Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:253:TOC

Uradni list Evropske unije, C 253, 4. avgust 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 253

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
4. avgust 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 253/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 253/02

Zadeva C-547/11: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 5. junija 2014 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči — Odločbi 2006/323/ES in 2007/375/ES — Oprostitev plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida na Sardiniji — Vračilo — Sklepi o odlogu izvršitve odredbe za plačilo, ki jih je sprejelo nacionalno sodišče)

2

2014/C 253/03

Združeni zadevi C-24/12 in C-27/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. junija 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12) proti Staatssecretaris van Financiën (Prosti pretok kapitala — Omejitve — Izplačilo dividend iz države članice v njeno čezmorsko ozemlje — Področje uporabe prava Unije — Posebna ureditev EU-ČDO)

3

2014/C 253/04

Zadeva C-35/12 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg plastičnih industrijskih vreč — Enotna in nadaljevana kršitev)

3

2014/C 253/05

Zadeva C-36/12 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 – Armando Álvarez, SA proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg plastičnih industrijskih vreč — Pripis matični družbi kršitev, ki jih je storila hčerinska družba — Obveznost obrazložitve)

4

2014/C 253/06

Zadeva C-198/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. junija 2014 – Evropska komisija proti Republiki Bolgariji (Neizpolnitev obveznosti države — Notranji trg z energijo — Prenos plina — Uredba (ES) št. 715/2009 — Člena 14(1) ter 16(1) in (2)(b) — Obveznost zagotavljanja največje možne zmogljivosti — Virtualna zmogljivost prenosa plina v nasprotni smeri — Dopustnost)

5

2014/C 253/07

Zadeva C-356/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Wolfgang Glatzel proti Freistaat Bayern (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Promet — Direktiva 2006/126/ES — Priloga III, točka 6.4 — Veljavnost — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 20, 21(1) in 26 — Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov — Vozniško dovoljenje — Telesna in duševna sposobnost vožnje motornega vozila — Minimalni standardi — Ostrina vida — Enako obravnavanje — Neobstoj možnosti odstopa — Sorazmernost)

5

2014/C 253/08

Zadeva C-360/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Coty Germany GmbH, nekdanja Coty Prestige Lancaster Group GmbH, proti First Note Perfumes NV (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredbi (ES) št. 40/94 in št. 44/2001 — Znamka Skupnosti — Člen 93(5) Uredbe (ES) št. 40/94 — Mednarodna pristojnost na področju kršitev intelektualne lastnine — Določitev kraja nastanka škodnega dogodka — Čezmejna udeležba več oseb pri istem nedovoljenem ravnanju)

6

2014/C 253/09

Zadeva C-398/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Fermo – Italija) – kazenski postopek zoper M (Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma — Člen 54 — Načelo ne bis in idem — Področje uporabe — Sklep o ustavitvi postopka zaradi pomanjkanja dejstev in/ali dokazov, ki ga sprejme sodišče države pogodbenice — Možnost obnove sodnega postopka, če se pojavijo nova dejstva in/ali dokazi — Pojem osebe, proti kateri je bil „sodni postopek pravnomočno končan“ — Kazenski pregon v drugi državi članici zoper isto osebo zaradi kaznivega dejanja, ki temelji na istih dejstvih — Prenehanje kazenskega pregona in uporaba načela ne bis in idem)

7

2014/C 253/10

Zadeva C-539/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Employment Tribunal, Leicester – Združeno kraljestvo) – Z. J. R. Lock proti British Gas Trading Limited (Socialna politika — Organizacija delovnega časa — Direktiva 2003/88/ES — Pravica do plačanega letnega dopusta — Sestava plače — Osnovna plača in provizija glede na ustvarjeni promet)

8

2014/C 253/11

Zadeva C-557/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH proti ÖBB Infrastruktur AG (Člen 101 PDEU — Povrnitev škode, ki je nastala zaradi kartela, prepovedanega s tem členom — Škoda, ki je nastala zaradi višje cene, ki jo je podjetje uporabilo zaradi prepovedanega kartela, v katerem ni bilo udeleženo („Umbrella pricing“) — Vzročna zveza)

9

2014/C 253/12

Zadeva C-56/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szegedi Ítélőtábla – Madžarska) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt proti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Direktivi 92/40/EGS in 2005/94/ES — Odločbi 2006/105/ES in 2006/115/ES — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 16, 17 in 47 — Ukrepi za boj proti aviarni influenci — Odškodnina)

9

2014/C 253/13

Zadeva C-105/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – P.J. Vonk Noordegraaf proti Staatssecretaris van Economische Zaken (Kmetijstvo — Skupna kmetijska politika — Shema enotnega plačila — Uredba (ES) št. 73/2009 — Členi 34, 36 in 137 — Pravice do plačila — Osnova za izračun — Premije, izplačane za živino in parcele, ki so v referenčnem obdobju v lasti kmeta — Sprememba podrobnih pravil za določanje obsega kmetijskih površin — Zmanjšanje števila hektarjev, upravičenih do pomoči — Zahteva kmeta za zmanjšanje števila pravic do plačila in povečanje njihove vrednosti — Uredba (ES) št. 796/2004 — Člen 73a(2a) — Dopustnost)

10

2014/C 253/14

Zadeva C-255/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – I proti Health Service Executive (Predhodno odločanje — Socialna varnost — Uredba (ES) št. 883/2004 — Člena 19(1) ter 20(1) in (2) — Uredba (ES) št. 987/2009 — Člen 11 — Državljan države članice, zavarovan v državi stalnega prebivališča — Nenaden pojav resne bolezni med počitnicami v drugi državi članici — Oseba, prisiljena ostati enajst let v tej drugi državi zaradi svoje bolezni in razpoložljivosti specialistične zdravstvene oskrbe v bližini kraja, kjer prebiva — Prejemanje storitev v tej drugi državi — Pojma „stalno prebivališče“ in „začasno bivanje“)

11

2014/C 253/15

Zadeva C-339/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 22. maja 2014 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 1999/74/ES — Člena 3 in 5(2) — Prepoved reje kokoši nesnic v neizpopolnjenih kletkah — Reja kokoši nesnic v kletkah, ki niso skladne z zahtevami iz te direktive)

12

2014/C 253/16

Zadeva C-360/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – Public Relations Consultants Association Ltd proti The Newspaper Licensing Agency Ltd and others (Avtorske pravice — Informacijska družba — Direktiva 2001/29/ES — Člen 5(1) in (5) — Reproduciranje — Izjeme in omejitve — Ustvarjanje kopij internetne strani na zaslonu in v predpomnilniku trdega diska med brskanjem po internetu — Dejanje začasnega reproduciranja — Prehodno ali spremljevalno dejanje — Sestavni in bistveni del tehnološkega procesa — Zakonita uporaba — Neodvisen ekonomski pomen)

13

2014/C 253/17

Zadeva C-129/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Nürnberg – Nemčija) – kazenski postopek proti Zoranu Spasicu (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 50 in 52 — Načelo ne bis in idem — Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma — Člen 54 — Pojma, izvršena' kazen ali kazen, v postopku izvrševanja')

13

2014/C 253/18

Zadeva C-146/14 PPU: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – v postopku ki zadeva Baširja Mohameda Ali Mahdija (Vizumi, azil, priseljevanje in druge politike v zvezi s prostim gibanjem oseb — Direktiva 2008/115/ES — Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav — Člen 15 — Pridržanje — Podaljšanje pridržanja — Obveznosti upravnih ali sodnih organov — Sodni nadzor — Odsotnost osebnih dokumentov državljana tretje države — Ovire za izvršitev odločbe o odstranitvi — Zavrnitev veleposlaništva zadevne tretje države osebe, da izstavi osebni dokument, ki omogoča vrnitev državljana te države — Nevarnost pobega — Upravičeno pričakovanje odstranitve — Nezadostno sodelovanje — Morebitna obveznost zadevne države članice, da izda začasni dokument o statusu osebe)

14

2014/C 253/19

Zadeva C-520/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Płocku (Poljska) 30. septembra 2014 – Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz proti Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Zadeva C-177/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Španija) 10. aprila 2014 – María José Regojo Dans proti Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

Zadeva C-183/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 11. aprila 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean proti Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Zadeva C-216/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Laufen (Nemčija) 30. aprila 2014 – kazenski postopek zoper Gavrila Covacija

17

2014/C 253/23

Zadeva C-244/14: Tožba, vložena 20. maja 2014 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

18

2014/C 253/24

Zadeva C-250/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 26. maja 2014 – KLM proti Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Zadeva C-254/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Općinski sud u Velikoj Gorici (Hrvaška) 26. maja 2014 – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju proti Đuru Vladiki

19

2014/C 253/26

Zadeva C-265/14 P: Pritožba, ki so jo Cemex S.A.B. de C.V. in drugi vložili 2. junija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 14. marca 2014 v zadevi T-292/11, Cemex in drugi proti Komisiji

19

2014/C 253/27

Zadeva C-272/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 5. junija 2014 – Skatteministeriet proti Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Zadeva C-286/14: Tožba, vložena 11. junija 2014 – Evropski parlament proti Evropski komisiji

21

2014/C 253/29

Zadeva C-296/14 P: Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 13. junija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 9. aprila 2014 v zadevi T-150/12, Grčija proti Komisiji

22

2014/C 253/30

Zadeva C-592/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 4. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španija) – Compañía Europea de Viajeros España S.A. proti Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Združeni zadevi C-215/13 P in C-216/13 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 31. marca 2014 – Acron OAO, Dorogobuzh OAO proti Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Zadeva C-283/13 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 3. aprila 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France proti Evropski komisiji in Danski

23

 

Splošno sodišče

2014/C 253/33

Zadeva T-595/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. junija 2014 – Cantina Broglie 1 proti UUNT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti RIPASSA — Prejšnja nacionalna besedna znamka VINO DI RIPASSO — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve)

24

2014/C 253/34

Zadeva T-260/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. junija 2014 – Španija proti Komisiji (Ribištvo — Ohranjanje ribolovnih virov — Prekoračitev ribolovnih kvot za skušo s strani Španije v conah VIII c, IX in X ter v vodah Evropske unije cone CECAF 34.1.1, dodeljenih za leto 2010 — Odbitki od ribolovnih kvot, dodeljenih za leta od 2011 do 2015 — Pravica do obrambe — Pravna varnost — Legitimno pričakovanje — Enako obravnavanje)

24

2014/C 253/35

Zadeva T-273/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – Unister proti UUNT (Ab in den Urlaub) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Ab in den Urlaub — Znamka, sestavljena iz reklamnega slogana — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj dokaza pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009)

25

2014/C 253/36

Zadeva T-330/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – Hut.com proti UUNT – Intersport France (THE HUT) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti THE HUT — Prejšnja nacionalna besedna znamka LA HUTTE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2014/C 253/37

Zadeva T-382/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2014 – Kampol proti UUNT – Colmol (Nobel) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Nobel — Prejšnja nacionalna besedna znamka NOBEL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2014/C 253/38

Zadeva T-523/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. Junija 2014 – Rani Refreshments proti UUNT – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Sani — Prejšnji figurativni znamki Skupnosti Hani ali Ilani in RANI — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2014/C 253/39

Zadeva T-207/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – 1872 Holdings proti UUNT – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti THE SPIRIT OF CUBA — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2014/C 253/40

Zadeva T-305/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Unicid proti Komisiji (Državne pomoči — Krovni program ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij — Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni — Odločba o skladnosti državne pomoči s skupnim trgom — Umik odločbe — Ustavitev postopka)

28

2014/C 253/41

Zadeva T-526/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. junija 2014 – Axa Versicherung proti Komisiji (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Zavrnitev dostopa zaradi molka organa — Izrecna odločba, sprejeta po vložitvi tožbe — Izguba pravnega interesa — Ustavitev postopka)

29

2014/C 253/42

Zadeva T-239/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. junija 2014 – Atmeh proti UUNT – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Znamka Skupnosti — Zahteva za ugotovitev neveljavnosti — Umik zahteve za ugotovitev neveljavnosti — Ustavitev postopka)

29

2014/C 253/43

Zadeva T-427/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Gruppo Norton proti UUNT – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Gruppo Norton S.r.l. — Prejšnja nacionalna figurativna znamka NORTON HISPAŃO — Pravilo 49(1) iz Uredbe (ES) št. 2868/95 in člen 60 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Nedopustnost pritožbe pred odborom za pritožbe — Tožba, ki je očitno brez vsakršne pravne podlage)

30

2014/C 253/44

Zadeva T-252/14: Tožba, vložena 14. aprila 2014 – Chemo Ibérica proti UUNT – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Zadeva T-253/14: Tožba, vložena 14. aprila 2014 – Chemo Ibérica proti UUNT – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Zadeva T-256/14: Tožba, vložena 23. aprila 2014 – Giuntoli proti UUNT – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Zadeva T-269/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – City Index proti UUNT – Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Zadeva T-273/14: Tožba, vložena 30. aprila 2014 – Lithomex/UUNT – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Zadeva T-278/14: Tožba, vložena 27. aprila 2014 – Dairek Attoumi proti UUNT – Diesel (Cinturón)

34

2014/C 253/50

Zadeva T-335/14: Tožba, vložena 13. maja 2014 – Davó Lledó proti UUNT – Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

Zadeva T-339/14: Tožba, vložena 15. maja 2014 – Kurchenko proti Svetu

36

2014/C 253/52

Zadeva T-346/14: Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

37

2014/C 253/53

Zadeva T-347/14: Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

39

2014/C 253/54

Zadeva T-348/14: Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

40

2014/C 253/55

Zadeva T-354/14: Tožba, vložena 19. maja 2014 – Comercializadora Eloro proti UUNT – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Zadeva T-356/14: Tožba, vložena 23. maja 2014 – CareAbout proti UUNT – Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Zadeva T-357/14: Tožba, vložena 23. maja 2014 – Experience Hendrix proti UUNT – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Zadeva T-358/14: Tožba, vložena 23. maja 2014 – Hoteles Catalonia proti UUNT – Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Zadeva T-359/14: Tožba, vložena 27. maja 2014 – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia proti UUNT – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Zadeva T-360/14: Tožba, vložena 21. maja 2014 – Švyturys-Utenos Alus proti UUNT – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Zadeva T-363/14: Tožba, vložena 2. junija 2014 – Secolux proti Komisiji

46

2014/C 253/62

Zadeva T-365/14: Tožba, vložena 27. maja 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Zadeva T-366/14: Tožba, vložena 28. maja 2014 – August Storck proti UUNT (2good)

48

2014/C 253/64

Zadeva T-369/14: Tožba, vložena 29. maja 2014 – Sequoia Capital Operations proti UUNT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Zadeva T-385/14: Tožba, vložena 4. junija 2014 – Volkswagen proti UUNT (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Zadeva T-386/14: Tožba, vložena 24. maja 2014 – Fih Holding in Fih Erhversbank proti Komisiji

50

2014/C 253/67

Zadeva T-401/14: Tožba, vložena 10. junija 2014 – Duro Felguera proti Komisiji

51

2014/C 253/68

Zadeva T-406/14: Tožba, vložena 10. junija 2014 – Promoinmo proti Komisiji

52

2014/C 253/69

Zadeva T-407/14: Tožba, vložena 10. junija 2014 – Gres La Sagra proti Komisiji

53

2014/C 253/70

Zadeva T-408/14: Tožba, vložena 10. junija 2014 – Venatto Design proti Komisiji

53

2014/C 253/71

Zadeva T-415/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Embutidos Rodríguez proti Komisiji

54

2014/C 253/72

Zadeva T-416/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Grup Maritim TCB proti Komisiji

55

2014/C 253/73

Zadeva T-417/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Afar 4 proti Komisiji

55

2014/C 253/74

Zadeva T-426/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos proti Komisiji

56

2014/C 253/75

Zadeva T-427/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Almoauto proti Komisiji

56

2014/C 253/76

Zadeva T-428/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Gasiber 2000 proti Komisiji

57

2014/C 253/77

Zadeva T-429/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Uriinmeubles proti Komisiji

57

2014/C 253/78

Zadeva T-432/14: Tožba, vložena 13. junija 2014 – Remolcadores Nosa Terra in Hospital Povisa proti Komisiji

58

2014/C 253/79

Zadeva T-433/14: Tožba, vložena 13. junija 2014 – Superficies de Alimentación proti Komisiji

58

2014/C 253/80

Zadeva T-435/14: Tožba, vložena 9. junija 2014 – Tose'e Ta'avon Bank proti Svetu

59

2014/C 253/81

Zadeva T-436/14: Tožba, vložena 9. junija 2014 – Neka Novin proti Svetu

60

2014/C 253/82

Zadeva T-442/14: Tožba, vložena 16. junija 2014 – Metalúrgica Galaica proti Komisiji

60

2014/C 253/83

Zadeva T-443/14: Tožba, vložena 16. junija 2014 – Aprovechamientos Energéticos JG proti Komisiji

61

2014/C 253/84

Zadeva T-452/14: Tožba, vložena 17. junija 2014 – Laboratoires CTRS proti Komisiji

62

2014/C 253/85

Zadeva T-461/14: Tožba, vložena 20. junija 2014 – Arocasa proti Komisiji

63

2014/C 253/86

Zadeva T-465/14: Tožba, vložena 24. junija 2014 – Vego Supermercados proti Komisiji

63

2014/C 253/87

Zadeva T-467/14: Tožba, vložena 24. junija 2014 – Fonditel Pensiones proti Komisiji

64

2014/C 253/88

Zadeva T-469/14: Tožba, vložena 24. junija 2014 – Dordal proti Komisiji

64

2014/C 253/89

Zadeva T-479/14: Tožba, vložena 26. junija 2014 – Kendrion proti Sodišču Evropske unije

65

2014/C 253/90

Združeni zadevi T-433/11 in T-98/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Makhlouf proti Svetu

66

2014/C 253/91

Zadeva T-109/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Othman proti Svetu

66

2014/C 253/92

Zadeva T-477/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. junija 2014 – Syrian Lebanese Commercial Bank proti Svetu

66

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 253/93

Zadeva F-24/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. junija 2014 – BN proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Uradniki — Ničnostna tožba — Uradnik razreda AD 14, zaposlen na mestu vodje enote — Trditve glede psihičnega nasilja ob srečanju z generalnim direktorjem — Izvajanje mobilnosti — Nesprejetje imenovanja na mesto svetovalca v drugi generalni direkciji z izgubo povečanja plačila vodje enote — Odločba o začasni prerazporeditvi na drugo mesto svetovalca — Interes službe — Pravilo ujemanja med nazivom in delovnim mestom — Odškodninska tožba — Škoda, ki izhaja iz ravnanja, ki nima narave odločbe)

67

2014/C 253/94

Zadeva F-119/12: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi, ki veljajo za osebje Europola — Sklep 2009/371/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca za določen čas — Zavrnitev dodelitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas začasnemu uslužbencu)

67

2014/C 253/95

Zadeva F-120/12: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Coutureau proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi, ki veljajo za osebje Europola — Sklep 2009/371/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca za določen čas — Zavrnitev dodelitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas začasnemu uslužbencu)

68

2014/C 253/96

Zadeva F-121/12: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Maynard proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi Europola — Sklep Sveta 2001/886/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca o zaposlitvi za določen čas — Zavrnitev dodelitve začasnemu uslužbencu pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas)

69

2014/C 253/97

Zadeva F-66/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Molina Solano proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi za zaposlene v Europolu — Sklep 2009/371/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi začasnega uslužbenca za določen čas — Zavrnitev, da se začasnemu uslužbencu ponudi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)

69

2014/C 253/98

Zadeva F-67/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Rihn proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi Europola — Sklep Sveta 2001/886/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca o zaposlitvi za določen čas — Zavrnitev dodelitve začasnemu uslužbencu pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas)

70

2014/C 253/99

Zadeva F-56/14: Tožba, vložena 18. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

70


SL

 

Top