Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:439:TOC

Uradni list Evropske unije, C 439, 8. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 439

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
8. december 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 439/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 439/02

Združeni zadevi C-359/11 in C-400/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 23. oktobra 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG in Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Predhodno odločanje — Direktivi 2003/54/ES in 2003/55/ES — Varstvo potrošnikov — Notranji trg za električno energijo in zemeljski plin — Nacionalna ureditev, ki določa vsebino potrošniških pogodb, za katere velja splošna obveznost oskrbe — Enostranska sprememba cene storitve s strani prodajalca ali ponudnika — Pravočasna obvestitev pred začetkom veljavnosti te spremembe o razlogih in pogojih zanjo ter njenem obsegu)

2

2014/C 439/03

Zadeva C-326/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd (Predhodno odločanje — Prosti pretok kapitala — Člen 63 PDEU — Obdavčitev dohodkov iz investicijskih skladov — Obveznost investicijskega sklada, da sporoči in objavi nekatere informacije — Pavšalno obdavčenje dohodkov iz investicijskih skladov, ki ne spoštujejo obveznosti poročanja in objave)

3

2014/C 439/04

Zadeva C-104/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 23. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākās tiesas Senāts – Latvija) – AS „Olainfarm“/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Industrijska politika — Direktiva 2001/83/ES — Zdravila za ljudi — Člen 6 — Dovoljenje za promet — Člen 8(3)(i) — Obveznost priložiti k vlogi za pridobitev dovoljenja rezultate farmacevtskih, predkliničnih in kliničnih preizkusov — Odstopanja glede predkliničnih in kliničnih preizkusov — Člen 10 — Generična zdravila — Pojem „referenčno zdravilo“ — Subjektivna pravica imetnika dovoljenja za promet z referenčnim zdravilom do izpodbijanja dovoljenja za promet z generičnim zdravilom istega referenčnega zdravila — Člen 10a — Zdravila, ki temeljijo na zdravilnih učinkovinah z vsaj desetletno dobro uveljavljeno medicinsko uporabo v Evropski uniji — Možnost uporabe zdravila, za katero je bilo dovoljenje izdano ob upoštevanju člena 10a, kot referenčnega zdravila za pridobitev dovoljenja za promet z generičnim zdravilom)

3

2014/C 439/05

Zadeva C-222/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Teleklagenævnet – Danska) – TDC A/S/Erhvervsstyrelsen (Predhodno odločanje — Omrežja in storitve elektronskih komunikacij — Direktiva 2002/22/ES — Člen 32 — Dodatne obvezne storitve — Mehanizem nadomestila stroškov, povezanih z zagotavljanjem teh storitev — Pojem „sodišče“ v smislu člena 267 PDEU — Nepristojnost Sodišča)

4

2014/C 439/06

Zadeva C-252/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. oktobra 2014 – Evropska komisija/Kraljevina Nizozemska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktivi 2002/73/ES in 2006/54/ES — Enako obravnavanje moških in žensk — Zaposlitev in poklicno delo — Dostop do zaposlitve — Vrnitev s porodniškega dopusta — Formalne zahteve glede začetne vloge — Dosledna navedba očitkov — Nedvoumna navedba predlogov)

5

2014/C 439/07

Zadeva C-268/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Predhodno odločanje — Socialna varnost — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 22(2), drugi pododstavek — Zdravstveno zavarovanje — Bolnišnično zdravljenje v drugi državi članici — Zavrnitev predhodne odobritve — Pomanjkanje zdravil in najnujnejše medicinske opreme)

5

2014/C 439/08

Zadeva C-299/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Grondwettelijk Hof – Belgija) – Isabelle Gielen/Ministerraad (Obdavčenje — Direktiva 2008/7/ES — Člena 5(2) in 6 — Posredni davki na zbiranje kapitala — Davek na pretvorbo prinosniških vrednostnih papirjev v imenske ali nematerializirane vrednostne papirje)

6

2014/C 439/09

Zadeva C-302/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākās tiesas Senāts – Latvija) – AS flyLAL-Lithuanian Airlines, v stečaju/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 31 — Predlog za priznanje in izvršitev sodne odločbe, s katero so bili odrejeni začasni ukrepi zavarovanja — Člen 1(1) — Področje uporabe — Civilne in gospodarske zadeve — Pojem — Predlog za povračilo škode, nastale zaradi domnevnih kršitev konkurenčnega prava Evropske unije — Znižanje letaliških pristojbin — Člen 22, točka 2 — Izključne pristojnosti — Pojem — Spori s področja družb in pravnih oseb — Odločitev o odobritvi znižanja — Člen 34, točka 1 — Razlogi za zavrnitev priznanja — Javni red države, v kateri se zahteva priznanje)

7

2014/C 439/10

Zadeva C-305/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, stečajnemu upravitelju družbe Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Predhodno odločanje — Rimska konvencija o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih — Člen 4(1), (2), (4) in (5) — Pravo, ki se uporablja, če pogodbeni stranki ne izbereta prava — Špedicijska pogodba — Pogodba o prevozu blaga)

8

2014/C 439/11

Združeni zadevi C-344/13 in C-367/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria provinciale di Roma – Italija) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev — Omejitve — Davčna zakonodaja — Dohodki iz dobitkov pri igrah na srečo — Različna obdavčitev dobitkov iz tujine in dobitkov iz nacionalnih igralnic)

8

2014/C 439/12

Zadeva C-428/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA (Predhodno odločanje — Davčne določbe — Usklajevanje zakonodaj — Direktivi 95/59/ES in 2011/64/EU — Struktura in stopnje trošarin, ki veljajo za tobačne izdelke — Določitev trošarine — Načelo, ki določa stopnjo trošarine za vse cigarete — Možnost držav članic, da določijo najnižji znesek trošarine — Cigarete iz najnižje cenovne kategorije — Nacionalna ureditev — Posebna kategorija cigaret — Določitev trošarine na 115 %)

9

2014/C 439/13

Zadeva C-429/13 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. oktobra 2014 – Kraljevina Španija/Evropska komisija (Pritožba — Kohezijski sklad — Zmanjšanje finančne pomoči — Nepravilnosti pri uporabi zakonodaje o javnih naročilih — Sprejetje sklepa Evropske komisije — Nespoštovanje predpisanega roka — Posledice)

10

2014/C 439/14

Zadeva C-437/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 23. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Carinski zakonik Skupnosti — Zahtevek za plačilo uvoznih dajatev — Poreklo blaga — Dokazna sredstva — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Postopkovnopravna avtonomija držav članic)

10

2014/C 439/15

Zadeva C-492/13: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Traum EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite (Predhodno odločanje — Obdavčenje — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Člen 138(1) — Oprostitve v zvezi s transakcijami znotraj Skupnosti — Pridobitelj, ki ni identificiran za namene DDV — Obveznost prodajalca, da dokaže avtentičnost podpisa pridobitelja ali njegovega zastopnika — Načela sorazmernosti, pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo — Neposredni učinek)

11

2014/C 439/16

Zadeva C-522/13: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Španija) – Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Konkurenca — Državne pomoči — Člen 107(1) PDEU — Pojem „državna pomoč“ — Nepremičninski davek na zemljišča — Davčna oprostitev)

12

2014/C 439/17

Zadeva C-541/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Duane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover (Predhodno odločanje — Carinska unija in skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Tarifna številka 3822 — Pojem „diagnostični in laboratorijski reagenti“ — Indikatorji za izpostavljenost vnaprej določeni referenčni temperaturi)

12

2014/C 439/18

Zadeva C-565/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hovrätten för västra Sverige – Švedska) – kazenski postopek zoper Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Predhodno odločanje — Zunanji odnosi — Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju — Izključitev vsakršne možnosti, da bi plovila Skupnosti izvajala ribolovne dejavnosti v maroških ribolovnih območjih na podlagi dovoljenja, ki ga izdajo maroški organi brez posredovanja pristojnih organov Evropske unije)

13

2014/C 439/19

Zadeva C-620/13 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. oktobra 2014 – British Telecommunications plc proti Evropski komisiji, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Pritožba — Državne pomoči — Oprostitev pokojninskega sklada obveznosti, da za določene zaposlene nakaže prispevek v pokojninski zaščitni sklad — Selektivnost ukrepa)

13

2014/C 439/20

Zadeva C-641/13 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 9. oktobra 2014 – Kraljevina Španija/Evropska komisija (Pritožba — Kohezijski sklad — Zmanjšanje finančne pomoči — Javna naročila del — Direktiva 93/37/EGS — Merila za oddajo — Izkušnje pri izvedenih delih — Merila za izbor glede kakovosti)

14

2014/C 439/21

Zadeva C-376/14 PPU: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – C proti M (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Neupravičeno zadržanje — Otrokovo običajno prebivališče)

14

2014/C 439/22

Zadeva C-369/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 31. julija 2014 – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH proti Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Zadeva C-382/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 11. avgusta 2014 – Juergen Schneider, Erika Schneider proti Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Zadeva C-409/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 28. avgusta 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Zadeva C-419/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 8. septembra 2014 – WebMindLicences Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Zadeva C-423/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 15. septembra 2014 – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

20

2014/C 439/27

Zadeva C-424/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 15. septembra 2014 – Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Zadeva C-443/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 25. septembra 2014 – Kreis Warendorf proti Ibrahimu Alo

21

2014/C 439/29

Zadeva C-444/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 25. septembra 2014 – Amira Osso proti Region Hannover

22

2014/C 439/30

Zadeva C-445/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 25. septembra 2014 – Seusen Sume/Landkreis Stade

23

2014/C 439/31

Zadeva C-456/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 2. oktobra 2014 vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Španija) – Manuel Orrego Arias proti Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Zadeva C-457/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Cagliari (Italija) 2. oktobra 2014 – kazenski postopek zoper Claudio Concu, Isabello Melis

24

2014/C 439/33

Zadeva C-463/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Аdministrativen sad – Varna (Bolgarija) 8. oktobra 2014 – Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

24

2014/C 439/34

Zadeva C-468/14: Tožba, vložena 13. oktobra 2014 – Evropska komisija/Kraljevina Danska

25

 

Splošno sodišče

2014/C 439/35

Zadeva T-29/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. oktobra 2014 – Technische Universität Dresden/Komisija (Arbitražna klavzula — Program ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja — Pogodba o financiranju projekta — Ničnostna tožba — Opomin — Pogodbena narava spora — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost — Sprememba opredelitve tožbe — Upravičeni stroški)

26

2014/C 439/36

Zadeva T-543/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. oktobra 2014 – Grau Ferrer/UUNT – Rubio Ferrer (Bugui va) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Bugui va — Prejšnja nacionalna figurativna znamka Bugui in prejšnja figurativna znamka Skupnosti BUGUI — Relativni razlog za zavrnitev — Zavrnitev ugovora — Člen 76(2) Uredbe (ES) št.o207/2009 — Obstoj prejšnje znamke — Neupoštevanje dokazov, predloženih v utemeljitev ugovora pred odborom za pritožbe — Diskrecijska pravica odbora za pritožbe — Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 — Člen 15(1), drugi pododstavek, pod (a), Uredbe št. 207/2009 — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Oblika, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja)

27

2014/C 439/37

Zadeva T-716/14 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2014 – Holistic Innovation Institute proti REA (Začasna odredba — Projekti, ki jih financira Evropska unija na področju raziskovanja in tehnološkega razvoja — Odločba o zavrnitvi sodelovanja pri nekaterih projektih — Predlog za odlog izvršitve — Nespoštovanje obličnostnih zahtev — Nedopustnost)

27

2014/C 439/38

Zadeva T-350/14: Tožba, vložena 12. maja 2014 – Arvanitis in drugi/Evropski parlament in drugi

28

2014/C 439/39

Zadeva T-413/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Grigoriadis in drugi/Evropski parlament in drugi

29

2014/C 439/40

Zadeva T-646/14: Tožba, vložena 2. septembra 2014 – Micula in drugi/Komisija

29

2014/C 439/41

Zadeva T-671/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Bayerische Motoren Werke/Komisija

30

2014/C 439/42

Zadeva T-672/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – August Wolff in Remedia/Komisija

31

2014/C 439/43

Zadeva T-680/14: Tožba, vložena 19. septembra 2014 – Lupin/Komisija

33


SL

 

Top