Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:205:TOC

Uradni list Evropske unije, C 205, 22. junij 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 205

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
22. junij 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2015/C 205/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 205/02

Zadeva C-260/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Sigmaringen – Nemčija) – Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg (Predhodno odločanje — Direktiva 2006/126/ES — Vzajemno priznavanje vozniških dovoljenj — Zavrnitev države članice, da osebi, ki je vozila pod vplivom prepovedanih drog, prizna veljavnost vozniškega dovoljenja, ki ga je izdala druga država članica)

2

2015/C 205/03

Zadeva C-357/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Poljska) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. proti Minister Finansów (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Direktiva 2008/7/ES — Člen 2(1)(b) in (c) — Posredni davki na zbiranje kapitala — Zavezanost dajatvi na kapital — Vložki kapitala v komanditno delniško družbo — Opredelitev take družbe kot kapitalske družbe)

3

2015/C 205/04

Zadeva C-376/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 23. aprila 2015 – Evropska komisija/Republika Bolgarija (Neizpolnitev obveznosti države — Elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Direktive 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/77/ES — Dodelitev radijskih frekvenc za digitalno prizemno oddajanje — Javni razpis — Merila za izbor ponudnikov — Sorazmernost — Posebne pravice)

3

2015/C 205/05

Zadeva C-382/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Predhodno odločanje — Socialna varnost delavcev migrantov — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člena 13(2) in 17 — Priložnostna zaposlitev v državi članici, ki ni država stalnega prebivališča — Zakonodaja, ki se uporablja — Zavrnitev podelitve družinskih dodatkov in znižanje starostne pokojnine s strani države stalnega prebivališča)

4

2015/C 205/06

Zadeva C-424/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Vewaltungsgerichtshof – Nemčija) – Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten (Predhodno odločanje — Kmetijstvo — Uredba (ES) št. 1/2005 — Varstvo živali med prevozom — Dolga vožnja iz ene države članice v tretjo državo — Člen 14(1) — nadzor, ki ga mora v zvezi z dnevnikom vožnje opraviti pristojni organ v kraju odhoda pred dolgimi vožnjami — Uporaba te določbe za del vožnje, ki poteka zunaj ozemlja Evropske unije — Uporaba določb, ki jih za ta del vožnje določa navedena uredba)

5

2015/C 205/07

Zadeva C-605/13 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 21. aprila 2015 – Issam Anbouba/Svet Evropske unije (Pritožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Sirski arabski republiki — Ukrepi proti osebam in subjektom, ki izkoriščajo režim — Dokaz o utemeljenosti uvrstitve na seznam — Sklop indicev)

6

2015/C 205/08

Zadeva C-630/13 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 21. aprila 2015 – Issam Anbouba/Svet Evropske unije (Pritožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Sirski arabski republiki — Ukrepi proti osebam in subjektom, ki izkoriščajo režim — Dokaz o utemeljenosti uvrstitve na seznam — Sklop indicev)

6

2015/C 205/09

Zadeva C-635/13: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul București – Romunija) – SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, prej Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Tarifna številka 1207 — Oljno seme — Tarifna številka 1209 — Semena, ki se uporabljajo za setev — Tarifna številka 1212 — Semena, ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedena in ne zajeta na drugem mestu — Uvoz surovih neoluščenih bučnih semen s poreklom iz Kitajske)

7

2015/C 205/10

Zadeva C-16/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Beroep te Gent – Belgija) – Property Development Company NV proti Belgische Staat (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Šesta direktiva o DDV — Člen 11(A) — Uporaba blaga, izenačenega z dobavo, opravljeno za plačilo — Uporaba nepremičnine za dejavnost, oproščeno DDV — Davčna osnova za to uporabo — Interkalarne obresti, plačane med gradnjo nepremičnine)

8

2015/C 205/11

Zadeva C-38/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Španija) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Direktiva 2008/115/ES — Skupni standardi in postopki za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav — Člena 6(1) in 8(1) — Nacionalna zakonodaja, ki v primeru nezakonitega prebivanja določa, da se glede na okoliščine naloži bodisi globa bodisi odstranitev)

8

2015/C 205/12

Zadeva C-96/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de grande instance de Nîmes – Francija) – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Nepošteni pogoji — Zavarovalna pogodba — Člen 4(2) — Presoja nepoštenosti pogodbenih pogojev — Izključitev pogojev, ki se nanašajo na glavni predmet pogodbe — Pogoj za jamčenje kritja obrokov pogodbe o nepremičninskem posojilu — Popolna nezmožnost za delo posojilojemalca — Nepriznanje tega jamstva v primeru ugotovljene zmožnosti opravljanja plačane ali neplačane dejavnosti)

9

2015/C 205/13

Zadeva C-111/14: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 23. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – GST – Sarviz AG Germania proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Načelo davčne nevtralnosti — Oseba, ki je dolžna plačati DDV — Zmotno plačilo DDV, ki ga opravi prejemnik — Zavezanost izvajalca storitev za plačilo DDV — Zavrnitev odobritve vračila DDV izvajalcu storitve)

10

2015/C 205/14

Zadeva C-114/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 21. aprila 2015 – Evropska komisija/Kraljevina Švedska (Neizpolnitev obveznosti države — Davek na dodano vrednost — Šesta direktiva 77/388/EGS — Direktiva 2006/112/ES — Člena 132(1)(a) in 135(1)(h) — Oprostitve — Javne poštne službe — Poštne znamke — Direktiva 97/67/ES)

11

2015/C 205/15

Zadeva C-120/14 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. aprila 2015 – Christoph Klein/Evropska komisija (Pritožba — Nepogodbena odgovornost — Direktiva 93/42/EGS — Člena 8 in 18 — Medicinski pripomočki — Neukrepanje Komisije po prejemu odločbe o prepovedi dajanja na trg — Zastaralni rok — Zadržanje zastaranja zaradi prošnja za odobritev brezplačne pravne pomoči — Postopek na podlagi zaščitne klavzule)

11

2015/C 205/16

Zadeva C-149/14: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 23. aprila 2015 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/676/EGS — Varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov — Določitev ranljivih voda in območij — Presežna koncentracija nitratov — Evtrofikacija — Obveznost pregleda vsaka štiri leta — Nezadostnost — Izdelava delovnega programa — Neobstoj)

12

2015/C 205/17

Zadeva C-227/14 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 23. aprila 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Karteli — Člena 101 PDEU in 53 Sporazuma EGS — Svetovni trg zaslonov s tekočimi kristali (LCD) — Določitev cen — Globe — Smernice o načinu določanja glob (2006) — Točka 13 — Določitev vrednosti prodaje — Skupno podjetje — Upoštevanje prodaje matičnima družbama — Obvestilo o imuniteti pred globami in zmanjševanju glob v primerih kartelov (2002) — Točka 23(b), zadnji odstavek — Delna imuniteta pred globo — Dokazi o dejstvih, za katera Komisija prej ni vedela)

12

2015/C 205/18

Zadeva C-127/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshofs (Avstrija) 12. marca 2015 – Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Zadeva C-132/15 P: Pritožba, ki jo je Sodišče Evropske unije vložilo 19. marca 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 13. februarja 2015 v zadevi T-725/14, Aalberts Industries/Evropska unija

13

2015/C 205/20

Zadeva C-134/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sächsischen Oberverwaltungsgerichts (Nemčija) 19. marca 2015 – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Zadeva C-147/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 26. marca 2015 – Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Zadeva C-151/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Coimbra (Portugalska) 30. marca 2015 – Sociedade Portuguesa de Autores, C.R.L. proti Ministério Público

16

2015/C 205/23

Zadeva C-152/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalska) 30. marca 2015 – Cruz & Companhia Lda proti Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Zadeva C-157/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 3. aprila 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Zadeva C-158/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 3. aprila 2015 – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Zadeva C-160/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 7. aprila 2015 – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV in drugi

18

2015/C 205/27

Zadeva C-164/15 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 9. aprila 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 5. februarja 2015 v zadevi T-473/12, Aer Lingus Ltd./Evropska komisija

19

2015/C 205/28

Zadeva C-165/15 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 9. aprila 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 5. februarja 2015 v zadevi T-500/12, Ryanair Ltd./Evropska komisija

20

2015/C 205/29

Zadeva C-166/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) 13. aprila 2015 – kazenski postopek zoper Aleksandrsa Ranksa in Jurijsa Vasiļevičsa

21

2015/C 205/30

Zadeva C-180/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Švedska) 21. aprila 2015 – Borealis Ab in drugi/Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Zadeva C-182/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 22. aprila 2015 – Aleksej Petruhhin

23

2015/C 205/32

Zadeva C-193/15 P: Pritožba, ki jo je Tarif Akhras vložil 27. aprila 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 12. februarja 2015 v zadevi T-579/11, Tarif Akhras/Svet Evropske unije

24

2015/C 205/33

Zadeva C-200/15: Tožba, vložena 29. aprila 2015 – Evropska komisija/Portugalska republika

25

 

Splošno sodišče

2015/C 205/34

Zadeva T-131/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2015 – Spa Monopole proti UUNT – Orly International (SPARITUAL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti SPARITUAL — Prejšnji besedna in figurativna znamka Beneluksa SPA in LES THERMES DE SPA — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2015/C 205/35

Zadeva T-423/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2015 – Skype/UUNT – Sky in Sky IP International (skype) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti skype — Prejšnja besedna znamka Skupnosti SKY — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2015/C 205/36

Zadeva T-183/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2015 – Skype/UUNT – Sky in Sky IP International (SKYPE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti SKYPE — Prejšnja besedna znamka Skupnosti SKY — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2015/C 205/37

Zadeva T-184/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2015 – Skype/UUNT – Sky in Sky IP International (SKYPE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti SKYPE — Prejšnja besedna znamka Skupnosti SKY — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

28

2015/C 205/38

Zadeva T-433/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2015 – Petropars Iran in drugi proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu, sprejeti zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Obveznost obrazložitve — Napaka pri presoji — Ugovor nezakonitosti — Pravica do opravljanja gospodarske dejavnosti — Lastninska pravica — Varovanje javnega zdravja, varnosti in okolja — Previdnostno načelo — Sorazmernost — Pravica do obrambe)

29

2015/C 205/39

Zadeva T-599/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. maja 2015 – Cosmowell/UUNT – Haw Par (GELENKGOLD) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti GELENKGOLD — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti, ki predstavlja tigra — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Sprememba razlikovalnega značaja prejšnje znamke — Fonetična podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št.o207/2009)

30

2015/C 205/40

Zadeva T-715/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2015 – Lidl Stiftung/UUNT – Horno del Espinar (Castello) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Castello — Prejšnja nacionalna figurativna znamka Castelló — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravica do izjave — Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009)

30

2015/C 205/41

Zadeva T-383/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2015 – Chatzianagnostou proti Svetu in drugim (Ničnostna tožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Napoteni nacionalni strokovnjak pri misiji Eulex Kosovo — Odločbe vodje misije o disciplinskih sankcijah)

31

2015/C 205/42

Zadeva T-393/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2015 – SolarWorld in Solsonica proti Komisiji (Damping — Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s poreklom iz Kitajske — Začasna protidampinška dajatev)

32

2015/C 205/43

Zadeva T-284/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2015 – Dyckerhoff Polska proti Komisiji (Ničnostna tožba — Rok za vložitev tožbe — Prepoznost — Neobstoj višje sile ali nepredvidljivih okoliščin — Očitna nedopustnost — Ugovor nezakonitosti)

32

2015/C 205/44

Zadeva T-581/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2015 – Vierling proti UUNT – IP Leanware (BRAINCUBE) (Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

33

2015/C 205/45

Zadeva T-43/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. aprila 2015 – CRM proti Komisiji (Začasna odredba — Registracija zaščitene geografske označbe — „piadina romagnola/piada romagnola“ — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

34

2015/C 205/46

Zadeva T-45/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. aprila 2015 – Hydrex proti Komisiji (Začasna odredba — Sporazum o subvencioniranju projekta v zvezi s finančnim instrumentom za okolje — Nalog za izterjavo — Predlog za odlog izvršitve — Neizpolnitev procesnopravnih zahtev — Nedopustnost)

34

2015/C 205/47

Zadeva T-174/15: Tožba, vložena 8. aprila 2015 – EFB/Komisija

35

2015/C 205/48

Zadeva T-191/15: Tožba, vložena 10. aprila 2015 – SLE Schuh/UUNT – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Zadeva T-205/15: Tožba, vložena 24. aprila 2015 – Aguirre y Compañía/UUNT – Puma (Ponazoritev športnega copata)

36

2015/C 205/50

Zadeva T-209/15: Tožba, vložena 23. aprila 2015 – Gmina Kosakowo/Komisija

37

2015/C 205/51

Zadeva T-211/15 P: Pritožba, ki jo je 27. aprila 2015 vložil Claudio Necci zoper sklep, ki ga je 25. marca 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi Necci/Komisija, F-5/15,

38

2015/C 205/52

Zadeva T-213/15: Tožba, vložena 24. aprila 2015 – Lidl Stiftung proti UUNT – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Zadeva T-214/15: Tožba, vložena 23. aprila 2015 – Novartis proti UUNT – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Zadeva T-217/15: Tožba, vložena 30. aprila 2015 – Fiesta Hotels & Resorts/UUNT – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Zadeva T-224/15: Tožba, vložena 6. maja 2015 – Cofely Solelec in drugi proti Parlamentu

41

2015/C 205/56

Zadeva T-536/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. aprila 2015 – Microsoft proti UUNT – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Zadeva T-182/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2015 – Marzocchi Pompe proti UUNT – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Zadeva T-637/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. aprila 2015 – noon Copenhagen proti UUNT – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Zadeva T-791/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2015 – Bensarsa proti Komisiji in ENVP

43


SL

 

Top