EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:034:TOC

Uradni list Evropske unije, C 34, 2. februar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 34

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
2. februar 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2015/C 034/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 034/02

Zadeva C-464/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalska) 8. oktobra 2014 – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A./Fazenda Pública

2

2015/C 034/03

Zadeva C-479/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 28. oktobra 2014 – Sabine Hünnebeck/Finanzamt Krefeld

3

2015/C 034/04

Zadeva C-481/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgerichts Düsseldorf (Nemčija) 30. oktobra 2014 – Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

4

2015/C 034/05

Zadeva C-490/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 6. novembra 2014 – Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH

6

2015/C 034/06

Zadeva C-492/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) 5. novembra 2014 – Essent Belgium NV/Vlaams Gewest en Inter-Energa in drugi

7

2015/C 034/07

Zadeva C-494/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) 6. novembra 2014 – Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija/Axa Belgium SA

8

2015/C 034/08

Zadeva C-497/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Torino (Italija) 7. novembra 2014 – kazenski postopek zoper Stefana Burzia

8

2015/C 034/09

Zadeva C-506/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 12. novembra 2014 – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

9

2015/C 034/10

Zadeva C-511/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale civile di Bologna (Italija) 14. novembra 2014 – Pebros Servizi srl/Aston Martin Lagonda Limited

10

2015/C 034/11

Zadeva C-516/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalska) 17. novembra 2014 – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2015/C 034/12

Zadeva C-518/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Niedersächsischen Finanzgerichts (Nemčija) 18. novembra 2014 – Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord

12

2015/C 034/13

Zadeva C-521/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 18. novembra 2014 – SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

12

2015/C 034/14

Zadeva C-523/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Gelderland (Nizozemska) 20. novembra 2014 – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV in drugi

13

2015/C 034/15

Zadeva C-534/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bergamo (Italija) 24. novembra 2014 – kazenski postopek proti Andreu Gaitiju in drugim

14

2015/C 034/16

Zadeva C-536/14: Tožba, vložena 25. novembra 2014 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

14

2015/C 034/17

Zadeva C-538/14: Tožba, vložena 26. novembra 2014 – Evropska komisija/Republika Finska

15

2015/C 034/18

Zadeva C-541/14 P: Pritožba, ki jo je Royal Scandinavian Casino Århus I/S vložila 26. novembra 2014 zoper sodbo z dne 26. septembra 2014 v zadevi T-615/11, Royal Scandinavian Casino Århus I/S/Evropska komisija

16

2015/C 034/19

Zadeva C-564/14 P: Pritožba, ki jo je Raffinerie Heide GmbH vložila 9. decembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 26. septembra 2014 v zadevi T-631/13, Raffinerie HeideGmbH/Komisija

17

2015/C 034/20

Zadeva C-566/14 P: Pritožba, ki jo je Jean-Charles Marchiani vložil 9. decembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 10. oktobra 2014 v zadevi T-479/13, Marchiani/Parlament

18

 

Splošno sodišče

2015/C 034/21

Združeni zadevi T-472/09 in T-55/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – SP/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg jekla za armiranje betona v palicah ali zvitkih — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 65 PJ na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ — Določanje cen in plačilnih rokov — Omejevanje ali nadzor proizvodnje ali prodaj — Bistvena kršitev postopka — Pravna podlaga — Prekoračitev pooblastil in zloraba postopka — Globe — Zgornja meja, določena v členu 23(2) Uredbe št. 1/2003 — Ničnostna tožba — Sklep o spremembi — Nedopustnost)

20

2015/C 034/22

Združene zadeve T-489/09, T-490/09 in T-56/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Leali in Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg jekla za armiranje betona v palicah ali zvitkih — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 65 PJ na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ — Določanje cen in plačilnih rokov — Omejevanje ali nadzor proizvodnje ali prodaje — Bistvena kršitev postopka — Pravna podlaga — Prekoračitev pooblastil in zloraba postopka — Globe — Trajanje kršitve — Sorazmernost — Zastaranje — Ničnostna tožba — Sklep o spremembi — Nedopustnost)

21

2015/C 034/23

Zadeva T-69/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – IRO/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg jekla za armiranje betona v palicah ali zvitkih — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 65 PJ na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ — Določanje cen in plačilnih rokov — Omejevanje ali nadzor proizvodnje ali prodaje — Bistvena kršitev postopka — Pravna podlaga — Preiskava zadeve — Opredelitev trga — Kršitev člena 65 PJ — Globe — Olajševalne okoliščine — Sorazmernost)

21

2015/C 034/24

Zadeva T-70/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Feralpi/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg jekla za armiranje betona v palicah ali zvitkih — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 65 PJ na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ — Določanje cen in plačilnih rokov — Omejevanje ali nadzor proizvodnje ali prodaje — Bistvena kršitev postopka — Nepristojnost — Pravna podlaga — Kršitev pravice do obrambe — Načelo dobrega upravljanja, sorazmernosti in enakosti orožij — Merila za naložitev — Opredelitev trga — Kršitev člena 65 PJ — Globe — Zastaranje — Teža — Trajanje)

22

2015/C 034/25

Zadeva T-83/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Riva Fire/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg jekla za armiranje betona v palicah ali zvitkih — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 65 PJ po izteku veljavnosti Pogodbe ESPJ, sprejeta na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 — Določitev cen in rokov za plačilo — Omejitev ali nadzor proizvodnje ali prodaje — Bistvena kršitev postopka — Pristojnost Komisije — Pravna podlaga — Posvetovanje s posvetovalnim odborom na področju omejevalnih sporazumov in prevladujočih položajev — Pravice obrambe — Opredelitev geografskega trga — Uporaba načela lex mitior — Kršitev člena 65 PJ — Globe — Teža in trajanje kršitve — Olajševalne okoliščine — Sorazmernost — Uporaba obvestila o sodelovanju iz leta 1996)

23

2015/C 034/26

Zadeva T-85/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Alfa Acciai/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg jekla za armiranje betona v palicah ali zvitkih — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 65 PJ na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ — Določanje cen in plačilnih rokov — Omejevanje ali nadzor proizvodnje ali prodaje — Prekoračitev pooblastil — Pravica do obrambe — Enotna in trajajoča kršitev — Globe — Določitev izhodiščnega zneska — Olajševalne okoliščine — Trajanje upravnega postopka)

24

2015/C 034/27

Zadeva T-90/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Ferriere Nord/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Jeklo za armiranje betona v palicah in zvitkih — Odločba s katero je bila ugotovljena kršitev člena 65 PJ po izteku veljavnosti Pogodbe ESPJ na podlagi Uredbe (ES) št.o 1/2003 — Določitev cen in plačilnih rokov — Omejitev ali nadzor proizvodnje ali prodaje — Bistvena kršitev postopka — Pristojnost Komisije — Pravica do obrambe — Ugotovitev kršitve — Globe — Ponovitev kršitve — Olajševalne okoliščine — Sodelovanje — Neomejena pristojnost)

24

2015/C 034/28

Zadeva T-91/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Lucchini/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg jekla za armiranje betona v palicah ali zvitkih — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 65 PJ na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ — Določanje cen in plačilnih rokov — Omejevanje ali nadzor proizvodnje ali prodaje — Bistvena kršitev postopka — Pravna podlaga — Pravica do obrambe — Globe — Teža in trajanje kršitve — Olajševalne okoliščine — Upoštevanje sodbe, s katero je bila razglašena ničnost, v povezani zadevi)

25

2015/C 034/29

Zadeva T-92/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Ferriera Valsabbia in Valsabbia Investimenti/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg jekla za armiranje betona v palicah ali zvitkih — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 65 PJ na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 po prenehanju veljavnosti Pogodbe ESPJ — Določanje cen in plačilnih rokov — Omejevanje ali nadzor proizvodnje ali prodaje — Prekoračitev pooblastil — Pravica do obrambe — Enotna in trajajoča kršitev — Globe — Določitev izhodiščnega zneska — Olajševalne okoliščine — Trajanje upravnega postopka)

26

2015/C 034/30

Zadeva T-90/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2014 – ONP in drugi/Komisija (Konkurenca — Karteli — Francoski trg biomedicinskih analiz — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU — Združenja podjetij — Poklicna zbornica — Predmet inšpekcijskega pregleda in preiskave — Pogoji uporabe člena 101 PDEU — Kršitev zaradi cilja — Minimalne cene in ovire za razvoj skupin laboratorijev — Enotna in trajajoča kršitev — Dokaz — Napake pri presoji dejanskega stanja in napačna uporaba prava — Znesek globe — Točka 37 Smernic o izračunu zneska glob iz leta 2006 — Neomejena sodna pristojnost)

26

2015/C 034/31

Zadeva T-438/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – BelTechExport/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Belorusiji — Zamrznitev sredstev — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do izjave)

27

2015/C 034/32

Zadeva T-439/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Sport-pari/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Belorusiji — Zamrznitev sredstev — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do izjave — Napaka pri presoji)

28

2015/C 034/33

Zadeva T-440/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – BT Telecommunications/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Belorusiji — Zamrznitev sredstev — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do izjave — Napaka pri presoji)

29

2015/C 034/34

Zadeva T-441/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Peftiev/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Belorusiji — Zamrznitev sredstev — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe — Pravica do izjave — Napaka pri presoji)

31

2015/C 034/35

Zadeva T-605/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2014 – Novartis/UUNT – Dr Organic (BIOCERT) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti BIOCERT — Prejšnja besedna nacionalna znamka BIOCEF — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

32

2015/C 034/36

Zadeva T-278/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Inter-Union Technohandel/UUNT – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti PROFLEX — Prejšnja nacionalna besedna znamka PROFEX — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009)

32

2015/C 034/37

Zadeva T-476/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2014 – Saint-Gobain Glass Deutschland/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Dokumenti v zvezi z napravami tožeče stranke v Nemčiji, na katere se nanaša sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov — Delna zavrnitev dostopa — Informacije o okolju — Člen 6(1), drugi stavek, Uredbe št. 1367/2006 — Izjema v zvezi z varstvom postopka odločanja — Dokumenti, ki izvirajo iz države članice — Nasprotovanje države članice — Člen 4(3) in (5) Uredbe št. 1049/2001)

33

2015/C 034/38

Zadeva T-12/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2014 – Sherwin-Williams Sweden/UUNT – Akzo Nobel Coatings International (ARTI) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava znamke Skupnosti ARTI — Prejšnja beneluška besedna znamka ARTITUDE in mednarodna registracija prejšnje beneluške znamke ARTITUDE — Zavrnitev registracije — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Enaki in zelo podobni proizvodi — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

34

2015/C 034/39

Zadeva T-140/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Netherlands Maritime Technology Association/Komisija (Državne pomoči — Španski sistem predčasne amortizacije vrednosti nekaterih sredstev, pridobljenih s finančnim najemom — Odločba o ugotovitvi neobstoja državne pomoči — Neuvedba formalnega postopka preiskave — Resne težave — Okoliščine in trajanje predhodne preučitve — Nezadostnost in nepopolnost preučitve)

34

2015/C 034/40

Zadeva T-176/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – DTL Corporación/UUNT – Vallejo Rosell (Generia) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti Generia — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti Generalia generación renovable — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 63(2) in člen 75 Uredbe št. 207/2009)

35

2015/C 034/41

Zadeva T-189/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2014 – PP Nature-Balance Lizenz/Komisija (Zdravilo za uporabo v humani medicini — Učinkovina tolperizon — Člen 116 Direktive 2001/83/ES — Odločba Komisije, s katero se državam članicam nalaga sprememba nacionalnih dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini, ki vsebujejo zadevno učinkovino — Dokazno breme — Sorazmernost)

36

2015/C 034/42

Zadeva T-307/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Capella/UUNT – Oribay Mirror Buttons (ORIBAY) (Znamka Skupnosti — Postopek razveljavitve — Figurativna znamka Skupnosti ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Dopustnost zahteve za razveljavitev)

36

2015/C 034/43

Zadeva T-498/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2014 – Nanu-Nana Joachim Hoepp/UUNT –Vincci Hoteles (NAMMU) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti NAMMU — Relativni razlog za zavrnitev — Dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke — Člen 57(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 in pravilo 22 od (2) do (4) Uredbe (ES) št. 2868/95)

37

2015/C 034/44

Zadeva T-519/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. decembra 2014 – Leder & Schuh International/UUNT – Epple (VALDASAAR) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti VALDASAAR — Prejšnja besedna znamka Skupnosti Val d’Azur — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

38

2015/C 034/45

Zadeva T-618/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2014 – Oracle America/UUNT – Aava Mobile (AAVA CORE) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti AAVA CORE — Prejšnja besedna znamka Skupnosti JAVA in znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške konvencije JAVA — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj verjetnosti povezovanja — Zveza med znaki — Neobstoj podobnosti znakov — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009)

38

2015/C 034/46

Zadeva T-752/14: Tožba, vložena 12. novembra 2014 – Combaro/Komisija

39

2015/C 034/47

Zadeva T-754/14: Tožba, vložena 10. novembra 2014 – Efler in drugi/Komisija

39

2015/C 034/48

Zadeva T-765/14: Tožba, vložena 14. novembra 2014 – Legakis in drugi/Svet

40

2015/C 034/49

Zadeva T-785/14: Tožba, vložena 29. novembra 2014 – El Corte Inglés/UUNT – STD Tekstil (MOTORTOWN)

41

2015/C 034/50

Zadeva T-790/14: Tožba, vložena 4. decembra 2014 – Hassan/Svet

42

2015/C 034/51

Zadeva T-791/14: Tožba, vložena 4. decembra 2014 – Bensarsa/Komisija in ENVP

43

2015/C 034/52

Zadeva T-803/14: Tožba, vložena 9. decembra 2014 – Gervais Danone/UUNT – San Miguel (B'lue)

44

2015/C 034/53

Zadeva T-805/14: Tožba, vložena 9. decembra 2014 – Stagecoach Group/UUNT (MEGABUS.COM)

44

2015/C 034/54

Zadeva T-808/14: Tožba, vložena 12. decembra 2014 – Španija/Komisija

45

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 034/55

Zadeva F-80/13: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 11. decembra 2014 – CZ/ESMA (Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Začasni uslužbenci — Podaljšanje poskusne dobe — Odpoved delovnega razmerja po koncu poskusne dobe)

47

2015/C 034/56

Zadeva F-103/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. decembra 2014 – DE/EMA (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenec EMA — Ocenjevalno poročilo — Predlog za razglasitev ničnosti — Obveznost obrazložitve — Očitna napaka pri presoji — Kršitev postopkovnih pravil — Neobstoj)

47

2015/C 034/57

Zadeva F-31/14: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2014 – Colart in drugi/Parlament (Javni uslužbenci — Zastopanje zaposlenih — Odbor uslužbencev — Volitve v odbor uslužbencev — Ureditev zastopanja zaposlenih v Evropskem parlamentu — Pristojnost volilnega odbora — Postopek s pritožbo pri volilnem odboru — Objava izida volitev — Pritožba, vložena pri volilnem odboru — Člen 90(2) Kadrovskih predpisov — Neobstoj predhodne pritožbe pri OPI — Neposredna predložitev zadeve sodišču — Nedopustnost)

48

2015/C 034/58

Zadeva F-63/11 RENV: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 12. decembra 2014 – Luigi Macchia/Komisija (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Vrnitev v razsojanje Sodišču za uslužbence po razveljavitvi — Nepodaljšanje pogodbe za določen čas — Diskrecijska pravica uprave — Očitna napaka pri presoji — Očitno nedopustna in očitno neutemeljena tožba)

49

2015/C 034/59

Zadeva F-21/14: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2014 – Iliopoulou/Europol (Javni uslužbenci — Uslužbenci Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi Europola — Sklep 2009/371/PNZ — Uporaba pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas kot začasni uslužbenec — Zavrnitev odobritve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas kot začasni uslužbenec)

49

2015/C 034/60

Zadeva F-127/14: Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 10. decembra 2014 – Turkington/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v nacionalnem pokojninskem sistemu — Predlog za priznanje pokojninske dobe, ki ni bil pravočasno izpodbijan — Neobstoj novega bistvenega dejstva — Očitna nedopustnost)

50

2015/C 034/61

Zadeva F-126/14: Tožba, vložena 30. oktobra 2014 – ZZ/Komisija in ESZD

50

2015/C 034/62

Zadeva F-128/14: Tožba, vložena 3. novembra 2014 – ZZ/Komisija

51

2015/C 034/63

Zadeva F-130/14: Tožba, vložena 4. novembra 2014 – ZZ/Evropski parlament

52

2015/C 034/64

Zadeva F-132/14: Tožba, vložena 17. novembra 2014 – ZZ/Evropski parlament

52

2015/C 034/65

Zadeva F-134/14: Tožba, vložena 18. novembra 2014 – ZZ/Komisija

53

2015/C 034/66

Zadeva F-136/14: Tožba, vložena 1. decembra 2014 – ZZ/Komisija

54

2015/C 034/67

Zadeva F-137/14: Tožba, vložena 8. decembra 2014 – ZZ/Komisija

54

2015/C 034/68

Zadeva F-138/14: Tožba, vložena 9. decembra 2014 – ZZ/Komisija

55


SL

 

Top