Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:236:TOC

Uradni list Evropske unije, C 236, 20. julij 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 236

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
20. julij 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 236/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 236/02

Zadeva C-546/12 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. maja 2015 – Ralf Schräder/Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO), Jørn Hansson (Pritožba — Žlahtniteljska pravica v Skupnosti — Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) — Uredba (ES) št. 2100/94 — Člena 20 in 76 — Uredba (ES) št. 874/2009 — Člen 51 — Predlog za uvedbo postopka za razglasitev ničnosti žlahtniteljske pravice v Skupnosti — Instrukcijsko načelo — Postopek pred odborom za pritožbe pri CPVO — Tehtni dokazi)

2

2015/C 236/03

Zadeva C-182/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Industrial Tribunals, (Northern Ireland) – Združeno kraljestvo) – Valerie Lyttle in drugi/Bluebird UK Bidco 2 Limited (Predhodno odločanje — Socialna politika — Kolektivni odpusti — Direktiva 98/59/ES — Člen 1(1)(a) — Pojem „podjetje [obrat]“ — Podrobna pravila za izračun števila odpuščenih delavcev)

2

2015/C 236/04

Zadeva C-352/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Dortmund – Nemčija) – Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, FMC Foret, SA (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Posebne pristojnosti — Člen 6(1) — Tožba proti več toženim strankam s sedežem v različnih državah članicah, udeleženim pri omejevalnem sporazumu, za katerega je bilo ugotovljeno, da je v nasprotju s členom 81 ES in členom 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, za solidarno naložitev plačila odškodnine in posredovanje informacij — Pristojnost sodišča, ki mu je zadeva predložena, v zvezi s sotoženimi strankami — Umik tožbe proti toženi stranki s sedežem v državi članici sodišča, ki mu je zadeva predložena — Pristojnost v zvezi z delikti ali kvazidelikti — Člen 5, točka 3 — Dogovor o pristojnosti — Člen 23 — Učinkovito izvajanje prepovedi omejevalnih sporazumov)

3

2015/C 236/05

Zadeva C-392/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Španija) – Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial (Predhodno odločanje — Socialna politika — Kolektivni odpusti — Direktiva 98/59/ES — Pojem „podjetje [obrat]“ — Način izračuna števila odpuščenih delavcev)

4

2015/C 236/06

Zadeva C-399/13 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 4. junija 2015 – Stichting Corporate Europe Observatory/Evropska komisija, Zvezna republika Nemčija (Pritožba — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dostop do dokumentov Evropskih institucij — Dokumenti v zvezi s trgovinskimi pogajanji med Evropsko unijo in Republiko Indijo — Popoln dostop — Zavrnitev)

5

2015/C 236/07

Zadeva C-445/13 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 7. maja 2015 – Voss of Norway ASA/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 7(1)(b) — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Tridimenzionalni znak v obliki valjaste steklenice)

6

2015/C 236/08

Zadeva C-497/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Nizozemska) – F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV (Predhodno odločanje — Direktiva 1999/44/ES — Prodaja potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij — Status kupca — Potrošnik — Neskladnost dobavljenega blaga — Dolžnost obvestitve prodajalca — Neskladnost, izkazana v roku šestih mesecev od dobave blaga — Dokazno breme)

6

2015/C 236/09

Zadeva C-516/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca/Knoll International Spa (Predhodno odločanje — Avtorska pravica — Direktiva 2001/29/ES — Člen 4(1) — Pravica distribuiranja — Pojem ‚javno distribuiranje‘ — Prodajna ponudba in oglaševanje s strani trgovca države članice na njegovi spletni strani, z direktno pošto in v tisku v drugi državi članici — Reprodukcije pohištva, varovanega z avtorsko pravico, na prodaj brez privoljenja imetnika izključne pravice distribuiranja — Ponudba ali oglaševanje, na podlagi katerih ne pride do nakupa izvirnika ali primerkov varovanega dela)

7

2015/C 236/10

Zadeva C-536/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – „Gazprom“ OAO (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Področje uporabe — Arbitraža — Izključitev — Priznavanje in izvrševanje tujih arbitražnih odločb — Odredba, ki jo izda arbitražno sodišče v državi članici — Odredba, katere namen je preprečitev začetka ali nadaljevanja postopka pred sodiščem druge države članice — Pooblastilo sodišč države članice za zavrnitev priznanja arbitražne odločbe — Newyorška konvencija)

8

2015/C 236/11

Zadeva C-543/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens (Predhodno odločanje — Socialna varnost delavcev migrantov — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 27 — Priloga VI, oddelek R, točka 1(a) in (b) — Pojem „upravičen[ost] do pokojnine po zakonodaji dveh ali več držav članic“ — Dajatve v naravi — Retroaktivna dodelitev pokojnine na podlagi zakonodaje države članice stalnega prebivališča — Upravičenost do zdravstvenih storitev, ki je pogojena s sklenitvijo obveznega zdravstvenega zavarovanja — Potrdilo o nezavarovanju na podlagi zakonodaje glede obveznega zdravstvenega zavarovanja države članice stalnega prebivališča — Posledični neobstoj obveznosti plačevanja prispevkov v tej državi članici — Retroaktivni preklic tega potrdila — Nezmožnost retroaktivne sklenitve obveznega zdravstvenega zavarovanja — Prekinitev kritja iz takega zavarovanja za primer bolezni — Polni učinek Uredbe št. 1408/71)

9

2015/C 236/12

Zadeva C-560/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner-Raith (Predhodno odločanje — Prosti pretok kapitala — Odstopanje — Pretok kapitala, ki se nanaša na opravljanje finančnih storitev — Nacionalna ureditev, ki določa pavšalno obdavčitev dohodkov iz kapitala iz deležev v tujih investicijskih skladih — Črni skladi)

10

2015/C 236/13

Zadeva C-579/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – P, S/Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen (Predhodno odločanje — Status državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas — Direktiva 2003/109/ES — Člena 5(2) in 11(1) — Nacionalna zakonodaja, ki državljanom tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas, nalaga dolžnost integracije v družbo, ki se dokaže s testom in ki je ob nespoštovanju sankcionirana z globo)

10

2015/C 236/14

Zadeva C-657/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Svoboda ustanavljanja — Člen 49 PDEU — Omejitve — Postopno pobiranje davka na nerealiziran kapitalski dobiček — Ohranitev razdelitve davčne pristojnosti med državami članicami — Sorazmernost)

11

2015/C 236/15

Zadeva C-678/13: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. junija 2015 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Priloga III — Uporaba znižane stopnje DDV za medicinsko opremo, medicinski material in druge naprave ter farmacevtske proizvode)

11

2015/C 236/16

Zadeva C-682/13 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. junija 2015 – Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Evropska komisija (Pritožba — Javno zdravje — Seznam aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih — Steviol glikozidi — Pogoji za dopustnost — Pravni interes)

12

2015/C 236/17

Zadeva C-5/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück (Predhodno odločanje — Člen 267 PDEU — Vmesni postopek ocene ustavnosti — Presoja združljivosti nacionalnega zakona s pravom Evropske unije in z ustavo zadevne države članice — Možnost nacionalnega sodišča, da pri Sodišču vloži predlog za sprejetje predhodne odločbe — Nacionalna ureditev, ki določa pobiranje davka na uporabo jedrskega goriva — Direktivi 2003/96/ES in 2008/118/ES — Člen 107 PDEU — Členi 93 AE, 191 AE in 192 AE)

13

2015/C 236/18

Zadeva C-15/14 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. junija 2015 – Evropska komisija/MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Pritožba — Državna pomoč — Pogodba, sklenjena med Madžarsko ter naftno in plinsko družbo MOL v zvezi z rudarskimi pristojbinami za pridobivanje ogljikovodikov — Poznejša sprememba zakonskega sistema, ki določa zvišanje stopnje pristojbin — Zvišanje, ki se ne uporabi za družbo MOL — Sklep o razglasitvi nezdružljivosti pomoči s skupnim trgom — Selektivnost)

14

2015/C 236/19

Zadeva C-53/14 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. maja 2015 – JAS Jet Air Service France (SARL)/Evropska komisija (Pritožba — Carinska unija in skupna carinska tarifa — Carinski zakonik Skupnosti — Člen 239 — Uredba o izvajanju carinskega zakonika — Člen 905 — Uvoz kavbojk s poreklom iz Združenih držav — Uvozne dajatve — Odločba, s katero je odpust teh dajatev razglašen za neupravičen — Neobstoj „posebnega položaja“)

14

2015/C 236/20

Zadeva C-65/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal du travail de Nivelles – Belgija) – Charlotte Rosselle proti Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM) (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 92/85/EGS — Ukrepi za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo — Člen 11, točki 2 in 4 — Javna uslužbenka, ki ji je bilo odobreno mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja iz osebnih razlogov, da bi opravljala zaposlitev kot zaposlena oseba — Zavrnitev odobritve porodniškega nadomestila tej javni uslužbenki z obrazložitvijo, da kot zaposlena oseba ni dopolnila minimalnega prispevnega obdobja za upravičenost do določenih socialnih prejemkov)

15

2015/C 236/21

Zadeva C-161/14: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. junija 2015 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 98(2) — Točka 10 Priloge III — Znižana stopnja DDV, ki se uporablja za dobavo, gradnjo, obnovo in adaptacijo stanovanj, ki so del socialne politike — Točka 10a Priloge III — Znižana stopnja DDV, ki se uporablja za obnovo in popravilo zasebnih stanovanj, razen materialov, ki pomenijo velik del dobavljene storitve — Nacionalna zakonodaja, v kateri velja znižana stopnja DDV za storitve storitve vgradnje in dobave „energijsko varčnih materialov“)

15

2015/C 236/22

Zadeva C-195/14: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 4. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG (Predhodno odločanje — Direktiva 2000/13/ES — Označevanje in oglaševanje živil — Člena 2(1)(a)(i) in 3(1), točka 2 — Označevanje, ki bi lahko kupca zavedlo v zvezi s sestavo živil — Seznam sestavin — Uporaba navedbe „malinovo-vaniljeva pustolovščina“ ter slik malin in cvetov vanilje na embalaži sadnega čaja, ki teh sestavin ne vsebuje)

16

2015/C 236/23

Zadeva C-262/14: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Neamț – Romunija) – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)/Ministerul Finanțelor Publice (Predhodno odločanje — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Direktiva 2000/78/ES — Členi 2, 3(1) in 6 — Prepoved diskriminacije na podlagi starosti — Diskriminacija na podlagi pripadnosti družbenopoklicni kategoriji ali kraju dela — Nacionalna zakonodaja, ki z nekaterimi omejitvami prepoveduje hkratno prejemanje starostne pokojnine in plače na podlagi opravljanja poklicne dejavnosti v javnem sektorju — Prenehanje delovnega razmerja ali pogodbe o opravljanju storitev po uradni dolžnosti)

17

2015/C 236/24

Zadeva C-269/14: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je začel Kansaneläkelaitos (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Člen 1(4) — Koncesija za storitve — Pojem — Pogodbeni okvir med organom socialnega varstva in taksi podjetji, s katerim je določen elektronski postopek neposrednih povračil prevoznih stroškov zavarovancev in sistem rezervacije prevoznih sredstev)

18

2015/C 236/25

Zadeva C-285/14: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 4. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne/Brasserie Bouquet SA (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Direktiva 92/83/EGS — Trošarine — Pivo — Člen 4 — Neodvisne male pivovarne — Nižja trošarinska stopnja — Pogoji — Neobstoj proizvodnje z licenco — Proizvodnja v skladu s postopkom proizvodnje, ki je v lasti tretje osebe, in ga ta tudi odobri — Dovoljena uporaba znamk te tretje osebe)

18

2015/C 236/26

Zadeva C-322/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Krefeld – Nemčija) – Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 23 — Sporazum o pristojnosti — Zahteve obličnosti — Komunikacija po elektronskih medijih, ki zagotavlja trajen zapis sporazuma — Pojem — Splošni pogoji prodaje, ki so na voljo na povezavi, ki omogoča njihov prikaz v novem oknu, in ki se jih lahko natisne — Sprejetje s „klikom“)

19

2015/C 236/27

Zadeva C-339/14: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Nürnberg – Nemčija) – kazenski postopek proti Andreasu Wittmannu (Predhodno odločanje — Direktiva 2006/126/ES — Vzajemno priznavanje vozniških dovoljenj — Obdobje prepovedi — Izdaja vozniškega dovoljenja v državi članici pred začetkom veljave obdobja prepovedi v državi članici običajnega prebivališča — Razlogi za zavrnitev, da se v državi članici običajnega prebivališča prizna veljavnost vozniškega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici)

19

2015/C 236/28

Zadeva C-349/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej (Predhodno odločanje — Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije — Člen 12, drugi odstavek — Davek, ki ga lokalnim skupnostim plačujejo osebe, ki imajo v posesti ali uporabljajo stanovanje na njihovem ozemlju — Zgornja meja — Socialni ukrep — Upoštevanje plač, mezd ali prejemkov, ki jih Evropska unija izplačuje uradnikom in drugim uslužbencem)

20

2015/C 236/29

Zadeva C-275/14: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 5. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów (Predhodno odločanje — Obdavčitev energentov — Direktiva 2003/96/ES — Člen 2(3) — Neposredni učinek — Dodatki za gorivo iz tarifne številke 3811 KN)

21

2015/C 236/30

Zadeva C-578/14: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 4. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgija) – Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat (Predhodno odločanje — Davek na dobiček pravnih oseb — Direktiva 90/435/EGS — Člena 1(2) in 4(2) — Matične in odvisne družbe iz različnih držav članic — Skupni sistem obdavčitve — Odbitnost obdavčljivega dobička matične družbe — Dejanski in pravni okvir spora o glavni stvari — Razlogi, ki utemeljujejo nujnost odgovora na vprašanje za predhodno odločanje — Neobstoj zadostnih pojasnil — Očitna nedopustnost)

21

2015/C 236/31

Zadeva C-150/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sächsischen Oberverwaltungsgericht (Nemčija) 30. marca 2015 – Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten/N

22

2015/C 236/32

Zadeva C-173/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 17. aprila 2015 – GE Healthcare GmbH proti Hauptzollamt Düsseldorf

23

2015/C 236/33

Zadeva C-175/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romunija) 20. aprila 2015 – Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

24

2015/C 236/34

Zadeva C-184/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španija) 23. aprila 2015 – Florentina Martínez Andrés proti Servicio Vasco de Salud

25

2015/C 236/35

Zadeva C-192/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 24. aprila 2015 – T. D. Rease, P. Wullems/College bescherming persoonsgegevens

26

2015/C 236/36

Zadeva C-197/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Španija) 29. aprila 2015 – Juan Carlos Castrejana López proti Ayuntamiento de Vitoria

26

2015/C 236/37

Zadeva C-208/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 5. maja 2015 – Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

27

2015/C 236/38

Zadeva C-210/15 P: Pritožba, ki jo je Republika Poljska vložila 6. maja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 25. februarja 2015 v zadevi T-257/13, Republika Poljska/Evropska komisija

28

2015/C 236/39

Zadeva C-215/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vrhoven kasacionen sad (Bolgarija) 11. maja 2015 – Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

29

2015/C 236/40

Zadeva C-237/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Ireland (Irska) 22. maja 2015 – Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan

30

2015/C 236/41

Zadeva C-242/15 P: Pritožba, ki jo je Land Hessen vložila 27. maja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. marca 2015 v zadevi T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Evropska komisija

30

2015/C 236/42

Zadeva C-246/15 P: Pritožba, ki jo Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG vložila 28. maja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. marca 2015 v zadevi T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Evropska komisija

31

 

Splošno sodišče

2015/C 236/43

Združeni zadevi T-544/12 in T-546/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. junija 2015 – Pensa Pharma/UUNT – Ferring in Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA in pensa) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti PENSA PHARMA in figurativna znamka Skupnosti pensa — Nacionalna prejšnja besedna znamka in prejšnja besedna znamka Beneluksa PENTASA — Izrecno soglasje za registracijo znamke Skupnosti pred vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti — Člen 53(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in člen 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009“)

33

2015/C 236/44

Zadeva T-254/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. junija 2015 – Stayer Ibérica/UUNT – Korporaciya „Masternet“ (STAYER) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti STAYER — Prejšnja mednarodna besedna znamka STAYER — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009“)

33

2015/C 236/45

Zadeva T-376/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. junija 2015 – Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein proti ECB („Dostop do dokumentov — Sklep 2004/258/ES — Sporazum o izmenjavi z dne 15. februarja 2012 med Grčijo ter ECB in nacionalnimi centralnimi bankami Eurosistema — Prilogi A in B — Delna zavrnitev dostopa — Javni interes — Monetarna politika Unije in države članice — Notranje finance ECB in nacionalnih centralnih bank Eurosistema — Stabilnost finančnega sistema v Uniji“)

34

2015/C 236/46

Zadeva T-448/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. junija 2015 – Bora Creations/UUNT – Beauté prestige international (essence) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti essence — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisni značaj — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009“)

35

2015/C 236/47

Zadeva T-514/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. junija 2015 – AgriCapital/UUNT – agri.capital (AGRI.CAPITAL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti AGRI.CAPITAL — Prejšnji besedni znamki Skupnosti AgriCapital in AGRICAPITAL — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj podobnosti storitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

36

2015/C 236/48

Zadeva T-559/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. junija 2015 – Giovanni Cosmetics/UUNT – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti GIOVANNI GALLI — Prejšnja besedna znamka Skupnosti GIOVANNI — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Razlikovalni učinek imena in priimka“)

36

2015/C 236/49

Zadeva T-578/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. junija 2015 – Luxembourg Pamol (Ciper) in Luxembourg Industries/Komisija („Ničnostna tožba — Fitofarmacevtska sredstva — Objava dokumentov o odobritvi aktivne snovi — Zavrnitev predloga za zaupno obravnavo nekaterih informacij — Izpodbijani akt, ki ga ni mogoče pripisati toženi stranki — Nedopustnost“)

37

2015/C 236/50

Zadeva T-604/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. junija 2015 – Levi Strauss/UUNT – L&O Hunting Group (101) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke skupnosti 101 — Prejšnja besedna znamka Skupnosti 501 — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

38

2015/C 236/51

Zadeva T-658/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. junija 2015 – BP/FRA („Pritožba — Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenec — Osebje Agencije Evropske unije za temeljne pravice — Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas za nedoločen čas — Pravica do izjave — Prerazporeditev v drugo službo do izteka pogodbe — Presoja dejstev — Izkrivljanje dokazov — Obveznost obrazložitve“)

38

2015/C 236/52

Zadeva T-140/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. junija 2015 – Bora Creations/UUNT (gel nails at home) („Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke skupnosti gel nails at home — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisni značaj — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

39

2015/C 236/53

Zadeva T-222/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. junija 2015 – Deluxe Laboratories proti UUNT (deluxe) („Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti deluxe — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj opisnosti — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Neobstoj z uporabo pridobljenega razlikovalnega učinka — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009“)

40

2015/C 236/54

Zadeva T-273/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. junija 2015 – Lithomex/UUNT – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX) („Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti LITHOFIX — Prejšnja nacionalna besedna znamka in prejšnja mednarodna besedna znamka LITHOFIN — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Podobnost proizvodov — Neobstoj obveznosti preizkusa v zvezi z vsemi proizvodi zajetimi s prejšnjo znamko — Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

40

2015/C 236/55

Zadeva T-556/14 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. junija 2015 – Navarro/Komisija („Pritožba — Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Zaposlovanje — Razpis za prijavo interesa — Minimalna usposobljenost — Zavrnitev zaposlitve — Kršitev člena 116(2) Poslovnika Sodišča za uslužbence — Napačna uporaba prava — Izkrivljanje dejstev“)

41

2015/C 236/56

Zadeva T-562/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. junija 2015 – Yoo Holdings/UUNT – Eckes-Granini Group (YOO) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti YOO — Prejšnja nacionalna besedna znamka in prejšnja mednarodna besedna znamka YO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

42

2015/C 236/57

Zadeva T-175/15: Tožba, vložena 10. aprila 2015 – Mabrouk/Svet

42

2015/C 236/58

Zadeva T-227/15: Tožba, vložena 27. aprila 2015 – Redpur/UUNT – Redwell Manufaktur (Redpur)

43

2015/C 236/59

Zadeva T-239/15: Tožba, vložena 15. maja 2015 – Cryo-Save proti UUNT – MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save)

44

2015/C 236/60

Zadeva T-240/15: Tožba, vložena 18. maja 2015 – Grupo Bimbo/UUNT (Oblika rešetk s štirimi krogi)

45

2015/C 236/61

Zadeva T-242/15: Tožba, vložena 18. maja 2015 – ACDA in drugi/Komisija

45

2015/C 236/62

Zadeva T-246/15: Tožba, vložena 15. maja 2015 – Ivanyushchenko/Svet

46

2015/C 236/63

Zadeva T-259/15: Tožba, vložena 26. maja 2015 – Close in Cegelec/Parlament

48

2015/C 236/64

Zadeva T-276/15: Tožba, vložena 26. maja 2015 – Edison/UUNT – Eolus Vind (e)

48

2015/C 236/65

Zadeva T-293/15: Tožba, vložena 5. junija 2015 – Banimmo/Komisija

49


SL

 

Top