EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:344:TOC

Uradni list Evropske unije, C 344, 2. oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 344

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
2. oktober 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2014/C 344/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7304 – Danone/ID Logistics/JV) (1)

1

2014/C 344/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7384 – Helvetia/Nationale Suisse) (1)

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2014/C 344/03

Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja: 0,05 % 1. oktobra 2014 – Menjalni tečaji eura

2

2014/C 344/04

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne 28. aprila 2014 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo AT.39985 – Motorola – Uveljavljanje patentov, bistvenih za standard GPRS (Enforcement of GPRS standard-essential patents) – Država poročevalka: Bolgarija

3

2014/C 344/05

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – Motorola – Uveljavljanje patentov, bistvenih za standard GPRS (Enforcement of GPRS standard essential patents) (AT.39985)

4

2014/C 344/06

Povzetek Sklepa Komisije z dne 29. aprila 2014 – V zvezi s postopkom na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 54 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39985 – Motorola – Uveljavljanje patentov, bistvenih za standard GPRS (Enforcement of GPRS standard essential patents)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2892 final)

6

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Nadzorni organ Efte

2014/C 344/07

Podatki, ki so jih predložile države Efte o državni pomoči, dodeljeni na podlagi akta iz točke 1j Priloge XV k Sporazumu EGP (Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah))

9

2014/C 344/08

Državna pomoč – Odločitev o nevložitvi ugovora

13

2014/C 344/09

Državna pomoč – Odločitev o nevložitvi ugovora

14


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2014/C 344/10

Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014 – Program Erasmus+

15


 

Popravki

2014/C 344/11

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2013 – Sprememba proračuna št. 2 (UL C 58, 28.2.2014)

18


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top