C 320/8

Zadeva C-142/14 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 3. junija 2015 – The Sunrider Corporation/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Nannerl GmbH & Co. KG (Pritožba — Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Zahteva za registracijo besedne znamke SUN FRESH — Ugovor imetnika prejšnje besedne znamke Skupnosti SUNNY FRESH — Verjetnost zmede — Podobnost proizvodov, ki jih označujeta znamki v sporu — Pravica do izjave — Uredba (ES) št. 207/2009 — Členi 8(1)(b), 75 in 76)

6

2015/C 320/9

Zadeva C-159/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – „Koela-N“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Davčni sistem — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Načelo davčne nevtralnosti — Odbitek vstopnega DDV — Pojem „dobava blaga“ — Pogoj obstoja dobave blaga — Prenos blaga, ki ga prevoznik opravi neposredno od dobavitelja tretji osebi — Neobstoj dokaza, da ima neposredni dobavitelj blago dejansko v posesti — Nesodelovanje dobaviteljev z davčnimi organi — Neobstoj pretovarjanja blaga — Elementi, ki upravičujejo sum davčne utaje)

7

2015/C 320/10

Zadeva C-291/14 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 11. junija 2015 – Faci SpA/Evropska komisija (Pritožba — Poslovnik sodišča — Člen 181 — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg kositrnih stabilizatorjev, epoksidiranega sojinega olja in estrov — Globe — Presoja teže kršitve — Načelo učinkovitega sodnega varstva — Očitno nedopustna ali očitno neutemeljena pritožba)

8

2015/C 320/11

Zadeva C-318/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Člena 49 PDEU in 52 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Uredba (ES) št.o1370/2007 — Javni železniški in cestni prevozi — Avtobusni prevozi na javnih mestnih linijah — Prevoznik, ki ima sedež v drugi državi članici in ki deluje prek podružnice — Obveznost pridobiti posebno dovoljenje — Diskrecijska pravica pristojnega organa — Pogodba o opravljanju javne storitve)

8

2015/C 320/12

Zadeva C-343/14 P: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 7. maja 2015 – Adler Modemärkte AG/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Blufin SpA (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Prijava besedna znamke MARINE BLEU — Ugovor imetnika besedne znamke BLUMARINE — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Pomenska primerjava)

9

2015/C 320/13

Zadeva C-400/14 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 16. julija 2015 – Basic AG Lebensmittelhandel/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), Repsol YPF, SA (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Zahteva za registracijo figurativne znamke Skupnosti — Besedni element „basic“ — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti — Besedni element „BASIC“ — Ugovor imetnika te znamke — Delna zavrnitev registracije — Pojma „storitve distribucije“ in „storitve prodaje na drobno in na debelo“ — Obseg)

10

2015/C 320/14

Zadeva C-405/14: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel (Predhodno odločanje — Tarifna uvrstitev — Veljavnost točke 2 preglednice iz Priloge k Uredbi (ES) št.o384/2004 v obdobju od 22. marca 2004 do 22. decembra 2009 — Uporaba te določbe za carinske deklaracije, vložene v letu 2008 — Uvrstitev proizvodov, namenjenih računalnikom, ki so sestavljeni iz toplotnega izmenjevalnika in ventilatorja)

10

2015/C 320/15

Zadeva C-469/14: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 7. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije na področju socialne varnosti — Izračun otroškega dodatka — Neizvajanja prava Unije — Očitna nepristojnost Sodišča)

11

2015/C 320/16

Zadeva C-507/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 16. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – P/M (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Neobstoj upravičenega dvoma — Sodna pristojnost v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Člen 16(1)(a) — Določitev trenutka, ko je sodišče začelo postopek — Zahteva za prekinitev postopka — Neobstoj vpliva)

12

2015/C 320/17

Zadeva C-539/14: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 16. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Castellón – Španija) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Direktiva 93/13/EGS — Člen 7 — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 7 in 47 — Potrošniške pogodbe — Pogodba o hipotekarnem posojilu — Nepošteni pogoji — Postopek izvršbe na podlagi hipoteke — Pravica do pritožbe)

12

2015/C 320/18

Zadeva C-576/14 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 4. junija 2015 – Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Evropska komisija, Evropski varuh človekovih pravic (Pritožba — Ničnostna tožba — Zavrnitev Komisije, da bi začela postopek zaradi neizpolnitve obveznosti — Nedopustnost in nepristojnost Splošnega sodišča — Pritožba, ki je deloma očitno neutemeljena in deloma očitno nedopustna)

13

2015/C 320/19

Zadeva C-608/14: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 7. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Odobritev otroškega dodatka — Določitev zakona, ki se uporabi, glede na datum rojstva otroka in ne glede na datum njegovega spočetja — Neobstoj izvajanja prava Unije — Očitna nepristojnost Sodišča)

14

2015/C 320/20

Zadeva C-151/15: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 14. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação de Coimbra – Portugalska) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Avtorska in sorodne pravice v informacijski družbi — Direktiva 2001/29/ES — Člen 3(1) — Pojem „priobčitev javnosti“ — Predvajanje del v kavarni/restavraciji prek radia, povezanega z zvočniki)

14

2015/C 320/21

Zadeva C-322/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 29. junija 2015 – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Zadeva C-329/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 3. julija 2015 – ENEA SA w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Zadeva C-332/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 6. julija 2015 vložilo Tribunale di Treviso (Italija) – kazenski postopek proti Giuseppeju Astoneju

16

2015/C 320/24

Zadeva C-355/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 13. julija 2015 – Skupina ponudnikov Technische Gebäudebetreuung GesmbH in Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Zadeva C-397/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Itzehoe (Nemčija) 23. julija 2015 – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Zadeva C-404/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Nemčija) 24. julija 2015 – kazenski postopek proti Pálu Aranyosiju

18

2015/C 320/27

Zadeva C-411/15 P: Pritožba, ki sta jo vložila Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) 27. julija 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 20. maja 2015 v zadevi T-456/10, Timab Industries in CFPR/Komisija

19

2015/C 320/28

Zadeva C-413/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 27. julija 2015 – Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland in Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Zadeva C-423/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 31. julija 2015 – Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Zadeva C-428/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 4. avgusta 2015 – Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

22

2015/C 320/31

Zadeva C-429/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 5. avgusta 2015 – Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland in Attorney General

23

2015/C 320/32

Zadeva C-430/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 5. avgusta 2015 – Secretary of State for Work and Pensions v Public Law Project v imenu Tolley (pokojna)

23

2015/C 320/33

Zadeva C-189/14: Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Eparchiako Dikastirio Lefkosias – Ciper) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Zadeva C-244/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 7. julija 2015 – Evropska komisija/Republika Avstrija

25

2015/C 320/35

Zadeva C-328/14: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 17. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský súd v Prešove – Slovaška) – CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Zadeva C-329/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 16. aprila 2015 – Evropska komisija/Republika Finska

25

2015/C 320/37

Zadeva C-390/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 5. junija 2015 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Eparchiako Dikastirio Larnakas – Ciper) – kazenski postopek zoper Masouda Mehrabiparija

25

2015/C 320/38

Zadeva C-445/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 28. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Seusen Sume/Landkreis Stade, ob udeležbi: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

Združeni zadevi C-512/14 P in C-513/14 P: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 17. julija 2015 – Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)/Unibail Management

26

2015/C 320/40

Zadeva C-538/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 3. junija 2015 – Evropska komisija/Republika Finska

26

2015/C 320/41

Zadeva C-37/15: Sklep predsednika Sodišča dne 6. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Italija) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Splošno sodišče

2015/C 320/42

Zadeva T-574/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – PAN Europe in Stichting Natuur en Milieu/Komisija (Okolje — Uredba (ES) št. 149/2008 — Mejne vrednosti ostankov pesticidov za živila — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Zahteva za notranjo revizijo — Prenehanje pravnega interesa — Ustavitev postopka)

27

2015/C 320/43

Zadeva T-617/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. julija 2015 – Pro Asyl/EASO („Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Operativni načrt za vzpostavitev podporne ekipe za azil na ozemlju Bolgarije — Zavrnitev dostopa — Ustavitev postopka — Tožba za razglasitev ničnosti — Elektronski register dokumentov — Očitna delna nedopustnost“)

27

2015/C 320/44

Zadeva T-724/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. julija 2015 – European Children’s Fashion Association in Instituto de Economía Pública/Komisija in EACEA (Ničnostna tožba — Arbitražna klavzula — Akcijski program „Lifelong Learning (2007 2013)“ — Projekt „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector“ — Predhodno informativno obvestilo — Bremepis — Opredelitev tožene stranke — Delna nedopustnost)

28

2015/C 320/45

Zadeva T-769/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. julija 2015 – CGI Luxembourg in Intrasoft International/Parlament (Ničnostna in odškodninska tožba — Javna naročila storitev — Razvoj in vzdrževanje sistemov za proizvodnjo informacij — Uvrstitev ponudnika v kaskadnem postopku — Razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb — Ustavitev postopka)

29

2015/C 320/46

Zadeva T-207/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – National Iranian Tanker Company/Svet (Začasna odredba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris — Tehtanje interesov — Neobstoj nujnosti)

30

2015/C 320/47

Zadeva T-293/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. julija 2015 – Banimmo/Komisija (Javna naročila storitev — Umik izpodbijanega akta — Ustavitev postopka)

30

2015/C 320/48

Zadeva T-321/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 17. julija 2015 – GSA in SGI/Parlament (Začasna odredba — Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Požarna varnost, pomoč osebam in zunanji nadzor prostorov Parlamenta v Bruslju — Zavrnitev ponudbe ponudnika in dodelitev naročila drugemu ponudniku — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

31

2015/C 320/49

Zadeva T-283/15: Tožba, vložena 29. maja 2015 – Esso Raffinage/ECHA

32

2015/C 320/50

Zadeva T-369/15: Tožba, vložena 10. julija 2015 – Hernández Zamora/UUNT – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Zadeva T-386/15: Tožba, vložena 10. julija 2015 – Jordi Nogues/UUNT – Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Zadeva T-400/15: Tožba, vložena 20. julija 2015 – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/UUNT – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Zadeva T-408/15: Tožba, vložena 24. julija 2015 – Globo Comunicação e Participações/UUNT (zvok „PLIM PLIM“)

36

2015/C 320/54

Zadeva T-429/15: Tožba, vložena 27. julija 2015 – Monster Energy/UUNT – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Zadeva T-430/15: Tožba, vložena 30. julija 2015 – Flowil International Lighting/UUNT – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Zadeva T-431/15: Tožba, vložena 30. julija 2015 – Fruit of the Loom/UUNT – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Zadeva T-432/15: Tožba, vložena 31. julija 2015 – Inditex/UUNT – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Zadeva T-433/15: Tožba, vložena 27. julija 2015 – Bank Saderat/Svet

40

2015/C 320/59

Zadeva T-446/15: Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – Indecopi/UUNT – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Zadeva T-447/15: Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – Indecopi/UUNT – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Zadeva T-449/15: Tožba, vložena 30. julija 2015 – Satkirit Holdings/UUNT – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Zadeva T-450/15: Tožba, vložena 30. julija 2015 – Satkirit Holdings/UUNT – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Zadeva T-451/15: Tožba, vložena 5. avgusta 2015 – AlzChem/Komisija

45

2015/C 320/64

Zadeva T-453/15: Tožba, vložena 6. avgusta 2015 – Trinity Haircare/UUNT – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Zadeva T-454/15: Tožba, vložena 10. avgusta 2015 – Laboratorios Ern/UUNT – Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Zadeva T-455/15: Tožba, vložena 10. avgusta 2015 – Vitra Collections/UUNT – Consorzio Origini (oblika stola)

48

2015/C 320/67

Zadeva T-462/15: Tožba, vložena 11. avgusta 2015 – Asia Leader International (Cambodia)/Komisija

49

2015/C 320/68

Zadeva T-296/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – Adler Modemärkte/UUNT – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Združene zadeve T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, od T-604/14 do T-606/14 in T-612/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. julija 2015 – Makhlouf/Svet

51

2015/C 320/70

Zadeva T-733/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. julija 2015 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Parlament

51

2015/C 320/71

Zadeva T-72/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – Hippler/Komisija

51

2015/C 320/72

Zadeva T-205/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. julija 2015 – Aguirre y Compañía/UUNT – Puma (Upodobitev športnega čevlja)

52

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 320/73

Zadeva F-105/15: Tožba, vložena 20. julija 2015 – ZZ in ZZ/CEPOL

53

2015/C 320/74

Zadeva F-107/15: Tožba, vložena 23. julija 2015 – ZZ/EESO

53

2015/C 320/75

Zadeva F-108/15: Tožba, vložena 27. julija 2015 – ZZ in ZZ/Komisija

54

2015/C 320/76

Zadeva F-112/15: Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

55

2015/C 320/77

Zadeva F-113/15: Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – ZZ in drugi/Komisija

55

2015/C 320/78

Zadeva F-115/15: Tožba, vložena 14. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

56

2015/C 320/79

Zadeva F-118/15: Tožba, vložena 18. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

57


SL

 

Top