Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:065:TOC

Uradni list Evropske unije, C 65, 23. februar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 65

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
23. februar 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2015/C 065/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 065/02

Mnenje 2/13: Mnenje Sodišča (občna seja) z dne 18. decembra 2014 – Evropska komisija (Mnenje, izdano na podlagi člena 218(11) PDEU — Osnutek mednarodnega sporazuma — Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin — Združljivost navedenega osnutka s Pogodbama EU in DEU)

2

2015/C 065/03

Zadeva C-81/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. decembra 2014 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Koordinacija sistemov socialne varnosti — Pridružitveni sporazum EGS-Turčija — Sklep Sveta o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Pridružitvenega sveta — Izbira pravne podlage — Člen 48 PDEU — Člen 79(2)(b) PDEU — Člen 217 PDEU)

2

2015/C 065/04

Zadeva C-87/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën/X (Predhodno odločanje — Svoboda ustanavljanja — Davčna zakonodaja — Dohodnina — Davčni zavezanec nerezident — Odbitnost stroškov v zvezi s spomenikom, v katerem živi njegov lastnik — Neodbitnost glede spomenika zgolj zato, ker ni varovan v državi obdavčitve, čeprav je varovan v državi rezidentstva)

3

2015/C 065/05

Združene zadeve C-131/13, C-163/13 in C-164/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. decembra 2014 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti vof (C-131/13), Turbu.com BV (C-163/13), Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-164/13)/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — DDV — Šesta direktiva — Prehodna ureditev trgovine med državami članicami — Blago, odposlano ali prepeljano znotraj Skupnosti — Utaja, storjena v državi članici prihoda blaga — Upoštevanje utaje v državi članici odpošiljanja — Zavrnitev uveljavljanja pravic do odbitka, oprostitve ali vračila — Neobstoj določb nacionalnega prava)

4

2015/C 065/06

Zadeva C-133/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën/Q (Predhodno odločanje — Prosti pretok kapitala — Davčna zakonodaja — Davek na darila — Oprostitev za „podeželskega posestva“ — Neoprostitev za posestvo, ki je na ozemlju druge države članice)

5

2015/C 065/07

Zadeva C-202/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – The Queen, na predlog Seana Ambrosea McCarthyja, Helene Patricie McCarthy Rodriguez, Natashe Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department (Državljanstvo Evropske unije — Direktiva 2004/38/ES — Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in bivanja na ozemlju države članice — Pravica do vstopa — Državljan tretje države, ki je družinski član državljana Unije in ima dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala država članica — Nacionalna zakonodaja, ki pogojuje vstop na nacionalno ozemlje s predhodno pridobitvijo dovoljenja za vstop — Člen 35 Direktive 2004/38/ES — Člen 1 Protokola (št. 20) o uporabi nekaterih vidikov člena 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije za Združeno kraljestvo in Irsko)

5

2015/C 065/08

Zadeva C-306/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgija) – LVP NV/Belgische Staat (Predhodno odločanje — Skupna ureditev trgov — Banane — Uvozni sistem — Tarifne stopnje, ki se uporabijo)

6

2015/C 065/09

Zadeva C-354/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Kolding, Civilretten – Danska) – FOA, ki zastopa Karstena Kaltofta/Kommunernes Landsforening (KL), ki zastopa Billund Kommune (Predhodno odločanje — Socialna politika — Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca — Razlog — Debelost delavca — Splošno načelo prepovedi diskriminacije zaradi debelosti — Neobstoj — Direktiva 2000/78/ES — Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu — Prepoved vsakršne diskriminacije zaradi invalidnosti — Obstoj, invalidnosti‘)

7

2015/C 065/10

Zadeva C-364/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Predhodno odločanje — Direktiva 98/44/ES — Člen 6(2)(c) — Pravno varstvo biotehnoloških izumov — Partenogenetska aktivacija oocitov — Pridobivanje človeških embrionalnih matičnih celic — Možnost patentiranja — Izključitev „uporabe človeških zarodkov za industrijske in komercialne namene“ — Pojma „človeški zarodek“ in „organizem, ki lahko sproži proces razvoja človeka“)

7

2015/C 065/11

Združeni zadevi C-400/13 in C-408/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 18. decembra 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe – Nemčija) – Sophia Marie Nicole Sanders, ki jo zastopa Marianne Sanders/David Verhaegen (C-400/13), Barbara Huber/Manfred Huber (C-408/13) (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba št. 4/2009 — Člen 3 — Pristojnost za odločanje v tožbi, ki se nanaša na preživninsko obveznost osebe s prebivališčem v drugi državi članici — Nacionalna ureditev, ki uvaja koncentracijo pristojnosti)

8

2015/C 065/12

Zadeva C-434/13 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. decembra 2014 – Evropska komisija/Parker Hannifin Manufacturing Srl, prej Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp. (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Evropski trg cevi za uporabo v pomorstvu — Nasledstvo pravnih subjektov — Pripisljivost kršitve — Znižanje globe s strani Splošnega sodišča — Neomejena sodna pristojnost)

9

2015/C 065/13

Zadeva C-449/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal d'instance d'Orléans – Francija) – CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, rojena Savary, Florian Bonato (Predhodno odločanje — Varstvo potrošnikov — Potrošniški kredit — Direktiva 2008/48/ES — Obveznost zagotovitve predpogodbenih informacij — Obveznost preverjanja kreditne sposobnosti kreditojemalca — Dokazno breme — Dokazna sredstva)

9

2015/C 065/14

Zadeva C-470/13: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Predhodno odločanje — Javna naročila — Javno naročilo, ki ne dosega praga iz Direktive 2004/18/ES — Člena 49 PDEU in 56 PDEU — Uporaba teh členov — Nek čezmejni interes — Razlogi za izključitev iz postopka oddaje javnega naročila — Izključitev gospodarskega subjekta, ki je storil kršitev nacionalnih predpisov o konkurenci, ki je bila potrjena s sodno odločbo, izrečeno pred manj kot petimi leti — Dopustnost — Sorazmernost)

10

2015/C 065/15

Zadeva C-523/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundessozialgericht – Nemčija) – Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (Predhodno odločanje — Socialna varnost delavcev migrantov — Člen 45 PDEU — Člen 3(1) Uredbe (EGS) št. 1408/71 — Starostni prejemki — Načelo prepovedi diskriminacije — Delavec, ki je v prvi državi članici pred upokojitvijo zaposlen s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja — Upoštevanje za dodelitev pravice do starostne pokojnine v drugi državi članici)

11

2015/C 065/16

Zadeva C-542/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour constitutionnelle – Belgija) – Mohamed M'Bodj/État belge (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 19(2) — Direktiva 2004/83/ES — Minimalni standardi glede pogojev za priznanje statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite — Oseba, upravičena do subsidiarne zaščite — Člen 15(b) — Mučenje ali nehumano ali poniževalno ravnanje ali kazen prosilca v izvorni državi — Člen 3 — Ugodnejši standardi — Prosilec, ki ima težko bolezen — Neobstoj ustreznega zdravljenja v izvorni državi — Člen 28 — Socialno varstvo — Člen 29 — Zdravstveno varstvo)

12

2015/C 065/17

Zadeva C-551/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Italija) – Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Predhodno odločanje — Direktiva 2008/98/ES — Člen 15 — Ravnanje z odpadki — Možnost povzročitelja odpadkov, da jih sam obdela — Nacionalni zakon o prenosu, ki je bil sprejet, ni pa še začel veljati — Iztek roka za prenos — Neposredni učinek)

12

2015/C 065/18

Zadeva C-562/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 19(2) in 47 — Direktiva 2004/83/ES — Minimalni standardi glede pogojev priznanja statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite — Oseba, upravičena do subsidiarne zaščite — Člen 15(b) — Mučenje ali nehumano ali poniževalno ravnanje ali kazen prosilca v izvorni državi — Člen 3 — Ugodnejši standardi — Prosilec, ki ima hudo bolezen — Neobstoj razpoložljivega ustreznega zdravljenja v izvorni državi — Direktiva 2008/115/ES — Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav — Člen 13 — Pravno sredstvo s suspenzivnim učinkom — Člen 14 — Varovalni ukrepi pred vrnitvijo — Osnovni pogoji za bivanje)

13

2015/C 065/19

Zadeva C-568/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl (Predhodno odločanje — Javna naročila storitev — Direktiva 92/50/EGS — Člena 1(c) in 37 — Direktiva 2004/18/ES — Člena 1(8), prvi odstavek, in 55 — Pojma „ponudnik storitve“ in „gospodarski subjekt“ — Javna univerzitetna bolnišnica — Ustanova s pravno osebnostjo ter podjetniško in organizacijsko neodvisnostjo — Pretežno nepridobitna dejavnost — Institucionalni namen nudenja zdravstvenih storitev — Možnost ponujati enake storitve na trgu — Dovolitev sodelovanja pri postopku oddaje javnega naročila)

14

2015/C 065/20

Zadeva C-599/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 18. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Nizozemska) – Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Predhodno odločanje — Varstvo finančnih interesov Evropske unije — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Člen 4 — Splošni proračun Unije — Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 — Člen 53b(2) — Odločba 2004/904/ES — Evropski sklad za begunce za obdobje 2005 – 2010 — Člen 25(2) — Pravna podlaga za obveznost izterjave subvencije v primeru nepravilnosti)

15

2015/C 065/21

Zadeva C-639/13: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 18. decembra 2014 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/112/ES — DDV — Nižja stopnja — Členi, ki se nanašajo na zaščito pred požari)

15

2015/C 065/22

Zadeva C-640/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. decembra 2014 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države — Povračilo davka, obračunanega v nasprotju s pravom Unije — Nacionalna zakonodaja — Retroaktivno skrajšanje zastaralnega roka za upoštevna pravna sredstva — Načelo učinkovitosti — Načelo varstva zaupanja v pravo)

16

2015/C 065/23

Zadeva C-70/14: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 11. decembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu – Portugalska) – Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Predhodno odločanje — Uredba (EGS) št. 3846/87 — Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Izvozna nadomestila — Perutninsko meso — „Izločene kokoši“ — Nomenklatura kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila — Razvrstitev)

16

2015/C 065/24

Zadeva C-99/14 P: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 11. decembra 2014 – Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Državne pomoči — Sklep 2010/787/EU — Pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov — Pogoji, da se te pomoči štejejo za združljive z notranjim trgom — Člen 181 Poslovnika Sodišča)

17

2015/C 065/25

Zadeva C-368/14 P: Pritožba, ki jo je Compagnie des bateaux mouches SA vložila 30. julija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 21. maja 2014 v zadevi T-553/12, Compagnie des bateaux mouches SA/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

17

2015/C 065/26

Zadeva C-505/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Münster (Nemčija) 12. novembra 2014 – Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

18

2015/C 065/27

Zadeva C-507/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 13. novembra 2014 – P/M

18

2015/C 065/28

Zadeva C-515/14: Tožba, vložena 14. novembra 2014 – Evropska komisija/Republika Ciper

19

2015/C 065/29

Zadeva C-522/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 19. novembra 2014 – Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten

20

2015/C 065/30

Zadeva C-529/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 24. novembra 2014 – YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe

20

2015/C 065/31

Zadeva C-532/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 24. novembra 2014 – Toorank Productions BV, druga stranka: Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/32

Zadeva C-533/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 24. novembra 2014 – Toorank Productions BV, druga stranka: Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/33

Zadeva C-556/14 P: Pritožba, ki jo je Holcim (Romania) SA vložila 1. decembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 18. septembra 2014 v zadevi T-317/12, Holcim (Romania) SA/Evropska komisija

22

2015/C 065/34

Zadeva C-561/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 5. decembra 2014 – Caner Genc proti Udlændingenævnet

24

2015/C 065/35

Zadeva C-575/14 P: Pritožba, ki jo je Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vložila 11. decembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 2. oktobra 2014 v zadevi T-340/07 RENV, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Evropska komisija

25

2015/C 065/36

Zadeva C-590/14 P: Pritožba, ki jo je Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) vložila 18. decembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 8. oktobra 2014 v zadevi T-542/11, Alouminion/Komisija

26

2015/C 065/37

Zadeva C-453/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 8. decembra 2014 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

27

 

Splošno sodišče

2015/C 065/38

Zadeva T-127/09 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2015 – Abdulrahim/Svet in Komisija (Vrnitev po razveljavitvi — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z Osamo bin Ladnom, mrežo Al Kaida in talibani — Uredba (ES) št. 881/2002 — Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov osebi, uvrščeni na seznam, ki ga je sestavil organ Združenih narodov — Uvrstitev imena te osebe na seznam iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 881/2002 — Ničnostna tožba — Dopustnost — Rok za tožbo — Prekoračitev — Opravičljiva zmota — Temeljne pravice — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Pravica do spoštovanja lastninske pravice — Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja)

28

2015/C 065/39

Zadeva T-667/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2015 – Veloss International in Attimedia/Parlament (Javna naročila storitev — Opravljanje storitev prevajanja v grščino v Parlamentu — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Obveznost obrazložitve — Nepogodbena odgovornost)

29

2015/C 065/40

Zadeva T-1/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2015 – Francija/Komisija (Državne pomoči — Pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah — Pomoči za prestrukturiranje, ki so jih francoski organi načrtovali v korist družbe SeaFrance SA — Povečanje kapitala in posojili, ki ju je SNCF odobrila družbi SeaFrance SA — Sklep, s katerim so bile pomoči razglašene za nezdružljive z notranjim trgom — Pojem državne pomoči — Merilo zasebnega vlagatelja — Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah)

29

2015/C 065/41

Združeni zadevi T-539/12 in T-150/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2015 – Ziegler/Komisija (Nepogodbena odgovornost — Konkurenca — Trg mednarodnih selitvenih storitev v Belgiji — Selitve uradnikov in drugih uslužbencev Unije — Odločba o kršitvi člena 101 PDEU — Lažni predračun — Obseg odgovornosti institucije — Pravnomočnost — Dolžnost skrbnega ravnanja — Vzročna zveza)

30

2015/C 065/42

Zadeva T-107/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2015 – Trentea/FRA (Pritožba — Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Zaposlovanje — Odločba o zavrnitvi kandidature in o imenovanju drugega kandidata — Pritožbeni razlog, prvič predstavljen na obravnavi — Izkrivljanje dokazov — Obveznost obrazložitve — Izpodbijanje odreditve plačila stroškov)

31

2015/C 065/43

Zadeva T-195/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2015 – dm-drogerie markt/UUNT – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamka Skupnosti CAMEA — Prejšnja mednarodna besedna znamka BALEA — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Neobstoj podobnosti znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št.o207/2009)

31

2015/C 065/44

Zadeva T-197/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2015 – MEM/UUNT (MONACO) (Znamka Skupnosti — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Besedna znamka MONACO — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 151(1) in člen 154(1) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 7(1)(b) in (c) in člen 7(2) Uredbe št. 207/2009 — Delna zavrnitev varstva)

32

2015/C 065/45

Zadeva T-406/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2015 – Gossio/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Posebni omejevalni ukrepi zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali — Zamrznitev sredstev — Zloraba pooblastil — Očitna napaka pri presoji — Temeljne pravice)

32

2015/C 065/46

Zadeva T-69/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2015 – Melt Water/UUNT (MELT WATER Original) (Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skupnosti MELT WATER Original — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

33

2015/C 065/47

Zadeva T-70/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2015 – Melt Water/UUNT (oblika prozorne valjaste steklenice) (Znamka Skupnosti — Registracija tridimenzionalne znamke Skupnosti — Oblika prozorne valjaste steklenice — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega značaj — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št.o207/2009)

34

2015/C 065/48

Zadeva T-407/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. decembra 2014 – Al Assad/Svet (Ničnostna tožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zoper Sirijo — Zamrznitev sredstev — Vpis posameznika na seznam zadevnih oseb — Osebne zveze s člani režima — Pravica do obrambe — Pravični postopek — Obveznost obrazložitve — Dokazno breme — Pravica do učinkovitega pravnega varstva — Sorazmernost — Lastninska pravica — Pravica do zasebnosti — Pravnomočnost — Nedopustnost — Očitna nedopustnost — Tožba brez pravne podlage)

34

2015/C 065/49

Zadeva T-768/14: Tožba, vložena 19. novembra 2014 – ANKO/Komisija

35

2015/C 065/50

Zadeva T-771/14: Tožba, vložena 21. novembra 2014 – ANKO/Komisija

36

2015/C 065/51

Zadeva T-784/14: Tožba, vložena 28. novembra 2014 – Romunija/Komisija

36

2015/C 065/52

Zadeva T-788/14: Tožba, vložena 28. novembra 2014 – MPF Holdings/Komisija

38

2015/C 065/53

Zadeva T-794/14: Tožba, vložena 5. decembra 2014 – AATC Trading/UUNT – El Corte Inglés (ALAΪA PARIS)

38

2015/C 065/54

Zadeva T-804/14: Tožba, vložena 4. decembra 2014 – Ogrodnik/UUNT – Aviário Tropical (Tropical)

39

2015/C 065/55

Zadeva T-810/14: Tožba, vložena 12. decembra 2014 – Portugalska/Komisija

40

2015/C 065/56

Zadeva T-813/14: Tožba, vložena 16. decembra 2014 – Liu/UUNT – DSN Marketing (Torbe za prenosne računalnike)

40

2015/C 065/57

Zadeva T-815/14: Tožba, vložena 17. decembra 2014 – Closet Clothing/UUNT – Closed Holding (CLOSET)

41

2015/C 065/58

Zadeva T-818/14: Tožba, vložena 19. decembra 2014 – BSCA/Komisija

42

2015/C 065/59

Zadeva T-820/14: Tožba, vložena 20. decembra 2014 – Delta Group agroalimentare/Komisija

43

2015/C 065/60

Zadeva T-821/14: Tožba, vložena 20. decembra 2014 – Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C./Komisija

44

2015/C 065/61

Zadeva T-824/14: Tožba, vložena 19. decembra 2014 – Eveready Battery Company/UUNT – Hussain in drugi (POWER EDGE)

45

2015/C 065/62

Zadeva T-825/14: Tožba, vložena 18. decembra 2014 – IREPA/Komisija in Računsko sodišče

45

2015/C 065/63

Zadeva T-826/14: Tožba, vložena 23. decembra 2014 – Španija/Komisija

47

2015/C 065/64

Zadeva T-828/14: Tožba, vložena 29. decembra 2014 – Antrax It/UUNT Vasco Group (radiatorji za ogrevanje)

47

2015/C 065/65

Zadeva T-829/14: Tožba, vložena 29. decembra 2014 – Antrax It/UUNT Vasco Group (radiatorji za ogrevanje)

48

2015/C 065/66

Zadeva T-839/14: Tožba, vložena 22. decembra 2014 – Alnapharm/UUNT – Novartis (Alrexil)

49

2015/C 065/67

Zadeva T-840/14: Tožba, vložena 23. decembra 2014 – International Gaming Projects/UUNT – British Sky Broadcasting Group (Sky BONUS)

50

2015/C 065/68

Zadeva T-842/14: Tožba, vložena 22. decembra 2014 – Airpressure Bodyforming/UUNT (Slim legs by airpressure bodyforming)

50

2015/C 065/69

Zadeva T-844/14: Tožba, vložena 22. decembra 2014 – GRE/UUNT (Mark1)

51

2015/C 065/70

Zadeva T-846/14: Tožba, vložena 29. decembra 2014 – Spokey/UUNT – Leder Jaeger (SPOKEY)

52

2015/C 065/71

Zadeva T-2/15: Tožba, vložena 2. januarja 2015 – Ipatau/Svet

52

2015/C 065/72

Zadeva T-3/15: Tožba, vložena 6. januarja 2015 – K-Swiss/UUNT (Vzporedni pasovi na čevlju)

53

2015/C 065/73

Zadeva T-4/15: Tožba, vložena 8. januarja 2015 – Beiersdorf/UUNT (Q10)

53

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 065/74

Zadeva F-140/14: Tožba, vložena 22. decembra 2014 – ZZ/Komisija

55


SL

 

Top