EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:245:TOC

Uradni list Evropske unije, C 245, 28. julij 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 245

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
28. julij 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 245/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 245/02

Zadeva C-11/14 P: Pritožba, ki jo je Associazione sportiva Taranto calcio Srl vložila 13. januarja 2014 zoper sklep Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 19. novembra 2013 v zadevi T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl proti Italijanski republiki

2

2014/C 245/03

Zadeva C-95/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 27. februarja 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) proti FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Zadeva C-195/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 18. aprila 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. proti Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Zadeva C-199/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 22. aprila 2014 – János Kárász proti Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Zadeva C-204/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 23. aprila 2014 vložilo Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) – István Tivadar Szabó proti Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Zadeva C-230/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 12. maja 2014 – Weltimmo s.r.o proti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Zadeva C-233/14: Tožba, vložena 12. maja 2014 – Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski

6

2014/C 245/09

Zadeva C-264/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 2. junija 2014 – Skatteverket proti Davidu Hedqvistu

7

 

Splošno sodišče

2014/C 245/10

Zadeva T-286/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2014 – Intel proti Komisiji (Konkurenca — Zloraba prevladujočega položaja — Trg centralnih procesnih enot — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 82 ES in člena 54 Sporazuma EGP — Popusti za zvestobo — „Gole“ omejitve — Opredelitev zlorabe — Analiza enako učinkovitega konkurenta — Mednarodna pristojnost Komisije — Obveznost preiskave, ki jo ima Komisija — Omejitve — Pravica do obrambe — Načelo dobrega upravljanja — Celovita strategija — Globe — Enotna in trajajoča kršitev — Smernice za izračun glob iz leta 2006)

8

2014/C 245/11

Zadeva T-488/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2014 – Sarc proti Komisiji (Državne pomoči — Licenčna pogodba za programsko opremo — Sklep o neobstoju državne pomoči — Ničnostna tožba — Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj — Nedopustnost — Postopkovne pravice zainteresiranih strank — Dopustnost — Neobstoj začetka formalnega postopka preiskave — Neobstoj resnih težav — Prednost)

9

2014/C 245/12

Zadeva T-293/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Syria International Islamic Bank proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Očitna napaka pri presoji — Dokazno breme — Odškodninski zahtevek)

9

2014/C 245/13

Zadeva T-352/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2014 – Grupo Flexi de León proti UUNT (FLEXI) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti FLEXI — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

10

2014/C 245/14

Zadeva T-401/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Klingel proti UUNT – Develey (JUNGBORN) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je določena Evropska skupnost — Besedna znamka JUNGBORN — Prejšnja nacionalna besedna znamka BORN — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

11

2014/C 245/15

Zadeva T-486/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – Pentafarma (METABOL) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti METABOL — Prejšnja nacionalna besedna znamka METABOL MG — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

11

2014/C 245/16

Zadeva T-4/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Communicaid Group proti Komisiji (Javna naročila storitev — Razpisni postopek — Storitve jezikovnega usposabljanja za uslužbencev institucij, organov in agencij Unije v Bruslju — Zavrnitev ponudb ponudnika — Načelo preglednosti — Prepoved diskriminacije — Enako obravnavanje — Člen 94 finančne uredbe — Izbirna merila- Obveznost obrazložitve -Merila za oddajo — Očitna napaka pri presoji)

12

2014/C 245/17

Zadeva T-62/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – Glaxo Group (METABIOMAX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti METABIOMAX — Prejšnja besedna znamka Skupnosti BIOMAX — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

13

2014/C 245/18

Zadeva T-85/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. junija 2014 – K-Swiss proti UUNT – Künzli SwissSchuh (vzporedne proge na čevlju) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti, ki predstavlja vzporedne proge na čevlju — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

13

2014/C 245/19

Zadeva T-281/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2014 – Golam proti UUNT – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti METABIOMAX — Prejšnja nacionalna besedna znamka metabiarex — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

14

2014/C 245/20

Zadeva T-204/14: Tožba, vložena 28. marca 2014 – Victor International proti UUNT – Ovejero Jiménez in Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Zadeva T-210/14: Tožba, vložena 1. aprila 2014 – Mederer proti UUNT – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Zadeva T-211/14: Tožba, vložena 3. aprila 2014 – Klement proti UUNT – Bullerjan (oblika pečice)

16

2014/C 245/23

Zadeva T-212/14: Tožba, vložena 31. marca 2014 – PSL proti UUNT – Consortium Ménager Parisien (Predstavitev ure)

17

2014/C 245/24

Zadeva T-227/14: Tožba, vložena 11. aprila 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Zadeva T-228/14: Tožba, vložena 14. aprila 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Zadeva T-266/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Argus Security Projects proti Komisiji

19

2014/C 245/27

Zadeva T-284/14: Tožba, vložena 5. maja 2014 – Dyckerhoff Polska sp. z o.o. proti Komisiji

20

2014/C 245/28

Zadeva T-292/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Ciper proti UUNT (XAΛΛOYMI)

21

2014/C 245/29

Zadeva T-293/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – Ciper proti UUNT (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Zadeva T-316/14: Tožba, vložena 1. maja 2014 – PKK proti Svetu

22

2014/C 245/31

Zadeva T-326/14: Tožba, vložena 8. maja 2014 – Novomatic proti UUNT – Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Zadeva T-337/14: Tožba, vložena 8. maja 2014 – Rezon OOD proti UUNT – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Zadeva T-352/14: Tožba, vložena 21. maja 2014 – The Smiley Company proti UUNT – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Zadeva T-375/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Al Naggar proti Svetu

25

2014/C 245/35

Zadeva T-376/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Yassin proti Svetu

26

2014/C 245/36

Zadeva T-377/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Ezz proti Svetu

27

2014/C 245/37

Zadeva T-378/14: Tožba, vložena 30. maja 2014 – Salama proti Svetu

27

2014/C 245/38

Zadeva T-392/14: Tožba, vložena 4. junija 2014 – Gutser proti Komisiji

28

2014/C 245/39

Zadeva T-393/14: Tožba, vložena 4. junija 2014 – Ingeperfil proti Komisiji

29

2014/C 245/40

Zadeva T-394/14: Tožba, vložena 4. junija 2014 – Turon & Ros proti Komisiji

29

2014/C 245/41

Zadeva T-397/14: Tožba, vložena 6. junija 2014 – Sociedad Española Inmuebles y Locales proti Komisiji

30

2014/C 245/42

Zadeva T-409/14: Tožba, vložena 2. junija 2014 – Marcuccio proti Sodišču

30

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 245/43

Zadeva F-50/14: Tožba, vložena 3. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

32


SL

 

Top