Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Uradni list Evropske unije, C 138, 27. april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 138

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
27. april 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 138/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 138/02

Zadeva C-463/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Østre Landsret – Danska) – Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S (Predhodno odločanje — Avtorska pravica in sorodne pravice — Direktiva 2001/29/ES — Člena 5(2)(b) in 6 — Pravica reproduciranja — Izjema — Kopiranje za zasebno uporabo — Kopije, izdelane s pomnilniško kartico za mobilne telefone — Pravično nadomestilo — Pristojbina na nosilce — Enako obravnavanje — Vračilo pristojbine — Minimalna škoda)

2

2015/C 138/03

Združeni zadevi C-93/13 P in C-123/13 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. marca 2015 – Evropska komisija/Versalis SpA, nekdanja Polimeri Europa SpA, Eni SpA in Versalis SpA, nekdanja Polimeri Europa SpA, Eni SpA/Evropska komisija (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg kloroprenskega kavčuka — Nasledstvo subjektov proizvodnje — Odgovornost za kršitveno ravnanje — Globe — Ponovna kršitev — Neomejena sodna pristojnost)

4

2015/C 138/04

Zadeva C-143/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Specializat Cluj – Romunija) – Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA (Direktiva 93/13/EGS — Nepošteni pogoji v pogodbah, sklenjenih med prodajalcem ali ponudnikom in potrošnikom — Člen 4(2) — Presoja nepoštenosti pogodbenih pogojev — Izključitev pogojev, ki se nanašajo na glavni predmet pogodbe ali na ustreznost cene ali plačila, če so napisani v jasnem in razumljivem jeziku — Pogoji, ki vsebujejo „provizijo za tveganje“, ki jo prejme dajalec kredita, in ki temu pod določenimi pogoji dovoljujejo, da enostransko spremeni obrestno mero)

4

2015/C 138/05

Združene zadeve C-144/13, C-154/13 in C-160/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – VDP Dental Laboratory NV/Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën/X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13) (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost — Odbitki — Oprostitve — Dobava zobne protetike)

5

2015/C 138/06

Zadeva C-343/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal do Trabalho de Leiria – Portugalska) – Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) (Predhodno odločanje — Ureditev združitev delniških družb — Direktiva 78/855/EGS — Združitev s prevzemom — Člen 19 — Učinki — Prenos vseh sredstev in obveznosti prevzete družbe na prevzemno družbo — Kršitev, ki jo je prevzeta družba storila pred prevzemom — Ugotovitev kršitve z upravno odločbo po tem prevzemu — Državno pravo — Prenos prekrškovne odgovornosti prevzete družbe — Dopustnost)

6

2015/C 138/07

Zadeva C-359/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Predhodno odločanje — Prosto gibanje oseb — Člena 20 PDEU in 21 PDEU — Državljan države članice — Stalno prebivališče v drugi državi članici — Študij v čezmorskih državah ali ozemljih — Nadaljnje financiranje visokošolskega študija — Pogoj stalnega prebivališča, tri leta od šestih‘ — Omejitev — Utemeljenost)

6

2015/C 138/08

Zadeva C-472/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerisches Verwaltungsgericht München – Nemčija) – Andre Lawrence Shepherd/Zvezna republika Nemčija (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Azil — Direktiva 2004/83/ES — Člen 9(2)(b),(c) in (e) — Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca — Pogoji za priznanje statusa begunca — Dejanja preganjanja — Kazenske sankcije v zvezi s pripadnikom oboroženih sil Združenih držav zaradi zavrnitve opravljanja vojaške službe v Iraku)

7

2015/C 138/09

Zadeva C-479/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. marca 2015 – Evropska komisija/Francoska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — DDV — Uporaba nižje stopnje — Dobava digitalnih ali elektronskih knjig)

8

2015/C 138/10

Zadeva C-502/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. marca 2015 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — DDV — Uporaba nižje stopnje — Dobava digitalnih ali elektronskih knjig)

9

2015/C 138/11

Združeni zadevi C-503/13 in C-504/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Predhodno odločanje — Varstvo potrošnikov — Odgovornost za proizvode z napako — Direktiva 85/374/EGS — Členi 1, 6(1) in 9, prvi odstavek, točka (a) — Srčni spodbujevalnik in vsadni kardioverter defibrilator — Tveganje odpovedi proizvoda — Telesna poškodba — Odstranitev proizvoda z domnevno napako in vsaditev novega proizvoda — Povračilo stroškov operacije)

9

2015/C 138/12

Zadeva C-512/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – C. G. Sopora/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Prosto gibanje delavcev — Člen 45 PDEU — Enako obravnavanje delavcev nerezidentov — Davčna ugodnost, ki jo pomeni oprostitev povračil stroškov, ki jih izplača delodajalec — Pavšalno dodeljena ugodnost — Delavci iz države članice, ki ni država članica njihovega kraja dela — Pogoj prebivališča v določeni razdalji od meje države članice kraja dela)

10

2015/C 138/13

Zadeva C-515/13: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Østre Landsret – Danska) – Ingeniørforeningen i Danmark za Poula Landina/Tekniq za ENCO A/S – VVS (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje na področju zaposlovanja in dela — Člen 2(1) in (2)(a) — Člen 6(1) — Različno obravnavanje zaradi starosti — Nacionalna ureditev, ki določa da se delavcem, ki so ob prenehanju delovnega razmerja upravičeni do starostne pokojnine iz splošnega pokojninskega sistema, ne izplača odpravnina)

11

2015/C 138/14

Zadeva C-534/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in drugi/Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl (Predhodno odločanje — Člen 191(2) PDEU — Direktiva 2004/35/ES — Okoljska odgovornost — Nacionalna ureditev, ki organu ne dovoljuje, da lastnikom onesnaženih zemljišč, ki niso prispevali k nastanku tega onesnaženja, odredi izvedbo preventivnih in sanacijskih ukrepov, in ki določa le obveznost povračila za ukrepe, ki jih je izvedel organ — Združljivost z načelom „plača povzročitelj obremenitve“, previdnostnim in preventivnim načelom ter načelom, da je treba okoljsko škodo odpravljati pri viru)

12

2015/C 138/15

Zadeva C-547/13: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 4. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administratīvā rajona tiesa – Latvija) – SIA „Oliver Medical“/Valsts ieņēmumu dienests (Predhodno odločanje — Uredba (EGS) št. 2658/87 — Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Tarifne številke 8543, 9018 in 9019 — Laserske in ultrazvočne naprave ter njihovi zamenljivi deli in pribor)

12

2015/C 138/16

Zadeva C-553/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tallinna Ringkonnakohus – Estonija) – Tallinna Ettevõtlusamet/Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Predhodno odločanje — Posredni davki — Trošarine — Direktiva 2008/118/ES — Člen 1(2) — Tekoče gorivo, za katero se plača trošarina — Davek na prodajo na drobno — Pojem „posebni namen“ — Vnaprej določen namen — Organizacija javnega prevoza na območju mesta)

13

2015/C 138/17

Zadeva C-559/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald (Predhodno odločanje — Prosti pretok kapitala — Neposredno obdavčenje — Dohodnina — Možnost odbitja preživninskih rent, ki so bile plačane kot nasprotna dajatev na podlagi pogodbe o prenosu premoženja, sklenjene v okviru vnaprejšnjega dedovanja — Izključitev za nerezidente)

14

2015/C 138/18

Zadeva C-564/13 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. februarja 2015 – Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion/Evropska komisija (Pritožba — Člen 340, prvi odstavek, PDEU — Pogodbena odgovornost Unije — Člen 272 PDEU — Arbitražna klavzula — Šesti okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti — Pogodbe v zvezi s projekti Ontogov, FIT in RACWeb — Upravičeni stroški in zneski, ki jih je vnaprej izplačala Komisija — Ugotovitvena tožba — Neobstoj obstoječega in dejanskega pravnega interesa)

15

2015/C 138/19

Zadeva C-585/13 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. marca 2015 – Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Svet Evropske unije, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iranu za preprečitev širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Omejitev prenosa sredstev — Pomoč subjektom, uvrščenim na seznam, pri izmikanju ali kršenju omejevalnih ukrepov)

15

2015/C 138/20

Zadeva C-623/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter (Predhodno odločanje — Socialna varnost — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 4 — Stvarno področje uporabe — Dajatev na dohodke od premoženja — Splošni socialni prispevek — Prispevek za vračilo socialnega dolga — Socialna dajatev — Dodaten prispevek k socialni dajatvi — Prispevek k financiranju obveznih sistemov socialne varnosti — Neposredna in dovolj upoštevna zveza z nekaterimi področji socialne varnosti)

16

2015/C 138/21

Zadeva C-667/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 5. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal do Comércio de Lisboa – Portugalska) – Estado português/Banco Privado Português SA, v stečaju, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, v stečaju (Predhodno odločanje — Državne pomoči — Državna garancija za posojilo — Sklep 2011/346/EU — Vprašanja o veljavnosti — Dopustnost — Člen 107(1) PDEU — Obrazložitev — Vpliv na trgovino med državami članicami — Člen 107(3)(b) PDEU — Resna motnja v gospodarstvu države članice)

17

2015/C 138/22

Zadeva C-691/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances (Predhodno odločanje — Zdravila za uporabo v humani medicini — Direktiva 89/105/EGS — Člen 6, točka 2 — Sestava seznama zdravil, katerih stroške povrnejo zavodi za zdravstveno zavarovanje — Sprememba pogojev za povrnitev stroškov zdravila ob podaljšanju vključitve tega zdravila na ta seznam — Obveznost obrazložitve)

17

2015/C 138/23

Zadeva C-6/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 785/2004 — Letalski prevozniki in operaterji — Zavarovanja — Zahteve — Pojma „potnik“ in „član posadke“ — Helikopter — Prevoz strokovnjaka na področju proženja snežnih plazov z razstrelivom — Škoda, utrpljena med letom v okviru opravljanja dela — Odškodnina)

18

2015/C 138/24

Zadeva C-41/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires (Predhodno odločanje — Direktiva 2001/84/ES — Člen 1 — Intelektualna lastnina — Dražba izvirnih umetniških del — Sledna pravica v korist avtorja izvirnega umetniškega dela — Dolžnik nadomestila iz naslova sledne pravice — Kupec ali prodajalec — Odstopanje s pogodbeno ureditvijo)

19

2015/C 138/25

Zadeva C-43/14: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – ŠKO–ENERGO s. r. o./Odvolací finanční ředitelství (Predhodno odločanje — Varstvo ozonskega plašča — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Metoda dodelitve pravic — Brezplačna dodelitev pravic — Obdavčitev take dodelitve z davkom na darila)

19

2015/C 138/26

Zadeva C-104/14: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, v postopku preventivnega prestrukturiranja, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi (Predhodno odločanje — Člen 288, tretji odstavek, PDEU — Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih — Direktiva 2000/35/ES — Členi 2, 3 in 6 — Direktiva 2011/7/EU — Členi 2, 7 in 12 — Zakonodaja države članice, s katero se lahko v škodo upnika države spremenijo obresti od terjatve, ki je obstajala pred tema direktivama)

20

2015/C 138/27

Zadeva C-175/14: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 5. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Ralph Prankl (Predhodno odločanje — Obdavčitev — Direktiva 92/12/EGS — Splošni režim za trošarinske proizvode — Obdavčitev tihotapskega blaga — Blago, sproščeno v porabo v eni državi članici in prepeljano v drugo državo članico — Določitev pristojne države članice — Pravica tranzitne države, da obdavči navedeno blago)

21

2015/C 138/28

Zadeva C-178/14: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 5. marca 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Predhodno odločanje — Carinska unija in skupna carinska tarifa — Kombinirana nomenklatura — Tarifna uvrstitev blaga — Tarifna številka 8525 80 — Kamere televizijskega sprejemnika, digitalnih fotoaparatov in video snemalnih kamer — Tarifni podštevilki 8525 80 91 in 8525 80 99 — Video kamere, vgrajene v športna očala — Funkcija „optični zum“ — Shranjevanje datotek iz zunanjih virov)

21

2015/C 138/29

Zadeva C-220/14 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. marca 2015 – Ahmed Abdelaziz Ezz in drugi/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti nekaterim osebam zaradi razmer v Egiptu — Zamrznitev sredstev oseb, proti katerim je bil sprožen sodni postopek glede protipravnega prilaščanja državnih sredstev — Konvencija Združenih narodov proti korupciji)

22

2015/C 138/30

Zadeva C-221/14 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 26. februarja 2015 – H/Sodišče Evropske unije (Pritožba — Prejemki članov Sodišča Evropske unije — Nekdanji član Sodišča za uslužbence — Vloga za vključitev v skupni sistem zdravstvenega zavarovanja (SSZZ) — Sklep — Zavrnitev — Pravna sredstva — Zamuda — Nedopustnost)

23

2015/C 138/31

Zadeva C-238/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 26. februarja 2015 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Občasno zaposleni delavci v zabavni industriji — Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas — Določba 5, točka 1 — Ukrepi za preprečevanje veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas — Pojem „objektivni razlogi“, ki upravičujejo take pogodbe)

23

2015/C 138/32

Mnenje 1/15: Predlog za izdajo mnenja, ki ga je vložil Evropski parlament na podlagi člena 218(11) PDEU

24

2015/C 138/33

Zadeva C-451/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rayonen sad Sofia (Bolgarija) 26. septembra 2014 – Rumyana Asenova Petrus/Republika Bolgarija

24

2015/C 138/34

Zadeva C-512/14 P: Pritožba, ki jo je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) vložil 14. novembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 3. septembra 2014 v zadevi T-686/13, Unibail/UUNT

24

2015/C 138/35

Zadeva C-513/14 P: Pritožba, ki jo je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) vložil 14. novembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 3. septembra 2014 v zadevi T-687/13, Unibail/UUNT

25

2015/C 138/36

Zadeva C-595/14: Tožba, vložena 19. decembra 2014 – Evropski parlament/Svet Evropske unije

26

2015/C 138/37

Zadeva C-11/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 13. januarja 2015 vložilo Nejvyšší správní soud (Češka republika) – Odvolací finanční ředitelství/Český Rozhlas

26

2015/C 138/38

Zadeva C-24/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München (Nemčija) 21. januarja 2015 – Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

Zadeva C-27/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italija) 22. januarja 2015 – Pippo proti CRGT srl

27

2015/C 138/40

Zadeva C-28/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) 23. januarja 2015 – Koninklijke KPN NV in drugi/Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

Zadeva C-30/15 P: Pritožba, ki jo je Simba Toys GmbH & Co. KG vložila 27. januarja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 25. novembra 2014 v zadevi T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

29

2015/C 138/42

Zadeva C-37/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) 29. januarja 2015 – Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s./Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

Zadeva C-41/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Ireland (Irska) 2. februarja 2015 – Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited/Minister for Finance

31

2015/C 138/44

Zadeva C-48/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 6. februarja 2015 vložilo cour d'appel de Bruxelles (Belgija) – État belge – SPF Finances/ING International SA, ki je v pravicah in obveznostih nasledila družbo ING Dynamic SA

32

2015/C 138/45

Zadeva C-50/15 P: Pritožba, ki jo je Herrn Kurt Hesse vložil 6. februarja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 27. novembra 2014 v zadevi T-173/11, Kurt Hesse in Lutter & Partner GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

33

2015/C 138/46

Zadeva C-57/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) 9. februarja 2015 – United Video Properties Inc./Telenet NV

34

2015/C 138/47

Zadeva C-59/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Italija) 9. februarja 2015 – Esse Di Emme Costruzioni Srl/Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

Zadeva C-60/15 P: Pritožba, ki jo je Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH vložila 11. februarja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. decembra 2014 v zadevi T-476/12, Saint-Gobain Glass Deutschland/Evropska komisija

35

2015/C 138/49

Zadeva C-63/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, kraj zasedanja ’s-Hertogenbosch (Nizozemska) 12. februarja 2015 – Mehrdad Ghezelbash proti Staatssecretaris van Veiligheit en Justitie

36

2015/C 138/50

Zadeva C-64/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 12. februarja 2015 – BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

Zadeva C-65/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 12. februarja 2015 – kazenski postopek zoper Vita Santora

38

2015/C 138/52

Zadeva C-66/15: Tožba, vložena 12. februarja 2015 – Evropska komisija/Helenska republika

38

2015/C 138/53

Zadeva C-69/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 16. februarja 2015 – Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

Zadeva C-75/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Markkinaoikeus (Finska) 19. februarja 2015 – Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

Zadeva C-77/15 P: Pritožba, ki jo je Sodišče Evropske unije vložilo 19. februarja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 9. januarja 2015 v zadevi T-409/14, Marcuccio/Evropska unija in Sodišče Evropske unije

41

2015/C 138/56

Zadeva C-81/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 20. februarja 2015 – Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos Oikonomikon (minister za finance)

42

2015/C 138/57

Zadeva C-95/15 P: Pritožba, ki jo je H & R ChemPharm GmbH vložila 24. februarja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2014 v zadevi T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Evropska komisija

43

2015/C 138/58

Zadeva C-101/15 P: Pritožba, ki so jo vložile družbe Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA 27. februarja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 17. decembra 2014 v zadevi Pilkington Group Limited in drugi/Komisija, T-72/09

45

 

Splošno sodišče

2015/C 138/59

Združeni zadevi T-249/12 in T-269/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. marca 2015 – Vestel Iberia in Makro autoservicio mayorista/Komisija (Ničnostna tožba — Carinska unija — Naknadna vknjižba in odpust uvoznih dajatev — Barvni televizijski sprejemniki s poreklom iz Turčije — Zahtevek za odpust carinskih dajatev, ki sta ga je vložila dva uvoznika — Sklicevanje komisije nacionalnih organov na sklep v zvezi z drugim uvoznikom — Člen 871(2) in (6) ter člen 905(2) in (6) Uredbe (EGS) št. 2454/93 — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

46

2015/C 138/60

Zadeva T-377/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. marca 2015 – ultra air/UUNT – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti ultra.air ultrafilter — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009)

46

2015/C 138/61

Zadeva T-513/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. marca 2015 – Braun Melsungen/UUNT (SafeSet) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti SafeSet — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisni značaj — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 — Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti — Člen 76(1) Uredbe št. 207/2009)

47

2015/C 138/62

Zadeva T-257/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. marca 2015 – Novomatic proti UUNT – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti BLACK JACK TM — Prejšnji besedna in figurativna znamka BLACK TRACK — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

48

2015/C 138/63

Zadeva T-392/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. februarja 2015 – Lavazza/UUNT – Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) (Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

48

2015/C 138/64

Zadeva T-251/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. marca 2015 – Gemeente Nijmegen/Komisija (Tožba za razglasitev ničnosti — Državne pomoči — Državna pomoč, ki jo nizozemska občina dodeli profesionalnemu nogometnemu klubu — Odločba o odprtju uradnega postopka preiskave iz člena 108(2) PDEU — Ukrep pomoči, ki je bil na datum sklepa v celoti izvršen — Dopustnost — Izpodbojni akt)

49

2015/C 138/65

Zadeva T-431/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 26. februarja 2015 – Métropole Gestion/UUNT – Metropol (METROPOL) (Znamka Skupnosti — Besedna znamka METROPOL — Zahteva za ugotovitev ničnosti — Neobstoj zahteve za podaljšanje registracije znamke — Izbris znamke ob prenehanju registracije — Ustavitev postopka)

49

2015/C 138/66

Zadeva T-473/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. februarja 2015 – G-Star Raw/UUNT – PepsiCo (PEPSI RAW) (Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik zahteve za registracijo izpodbijane znamke — Ustavitev postopka)

50

2015/C 138/67

Zadeva T-233/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. marca 2015 – Intesa Sanpaolo/UUNT (NEXTCARD) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti NEXTCARD — Delna zavrnitev registracije preizkuševalca — Obveznost obrazložitve — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

51

2015/C 138/68

Zadeva T-833/14: Tožba, vložena 23. decembra 2014 – Søndagsavisen/Komisija

51

2015/C 138/69

Zadeva T-834/14: Tožba, vložena 23. decembra 2014 – Forbruger-Kontakt/Komisija

52

2015/C 138/70

Zadeva T-52/15: Tožba, vložena 4. februarja 2015 – Sharif University of Technology/Svet

52

2015/C 138/71

Zadeva T-59/15: Tožba, vložena 4. februarja 2015 – Amitié/EACEA

53

2015/C 138/72

Zadeva T-65/15: Tožba, vložena 6. februarja 2015 – TALANTON/Komisija

55

2015/C 138/73

Zadeva T-68/15: Tožba, vložena 12. februarja 2015 – Scandlines Øresund in drugi/Komisija

56

2015/C 138/74

Zadeva T-72/15: Tožba, vložena 6. februarja 2015 – Hippler/Komisija

57

2015/C 138/75

Zadeva T-86/15: Tožba, vložena 20. februarja 2015 – Aston Martin Lagonda/UUNT (Prikaz rešetk na prednjem delu motornega vozila)

58

2015/C 138/76

Zadeva T-87/15: Tožba, vložena 20. februarja 2015 – Aston Martin Lagonda/UUNT (Prikaz rešetk na prednjem delu motornega vozila)

59

2015/C 138/77

Zadeva T-88/15: Tožba, vložena 20. februarja 2015 – Aston Martin Lagonda/UUNT (Prikaz rešetk hladilnika)

59

2015/C 138/78

Zadeva T-98/15: Tožba, vložena 25. februarja 2015 – Tubes Radiatori/UUNT – Antrax It (Radiatorji za ogrevanje)

60

2015/C 138/79

Zadeva T-101/15: Tožba, vložena 26. februarja 2015 – Red Bull/UUNT – Optimum Mark (prikaz modre in srebrne barve)

61

2015/C 138/80

Zadeva T-102/15: Tožba, vložena 26. februarja 2015 – Red Bull/UUNT – Optimum Mark (prikaz modre in srebrne barve)

61

2015/C 138/81

Zadeva T-103/15: Tožba, vložena 27. februarja 2015 – Flabeg Deutschland/Komisija

62

2015/C 138/82

Zadeva T-108/15: Tožba, vložena 27. februarja 2015 – Bundesverband Glasindustrie in drugi/Komisija

63

2015/C 138/83

Zadeva T-109/15: Tožba, vložena 2. marca 2015 – Saint-Gobain Isover G+H in drugi/Komisija

64

2015/C 138/84

Zadeva T-110/15: Tožba, vložena 2. marca 2015 – International Management Group/Komisija

65

2015/C 138/85

Zadeva T-120/15: Tožba, vložena 6. marca 2015 – Proforec/Komisija

66

2015/C 138/86

Zadeva T-639/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. marca 2015 – Watch TV/Svet

67

2015/C 138/87

Zadeva T-459/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. marca 2015 – Messi Cuccittini/UUNT – Pires Freitas Campos (LEO)

67


SL

 

Top