EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:016:TOC

Uradni list Evropske unije, C 16, 19. januar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 16

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 58
19. januar 2015


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2015/C 016/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 016/02

Zadeva C-580/12 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. novembra 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Evropska komisija (Pritožba – Omejevalni sporazumi – Trg ravnega stekla v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) – Določitev cen – Izračun zneska globe – Upoštevanje notranjih prodaj podjetij – Razumni rok – Dopustnost dokazov, predloženih v pripravah na obravnavo pred Splošnim sodiščem)

2

2015/C 016/03

Zadeva C-140/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Annett Altmann in drugi/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2004/39/ES – Člen 54 – Obveznost poklicne skrivnosti, ki velja za nacionalne organe finančnega nadzora – Informacije v zvezi z investicijskim podjetjem, ki je ravnalo goljufivo in je v postopku likvidacije)

3

2015/C 016/04

Zadeva C-201/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 3. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Brussel – Belgija) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen in drugi (Predhodno odločanje – Direktiva 2001/29/ES – Avtorska pravica in sorodne pravice – Pravica reproduciranja – Izjeme in omejitve – Pojem „parodija“ – Samostojen pojem prava Unije)

3

2015/C 016/05

Zadeva C-333/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 11. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sozialgericht Leipzig – Nemčija) – Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig (Prosto gibanje oseb – Državljanstvo Unije – Enako obravnavanje – Državljani države članice, ki ne opravljajo poklicne dejavnosti in ki prebivajo na ozemlju druge države članice – Izključitev teh oseb iz posebnih denarnih dajatev, za katere se ne plačujejo prispevki v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2004 – Direktiva 2004/38/ES – Pravica do prebivanja več kot tri mesece – Člena 7(1)(b) in 24 – Pogoj zadostnih sredstev)

4

2015/C 016/06

Zadeva C-402/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Anotato Dikastirio Kyprou – Ciper) – Cypra Ltd/Kypriaki Dimokratia (Predhodno odločanje – Kmetijstvo – Zdravstveno varstvo – Uredba (ES) št. 854/2004 – Proizvodi živalskega izvora, namenjeni za prehrano ljudi – Uradni nadzor – Imenovanje uradnega veterinarja – Zakol živali)

5

2015/C 016/07

Zadeva C-416/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 13. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Španija) – Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo (Predhodno odločanje – Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člen 21 – Direktiva 2000/78/ES – Členi 2(2), 4(1) in 6(1) – Diskriminacija na podlagi starosti – Nacionalna določba – Pogoj pri zaposlovanju policistov lokalne policije – Določitev najvišje starosti na 30 let – Utemeljitev)

6

2015/C 016/08

Zadeva C-443/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Avstrija) – Ute Reindl, kazensko odgovorna zastopnica družbe MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj na področju zdravstvenih pregledov – Uredba (ES) št. 2073/2005 – Priloga I – Mikrobiološka merila za živila – Salmonela v svežem perutninskem mesu – Neupoštevanje mikrobioloških meril, ugotovljeno v fazi distribucije – Nacionalna ureditev, ki sankcionira nosilca živilske dejavnosti, ki nastopi šele v fazi prodaje na drobno – Skladnost s pravom Unije – Učinkovitost, odvračilnost in sorazmernost sankcije)

6

2015/C 016/09

Zadeva C-447/13 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 13. novembra 2014 – Riccardo Nencini/Evropski parlament (Pritožba – Član Evropskega parlamenta – Nadomestila za kritje stroškov, nastalih pri izvrševanju parlamentarnih funkcij – Povračilo neupravičeno izplačanih zneskov – Izterjava – Zastaranje – Razumni rok)

7

2015/C 016/10

Zadeva C-530/13: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 11. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres (Predhodno odločanje – Socialna politika – Direktiva 2000/78/ES – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Člen 2(1) in (2)(a) – Člen 6(1) – Diskriminacija na podlagi starosti – Nacionalna ureditev, v skladu s katero je upoštevanje obdobij izobraževanja in delovne dobe, dopolnjenih pred 18. letom, za namen določitve plače pogojeno s podaljšanjem obdobij za napredovanje – Utemeljitev – Zmožnost doseči zastavljeni cilj – Možnost ugovarjati podaljšanju obdobij napredovanja)

8

2015/C 016/11

Zadeva C-656/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší soud České republiky – Češka republika) – L/M (Predhodno odločanje – Območje svobode, varnosti in pravice – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost v zvezi s starševsko odgovornostjo – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Člen 12(3) – Otrok neporočenih staršev – Dogovor o pristojnosti – Neobstoj drugega povezanega postopka v teku – Priznanje pristojnosti – Izpodbijanje sodne pristojnosti s strani stranke, ki je vložila tožbo pri istem sodišču)

8

2015/C 016/12

Zadeva C-112/14: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. novembra 2014 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države – Svoboda ustanavljanja – Prost pretok kapitala – Člena 49 PDEU in 63 PDEU – Člena 31 in 40 Sporazuma EGP – Nacionalna davčna zakonodaja – Pripisovanje kapitalskih dobičkov imetnikom deležev v družbah z manjšim številom družbenikov – Razlika v obravnavanju med družbami rezidentkami in družbami nerezidentkami – Popolnoma umetne konstrukcije – Sorazmernost)

9

2015/C 016/13

Zadeva C-275/13: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Elcogás, SA/Administración del Estado, Iberdrola, SA (Predhodno odločanje – Državne pomoči – Pojem „poseg države ali financiranje iz državnih sredstev“ – Družbe, ki imajo v lasti obrate za proizvodnjo električne energije – Izredno financiranje)

10

2015/C 016/14

Zadeva C-348/13: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 21. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Avtorska in sorodne pravice – Direktiva 2001/29/ES – Informacijska družba – Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic – Člen 3(1) – Priobčitev javnosti – Pojem – Internetne povezave, s katerimi se dostopa do varovanih del – Uporaba tehnike „framing“)

10

2015/C 016/15

Zadeva C-466/13 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 22. oktobra 2014 – Repsol YPF SA/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (Pritožba – Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 8(1)(b) – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Figurativni znak, ki predstavlja črko „R“)

11

2015/C 016/16

Zadeva C-665/13: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 21. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugalska) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa – Companhia de Seguros SA (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Načeli enakosti in prepovedi diskriminacije – nacionalna ureditev o zmanjšanju plač za nekatere zaposlene v javnem sektorju – Neobstoj izvajanja prava Unije – Očitna nepristojnost Sodišča)

11

2015/C 016/17

Zadeva C-669/13 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 21. oktobra 2014 – Mundipharma GmbH/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), AFT Pharmaceuticals Ltd (Pritožba – Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 40/94 – zahteva za registracijo besedne znamke Maxigesic – Ugovor imetnika prejšnje besedne znamke OXYGESIC – Zavrnitev registracije)

12

2015/C 016/18

Zadeva C-139/14: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 22. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemčija) – Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen (Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Uvrstitev blaga – Tarifna številka 2202 10 00 – Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavicami, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali arome – Tarifna številka 2202 9010 11 – Sadni ali zelenjavni sok, razredčen z vodo ali gaziran)

12

2015/C 016/19

Zadeva C-246/14: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 15. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per a Regione Puglia – Italija) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani/Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Predhodno odločanje – Načelo varstva zaupanja v pravo – Nacionalna ureditev, ki določa retroaktivno znižanje pokojninskih pravic – Povsem notranji položaj – Očitna nepristojnost Sodišča)

13

2015/C 016/20

Zadeva C-254/14: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 5. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Općinski sud u Velikoj Gorici – Hrvaška) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Ukrepi Skupnosti na področju vodne politike – Direktiva 2000/60/ES – Cena, zaračunana potrošniku – Možnost zaračunanja fiksnih stroškov – Dejansko stanje pred pristopom Republike Hrvaške k Evropski uniji – Očitna nepristojnost Sodišča)

14

2015/C 016/21

Zadeva C-356/14: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 5. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft/Földművelésügyi Miniszter (Predhodno odločanje – Člena 53(2) in 94 Poslovnika Sodišča – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari – Očitna nedopustnost)

14

2015/C 016/22

Zadeva C-366/14: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 6. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Madžarska) – Herrenknecht AG/Hév-Sugár kft (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Očitna nedopustnost – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega okvira in razlogov, ki upravičujejo potrebnost odgovora na vprašanje za predhodno odločanje)

15

2015/C 016/23

Zadeva C-394/14: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 14. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Sandy Siewert in drugi/Condor Flugdienst GmbH (Predhodno odločanje – Poslovnik – Člen 99 – Letalski prevoz – Uredba (ES) št. 261/2004 – Velika zamuda leta – Pravica potnikov do odškodnine – Pogoji za oprostitev obveznosti letalskih prevoznikov za povračilo – Pojem „izredne razmere“ – Letalo, poškodovano s stopnicami za izstop in vstop v letalo med predhodnim letom)

15

2015/C 016/24

Zadeva C-243/14: Predlog, ki ga je vložil Philippe Adam Krikorian (Francija) 13. maja 2014

16

2015/C 016/25

Zadeva C-401/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal de première instance de Namur (Belgija) 22. avgusta 2014 – Bernard Leloup/État belge

16

2015/C 016/26

Zadeva C-469/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 14. oktobra 2014 – Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Zadeva C-482/14: Tožba, vložena 30. oktobra 2014 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

17

2015/C 016/28

Zadeva C-486/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Nemčija) 4. novembra 2014 – kazenski postopek zoper Piotra Kossowskega

18

2015/C 016/29

Zadeva C-498/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo cour d'appel de Bruxelles (Belgija) 10. novembra 2014 – RG (*1)  /SF (*1) 

19

2015/C 016/30

Zadeva C-503/14: Tožba, vložena 11. novembra 2014 – Evropska komisija/Portugalska republika

20

2015/C 016/31

Zadeva C-519/14 P: Pritožba, ki jo je Schutzgemeinschaft Milch in Milcherzeugnisse e.V. vložilo 18. novembra 2014 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 3. septembra 2014 v zadevi T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Evropska komisija

21

2015/C 016/32

Zadeva C-405/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. oktobra 2014 – Evropska komisija/Romunija, intervenientki: Republika Estonija, Kraljevina Nizozemska

22

2015/C 016/33

Zadeva C-483/13: Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 3. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Španija) – Unicaja Banco, SA/Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Zadeva C-685/13: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Liège – Belgija) – Belgacom SA/Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Zadeva C-54/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Španija) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Zadeva C-188/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid – Španija) – Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander SA

23

2015/C 016/37

Zadeva C-206/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. oktobra 2014 – Evropska komisija/Republika Estonija

24

2015/C 016/38

Zadeva C-208/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Španija) – Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Zadeva C-380/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 9. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Rüsselsheim – Nemčija) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Zadeva C-403/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 4. novembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – „Vekos Trade“ AD/Direktor na Direkcia „Obzhalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prihodite

24

2015/C 016/41

Združeni zadevi T-303/06 RENV in T-337/06 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – UniCredit/UUNT – Union Investment Privatfonds (UNIWEB in UniCredit Wealth Management) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besednih znamk Skupnosti UNIWEB in UniCredit Wealth Management – Prejšnji nacionalni besedni znamki UNIFONDS in UNIRAK ter prejšnja nacionalna figurativna znamka UNIZINS – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Serija ali družina znamk – Verjetnost povezovanja – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009) – Predlog intervenienta za razveljavitev in spremembo – Člen 134(3) Poslovnika)

25

2015/C 016/42

Zadeva T-450/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Simba Toys/UUNT – Seven Towns (oblika kocke z mrežasto strukturo ploskev) („Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Tridimenzionalna znamka Skupnosti – Kocka z mrežasto strukturo ploskev – Absolutni razlogi za zavrnitev – Člen 76(1), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 207/2009 – Neobstoj znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je potrebna za doseganje tehničnega učinka – Člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 207/2009) – Neobstoj znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike, ki jo zahteva sama narava proizvoda – Člen 7(1)(e)(i) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(e)(i) Uredbe št. 207/2009) – Neobstoj znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike, ki proizvodu daje bistveno vrednost – Člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009) – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009) – Neobstoj opisnosti – Člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009) – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo – Člen 7(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009) – Obveznost obrazložitve – Člen 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009“)

26

2015/C 016/43

Zadeva T-517/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2014 – Alstom/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg močnostnih transformatorjev – Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP – Vpliv na trgovino med državami članicami – Pojem podjetje – Pripis kršitvenega ravnanja – Domneva o dejanskem odločilnem vplivanju matične družbe na ravnanje svoje hčerinske družbe – Obveznost obrazložitve)

26

2015/C 016/44

Zadeva T-521/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2014 – Alstom Grid/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg močnostnih transformatorjev – Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGS – Sporazum o razdelitvi trga – Obvestilo o ugodni obravnavi iz leta 2002 – Imuniteta pred globo – Legitimno pričakovanje – Obveznost obrazložitve)

27

2015/C 016/45

Zadeva T-153/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2014 – Cantina Broglie 1/UUNT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti ZENATO RIPASSA – Prejšnja nacionalna besedna znamka RIPASSO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

28

2015/C 016/46

Zadeva T-154/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2014 – Cantina Broglie 1/UUNT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti Ripassa ZENATO – Prejšnja nacionalna besedna znamka RIPASSO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b), Uredbe (ES) št. 207/2009)

28

2015/C 016/47

Zadeva T-173/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2014 – Hesse in Lutter & Partner/UUNT – Porsche (Carrera) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti Carrera – Prejšnji besedna znamka Skupnosti in nacionalna besedna znamka CARRERA – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 – Delna zamenjava stranke v sporu)

29

2015/C 016/48

Zadeva T-384/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Safa Nicu Sepahan/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu za preprečevanje širjenja jedrskega orožja – Zamrznitev sredstev – Napaka pri presoji – Pravica do učinkovitega sodnega varstva – Odškodninski zahtevek)

30

2015/C 016/49

Zadeva T-512/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Ryanair/Komisija (Državne pomoči – Letalski sektor – Irska taksa na letalska potovanja – Oprostitev potnikov, ki so v tranzitu in transferju – Sklep o neobstoju državne pomoči – Neobstoj začetka formalnega postopka preiskave – Resne težave – Postopkovne pravice zainteresiranih strank)

31

2015/C 016/50

Zadeva T-272/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2014 – Energetický a průmyslový in EP Investment Advisors/Komisija (Konkurenca – Upravni postopek – Sklep o ugotovitvi nedopustitve pregleda in naložitvi globe – Člen 23(1)(c) Uredbe (ES) št. 1/2003 – Domneva nedolžnosti – Pravica do obrambe – Sorazmernost – Obveznost obrazložitve)

31

2015/C 016/51

Zadeva T-374/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck proti UUNT – Beverage Trademark (KASTEEL) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost – Figurativna znamka KASTEEL – Prejšnja nacionalna besedna znamka CASTEL BEER – Relativni razlog za zavrnitev – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Člen 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Člen 76(1) Uredbe št. 207/2009)

32

2015/C 016/52

Zadeva T-375/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck/UUNT – Beverage Trademark (KASTEEL) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost – Besedna znamka KASTEEL – Prejšnja nacionalna besedna znamka CASTEL BEER – Relativni razlog za zavrnitev – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Člen 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Člen 76(1) Uredbe št. 207/2009)

33

2015/C 016/53

Zadeva T-394/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Alfastar Benelux/Svet (Javna naročila storitev – Postopek javnega razpisa – Tehnično vzdrževanje ter storitve pomoči in posredovanja na lokaciji v zvezi z osebnimi računalniki, tiskalniki in zunanjimi napravami generalnega sekretariata Sveta – Zavrnitev ponudbe enega ponudnika in dodelitev naročila drugemu ponudniku – Odločba, sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče prejšnjo odločbo razglasilo za nično – Odškodninski zahtevek)

33

2015/C 016/54

Zadeva T-556/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Royalton Overseas/UUNT – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti KAISERHOFF – Prejšnja nacionalna besedna znamka KAISERHOFF – Prekinitev upravnega postopka – Pravili 20 in 50 Uredbe (ES) št. 2868/95 – Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti – Člen 76(1) Uredbe (ES) št. 207/2009)

34

2015/C 016/55

Zadeva T-240/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2014 – Aldi Einkauf/UUNT – Alifoods (Alifoods) (Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti Alifoods – Prejšnje besedna mednarodna znamka in besedni znamki Skupnosti ALDI – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Neobstoj podobnosti znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Pravilo 19(2)(a)(ii) Uredbe (ES) št. 2868/95)

35

2015/C 016/56

Zadeva T-402/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Orange/Komisija (Konkurenca – Upravni postopek – Sklep o odreditvi pregleda – Sorazmernost – Primernost – Nujnost – Nesamovoljnost – Obrazložitev)

35

2015/C 016/57

Zadeva T-556/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/UUNT (Original Eau de Cologne) (Znamka Skupnosti – Prijava kolektivne besedne znamke Original Eau de Cologne – Absolutni razlogi za zavrnitev – Člen 7(1)(b)(c) in (d) Uredbe (ES) št. 207/2009)

36

2015/C 016/58

Zadeva T-17/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – ANKO/Komisija (Arbitražna klavzula – Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) – Pogodba v zvezi s projektom Pocemon – Vračilo vnaprej plačanega zneska – Dopis z obvestilom o izdaji obvestila o dolgovanem znesku – Opomin – Neobstoj pravnega interesa – Nedopustnost)

37

2015/C 016/59

Zadeva T-64/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2014 – ANKO/Komisija (Arbitražna klavzula – Šesti okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2002-2006) – Pogodba v zvezi s projektom Doc@Hand – Vračilo vnaprej plačanega zneska – Dopis z obvestilom o izdaji obvestila o dolgovanem znesku – Neobstoj pravnega interesa – Nedopustnost)

37

2015/C 016/60

Zadeva T-20/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2014 – Nguyen/Parlament in Svet (Ničnostna tožba – Reforma kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije – Manj ugodna ureditev plačila pavšalnega nadomestila za potne stroške in povečanja letnega dopusta z dodatnimi dnevi dopusta na podlagi potovalnega časa – Neobstoj posamičnega nanašanja – Nepogodbena odgovornost – Vzročna zveza – Delno očitno nedopustna in delno očitno pravno povsem neutemeljena tožba)

38

2015/C 016/61

Zadeva T-22/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2014 – Bergallou/Parlament in Svet (Ničnostna tožba – Reforma kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije – Manj ugodna ureditev plačila pavšalnega nadomestila za potne stroške in povečanja letnega dopusta z dodatnimi dnevi dopusta na podlagi potovalnega časa – Neobstoj posamičnega nanašanja – Nepogodbena odgovornost – Vzročna zveza – Delno očitno nedopustna in delno očitno pravno povsem neutemeljena tožba)

39

2015/C 016/62

Zadeva T-23/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2014 – Bos in drugi/Parlament in Svet (Ničnostna tožba – Reforma kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije – Bistveno znižanje števila dni letnega dopusta za uradnike in uslužbence, ki službujejo v tretji državi – Neobstoj posamičnega nanašanja – Očitna nedopustnost)

39

2015/C 016/63

Zadeva T-27/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2014 – Češka republika/Komisija (Ničnostna tožba – Notranji trg z zemeljskim plinom – Člen 22 Direktive 2003/55/ES – Dopis Komisije s pozivom regulativnemu organu, naj razveljavi svojo odločbo o odobritvi odstopanja – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost)

40

2015/C 016/64

Zadeva T-731/14: Tožba, vložena 17. oktobra 2014 – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia/Svet

41

2015/C 016/65

Zadeva T-732/14: Tožba, vložena 23. oktobra 2014 – Sberbank of Russia/Svet

41

2015/C 016/66

Zadeva T-733/14: Tožba, vložena 18. oktobra 2014 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Parlament

42

2015/C 016/67

Zadeva T-734/14: Tožba, vložena 24. oktobra 2014 – VTB Bank/Svet

43

2015/C 016/68

Zadeva T-749/14: Tožba, vložena 4. novembra 2014 – Chung-Yuan Chang/UUNT – BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Zadeva T-772/14: Tožba, vložena 21. novembra 2014 – Musso/Parlament

45

2015/C 016/70

Zadeva T-647/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2014 – Meda/UUNT – Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Zadeva F-59/09 RENV: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. novembra 2014 – De Nicola/EIB (Javni uslužbenci – Vrnitev zadeve Splošnemu sodišču po razglasitvi ničnosti – Uslužbenec EIB – Letna ocena – Interni pravilnik – Pritožbeni postopek – Pravica do izjave – Neupoštevanje s strani odbora za pritožbe – Nezakonitost odločbe odbora za pritožbe – Psihično nadlegovanje – Ustavitev postopka v zvezi z odškodninskimi zahtevki)

48

2015/C 016/72

Zadeva F-156/12: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. novembra 2014 – McCoy/Odbor regij (Javni uslužbenci – Uradniki – Tožba za nadomestilo škode – Nepravilno ravnanje – Nadlegovanje s strani hierarhično nadrejenih – Poklicna bolezen – Nadomestilo, oddeljeno na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, ki v celoti ne popravlja utrpljene škode – Dodatni odškodninski zahtevek)

48

2015/C 016/73

Zadeva F-42/14: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. novembra 2014 – EH/Komisija (Javni uslužbenci – Uradnik – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Pravilo o preprečevanju prekrivanja nacionalnih dodatkov in dodatkov na podlagi Kadrovskih predpisov – Zakonec uradnika, ki prejema nacionalne družinske dodatke – Neobvestitev administrativne službe o spremembi osebnega položaja, s strani uradnika – Disciplinski postopek – Disciplinske sankcije – Nazadovanje v stopnji – Sorazmernost – Utemeljitev – Olajševalne okoliščine – Neizvajanje skrbnosti administrativne službe)

49

2015/C 016/74

Zadeva F-133/14: Tožba, vložena 17. novembra 2014 – ZZ/Komisija

50

2015/C 016/75

Zadeva F-135/14: Tožba, vložena 25. novembra 2014 – ZZ/EMA

50


 


SL

 

Top